Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2019.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā sirius-ru.net

   I N T E R N E T A    T R A N S L Ā C I J A

23. oktobrī
trešdiena

Katra mēneša 23. datumā
tiek dota Dievišķa iespēja transmutēt nākamā mēneša personīgo un planētas karmu, lasot rozārijus, lūgsnas, pavēles, mantras.


Rozārijs "Darbs ar karmu"

(Pieslēgšanās iespējama brīvi izvēlētā laikā)

Rozārijs "Darbs ar karmu" (teksts latv. val.)

LŪGSNAS 23. datumam

Īsā lūgsna, dienai sākoties:

"Es veltu visus savus labos darbus, ko paveikšu šajā dienā, nākamā mēneša karmas transmutācijai."

Īsās lūgsnas paraugs pirms lūgšanu rituāla, kas ilgst ne mazāk kā 1 stundu:

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes un mana svētā ES Kristus vārdā es lūdzu pareizināt manu lūgšanu enerģiju ar cilvēku skaitu, kas piedalīsies šīs dienas dispensācijā."

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes un mana svētā ES Kristus vārdā es virzu manu lūgšanu enerģiju:

- to negatīvo enerģiju izšķīdināšanai, kas ir manos četros zemākajos ķermeņos;

- problēmas... (nosaukt) cēlonī un kodolā;

- tās karmas transmutācijai, kas ir starp mani un ......... ;

- atbilstoši šīs dienas dispensācijai – mana (vīra, sievas, dēla, meitas...) karmas transmutācijai, kas traucē viņam (viņai) sasniegt nākamo apziņas pakāpi.

Es pieņemu to kā piepildījušos pilnā spēkā atbilstoši Dieva svētajai Gribai.

Visuvarenā Dieva vārdā. Āmen."


Ardas Bhaee Mantra


Ar Dievu viss ir iespējams

PORCIJA - Taisnības Dieviete un Iespējas Dieviete

   Tūkstošiem gadu ilgi Iemīļotā Porcija kalpoja Dievam uz Septītā – Brīvības, Žēlsirdības, Lūguma, Taisnības, Alķīmijas un Svētā rituāla Stara, – Iemīļotā Porcija iedzīvināja Dievišķās Taisnības Dieva liesmu un Dieva apziņu kā Dievišķo Iespēju. Tāpēc viņu dēvē par Taisnības Dievieti un Iespējas Dievieti.

Pārstāvēdama Karmas Valdē Sesto Staru – Kalpošanas un Dvēseļu Ganīšanas Staru, Porcija glabā Taisnības un Iespēju liesmu zemes evolūciju vārdā.

lasīt vairāk...


Kopīga Valdoņu vēstījumu lasīšana 2005. – 2019. g.
Lasīšanas sākums 2019. gada 4. novembrī

Dārgie draugi, aicinām jūs piedalīties Kopīgā Valdoņu vēstījumu (2005. – 2019.) lasīšanā, kas sāksies 2019. gada 4. novembrī.
Kā jūs zināt, kopīga svēto tekstu lasīšana ir viena no visiedarbīgākajām garīgās prakses formām!
Mēs sākam Lasīšanu ar pašu pirmo vēstījumu, ko 2005. gada 4. martā ir devis Kungs Sanats Kumara, un lasīsim katru dienu vienu vēstījumu.
Vēstījuma lasīšana sākas jebkuras stundas sākuma momentā, kura izvēlēta šai kalendārajā diennaktī. Lasiet vēstījumu tai vietā, kur atrodaties uz zemeslodes, jums piemērotā laikā.
Ja jums ir grāmata "Gudrības grāmata" ("Книга Мудрости") vai grāmatu sērija "Gudrības Vārds", jūs varat lasīt vēstījumu pēc šīm grāmatām.
Ja jums nav grāmatas, jūs varat lasīt vēstījumu, izmantojot kalendāru, kurš tiks ievietots vietnē «Созвездие Водолея»

lasīt vairāk...


Kopīga Valdoņu vēstījumu lasīšana 2005. – 2019. g.

PIRMAIS CIKLS 2005. gada marts – jūnijs

GUDRĪBAS VĀRDS 1

4. novembrī lasām pirmo vēstījumu


LAIKS IR MAINĪJIES


4. novembrī
- "Laiks ir mainījies" Sanats Kumara 2005. gada 4. martā

5. novembrī
- "Rožu ceļš" ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2005. gada 5. martā

6. novembrī
- "Mēs visi esam vienoti, un mums ir kopīga Sākotne"
Vienotā Klātbūtne 2005.gada 6. martā


21. Rīgas Grāmatu svētki
notiks 2019. g. 25. - 26. oktobrī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

  Grāmatu svētkos izdevniecības "Sol Vita" stendā būs plašs T. Mikušinas grāmatu klāsts oriģinālvalodā (krievu) un latviešu valodā.
Pateicoties mūsu atsaucīgajiem līdzcilvēkiem, būs arī tradicionālā izdevniecības "Sol Vita" grāmatu dāvināšanas akcija "Izlasi pats un iedod draugam", un arī šajā izstādē aicinās Dievišķo Gudrības Valdoņu grāmatu lasītājus.
Darba laiks: 2019. gada 25. oktobrī 10.00 - 20.00 un 26. oktobrī 10.00 - 17.00
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā.


Tatjanas Mikušinas grāmata "Dievišķās Gudrības dārgumi" ("TREASURES OF DIVINE WISDOM") bija izstādīta ASV Starptautiskā konkursā "Lasītāju mīļākā grāmata 2019" ("Readers' Favorite 2019")

Šis konkurss ir kļuvis par vienu no lielākajiem pasaulē, tajā piedalījās tūkstošiem dalībnieku no vairāk nekā desmit valstīm. Šai gadā tas bija vislielākais konkurss visā viņa vēstures laikā.
Kategorijā "Garīgais/mistiskais" recenzents izvēlējās grāmatu "Dievišķās Gudrības dārgumi" un piešķīra tai 5 zvaigžņu reitingu katrā no nākamajām kategorijām: "Ārējais izskats", "Sižets", "Attīstība", "Formāts" un "Tirgspēja", ar kopējo 5 zvaigžņu reitingu.
Šis vispārīgais reitings deva tiesības iegūt spožas, reljefas sudraba uzlīmes, kuras tiek piestiprinātas grāmatai, lai paziņotu, ka šī grāmata ir "Readers’ Favorite Five Stars" – 5 zvaigžņu reitings "Lasītāju mīļākā grāmata".

lasīt vairāk latviešu val.Dārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 06.20.2019.) - 1,25 MbINTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


Īsās lūgsnas garīgajam darbam


Iekšējā saskaņošanās ar Dievu

  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai


  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšanas kvalitāte 2018

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


 Saules tēls – garīgajam darbam


Gudrības Valdoņi par Dievišķību
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par dvēseles nemirstīgo dabu
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.

Gudrības Valdoņi par Dievišķajām īpašībām
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par Dievišķo apziņas stāvokli
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA


Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


JAUNĀKĀS GRĀMATAS

T. Mikušina
"SANATS KUMARA"

Apgādā "SOL VITA" iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "SANATS KUMARA" sērijā "Gudrības Valdoņi" latviešu valodā.
Šajā grāmatā iekļauti Kunga Sanata Kumaras atlasītie vēstījumi.

lasīt vairāk...


T. Mikušina
"ĪSIE ROZĀRIJI"

Izdevniecība "Sol Vita" ir nākusi klajā ar jaunu T.Mikušinas lūgšanu grāmatu "Īsie Rozāriji". Šī grāmata ir īpaša 21. gs. lūgšanu grāmata, kas radīta, pamatojoties uz Mācību, kura saņemta ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

lasīt vairāk...Visas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia