Sākumlapa

Diktāti

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

Diktāti

Dievišķo Gudrības Valdoņu diktātu vēstījumu cikli,
saņemti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību


Lasītāju ērtībai visi ar T. Mikušinas starpniecību saņemtie
Gudrības Valdoņu vēstījumi

ir sakopoti 4 failos hronoloģiskā secībā latviešu valodā jaunā redakcijā:

GUDRĪBAS  VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 3 (13.03.2008. – 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 4 (27.12.2011. – 21.06.2016.) - 0.9 Mb
Visi vēstījumi vienā arhīvā: Gudribas Vards.7z - 1 MbTATJANAS MIKUŠINAS GRĀMATAS
latviešu valodā


 


Copyright © 2008 - 2017
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2017 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia