8. decembrī
Mātes Marijas Žēlastības stunda   Dārgie draugi, atgādinām jums par dispensāciju[1] „Žēlastības stunda”, ko dāvājusi Iemīļotā Māte Marija un kas norisinās katru gadu 8. decembrī no 12:00 līdz 13:00 pēc vietējā laika. Atgādiniet par šo dispensāciju arī saviem draugiem un pazīstamajiem!

 

Laikā no 1946. gada 24. novembra līdz 1947. gada 8. decembrim Svētā Māte Marija vienpadsmit reižu parādījās Māsai Pierinai Itālijā. Māte Marija lūdza nožēlot un izpirkt netīrās rīcības grēkus. Viņa aicināja lūgties par Krievijas atgriešanu.

Māte Marija palūdza, lai māsa Pierina atnāk 8. decembrī pusdienas laikā uz baznīcu. „Tā būs mana Žēlastības stunda”, teica Marija. Māsa jautāja, kā viņai sagatavoties šai Žēlastības stundai. Uz to Svētā Māte atbildēja: „Ar lūgšanām un grēku nožēlu. Nolasi Dāvida 50. psalmu 3 reizes ar atplestām rokām. Žēlastības stundas laikā var tikt dāvātas daudzas garīgas žēlastības. Un Dieva žēlastība sasniegs viscietsirdīgākos un visnocietinātākos grēciniekus."

Svētā Jaunava apsolīja, ka viss, ko ļaudis lūgs šīs Žēlastības stundas laikā (pat neiespējamais), tiks viņiem dāvāts, ja tas būs saskaņā ar Mūžīgā Tēva gribu.

8. decembra rītā cilvēki sāka nākt uz baznīcu un līdz pusdienas laikam bija sanākuši desmit tūkstoši cilvēku, no kuriem vairums stāvēja baznīcas ārpusē, jo baznīcā visiem nepietika vietas. Viņi lasīja Rozāriju. Pēkšņi briljantbalta gaisma nolaidās no baznīcas kupola, un parādījās pakāpieni līdz grīdai.

Kāpnes bija skaisti rotātas ar sarkanām, baltām un dzeltenām rozēm. Svētā Jaunava parādījās, izstarodama gaismu un balti tērpta. Pasmaidījusi, viņa sāka runāt maigā un mīlošā balsī:

„ES ESMU Šķīstība[2], visu Žēlastību Māte un mana mīļotā dēla Jēzus Māte. Es vēlos, lai jūs mani pazītu kā Noslēpumaino Rozi.
Es vēlos, lai katru gadu 8. decembrī pusdienas laikā jūs svinētu Žēlastības stundu. Daudzas garīgas žēlastības un fiziskas svētības tiks dotas tiem, kas lūgsies šīs stundas laikā.”

Tad viņa sāka lēni kāpt augšup pa kāpnēm, graciozi kaisīdama rozes. Uzkāpusi līdz vidum, viņa atkal ierunājās: „Es esmu ļoti laimīga, redzēdama šo lielo Ticības izpausmi.”

Daudzi slimnieki tika izdziedināti un daudzi brīnumi notika, piepildoties Svētās Mātes Marijas solījumiem.


 

Es domāju, ka šī dispensācija ir liela Žēlastība no Mātes Marijas un Dievišķo Būtņu puses, ko var izmantot visi bez izņēmuma šajā grūtajā laikā.

2007. g. Žēlastības stundas laikā Māte Marija deva diktātu, ko mēs publicējam arī šeit. No šī diktāta izriet, ka Māte Marija turpina Žēlastības stundas dispensācijas darbību.

T.N. MikušinaEs atnācu šodien, lai atgādinātu jums,
ka es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte [3]

Māte Marija
2007. gada 8. decembrī

ES ESMU Māte Marija, atnākusi pie jums šajā dienā caur Tatjanu.

Es atnācu, lai vēl reizi atgādinātu jums par to iespēju, kas jums tiek dota katru gadu.

Es atkārtoju jums, ka katru gadu 8. decembrī no 12 līdz 13 pēc vietējā laika jūs varat veltīt laiku saskarsmei ar mani. Es pieņemšu katru jūsu Mīlestības un pateicības izpausmi. Es būšu ar jums visā šīs Žēlastības Stundas ilgumā.

Jūs varat nākt saskarē ar mani, redzēt mani.

Tas būs tā, it kā es esmu jums blakus. Es izmantošu jūsu doto enerģiju, lai izpaustu savu klātbūtni visur uz zemes. Jo tīrāka būs jūsu tiekšanās, jo lielāka būs mana klātbūtne jums blakus. Tādējādi mēs katru gadu spēsim paaugstināt fiziskā plāna vibrācijas.

Par to Dievs jums dod iespēju palūgt mani izpildīt jūsu vēlēšanās, kas saistītas ar jums pašiem vai jūsu tuviniekiem.

Jūs varat lūgt izpildīt visas jūsu vēlēšanās, pat tās, ko jums šķiet neiespējami īstenot. Es pieņemšu visas jūsu vēlēšanās savā sirdī un lūgšu Dievu par jūsu lūgumu izpildīšanu.

Man nav svarīga jūsu ticība un piederība pie kādas konkrētas reliģijas, man jūs visi esat mani bērni. Un es uzņemšos rūpes par jums un pacentīšos apmierināt jūsu vajadzības.

Jums vajag tikai vienu stundu gadā veltīt man.

Jūs varat klausīties vai dziedāt man veltītas dziesmas, jūs varat lasīt Rozārijus un man veltītas lūgšanas.

Jūsu sirds impulss, kas sūtīts man, pamudinās mani sadzirdēt jūs, un es pielikšu visas pūles, lai īstenotu jūsu lūgumus. Ne vienmēr jūsu dotās lūgšanu enerģijas un Mīlestības pietiek, lai izpildītu jūsu lūgumu.

Tāpēc es būšu jums visai pateicīga, ja jūs varēsiet biežāk domāt par mani un sūtīt man savu Mīlestības un lūgšanu enerģiju. Tiklīdz jums dzīvē rodas sarežģīta situācija, tas jums ir signāls, ka jūs sen neesat griezušies pie manis un es neesmu varējusi noregulēt radušos situāciju un novirzīt tās gaitu pa visvieglāko ceļu.

Vienmēr atcerieties, ka Dievs negrib jūs sodīt. Viņš grib, lai jūs ietu Mīlestības Ceļu. Ja jūs kā mazi bērni pieļaujat sliktu rīcību, tad neaizmirstiet to patiesi nožēlot un palūgt mani, lai jūsu pieļautās kļūdas neizraisītu pārāk smagu atmaksu. Jo Likums prasa, lai visi jūsu izdarītie nodarījumi, to enerģija tiktu atgriezta jums. Tad jūs spēsiet saskatīt savas kļūdas un labot tās.

Nav svarīgi, cik reižu jūs kļūdījāties, svarīga ir jūsu pastāvīgā tiekšanās pēc atbilstības Dieva gribai un pieļauto kļūdu labošanas. Ar savu cilvēcisko apziņu jūs nevarat novērtēt, cik tas, ko jūs darāt, ir labs vai slikts Dieva acīs, tāpēc biežāk lūdziet Debesu palīdzību. Lūdziet savu grēku izpirkšanu.

Dažkārt cilvēks izdara pat pārāk sliktu nodarījumu sabiedrības acīs, tomēr Dieva acīs šis nodarījums nav grēks, jo Dievs cilvēku izmanto kā ieroci, lai kāds cits varētu izpirkt savu karmu.

Tieši tāpēc ir teikts, lai jūs netiesājiet. Netiesājiet un netiksiet tiesāti.

Tomēr nekad nevajag ļaut vaļu tiem indivīdiem, kas ir pārāk aizrāvušies, iegrimuši spēlēs un atļaujas ļoti neglītus nodarījumus cerībā, ka Dievs viņiem visu piedos.

Dievs ir visžēlīgs un pacietīgs, bet, kad cilvēks nevēlas gūt mācību no savas uzvedības, tad viņš pats sev liek nokļūt ļoti smagas situācijas priekšā, un pēc tā, kā cilvēks ir gatavs samierināties ar apstākļiem, kādos viņš ir nokļuvis, Dievs spriež par cilvēka sirdsskaidrību un nožēlu.

Atcerieties, ka vienmēr, kad jūs dzīvē sastopaties ar smagu un netaisnīgu situāciju no jūsu viedokļa, 100 procentos gadījumu jūs paši bijāt šīs situācijas rašanās cēlonis ar savām nepareizajām izvēlēm un sliktajiem nodarījumiem.

Jūsu dzīvē visu nosaka jūsu pašu izvēle un rīcība pagātnē.

Bet nav nekādas iepriekšējas nolemtības jūsu liktenī, jo viena jūsu pareiza izvēle un taisnīga rīcība izpērk ļoti daudzu grēku karmu, arī visbriesmīgāko grēku karmu, kurus jūs esat izdarījuši pagātnē.

Es atnācu šodien, lai atgādinātu jums, ka es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte. Es mīlu jūs visus, manus bērnus, un rūpējos par jums.

Dzīvojiet mierā un Mīlestībā.

ES ESMU Māte Marija.


 


 
 

Diktātā Māte Marija nelūdz, lai pirms Žēlastības stundas sākuma tiktu 3 reizes lasīts Dāvida 50. psalms. Tomēr tiem, kas vēlas stingri ievērot sākotnēji 1947. gadā dotās dispensācijas norisi, publicējam Žēlastības stundas kārtību un Dāvida 50. psalmu.

Prasības, ko Māte Marija lūdza ievērot, svinot Žēlastības stundu:

1. Žēlastības stundas laiks: 8. decembris, svinēšanai jāsākas 12:00 pēc vietējā laika un jāturpinās līdz 13:00 (viena lūgšanu stunda).

2. Svinot Žēlastības stundu grupā vai mājās, nepieciešams parūpēties, lai nekas jūs netraucētu (neatbildēt uz telefona vai durvju zvaniem u.tml., pilnībā koncentrēties uz vienotību ar Dievu šīs sevišķās Žēlastības stundas laikā).

3. Iesākt Žēlastības stundu, lasot 50. psalmu ar atplestām rokām (3 reizes).

4. Tālāk jūs varat pavadīt šo stundu klusā saskarsmē ar Dievu, meditējot par tiem pārbaudījumiem, kurus izturēja Jēzus, un slavinot Dievu, lasīdami iemīļotās lūgšanas (pavēles, Rozāriju). Varat arī dziedāt dziesmas, himnas (piemēram, dziesmas Jēzum, Mātei Marijai u. tml.)

 

Dāvida 50. psalms[4]

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!

Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!

Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā.

Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.

Redzi, Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību.

Šķīstī mani no grēkiem ar izopu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!

Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus Tu esi man salauzījis!

Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus!

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!

Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu!

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.

Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!

Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!

Jo Tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es Tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu.

Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.

Dari labu Ciānai Savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes mūrus!

Tad Tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz Tava altāra.


 


 

Dārgie draugi!
Žēlastības stundas laikā jūs varat izmantot materiālus no Mātes Marijas lappusēm, kur sakopoti Mātes Marijas vēstījumi, Rozāriji, Mātei Marijai veltītas filmas un skaņdarbi u.c.:

latviešu valodā,

krievu valodā (lapa «Сириус»)


[1]  Dispensācija – termins, kas tiek lietots katoļu un protestantu baznīcās. Tas nozīmē Dievišķu Žēlastību vai grēku atlaišanu pēc Dieva žēlastības, izpildot noteiktus nosacījumus.

[2]  Angļu valodā (arī dažās citās Eiropas valodās) vārdi Immaculate Conception vienlaikus nozīmē gan nevainīga ieņemšana, gan arī šķīstības jēdziens. Nevainīga ieņemšana ir šaurāks jēdziens un attiecināms tikai uz Jēzus atnākšanu pasaulē, un pēc katoļu teologu domām arī uz pašu Mariju. Bet šķīstības jēdziens ir daudz svarīgāks, lai saprastu Jaunavas Marijas misiju. Marijas visšķīstākajā Sirdī glabājas šķīsts bezvainības priekšstats par visām lietām uz Zemes - tīrs, Dievišķs tēls, par kādu varētu kļūt viss esošais, ja uz Zemes būtu izpaudusies Dieva valstība. Prasme, ko mēs mācamies no Marijas, ir uzturēt savā mīlošajā sirdī šķīstu priekšstatu par visām lietām un cilvēkiem, kas ir ap mums, un tādējādi tuvināt Dievisķā izpausmi uz Zemes.

Jaunavas Marijas parādīšanās: http://virginmary.narod.ru/apparitions/montichiary.htm

[3]  Diktāts dots ar Sūtnes T.N. Mikušinas starpniecību.

[4]  Bībelē latviešu valodā 50. psalmam atbilstošais teksts ir 51. nodaļā.

 
   

uz Mātes Marijas lappusi

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia