Sākumlapa

Diktāti

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2018.)

Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

"Tieši pēc tam, kad Krievijas tauta savu labāko dēlu un meitu personā būs spējīga uz atzīšanos un nožēlu savā sirdī, pavērsies neredzēta Dievišķa iespēja šai zemei."    Mīļotā Māte Marija 2007. gada 25. jūnijā

Imperatora Nikolaja II lielais upuris
T. Mikušinas raksts (krievu val.)

Petīcija Dievam par grēku nožēlošanu


T. Mikušina par grāmatu "LABAIS UN ĻAUNAIS" ("Добро и Зло")


Grāmata "Labais un ļaunais" ietver unikālu filozofisku koncepciju. No Valdoņu Mācības mēs zinām, ka cilvēku darbībā smalkākās sfērās – filozofijā, ideoloģijā izraisa straujas pārmaiņas visās citās cilvēku darbības jomās: politikā, ekonomikā, zinātnē, izglītībā, kultūrā...
Valdoņi uzskata, ka visaugstākā ir Mācība, ko cilvēce var apgūt pašreizējā evolūcijas posmā.
Visu Valdoņu vēstījumi, ko viņi ir devuši 14 gadu laikā no 2005. g. līdz 2018. g., ir dažādu dotās Mācības aspektu izskaidrojumi.

Grāmata "LABAIS UN ĻAUNAIS" («ДОБРО И ЗЛО»)"
Izdevums jaunā redakcijā

Šī grāmata ietver divas T. Mikušinas grāmatas: "Labais un ļaunais" un "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot".
Papildināti materiāli un Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ir iekļauti abās grāmatās, atklāj un skaidro padziļinātos jēdzienus.
Grāmata atklāj jaunas Patiesības mūžsenās filozofiskās tēmas šķautnes par Labo un ļauno.
Pirmajā daļā ir izskaidrotas zināšanas, ko cilvēces Skolotāji snieguši caur H. Blavatsku XIX gs., un ir veikts mēģinājums atjaunot Patiesību par Lucifera krišanu, eņģeļu un cilvēces krišanu.
Otrajā daļā ir papildināts un padziļināts pirmās daļas saturs. Dažādu Gudrības Valdoņu izvēlētie Vēstījumi no "Gudrības Grāmatas" ir iekļauti un sakārtoti tai hronoloģiskajā secībā, kā tie ir doti ar T. Mikušinas starpniecību.
Trešajā daļā ir ievietotas O. Ivanovas lekcijas, kas papildu aplūko seno Koka un Čūskas jēdziena simbolisma jautājumu par cilvēces saprāta piešķiršanu un cilvēces grēkā krišanu, par Labā un ļaunā rašanos, nepieciešamību u. c.
Ceturtajā daļā ir iekļauti dažu svarīgu Valdoņu Vēstījumu tēmu citātu krājums.
Grāmata ir domāta auditorijai, kas ir jau iepazinuši J. Blavatskas darbus un Gudrības Valdoņu Vēstījumus.

(apraksts krievu val.)


GUDRĪBAS GRĀMATA

Izdevniecība «СириуС» laidusi klajā fundamentālu grāmatu ar Gudrības Valdoņu vēstījumiem oriģinālvalodā no 2005. gada līdz 2016. gadam

Visi vēstījumi vienā grāmatā!
(apraksts latv. val.)

Interneta vietne «Огненная книга» -
Ugunīgā grāmata -
GUDRĪBAS GRĀMATA

http://firebook.ru/

Atlasītie Vēstījumi!

Šajā grāmatā sakopotas visvērtīgākās Zināšanu Pērles, kuras mums 12 gadu laikā devuši mūsu uzticīgie Gudrības Valdoņi. Vēstījumus atlasījusi personīgi Tatjana Mikušina. Darbs pie grāmatas ilga kopš 2011.gada.


Ar T. Mikušinas starpniecību visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, kas saņemti un pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti un rediģēti jaunā redakcijā, kuri sakopoti hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatām:

GUDRĪBAS  VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 3 (13.03.2008.–26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 4 (27.12.2011. – 20.06.2018.) - 1,0 Mb

Pasaka par aku

Kādā ciematā reiz dzīvoja labi cilvēki. Viss pie viņiem bija labi. Tikai pēc ūdens vajadzēja tālu iet - uz upi. Vasarā vēl nekas, bet ziemā tas šķita pavisam tālu.
Kādu reizi ciemam garām gāja Labais Cilvēks. Ieraudzīja, ka ciematā nav akas, un izraka aku.
Sāka ciema iedzīvotāji mēģināt ūdeni no akas. Vispirms piesardzīgi. Tad izmēģināja: ūdens, taču tik gards! Nekad tik tīru un garšīgu ūdeni nebija dzēruši!

lasīt pasaku...    


     I N T E R N E T A     T R A N S L Ā C I J A S

svētdien,
22. jūlijā 15:00

Surijas Rozārijs
"Skaidrojumi par situāciju uz planētas"

Surijas Rozārija videotranslācija

Surijas Rozārijs "Skaidrojumi par situāciju uz planētas" (teksts latv. val.)


Visos laikos visās reliģijās ir bijuši cilvēki, kas stāvējuši nomaļus no oficiālās baznīcas vadības. Svētie, jogi, pravieši, mistiķi... Dažiem no viņiem bija autoritāte, ar kuru oficiālā reliģija rēķinājās, bet biežāk gan viņus vajāja un pat nogalināja.

Katrā reliģijā ir divas pieejas: ārējais ceļš – noteiktu dogmu un rituālu izpildīšana un iekšējais ceļš – tiešas, personiskas saites ar Dievu meklēšana.

Pa pirmo ceļu iet 90% ticīgo. Maz ir to, kas riskē iet pa otro ceļu. Tas ir iesvētījumu, slepeno zināšanu, personīgās mistiskās pieredzes ceļš.

Dažādos laikos uz Zemes pastāvēja slepenās iesvētīto skolas. Mēs zinām Pitagora kopienu, Eseju kopienu, Mistēriju skolu senajā Ēģiptē.

19. gs. beigās tika mēģināts daļu no slepenajām zināšanām dot plašākai auditorijai. Tas tika īstenots ar J. Blavatskas un Teozofijas biedrības palīdzību.

20. gs. zināšanas tika dotas ar Jeļenas un Nikolaja Rērihu starpniecību.
Pēc tam – caur virkni organizāciju Amerikā: Brīvības Tiltu, Kustību ES ESMU, Summit Lighthouse.

Kas būs tālāk?

Lai kļūtu saprotama to zināšanu jēga, kas tika dotas caur šiem cilvēkiem un šīm organizācijām, ir nepieciešama pastāvīga tādu cilvēku klātbūtne uz Zemes, kas uztur iekšējo kontaktu ar Dievu. Tas ir ļoti svarīgi tieši tagad, kad ir parādījušies ļoti daudzi viltus skolotāji, ekstrasensi.

Kādam ir jāuztur īstā, dievišķā vibrācija. Kādam ir jāsaglabā sava apziņa pastāvīgi saskaņā ar Dievu. Tikai no šī saskaņas punkta ar Dievu var novērtēt daudz ko, kas tagad notiek uz Zemes, un saprast to, kas bija dots jau agrāk un uzrakstīts grāmatu lappusēs.

Es ceru, ka vietnē "Sirius" (www.sirius-ru.net) ievietotie materiāli palīdzēs saglabāt iekšējos orientierus un iekšējo saskaņu ar Dievu mūsos.

Tatjana Mikušina   


Izsenis austrumos ir zināms par Šambalas Valdoņiem. Dažādās mācībās viņus dēvē dažādi: par cilvēces Skolotājiem, Dievišķajiem Valdoņiem, Gudrības Skolotājiem, Lielo Balto Brālību.

Šie Skolotāji ir sasnieguši nākamo evolūcijas pakāpi un turpina savu attīstību smalkākos plānos. Par savu pienākumu šīs Augstās Būtnes uzskata palīdzēt Zemes cilvēcei tās apziņas attīstīšanā.

Veids, kādā Dievišķie Valdoņi sazinās ar cilvēci, ir Vēstījumu (diktātu) nodošana, kurus pieraksta Sūtnis, kas izmanto speciālu metodi, kura nodrošina Vēstījumu pieņemšanu no augstākajām, ēteriskajām Gaismas oktāvām. Tādi cilvēki bija Jeļena Blavatska, Jeļena un Nikolajs Rērihi, Elizabete un Marks Profeti un citi.

2004. gadā Valdoņi sava Sūtņa mantiju pasniedza Tatjanai MIKUŠINAI. Vēstījumi, kas doti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību, publicēti grāmatu sērijā "Gudrības Vārds". Desmit gadu laikā viņa ir pieņēmusi 20 vēstījumu ciklus, kas satur vairāk nekā 450 diktātu.

"Es izdarīju visu, kas ir manos spēkos, lai pēc iespējas labāk paveiktu savu darbu Vēstījumu pieņemšanā. Bet patiesībā visu darīja Dievs.

Es nekad iepriekš nezināju, kura no Gaismas Būtnēm atnāks, lai dotu Vēstījumu. Nezināju arī, par kādu tematu būs Vēstījums. Līdz šim laikam es nevaru saprast, kā notiek šis Vēstījumu nodošanas brīnums. Vēstījumu pieņemšanas darbs norit uz cilvēka iespēju robežas, un var tikai nojaust, cik pūļu pielika Dievišķās Būtnes, lai šis daudzu gadu darbs būtu sekmīgs."

T. Mikušina

Informācija, ko satur Vēstījumi, nepieder pie kādas noteiktas ticības sistēmas un nepieder pie kādas konkrētas reliģijas.

Valdoņi runā par pašreizējo vēsturisko momentu uz planētas Zeme. Stāsta par enerģijām un vibrācijām, par šīs pasaules ilūziju un Dievišķo Realitāti, par cilvēka Augstāko Es un viņa zemākajiem ķermeņiem. Iepazīstina ar jaunām Karmas likuma (Cēloņu un seku likuma) šķautnēm un Reinkarnācijas likumu. Sniedz konkrētas rekomendācijas, kā tieši cilvēks spēj mainīt savu paša apziņu, lai nenokļūtu evolūcijas ceļa nomalē.

"... kad jūs esat apbruņoti ar zināšanām par notiekošajiem procesiem, tad jums ir vieglāk orientēties un vieglāk pārdzīvot to haosu, kas ir, bet ko drīz nomainīs jaunā kārtība.

... no tā, cik lielā mērā jūs būsiet sevī pārliecināti par to, ka nākotnē jūs gaida daudz priecīgāki un gaišāki laiki, ir atkarīgs pārejas perioda ilgums.
Jums būs jāmaina sava apziņa un jāmaina attieksme pret visu, kas ir ap jums. Tāpēc, ka jaunajam laikmetam pamatā būs pavisam citi principi! Ja jūs turēsieties pie bailēm, pie individuālisma, pie ierobežojumiem, jūs paliksiet iepakaļus, jūs atpaliksiet no evolūcijas vilciena.
Jo Jaunajam laikmetam būs raksturīgs kolektīvisms, brīvība un tādas attiecības, kurām pamatā ir draudzība un mīlestība!

Mainīt apziņu un domāšanu – lūk, ko pašreiz ir svarīgi izdarīt vispirmām kārtām! Jo ātrāk jūs būsiet spējīgi pārskaņot savu apziņu, jo ar mazāku kataklizmu daudzumu un mazākām grūtībām cilvēce sastapsies tuvākajā laikā."

Sen Žermēns

"Mēs nākam reizi pēc reizes ne jau tādēļ, lai parādītu jaunu Patiesību, bet tādēļ, lai jūs atcerētos to Seno Patiesību, ko jūs zinājāt sen, bet esat aizmirsuši, jo esat pārāk iegremdējušies materialitātē. Lūk, tagad ir pienācis laiks atcerēties savu Sākotni un atgriezties pie tās...

Šī ir tā Patiesība, ko jūs mācījāties senajā Lemūrijā un Atlantīdā, visās jebkad pagātnē un tagadnē uz Zemes eksistējušajās Mistēriju Skolās."

Serapiss Bejs

 


Mūsu Misija Krievijā ir izbeigta
Sanats Kumara 2018. gada 20. jūnijā

lasīt vēstījumu ...


GARĪGAIS DARBS

Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
Lūgšanas kvalitāte
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai
23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)
Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


JAUNĀKĀS T. MIKUŠINAS GRĀMATAS
latviešu valodā

Grāmata "Imperators Nikolajs II".
Mītu atmaskošana"

Autore sastādītāja J. Iļjina

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi grāmata "Imperators Nikolajs II". Mītu atmaskošana". Visu pēdējo 100 gadu laikā Krievijas tauta ir atkārtojusi padomju varas uztieptos melīgos mītus un štampus par Nikolaju II. Tikai tagad pa drusciņām ir uzpeldējusi patiesība par jaunatklātajiem faktiem un ziņām zinātniskajās publikācijās, rakstos, laikabiedru notikumu atmiņās.

lasīt vairāk...

O. Ivanova "SŪTNE"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi grāmata "SŪTNE" latviešu valodā. Tās autore sastādītāja Olga Ivanova grāmatā ir iekļāvusi Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas rakstus, intervijas, sarunu pierakstus, citātus no viņas publiskajām runām u.c.

lasīt vairāk...

Visas latviešu valodā izdotās
T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

Jauna filozofiski ētiska Mācība –
ceļš uz Jauno pasauli


Par karmu
Daži T. Mikušinas skaidrojumi

Kā izkļūt no Sansāras riteņa
T. Mikušinas atbilde uz lasītājas jautājumu

Nākamajām paaudzei Mācību var nodot
tikai ar grāmatām (teksts krievu valodā)

Gudrības Valdoņu novēlējumi -
vēstījumu citāti

"Jauns Dievišķais Brīnums"(teksts krievu valodā)

Par pareģojumiem. Kurp mēs ejam?
T. Mikušinas jautājumi
J. Iļjina
Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana
(grāmatā krievu valodā)
PAR DIEVU UN TIKUMĪBU
T. Mikušinas runa Otrajā Starptautiskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" kongresā 2015.g. 6. jūnijā Rīgā.
T. Mikušinas runas teksts latviešu valodā

T. Mikušinas atbilde uz jautājumu par psihotronajiem ieročiem filmā "Matilde" (video)


Sācies jaunais 2017./2018. mācību gada vebināru kurss
Patiesības moments. Izvēles moments.
Tā nav tikai izklaidējoša filma "Matilde"

T. Mikušinas videouzruna

T. Mikušina par filmu "Matilde"
3. daļa "Matilde" - sabiedrības tikumības problēma

Kāpēc cara Nikolaja II ģimenes tēma
līdz pat šim laikam joprojām ir aktuāla?

T. Mikušinas videointervija

(teksts latviešu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori

DIEVIŠĶĀ IESPĒJA
Dievišķā iespēja skaidrojums par Tatjanu Mikušinu

Tatjana Mikušina par pasaules valdniekiem
T. Mikušina. Grāmatas "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" tapšanas vēsture
Semināri un lekcijas "Labais un ļaunais"- Video:
1. daļa   2. daļa   3. daļa   4. daļa   5. daļa

GUDRĪBAS VALDOŅU MĀCĪBA UN MŪSU LAIKS
Tatjanas Mikušinas videoieraksts

1. daļa,     2. daļa

DĀVINĀT SPĀRNUS DVĒSELĒM
Līgas Zītaras raksts par Tatjanu Mikušinu

"EZOTERISKAJĀ GADAGRĀMATĀ 2017"

ĀRĒJAIS VAI IEKŠĒJAIS CEĻŠ?
Videoieraksta teksts latviešu valodā

Gudrības Valdoņu Mācības klases (vebināri)

Tatjanas Mikušinas saruna
par cara ģimeni un mūsdienām


T. Mikušinas intervija žurnālam "Mistērija"
1. daļa, 2. daļa, 3. daļa, 4. daļa, 5. daļa,
6. daļa, 7. daļa.
Intervijas 1. un 2. daļas teksts latviešu valodā
"Krievijas garīgā misija" T. Mikušinas intervija

"NĀKOTNES APMETNE" 1. daļa,    2. daļa

T. Mikušina "Urāns Auna zīmē. 2011. – 2018."

T. Mikušinas grāmatas "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU" prezentācija

21. gs. domāšana
Līga Zītara "Ezoteriskā gadagrāmata 2016"

Starptautiska sabiedriska kustība
"Par tikumību!"


 


Copyright © 2008 - 2018
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia