Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2019.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

 Palīdzība un atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net

Ilūzija un tās savākšana. Mācība par apziņas mainīšanu


"Mācība par apziņas mainīšanu"
Grāmata no sērijas
"Gudrības Valdoņu Mācība"
Tatjana Mikušina

Šī ir viena no vissvarīgākajām Mācības nodaļām – Mācība par apziņas mainīšanu. Grāmatā ir atlasīti Gudrības Valdoņu vēstījumi par cilvēka apziņu un tās mainīšanu.

Šīs Mācības pamatā ir tas, ka visa mūsu apkārtējā pasaule nav nekas cits kā spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa. Tāpēc, mainot sevi, mēs mainām šo pasauli.

Pilnīgotai apziņai atbilst vairāk pilnīgota pasaule.

Mācībā par apziņas mainīšanu Valdoņi saskata vairākus līmeņus:

- Indivīda līmenī tiek doti ieteikumi par metodēm un paņēmieniem, kā strādāt darbā ar sevi;

- Zemes cilvēku sabiedrības līmenī tiek dota izpratne par to, kā kolektīvā apziņa un cilvēces kolektīvais neapzinātais maina situāciju uz planētas;

- Visuma līmenī tiek aprakstīti Visuma izvēršanas un savākšanas globālie procesi un apzinīgu, saprātīgu būtņu procesi.

lasīt vairāk...


Visaugstākais vērtējums lielākajā Staptautiskajā grāmatu konkursā "Lasītāju mīļākā grāmata 2020" (Readers Favorite 2020), kas notiek ASV, Tatjanas Mikušinas grāmatai "Sanats Kumara" («САНАТ КУМАРА») piešķirts 5 zvaigžņu reitings.

Grāmata tika nominēta sadaļās "Garīgi mistiskais" un "Jaunais Laikmets". No vairākiem grāmatu tūkstošiem, kas bija pārstāvētas konkursā, recenzents izvēlējās šo grāmatu un piešķīra tai 5 zvaigžņu reitingu katrā no nākamajām kategorijām: ārējais izskats, sižets, izstrādājums, formāts un tirgspēja.
5 zvaigšņu reitings ir visaugstākais grāmatas novērtējums.
Tas dod mums tiesības iegūt spīdošu reljefu sudraba piespraudi, kas nozīmē, ka šī grāmata ir «Readers’ Favorite Five Stars» - "Lasītāju mīļākā grāmata".
Konkurss turpinās un grāmatas autors – uzvarētājs šajā ievērojamajā konkursā tiks paziņots 2020. gada 1. septembrī.

Sanata Kumaras Mācība palīdzēs lasītājiem dziļāk saprast savstarpējās attiecības ar Dievu un Augstāko Es.
Mācībā var uzzināt par Karmas likumu un citiem Dievišķajiem Visuma likumiem. Grāmata pamudinās lasītājus lūkoties uz skaistumu visapkārt: dabu, mākslu, mūziku un izvairīties no nepilnībām.
Tas arī ir labs priekšraksts, kā izprast Dievišķo realitāti, kas mīt citās pasaulēs, kuras pastāv vienlaikus ar pasauli, kurā mēs visi dzīvojam.
"Sanats Kumara" ir grāmata tiem, kas tiecas iet garīgo ceļu, tā mudina lasītājus atgriezties pie jau izlasītās grāmatas vēl un vēl.

No Mamtas Madhavana recenzijas konkursā "Lasītāju mīļākā grāmata" krievu val.

Grāmata "Sanats Kumara" ir publicēta vairākās valodās:
angļu, bulgāru, latviešu, lietuviešu, krievu.
Liels paldies tulkotājiem, redaktoriem, maketētājiem un sponsoriem, jo, pateicoties viņu pūļu dēļ, grāmata nonāk pie lasītājiem!


Ceļojums uz nākotni

1. daļa. Jaunais Laikmets ir sācies! (teksts latviešu val.)

Video

2. daļa. Cienīgi ieiesim Jaunajā Laikmetā (teksts latviešu val.)

Video

3. daļa. Kur virzīta jūsu uzmanība, turp plūst jūsu enerģija
(teksts latviešu val.)

video

4. daļa. Mēs paši radām
savu nākotni

(teksts latviešu val.)

video

5. daļa. Uz priekšu, uz sapni!
(teksts latviešu val.)

video


Jaunas interneta vietnes "СИРИУС" versijas prezentācija
sirius-net.orgDārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 19.12.2019.) - 1,25 Mb


Es atnācu, lai vēlreiz atgādinātu jums
galvenos Mūsu Mācības postulātus

Kungs Maitreija 2020. gada 19. jūnijā


INFORMĀCIJA par vēstījumu lasīšanu (skat. datumus)


INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


23. datums – iespēja atvieglot
nākamā mēneša karmu


Īsās lūgsnas garīgajam darbam


Iekšējā saskaņošanās ar Dievu

  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai


  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšanas kvalitāte 2018

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


Mācība par karmas nonākšanu
gada beigās


 Saules tēls – garīgajam darbam


Gudrības Valdoņi par Dievišķību
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par dvēseles nemirstīgo dabu
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.

Gudrības Valdoņi par Dievišķajām īpašībām
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par Dievišķo apziņas stāvokli
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA


Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTIVisas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS


"Mācība par apziņas mainīšanu"
Tatjana Mikušina


Grāmata no sērijas
"Gudrības Valdoņu Mācība"

Apgādā "Sol Vita" iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "Mācība par apziņas mainīšanu".

Šī ir viena no vissvarīgākajām Mācības nodaļām – Mācība par apziņas mainīšanu. Grāmatā ir atlasīti Gudrības Valdoņu vēstījumi par cilvēka apziņu un tās mainīšanu.

lasīt vairāk...


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia