Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2016.)

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net


33 dienas Lūgšanu nomodā
"GRĒKU NOŽĒLOŠANA GLĀBS KRIEVIJU"
no 2017. gada 6. oktobra līdz 7. novembrim

Aicinām piedalīties 33 dienu Lūgšanu nomodā
"Grēku nožēlošana glābs Krieviju", kas sāksies 33 dienas pirms vēsturiskā 1917. g. 7. novembra datuma un norisināsies no 2017. gada 6. oktobra līdz 7. novembrim.

lasīt vairāk...    

Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
Lūgšanas kvalitāte
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

Interneta translācijas no Tatjanas Mikušinas ašrama

17. oktobrī
21:00

Devītais Mātes Marijas mazais Rozārijs
"Tumsai ir pienācis gals,
un nākotnē jūs gaida tikai Gaisma"

Devītais Mātes Marijas mazais Rozārijs
Videotranslācija

Rezerves pieslēgums

Devītais Mātes Marijas mazais Rozārijs
teksts latv. val.

18. oktobrī
21:00

Desmitais Mātes Marijas mazais Rozārijs
"Ielaidiet savā dzīvē Dievu!"

Desmitais Mātes Marijas mazais Rozārijs
Videotranslācija

Rezerves pieslēgums

Desmitais Mātes Marijas mazais Rozārijs
teksts latv. val.

Lūgšanu nomodā. Vai tas ir svarīgi?
T. Mikušinas videouzruna


Ar Mīlestību, no sirds atsaucamies Grēku nožēlas Lūgšanām!
Vēstule no Rīgas


T. Mikušinas atbildes uz jautājumiem

Mūsu kopīgās lūgšanas spēks tagad ir tik pastiprināts, kā nekad. Es apliecinu jums, ka mēs varam novērst jebkuras visbriesmīgākās cilvēku pagātnes un tagadnes nepareizās darbības sekas, ja negatīvajām enerģijām pretī liksim mūsu ticību un saliedētību. Iztēlojieties, kā varens lūgšanu vilnis veļas pāri no vienas zemes malas līdz otrai. Iedomājieties, kā lūdzēju balsis saplūst vienā pērkondimdošā balsī. Un šī balss ir dzirdama uz visas planētas. Kopā mēs varam noturēties!

Māte Marija 2013. gada 23. jūnijā


RĪGAS GRĀMATU SVĒTKI 2017

2017. g. 20., 21., un 22. oktobrī Rīgas Kongresu namā notiks gadskārtējie Rīgas Grāmatu svētki.

Grāmatu svētkos izdevniecības "Sol Vita" stendā būs plašs T. Mikušinas grāmatu klāsts oriģinālvalodā (krievu) un latviešu valodā.

Tradicionālā izdevniecības "Sol Vita" grāmatu dāvināšanas akcija "Izlasi pats un iedod draugam", pateicoties mūsu atsaucīgajiem līdzcilvēkiem, kas nespēj iedomāties savu dzīvi bez šīm grāmatām, arī šajā izstādē aicinās Dievišķo Gudrības Valdoņu grāmatu lasītājus.


GUDRĪBAS GRĀMATA

Izdevniecība «СириуС» laidusi klajā fundamentālu grāmatu ar Gudrības Valdoņu vēstījumiem oriģinālvalodā no 2005. gada līdz 2016. gadam

Visi vēstījumi vienā grāmatā! (apraksts latv. val.)

Interneta vietne «Огненная книга» - Ugunīgā grāmata -
GUDRĪBAS GRĀMATA

http://firebook.ru/


IZDEVNIECĪBAI «СириуС»
10 GADU JUBILEJA

Filma - veltījums izdevniecības «СириуС» 10 gadu jubilejai

Apsveikums no Sirius centriem Apsveikums no Maskavas
Apsveikums no Latvijas

Vebinārs, veltīts
izdevniecības 10 gadu jubilejai


T. MIKUŠINAS PATEICĪBA
par apsveikumiem izdevniecības «СириуС» 10 gadu jubilejā


Tikai no jūsu pūlēm pašreizējā laika momentā ir atkarīga cilvēces nākotne
Sanats Kumara 2017. gada 20. jūnijā

   "Tikai 144 000 gaismas nesēju, kas jau ir iemiesojumā un spēj saglabāt Kristus apziņu, mainīs pasauli.
Starp tiem, kas lasa šīs rindas, lielākajam vairumam ir potenciāls kļūt par Kristusbūtnēm.
Ir plāns, un ir kustības virziens.
Katru dienu atgādiniet sev un visiem, kas ir jums līdzās, par nepieciešamību uzturēt pēc iespējas augstāku apziņas līmeni!
Katru dienu apvienojieties zem balti zilā karoga – tīrības, tikumības, uzticības Dieva Gribai un tiekšanās uz gaišo nākotni karoga."

lasīt vēstījumu...    


Lasītāju ērtībai visi ar T. Mikušinas starpniecību saņemtie
Gudrības Valdoņu vēstījumi

ir sakopoti 4 failos hronoloģiskā secībā latviešu valodā jaunā redakcijā:

GUDRĪBAS  VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 3 (13.03.2008. – 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 4 (27.12.2011. – 22.12.2016.) - 0.9 Mb
Visi vēstījumi vienā arhīvā: Gudribas Vards.7z - 1 Mb


Visos laikos visās reliģijās ir bijuši cilvēki, kas stāvējuši nomaļus no oficiālās baznīcas vadības. Svētie, jogi, pravieši, mistiķi... Dažiem no viņiem bija autoritāte, ar kuru oficiālā reliģija rēķinājās, bet biežāk gan viņus vajāja un pat nogalināja.

Katrā reliģijā ir divas pieejas: ārējais ceļš – noteiktu dogmu un rituālu izpildīšana un iekšējais ceļš – tiešas, personiskas saites ar Dievu meklēšana.

Pa pirmo ceļu iet 90% ticīgo. Maz ir to, kas riskē iet pa otro ceļu. Tas ir iesvētījumu, slepeno zināšanu, personīgās mistiskās pieredzes ceļš.

Dažādos laikos uz Zemes pastāvēja slepenās iesvētīto skolas. Mēs zinām Pitagora kopienu, Eseju kopienu, Mistēriju skolu senajā Ēģiptē.

19. gs. beigās tika mēģināts daļu no slepenajām zināšanām dot plašākai auditorijai. Tas tika īstenots ar J. Blavatskas un Teozofijas biedrības palīdzību.

20. gs. zināšanas tika dotas ar Jeļenas un Nikolaja Rērihu starpniecību.
Pēc tam – caur virkni organizāciju Amerikā: Brīvības Tiltu, Kustību ES ESMU, Summit Lighthouse.

Kas būs tālāk?

Lai kļūtu saprotama to zināšanu jēga, kas tika dotas caur šiem cilvēkiem un šīm organizācijām, ir nepieciešama pastāvīga tādu cilvēku klātbūtne uz Zemes, kas uztur iekšējo kontaktu ar Dievu. Tas ir ļoti svarīgi tieši tagad, kad ir parādījušies ļoti daudzi viltus skolotāji, ekstrasensi.

Kādam ir jāuztur īstā, dievišķā vibrācija. Kādam ir jāsaglabā sava apziņa pastāvīgi saskaņā ar Dievu. Tikai no šī saskaņas punkta ar Dievu var novērtēt daudz ko, kas tagad notiek uz Zemes, un saprast to, kas bija dots jau agrāk un uzrakstīts grāmatu lappusēs.

Es ceru, ka vietnē "Sirius" (www.sirius-ru.net) ievietotie materiāli palīdzēs saglabāt iekšējos orientierus un iekšējo saskaņu ar Dievu mūsos.

Tatjana Mikušina   


Izsenis austrumos ir zināms par Šambalas Valdoņiem. Dažādās mācībās viņus dēvē dažādi: par cilvēces Skolotājiem, Dievišķajiem Valdoņiem, Gudrības Skolotājiem, Lielo Balto Brālību.

Šie Skolotāji ir sasnieguši nākamo evolūcijas pakāpi un turpina savu attīstību smalkākos plānos. Par savu pienākumu šīs Augstās Būtnes uzskata palīdzēt Zemes cilvēcei tās apziņas attīstīšanā.

Veids, kādā Dievišķie Valdoņi sazinās ar cilvēci, ir Vēstījumu (diktātu) nodošana, kurus pieraksta Sūtnis, kas izmanto speciālu metodi, kura nodrošina Vēstījumu pieņemšanu no augstākajām, ēteriskajām Gaismas oktāvām. Tādi cilvēki bija Jeļena Blavatska, Jeļena un Nikolajs Rērihi, Elizabete un Marks Profeti un citi.

2004. gadā Valdoņi sava Sūtņa mantiju pasniedza Tatjanai MIKUŠINAI. Vēstījumi, kas doti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību, publicēti grāmatu sērijā "Gudrības Vārds". Desmit gadu laikā viņa ir pieņēmusi 20 vēstījumu ciklus, kas satur vairāk nekā 450 diktātu.

"Es izdarīju visu, kas ir manos spēkos, lai pēc iespējas labāk paveiktu savu darbu Vēstījumu pieņemšanā. Bet patiesībā visu darīja Dievs.

Es nekad iepriekš nezināju, kura no Gaismas Būtnēm atnāks, lai dotu Vēstījumu. Nezināju arī, par kādu tematu būs Vēstījums. Līdz šim laikam es nevaru saprast, kā notiek šis Vēstījumu nodošanas brīnums. Vēstījumu pieņemšanas darbs norit uz cilvēka iespēju robežas, un var tikai nojaust, cik pūļu pielika Dievišķās Būtnes, lai šis daudzu gadu darbs būtu sekmīgs."

T. Mikušina

Informācija, ko satur Vēstījumi, nepieder pie kādas noteiktas ticības sistēmas un nepieder pie kādas konkrētas reliģijas.

Valdoņi runā par pašreizējo vēsturisko momentu uz planētas Zeme. Stāsta par enerģijām un vibrācijām, par šīs pasaules ilūziju un Dievišķo Realitāti, par cilvēka Augstāko Es un viņa zemākajiem ķermeņiem. Iepazīstina ar jaunām Karmas likuma (Cēloņu un seku likuma) šķautnēm un Reinkarnācijas likumu. Sniedz konkrētas rekomendācijas, kā tieši cilvēks spēj mainīt savu paša apziņu, lai nenokļūtu evolūcijas ceļa nomalē.

"... kad jūs esat apbruņoti ar zināšanām par notiekošajiem procesiem, tad jums ir vieglāk orientēties un vieglāk pārdzīvot to haosu, kas ir, bet ko drīz nomainīs jaunā kārtība.

... no tā, cik lielā mērā jūs būsiet sevī pārliecināti par to, ka nākotnē jūs gaida daudz priecīgāki un gaišāki laiki, ir atkarīgs pārejas perioda ilgums.
Jums būs jāmaina sava apziņa un jāmaina attieksme pret visu, kas ir ap jums. Tāpēc, ka jaunajam laikmetam pamatā būs pavisam citi principi! Ja jūs turēsieties pie bailēm, pie individuālisma, pie ierobežojumiem, jūs paliksiet iepakaļus, jūs atpaliksiet no evolūcijas vilciena.
Jo Jaunajam laikmetam būs raksturīgs kolektīvisms, brīvība un tādas attiecības, kurām pamatā ir draudzība un mīlestība!

Mainīt apziņu un domāšanu – lūk, ko pašreiz ir svarīgi izdarīt vispirmām kārtām! Jo ātrāk jūs būsiet spējīgi pārskaņot savu apziņu, jo ar mazāku kataklizmu daudzumu un mazākām grūtībām cilvēce sastapsies tuvākajā laikā."

Sen Žermēns

"Mēs nākam reizi pēc reizes ne jau tādēļ, lai parādītu jaunu Patiesību, bet tādēļ, lai jūs atcerētos to Seno Patiesību, ko jūs zinājāt sen, bet esat aizmirsuši, jo esat pārāk iegremdējušies materialitātē. Lūk, tagad ir pienācis laiks atcerēties savu Sākotni un atgriezties pie tās...

Šī ir tā Patiesība, ko jūs mācījāties senajā Lemūrijā un Atlantīdā, visās jebkad pagātnē un tagadnē uz Zemes eksistējušajās Mistēriju Skolās."

Serapiss Bejs

 


Авторский сайт Т.Н. Микушиной - «Сириус»

Jauna filozofiski ētiska Mācība –
ceļš uz Jauno pasauli

Par karmu
Daži T. Mikušinas skaidrojumi

Kā izkļūt no Sansāras riteņa
T. Mikušinas atbilde uz lasītājas jautājumu


GARĪGAIS DARBS

Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
Lūgšanas kvalitāte
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

Ieteikumi vēstījumu lasīšanai
23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


JAUNĀKĀS T. MIKUŠINAS GRĀMATAS
latviešu valodā

O. Ivanova "SŪTNE"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi grāmata "SŪTNE" latviešu valodā. Tās autore sastādītāja Olga Ivanova grāmatā ir iekļāvusi Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas rakstus, intervijas, sarunu pierakstus, citātus no viņas publiskajām runām u.c.
lasīt vairāk...


"Gudrības Vārds 4"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Gudrības Vārds 4" latviešu valodā. Šajā grāmatā ir ietverti Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ar T. Mikušinas starpniecību saņemti laikā no 2011. gada 27. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim.

lasīt vairāk...


Visas latviešu valodā izdotās
T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

Jauna interneta vietne за-царя.рф


Jauna interneta vietne stopmatilda.ru


Sācies jaunais 2017./2018. mācību gada vebināru kurss


Patiesības moments. Izvēles moments.
Tā nav tikai izklaidējoša filma "Matilde"

T. Mikušinas videouzruna
Videouzrunas teksts latviešu valodā


"Matilde" - sabiedrības tikumības problēma!
T. Mikušinas videouzruna
Videouzrunas teksts latviešu valodā


Kāpēc cara Nikolaja II ģimenes tēma
līdz pat šim laikam joprojām ir aktuāla?

T. Mikušinas videointervija
Intervijas teksts latviešu valodā


IZVĒLES LAIKS


DIEVIŠĶĀ IESPĒJA
Tatjanas Mikušinas skaidrojums par to, kas ir Dievišķā iespēja

Tatjana Mikušina par pasaules valdniekiem


T. Mikušina. Grāmatas "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" tapšanas vēsture
Semināri un lekcijas "Labais un ļaunais"- Video:
1. daļa   2. daļa   3. daļa   4. daļa   5. daļa

GUDRĪBAS VALDOŅU MĀCĪBA UN MŪSU LAIKS
Tatjanas Mikušinas videoieraksts

1. daļa,     2. daļa

DĀVINĀT SPĀRNUS DVĒSELĒM
Līgas Zītaras raksts par Tatjanu Mikušinu

"EZOTERISKAJĀ GADAGRĀMATĀ 2017"

ĀRĒJAIS VAI IEKŠĒJAIS CEĻŠ?
Videoieraksta teksts latviešu valodā

Gudrības Valdoņu Mācības klases (vebināri)

Tatjanas Mikušinas saruna
par cara ģimeni un mūsdienām


T. Mikušinas intervija žurnālam "Mistērija"
1. daļa, 2. daļa, 3. daļa, 4. daļa, 5. daļa,
6. daļa, 7. daļa.
Intervijas 1. un 2. daļas teksts latviešu valodā
"Krievijas garīgā misija" T. Mikušinas intervija

"NĀKOTNES APMETNE" 1. daļa,    2. daļa

T. Mikušina "Urāns Auna zīmē. 2011. – 2018."

T. Mikušinas grāmatas "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU" prezentācija

21. gs. domāšana
Līga Zītara "Ezoteriskā gadagrāmata 2016"

Starptautiska sabiedriska kustība
"Par tikumību!"


 


Copyright © 2008 - 2017
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2017 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia