Dārgie draugi,

2008. gada februārī apmēram 10 cilvēku no dažādām vietām atbrauca uz Sūtnes Ašramu Omskas tuvumā, lai piedalītos 2007. gadā iegūto zemju apgūšanā.
Brīnumainā kārtā ir saglabājušies daži video ieraksta fragmenti no T. Mikušinas sarunas no tā laika. Video varat paskatīties šeit:( https://youtu.be/cEOU0tbJvIU)

Atvainojamies par ieraksta kvalitāti, jo tajā laikā mums nebija labas aparatūras.
Sarunas ieraksts, kas pierakstīts no audioieraksta, ir saglabāts ar runātajām īpatnībām.


Kopiena

Sarunas ieraksts. 1. fragments

Sūtnes Ašrams 2008. gada februārī

Vienmēr, kad pabeidzas kāds darba posms, man tiek teikts, kam man turpmāk jāpievēršas. Un šai reizē 10. janvārī beidzies diktātu cikls. 11. janvārī es meditēju, un atnāk mans Skolotājs Sanats Kumara un saka, ka Viņi neplāno jaunu diktātu ciklu.
Es jautāju, varbūt vasarā, varbūt ziemā, varbūt pavasarī...
- Mēs neplānojam jaunu diktātu ciklu.
Tad es jautāju, varbūt, kādu semināru. Klusē...
Viņš saka, ka "Mēs uzsākam jaunu darba posmu, un tas būs nākamais darba posms – Kopienas celtniecība."
Pēc tam bija vēl vairākas meditācijas, es mēģināju saprast, ko gan darīt. T.i., iespējams, vajag kaut ko būvēt, kaut ko ņemt, stiept kaut kur, baļķus vilkt, kaut ko plānot...(smaida).
Bet Sanats Kumara teica:
"Nomierinies. Šis posms turpināsies līdz tava mūža beigām."
(Smejas).
Patiesībā, kad mēs mēģinājām saprast, kas gan mums ir jādara, tad pirmais, ko mēs sākam darīt, – mēs sākam domāt, ka mums vajag kaut ko ņemt un darīt. Un Sanats Kumara šādā sakarā teica, ka galvenais, ko vajag darīt, - ir izplatīt Mācību. Tas ir vienīgais, ko vajag darīt – izplatīt Mācību. Tātad vajag darīt visu, lai veicinātu to, ka Mācība nonāk līdz cilvēkiem – pēc iespējas vairāk cilvēkiem.
Otrais, ko vajag izdarīt, ir jāatrod cilvēkus, ar kuriem Valdoņi var rēķināties. T.i., atrast cilvēkus, kuri ir spējīgi izpildīt kādus uzdevumus fiziskajā plānā.
Pilnīgi acīmredzams, ka viens cilvēks nevar daudz izdarīt. Viņš var izdarīt tikai to, ko viņš spēj. Pat, ja viņš strādās nepārtraukti 24 stundas diennaktī, tad viņš tik un tā izdarīs tikai kādu mazu darbu.

Un divi cilvēki arī spēj izdarīt tikai ļoti maz. Un tāpēc, lai Mācību sāktu izplatīt vairāk, vajag, lai vairāk cilvēku pievienotos tam, lai sāktu šo Mācības izplatīšanas darbu. Tam, lai izpildītu noteiktu Dievišķo plānu. T.i., pirms iemiesojuma mēs zinājām, ka mums ir jāatnāk tāpēc, lai izdarītu to, to, un to. Bet tad, kad mēs nolaižamies ilūzijā, tad mēs aizmirstam tās saistības, kuras mēs uzņēmāmies. Un tam, lai mums par to atgādinātu, mums ir jāsāk strādāt ar sevi, jāsāk attīrīt savus četrus zemākos ķermeņus, lai sadzirdētu savu Augstāko Es, lai stātos sakaros ar viņu un saprastu, kas gan mums ir jādara.
Un tādējādi, uzdevums reducējas uz to, ka jāatrod tādus cilvēkus, kuri jau pilnīgi precīzi zina, kas viņiem jādara. Un viņi ir gatavi veltīt visu šo savu mūžu. T.i., šiem cilvēkiem ir pilnīgi precīzi jāsaprot, ka viņi ir atnākuši iemiesojumā tāpēc, lai, pieņemsim, izplatītu Mācību, lai mācītu bērnus, lai strādātu ar tiem cilvēkiem, kuri nav spējīgi paši parūpēties par sevi, lai izpildītu kādas sociālas nozīmīgas programmas, lai kaut ko darītu.
Un patiesībā ir ļoti maz tādu cilvēku, kuri ir spējīgi kaut ko darīt paši, patstāvīgi, organizēt darba telpu un izpildīt šo darbu. Parasti, kad darbīgs cilvēks kaut ko dara šajā pasaulē, viņš dara to priekš sevis. T.i., galvenais motīvs, kāpēc viņš to dara, ir tāds, lai iegūtu kaut ko sev. Pieņemsim, jaunu māju vai dzīvokli, vai stipru ģimeni, vai iespēju atpūsties ārzemēs vairākas reizes gadā, vai uzcelt vasarnīcu kaut kur Havaju salās, vai iegūt kādas varas priekšrocības. T.i., katrs cilvēks strādā, lai iegūtu kaut ko fiziskajā plānā sev. Un vairums cilvēku, 99% cilvēku, kuri ir veiksmīgi šajā pasaulē un kuri ir spējīgi kaut ko darīt, viņi to dara sev.
Un tikai nedaudzi no šiem 6 miljardiem. kuri ir iemiesojumā, un ir sasnieguši to apziņas attīstības līmeni, kas ļauj viņiem izmantot pašreizējo dzīvi, pašreizējo iemiesojumu tam, lai kalpotu cilvēcei, lai kalpotu dzīvībai, tam, lai kalpotu visām dzīvajām būtnēm. Tādu cilvēku ir ļoti maz. Uzdevums – atrast šos cilvēkus.
Un nākamais posms, nākamais uzdevums ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri nav sasnieguši to apziņas līmeni, kas ļauj viņiem maksimāli kalpot dzīvībai, bet viņi tiecas uz to, lai sasniegtu šo apziņas līmeni, uz to, lai iegūtu zināšanas, saņemtu informāciju, saņemtu Mācību. Un šiem cilvēkiem vajag vienkārši dot zināšanas, dot Mācību.

uz sākumlapuCopyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia