Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2020.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

Palīdzība un        atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

СИРИУС

Šajā vietnē ir teksti, kas tulkoti no Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net
publicētajiem materiāliem - Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas doti cilvēcei ar Tatjanas Mikušinas starpniecību

MAHAMRITJUMDŽAJA mantra

Mahamritjumdžaja mantra – mantra, kas uzvar nāvi!

Ir daudz mantru, kas aizsargā no ļaunā, kas sargā pret nāvi un ciešanām, kuras dotas svētajos rakstos. Ir dažāda tipa mantras, bet Mahamritjumdžaja mantra ir izslavēta par vislabāko.

Šī Mahamritjumdžaja mantra ir no Rigvēdas (7. grāmata vai mandala, 59. nodaļa). Kāds var izlasīt šo mantru un panākt labu veselību, atbrīvoties no savu problēmu važām. Tā ir vislabākā panaceja pret visa ļaunuma, un to var lasīt katrā laikā tāpat kā Maha mantru.

Mahamritjumdžaja mantras tulkojums un izpratne:

"OM! Pielūdzu trīskārt Kungu Šivu, Smaržojo, Labumu nesošo! Dzimšanu un nāvju važu sarāvēju. Lai Viņš atbrīvo mūs no nāves Nemirstības labad!"

Burtisks tulkojums:

TRIIAMBAKKAM attiecas uz trim Kunga Šivas acīm. Triia nozīmē trīs, Ambakam – Trimurti – trīsvienība vai trīs sākotnējās dievības, proti: Brahma, Višnu un Šiva un trīs AMBA (tāpat apzīmē Māti vai Šakti), – Sarasvati, Lakšmi un Gouri. Tādējādi ar šo vārdu mēs norādām uz Dievu kā Visuzinošo (Brahmu), Visuresošo (VIšnu) un VIsuvareno (Šivu). Tā ir Brihaspati gudrība un Šri Dattatreja norādījums, kam ir trīs galvas, Brahma, Višnu un Šiva.

IJADŽAMAHE nozīmē "Mēs dziedam Tev slavu."

SUGANDHIM attiecas uz Viņa aromātu (zināšanas, klātbūtne un spēks, t.i. trīs aspekti), kas ir vislabākais un vienmēr piepilda apkārtni. Aromāts ir attiecināms uz tīkamu baudījumu, ko mēs saņemam no Viņa tikumiskas rīcības, zināšanām, redzējumu vai izjūtas.

PUŠITIVARDHANAM: Pušan – attiecas uz – Viņš, šīs pasaules sargātājs, un šajā nozīmē Viņš ir visa Tēvs. Pušan – arī iekšējais visu zināšanu pamudinātājs un tādējādi – Savitur vai Saule, un arī simbolizē Visuzinošo Brahmu Radītāju. Šajā nozīmē Viņš arī Tēvs. Visa Radītājs.

URVAAROKAMIVA: URVA nozīmē Višal vai lielais un stiprais, vai ārkārtējs. AAROOKAM nozīmē slimību. Tādējādi URVAAROKAMIVA nozīmē smagu slimību.

<...>

BANDANAAN nozīmē saistīts, tādējādi, lasot ar URVAAROKAMIVA nozīmē "Es, dzīvodams tumsonībā un nezināšanā."

MRITIIJORMOOKŠEIJA nozīmē atbrīvošanos no nāves kā priekšlaicīgu nāvi šajā fiziskajā pasaulē, tā arī no atkārtotā nāvju – pārdzimšanu cikla.

MAAMRITAAT nozīmē "dod man, lūdzu, nemirstības Amritas nektāru". Lasot ar iepriekšējiem vārdiem, tas nozīmē: mēs lūdzam par Amritu, lai atbrīvotos no nāves, slimības, ciešanām, un arī no pārdzimšanu cikla.

Mahamritjumdžaja mantras vēsture

Mritjumdžaja mantra uzvar nāvi un ir viena no vissenākajām un spēcīgākajām vēdiskā laikmeta mantrām, kura atnākusi līdz mums cauri gadu tūkstošiem...

Indiešu leģendās un mītos Mritjumdžaja saistīta ar Markandeiji vārdu – viņa mācība ir iekļauta Markandeijas Purānās. Leģenda vēsta, ka Markandeijam jau iepriekš bija nosprausts mirt 16 gadu vecumā, bet ar savu patieso ticēšanu Šivam, ar šīs mantras palīdzību viņš izcīnīja uzvaru pār Jamaradžu – nāves Dievu. Tomēr šī vēsture sākās vēl pirms viņa dzimšanas...

Mežā dzīvojošajam svētajam Mrikandam un viņa sievai Marudvati nebija bērnu. Viņi ilgi dzīvoja askētiski, cerēdami iemantot tikumību un radīt bērnu. Viņi tika atalgoti ar Kunga Šivas parādīšanos – Kungs Šiva uzklausīja viņu lūgumu un piedāvāja viņiem izvēli: vai kļūt par tāda bērna vecākiem, kurš būs izcils – ar garīgo gaismu, – bet viņa dzīve beigsies 16 gados, vai iegūt bērnu, kurš dzīvos ilgi, bet būs dumjš un egoistisks. Viņi izvēlējās bērnu ar garīgajiem sasniegumiem un labajām īpašībām, un ar laiku Marudvatai piedzima zēns, kuru sauca par Markandeiju. Vecāki nolēma nestāstīt viņam par viņa mūža termiņu, bet, tuvojoties 16 gadiem, vecāku bēdas arvien palielinājās. Kad zēns lūdza paskaidrot viņu skumju iemeslu, viņi neizturēja un pastāstīja to, ko viņiem teicis Kungs Šiva. Jau sasniedzis jogas pilnību, Markandeija nolēma veltīt sevi savai praksei. Savā sešpadsmit gadu dzimšanas dienā Markandeija devās uz templi, lai paklanītos dievišķās apziņas simbolam – Šiva lingam (sanskr.). Kad nāves dieva, kunga Jamaradža, sūtņi atnāca sagrābt viņu, tie konstatēja, ka viņš ir tik piepildīts ar lūgšanām, ka tie neuzdrošinājās novest līdz galam savu misiju. Atgriezušies pie Jamaradža, viņi pastāstīja par savu dilemmu. Tad Jamaradžs pats devās uz templi, lai novestu iesākto galā, viņš centās pārliecināt Markandeiju sekot dabiskajam dzīves un nāves likumam labprātīgi, bet Markandeija, meklēdams aizsardzību, ar abām rokām aptvēra Šiva lingam (sanskr.). Jamardžs meta savu cilpu, lai noķertu Markandeiju, bet cilpa aptinās lingam, un tūīt pat Šiva, tur dzīvojošais, pāršķēla lingam uz pusēm un parādījās saniknots. Jamardžs bija pārāk tālu aizsviedis savu cilpu, viņam nebija pilnvaru, lai noķertu pašu Šivu. Ar kājas spērienu Šiva viņu nosita. Pārējie dievi apmulsumā skatījās uz to. Baidīdamies, ka Jamardža nāve pārkāps kārtību visumā, dievi lūdzās, lai Šiva atgriež viņu pie dzīvības, ko Šiva galu galā arī izdarīja. Bet viņš precizēja, ka Markandeijas uzticība kļuva par viņa aizsardzību, un tāpēc viņš svētīja viņu ar mūžīgu jaunību – Markandeija uz visiem laikiem palika sešpadsmitgadīgs svētais.

Markandeijas dvēsele joprojām ir kaut kur visumā...

Un Mahamritjumdžaja mantra kļuva par ceļa rādītāju, kas meklētājiem atver durvis uz lielu garīgu mantojumu.

Centrālā vieta leģendai ir atvēlēta Šivam. Šivam piemīt divējāda daba. Viņš sargā vispasaules kārtību ar nesaudzīgu kategoriskumu, sagrauj pieķeršanos un atbrīvo viņa uzticīgos no tumsonības. Viņš ir iekšējais kontrolieris un novācējs, kas nes nepārvaramas kaislībasun pieved pašu dzīvi pie tās dabiskā gala. Šis Šivas aspekts atspoguļojas viņa senajā vārdā Rudra – "tas, kas kliedz". Cits, vairāk pierasts vārds – Šiva – nozīmē "labvēlīgs", "žēlsirdīgs", "labs". Tajā izsakās Šivas līdzcietīgā daba. Viņš ir labuma mājoklis, viņš apmierina lūgumus, ar maigumu un gādību ved tos, kas tiecas uz pašrealizāciju un atbrīvo viņus no ciešanām. Šiva iemieso tīru apziņu. Viņš paliek vienaldzīgs pret pasaules burvīgumu un tās kārdinājumiem, viņš klusi aiztur visu kustību reizē ar nekustīgumu. Šiva ir Jogu Pavēlnieks. Viņam ir daudz vārdu. Markandeijam viņš parādījās kā Mritjundžaija – Nāves Pavēlnieks, jo savā sešpadsmit gadu dzimšanas dienā Markandeija lūdza tieši šim Šivas aspektam.

Mahamritjumdžaja mantras labums

Ir daudz iemeslu, lai praktizētu Mahamritjumdžaja Mantru:

lai uzlabotu jūsu dzīvi, vai palīdzētu pārejai uz nāvi, taču visupirms šī Mantra ir līdzeklis, lai cilvēks izprastu sevi. Apziņa, ko tā ierosina, – tas nav nekas cits kā dziļa, bezgalīga, mūsos esoša apziņa. Šajā ziņā Markandeijas stāsts ir alegorisks, atgādinot to, ka cilvēka dzīves svētnīca ir ķermenis, ka lūgšanas un mantras sasniedz kulmināciju meditācijā, un ka iekšējais lingam, kas svētī cilvēku ar nemirstību – ir enerģija, kas plūst no mugurkaula pamatnes – līdz galvvidum...

Līdz šai dienai mūsu laikā Indijā, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, lai notikumam piešķirtu svētumu, šo mantru dzied daudzas reizes kā garīgas labklājības simbolu – tas nozīmē to pašu, ko novēlējumu bērnam – ilgai un veselīgai dzīvei. Daudzi indieši atkārto Mahamritjumdžaja Mantru katrā savā dzimšanas dienā. Īpašu uzmanību tai velta vecāka gājuma cilvēki: vecums 60 - 80 gadi tiek uzskatīts par īpašu pārejas laiku – un daudzi cītīgi meditē, izmantojot tieši to...

Šo Mantru var lasīt par cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, par slimajiem, bērniem, tā dod aizsardzību.
 

uz sākumlapuCopyright © 2008 - 2021
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2021 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia