Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2020.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

 Palīdzība un atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net

Ārējais vai iekšējais ceļš?
Nodaļa no O. Ivanovas grāmatas "Sūtne" (latviešu val.)

Kā gan mums katram atrast šo Ceļu? Kur tas ir?
Vai mēs spēsim tur nokļūt, vienatnē uzkāpt mirdzošajās virsotnēs?
Un kas tas ir par Ceļu – Ceļš uz Gaismu?


  Grāmata "SŪTNE"

Grāmata veltīta Lielās Baltās Brālības sūtnei Tatjanai Mikušinai.

Tās autore sastādītāja Olga Ivanova grāmatā ir iekļāvusi Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas rakstus, intervijas, sarunu pierakstus, citātus no viņas publiskajām runām, kur viņa stāsta par savu misiju uz Zemes, atklāj Gudrības Valdoņu Mācības būtību, dalās savā pieredzē, kā atrast Dievu sevī, un par daudz ko citu.

Latvijas žurnālistes L. Zītaras rakstā ir izstāstīts T. Mikušinas dzīves gājums un atklāts, kā viņa kļuva par Lielās Baltās Brālības Sūtni.

Grāmata tiem, kas ar visu sirdi un dvēseli pieņēmuši Gudrības Valdoņu Mācību, ko mūsu fiziskajā pasaulē atnesusi sūtne T. Mikušina, vēsta par diženo Kalpošanas paraugu cilvēcei, – Kalpošanu, ko absolūtā Mīlestībā uzņēmusies ārēji vienkārša, bet ļoti neparasta krievu sieviete ar ārkārtīgi augstu garīgās attīstības līmeni, ko mēs – parastie cilvēki nespējam ne īsti saskatīt, ne saprast, ne pienācīgi novērtēt. Taču viņas iedvesmojošais paraugs arī mūs aicina uz Dievišķās Gudrības augstajām virsotnēm.

lasīt vairāk...


   Ārējais vai iekšējais ceļš?


Vecās pasaules beigas ir iepriekš nolemtas!(video)

Nodaļa no grāmatas "Ceļojums uz nākotni" (latviešu val.)


"Ceļojums uz nākotni"
Jauna grāmata (krievu val.)

Šī ir neparasta grāmata. Tā ir radīta, lai uzlabotu noskaņojumu uz mūsdienu ne visai priecīgo notikumu fona, iedvestu optimismu un pasapņotu kopā!
Grāmatas autores ir rakstniece Jeļena Iļjina un filozofe mistiķe Tatjana Mikušina.
21. gadsimta pirmās divas desmitgades laikā pilnīgi brīnumainā, mistiskā veidā Tatjana Mikušina pierakstīja vēstījumus mūsu pasaulē no Augstākās, Dievišķās pasaules. Šie vēstījumi ir saņemti no būtnēm, kuras jau ir izgājušas cauri zemes evolūcijai un mīt augstākos Esamības plānos. Viņi dēvē sevi par Gudrības Valdoņiem vai Dievišķajām būtnēm, un viņi ir mūsu gādīgie palīgi un skolotāji.

vairāk krievu valodā...

šeit: video un teksti latviešu val.


Kalendārs "Gudrības Vārds" («Слово Мудрости") 2021. gadam

 Daudzus gadus lasītāji ir ļoti iemīlējuši kalendāru ar Valdoņu attēliem un iedvesmojošiem citātiem no Gudrības Valdoņu Mācības.
 Šajā kalendārā izvēlētie citāti sniedz mums pozitīvu noskaņu un piepilda ar prieku un optimismu uz visu gadu!
Valdoņu attēlus uz brīnišķīgas dabas fona kalendāra lappuses ir radījusi dizainere Jekaterina Makarova no Jekaterinburgas. Pateicamies Jekaterinai par lielisku darbu!
 Šajā reizē pēc lasītāju vēlēšanās ir īpaši atzīmēti svarīgie datumi: katra mēneša 23. datuma dispensācija karmas transmutēšanai, Mātes Marijas Žēlastības stunda 8. decembrī, Skolotāja diena un pavasara un rudens saulstāvju diena un vasaras un ziema saulgrieži.

vairāk...


Vietnē "Сириус" notiek regulāras kopīgas garīgās prakses:

1. Katru dienu. Valdoņu vēstījumu lasīšana.
Kopīgas Valdoņu vēstījumu lasīšanas lappuse (skat. datumus) vai
Kalendārs (krievu val.)

2. Katru nedēļu. Rozāriju lasīšana svētdienās 15:00.

3. Katru mēnesi. Katra mēneša 23. datumā karmas transmutācijas prakse nākamajam mēnesim.

4. Reizi gadā. Mātes Marijas Žēlastības stunda.

5. Divas reizes gadā. Vasaras un ziemas saulgriežu dienās
vēstuļu rakstīšana Karmas Valdei.
Kā rakstīt vēstules Karmas Valdei.


Valdoņi par varu. T. Mikušina.
Gudrības Valdoņu Mācības traktējums par varuDārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 19.12.2020.) - 1,25 Mb


INFORMĀCIJA par vēstījumu lasīšanu (skat. datumus)


INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS

raksts
latviešu val.


23. datums – iespēja atvieglot
nākamā mēneša karmu

Īsās lūgsnas garīgajam darbam
Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI (video atskaņošanas saraksts)
Lūgšanas kvalitāte 2018
Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina

Mācība par karmas nonākšanu gada beigās
 Saules tēls – garīgajam darbam
Gudrības Valdoņi par Dievišķību

Gudrības Valdoņi par
dvēseles nemirstīgo dabu


Gudrības Valdoņi
par Dievišķajām īpašībām


Gudrības Valdoņi
par Dievišķo apziņas stāvokli


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA

Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


Visas latviešu valodā izdotās
T. MIKUŠINAS GRĀMATAS


WIKIPEDIA
T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI
2018. gada Vebināri


Sūtnes un Mācības atzinums
vebinārs 2018. gada 24. martā (krievu val.)
Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)
IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia