Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2021.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

Palīdzība un        atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

СИРИУС

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net

   I N T E R N E T A    T R A N S L Ā C I J A


  23. septembrī
ceturtdiena

Katra mēneša 23. datumā
tiek dota Dievišķa iespēja transmutēt nākamā mēneša personīgo un planētas karmu, lasot rozārijus, lūgsnas, pavēles, mantras.


Rozārijs "Darbs ar karmu"
(Pieslēgšanās iespējama brīvi izvēlētā laikā)

Rozārijs "Darbs ar karmu"
(VIDEO TRANSLĀCIJA)


Meditācijas (27 video)

Iemīļotā Heliosa Meditācija par Prieku un MīlestībuMantras (15 video)

Surja Namaskar mantra


Par Lielo Balto Brālību
Raksts interneta enciklopēdijai
1. daļa (latviešu val.), 2. daļa (latviešu val.)

Vairākus mēnešus domubiedru grupa strādāja, lai radītu rakstu par Lielo Balto Brālību un ievietotu to Vikipēdijā. Pēc interneta enciklopēdijas moderatoru daudzu lappušu raksta apstrādāšanas rezultātā iegūta neliela

Lasiet raksta pilno versiju: 1. daļa (latviešu val.), 2. daļa (latviešu val.)


Grāmata „Lielās Baltās Brālības noslēpumi”

Tūkstošu gadu garumā dažādās pasaules malās ir saglabājušās mutiskas un rakstiskas liecības par Dižajiem Gariem, kuri palīdz cilvēcei un virza to garīgajā evolūcijā. Zināšanas par Lielo Balto Brālību atspoguļojas visās pasaules reliģijās, pagātnes un tagadējo filozofu, zinātnieku, ceļotāju, garīgo meklētāju darbos.
Tieši Lielie Skolotāji visos laikos ir devuši dažādām tautām tikumiskas dzīves un mierīgas līdzāspastāvēšanas pamatus un tālāk virzījuši kultūru un zinātni. Tieši Viņi atnāca uz Zemi kā Dievišķie valdītāji, priesteri, reliģiju dibinātāji, izcili filozofi, komponisti, rakstnieki, zinātnieki. Tieši Viņi radīja uz Zemes un Debesīs Šambalu – svēto Mītni, no kurienes virzīja un apgaismoja cilvēci.
Grāmata paver Lielās Baltās Brālības noslēpumus, pastāsta par Brālības darbu un tās Sūtņiem.

(lasiet grāmatu krievu val.)


Dārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 15 gadu laikā no 2005. līdz 2020. gadam.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālības un kolektīvisma sajūtā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Secīga vēstījumu lasīšana katru dienu tādā hronoloģiskā kārtībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, ir vajadzīgs, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Turklāt Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju iknedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2020.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 20.06.2021.) - 1,25 Mb


INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBSraksts
latviešu val. 23. datums – iespēja atvieglot
nākamā mēneša karmu

Īsās lūgsnas garīgajam darbam
Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI (video atskaņošanas saraksts)
Lūgšanas kvalitāte 2018
Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina

Mācība par karmas nonākšanu
gada beigās
(video)
 Saules tēls – garīgajam darbam

 T. Mikušina
GUDRĪBAS GRĀMATA


 T. MIKUŠINAS GRĀMATAS
(latv. val.)


Gudrības Valdoņi par Dievišķību

Gudrības Valdoņi par
dvēseles nemirstīgo dabu


Gudrības Valdoņi
par Dievišķajām īpašībām


Gudrības Valdoņi
par Dievišķo apziņas stāvokli


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA

Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI
2018. gada Vebināri


Sūtnes un Mācības atzinums
vebinārs 2018. gada 24. martā (krievu val.)
Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)
IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2021
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2021 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia