Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2019.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

 Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

 Palīdzība un atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"





Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā sirius-ru.net

INFORMĀCIJA


12. decembrī

"Dievišķās Patiesības izprašanas process norisināsies vienmēr"

Dievišķās Patiesības izprašanas process norisināsies vienmēr.
No jums tiek prasīta tikai pastāvīga vēlēšanās izzināt Dievišķo Patiesību, tiekties uz tās izzināšanu un atbrīvoties no jebkurām dogmām, pie kurām tik ātri piesaistās cilvēciskā apziņa, ka atbrīvoties no šīm dogmām ir pārāk grūti un dažkārt tas izraisa lielas sāpes un neatzīšanu no cilvēciskās būtnes ego puses.
Padomājiet par to, ka sajūta, ka jūs jau esat pilnībā apguvuši visu Dievišķo Patiesību, pēc būtības ir jūsu ego izpausme. Kā ierobežotā apziņa var ietvert sevī neierobežotu Dievišķo Patiesību?

Lielais Dievišķais Virzītājs 2005. gada 13. aprīlī


LIELAIS DIEVIŠĶAIS VIRZĪTĀJS
Septītās pamatrases Manu

apraksts latv. val.


21 video par tēmu "Labais un Ļaunais"

Divas grāmatas
"LABAIS UN ĻAUNAIS"

Pirmā grāmata "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" ir pirmais fundamentālais darbs, ko uzrakstījusi T. Mikušina Valdoņu vadībā.
Otra grāmata aptver Valdoņu vēstījumus par tēmu "Labais un Ļaunais".


T. Mikušinas grāmata "Labais un Ļaunais" apvieno divas grāmatas "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot". Gudrības Valdoņu vēstījumi", un papildināti jauni materiāli, kas atklāj un padziļina šo divu grāmatu jēdzienus.
Grāmata atklāj jaunu mūžsenās Patiesības filozofiskās šķautnes tēmu par Labo un Ļauno.

informācija par grāmatu krievu val.


Par karmas nonākšanu gada beigās

Video iekļauti fragmenti no Gudrības Valdoņu vēstījumiem, kas atklāj un skaidro Mācību par karmas nonākšanu gada beigās.
Vēstījumi doti caur Sūtni T. Mikušinu


Tatjana Mikušina - Lielās
Baltās Brālības Sūtne XXI gs.

... Gudrības Valdoņi ir pasnieguši Mācību arī mūsu dienās - XXI gs. caur zināmu, speciāli sagatavotu cilvēku, strādādami nevis ar vienu konkrētu cilvēku, bet ar veselu tautu un cilvēkiem, kuri ir spējīgi saprast un pieņemt šo Mācību un plaši izplatīt Mācību<...>
Pirmo Vēstījumu caur Tatjanu Mikušinu Gudrības Valdoņi deva 2005. gada 4. martā un deva tos katru dienu līdz 2005. gada 30. jūnijam. Tatjana Mikušina saņem šos vēstījumus, izmantojot īpašu meditācijas tehniku, un uzreiz publicē tos savā autores vietnē Сириус. Tā cilvēkiem bija iespēja tajā pašā dienā saņemt Vēstījumus no Debesīm.

 lasīt vairāk latviešu val. ...



Dārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)



Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)




Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 06.20.2019.) - 1,25 Mb



INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


 23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


Īsās lūgsnas garīgajam darbam


Iekšējā saskaņošanās ar Dievu

  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai


  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšanas kvalitāte 2018

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


 Saules tēls – garīgajam darbam


Gudrības Valdoņi par Dievišķību
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par dvēseles nemirstīgo dabu
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.

Gudrības Valdoņi par Dievišķajām īpašībām
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Gudrības Valdoņi par Dievišķo apziņas stāvokli
 Fragmenti no Gudrības Valdoņu
vēstījumiem latviešu val.


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA


Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


JAUNĀKĀS GRĀMATAS

T. Mikušina
"SANATS KUMARA"

Apgādā "SOL VITA" iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "SANATS KUMARA" sērijā "Gudrības Valdoņi" latviešu valodā.
Šajā grāmatā iekļauti Kunga Sanata Kumaras atlasītie vēstījumi.

lasīt vairāk...


T. Mikušina
"ĪSIE ROZĀRIJI"

Izdevniecība "Sol Vita" ir nākusi klajā ar jaunu T.Mikušinas lūgšanu grāmatu "Īsie Rozāriji". Šī grāmata ir īpaša 21. gs. lūgšanu grāmata, kas radīta, pamatojoties uz Mācību, kura saņemta ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

lasīt vairāk...



Visas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia