Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2019.)

Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā sirius-ru.net

Mūsu Misija Krievijā ir izbeigta

Sanata Kumaras 2018. gada 20. jūnija vēstījums caur Sūtni T. Mikušinu


Ceļš uz Jauno Pasauli?
Albīnas Kasimovas raksts

Vai mēs saprotam, cik lielu atbildību, esam uzņēmušies?

Izvēles, ko izdarījuši Krievijas un visas pasaules gaismas nesēji, nav pagātnē.
Tieši tagad mēs no jauna izdarām savas izvēles:
- vai mēs nosargāsim Sūtnes Māju un žogu, ko nojauks tiesas kārtā šai gadā?
- vai nosargāsim Montessori bērnu dārziņu bijušā Sūtnes Ašrama teritorijā, ko slēguši tiesas kārtā?
- vai ļausim, lai nojauc ģimeņu iemītnieku mājas, kuri bija piekrituši apgūt zemes Mācību centra apkaimē?
Sabiedrības progresīvākās daļas izvēle nosaka nākotni katrā no šīm situācijām.

Rakstu sagatavojusi Albīna Kasimova (krievu val.)Gudrības Valdoņi
par Dievišķajām īpašībām

(vairāk skat. sirius-centers.net vietnē)


Mācība par Mīlestību un dzīves pārbaudījumiem

ES ESMU Kungs Maitreija, no jauna atnācis caur šo Sūtni!
Es vēlos parunāt ar jums par lietu, kas ir vissvarīgākā.
Es gribu parunāt ar jums par šo lietu tāpēc, ka jums tagad nav nekā svarīgāka.
Ja notiktu brīnums un visi cilvēki pēkšņi sāktu izjust Mīlestības jūtas, tad varu jums apgalvot, ka notiktu acumirklīgs pārveidošanās brīnums. Mīlestība ir tā īpašība, kuras hronisku trūkumu izjūt jūsu pasaule. Bet patiesībā Mīlestība ir tā īpašība, kas sākotnēji bija raksturīga šai pasaulei. Tas, ka jūs pastāvīgi izjūtat Mīlestības trūkumu, liecina par to, ka jūs ejat pa nepareizu Ceļu.
Ja jūs varētu pastāvīgi izjust šīs brīnišķīgās, visaptverošās jūtas! Jūsu prāts un jūsu emocionālais ķermenis pastāvīgi būtu paaugstinātā stāvoklī. Jūsu vibrācijas pastāvīgi sasniegtu visaugstāko jums pieejamo robežu.
Bet kas jums vēl vajadzīgs, mīļotie?
Kad cilvēks ir augstu vibrāciju piepildīts, kad viņš ir Dievišķas Mīlestības jūtu pilns, tad viņš izjūt laimes stāvokli bez iemesla, dzīves piepildījumu ar jēgu, mieru, harmoniju.
<...>
Ja jūs varētu kaut vai īslaicīgi paaugstināt savas vibrācijas līdz Dievišķas Mīlestības jūtām, tad jūs varētu sazināties ar Dievišķajām Būtnēm gandrīz vienā mirklī.
Dievišķās Būtnes ir ļoti atsaucīgas uz Mīlestības īpašību. Tāpēc mēs lūdzam jūs sūtīt mums savu Mīlestību. Mums nav augstāka baudījuma, kā sajust jūsu Mīlestību.
Ja jūs vibrējat ar Mīlestības frekvenci, tad tieši tāpat jūs varat sajust mūsu Mīlestību.
Daudzās Mācībās, kas dotas caur daudziem sūtņiem, ir teikts, ka Mīlestība ir atslēga. Tagad jūs saprotat, kāpēc Mīlestība ir atslēga?
Tāpēc, ka šīs jūtas spēj momentāni paaugstināt jūsu vibrācijas un tuvināt jūsu vibrācijas Gaismas ēterisko oktāvu vibrācijām. Un jūs esat spējīgi nodibināt saiti ar jebkuru Valdoni, pret kuru jūs tajā brīdī izjūtat Dievišķās Mīlestības jūtas.
<...>
Ja jūs izjūtat Mīlestības jūtas bez iemesla, prieku, mieru, tad jūs virzāties pareizajā virzienā. Jūs esat gatavi apskaut visu pasauli, un jūs esat gatavi sniegt palīdzību visai pasaulei.
Bez iemesla jūs pārņem dāsnums, prieks, vēlēšanās dot, dot un dot jūsu Gaismu, jūsu Mīlestību. Dāvāt jūsu Mīlestību pasaulei, neko neprasot pretī.

Kungs Maitreija 2005. gada 27. maijāDārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 06.20.2019.) - 1,25 Mb   INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Lūgšanas kvalitāte 2018

23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


Iekšējā saskaņošanās ar Dievu

  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

 Saules tēls – garīgajam darbam


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA


Gudrības Valdoņi par dvēseles nemirstīgo dabu
(vairāk skat. sirius-centers.net vietnē)


Gudrības Valdoņi par Dievišķajām īpašībām
(vairāk skat. sirius-centers.net vietnē)

Gudrības Valdoņi par Dievišķo apziņas stāvokli
(vairāk skat. sirius-centers.net vietnē)

Gudrības Valdoņi par Dievišķību
(latv. val.) 1. daļa, 2. daļa, 3. daļa


Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


JAUNĀKĀS GRĀMATAS


T. Mikušina
"ĪSIE ROZĀRIJI"

Izdevniecība "Sol Vita" ir nākusi klajā ar jaunu T.Mikušinas lūgšanu grāmatu "Īsie Rozāriji". Šī grāmata ir īpaša 21. gs. lūgšanu grāmata, kas radīta, pamatojoties uz Mācību, kura saņemta ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

lasīt vairāk...Visas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia