Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2018.)

Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

I N T E R N E T A   T R A N S L Ā C I J A  

svētdien,
21. aprīlī
15:00

Jēzus Rozārijs

Jēzus Rozārija videotranslācija

Jēzus Rozārijs (teksts latv. val. )


Jēzus vārdi

Filma - meditācija ar Jēzus vārdiem -
fragments no Jēzus 2012. gada 24. jūnija vēstījuma


Grāmata "JĒZUS"

Grāmatā "Jēzus" ietverti Iemīļotā Jēzus vēstījumi, ko pieņēmusi Sūtne T. Mikušina. Tajā dota padziļināta Mācība par Mīlestību pret visu dzīvību, arī pret saviem ienaidniekiem, Mācība par dziedināšanu, Mācība par iekšējo Ceļu, kas ir mūsu sirdīs. Jēzus sniedz zināšanas par Karmas un Reinkarnācijas likumiem, kas izzuduši mūsdienu kristietībā, par Dieva valstību kā mūsu apziņas stāvokli.
Jēzus Kristus – Lielais Skolotājs, kas atnesa visas pasaules cilvēkiem vēsti par Dieva Valstības tuvošanos un par ceļiem tās sasniegšanai. Jēzus deva pasaulei galveno bausli par Mīlestību: par mīlestību uz Dievu un mīlestību pret tuvāko.

lasīt vairāk...

       

Gudrības Valdoņi par Dievišķajām īpašībām
(turpinājums krievu val.)


Dievišķās apziņas lotosi

Mēs jums sniedzam mūsu palīdzību un atbalstu

Tieši jūsu vidē, apkārtējā haosa un raupjuma vidū
spēj uzplaukt Dievišķās apziņas lotosi

Elohims Ciklopejs 2009. gada 19. decembrī

Tieši jūsu vidē, apkārtējā haosa un raupjuma vidū
spēj uzplaukt Dievišķās apziņas lotosi

Elohims Ciklopejs 2009. gada 19. decembrī


Ir Ceļš, kas ir jūsu sirdīs
ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 2010. gada 12. janvārī


GUDRĪBAS GRĀMATA

Šajā grāmatā ir Gudrības Valdoņu vēstījumu izlase, ko T. Mikušina speciāli izvēlējusies šai grāmatai. Tā ir paredzēta ne tikai tiem cilvēkiem, kas jau iepazinuši Valdoņu vēstījumus, bet arī tiem Patiesības meklētājiem, kas gandrīz neko nav zinājuši par Valdoņu Mācību.
Grāmata paredzēta plašai auditorijai.
Gudrības Valdoņu vēstījumos tiek dota Mācība par evolūcijas patieso mērķi – par katras dvēseles tiekšanos uz Radītāju, pie savienošanos ar Dievu, par Visumā pastāvošā Augstākā Tikumiskā likuma ņemšanu vērā. Šī harmoniskā, vienotā Mācība sastāv no daudzām Mācībām: par Labā atšķiršanu no Ļaunā, par Iesvētījumu Ceļu, par apziņas mainīšanu, par Mīlestību, par Karmu, par Brīvību, par atteikšanos no vardarbības, par Kopienu, par laimi un daudzām citām.


Raksts par Tatjanu Mikušinu
amerikāņu žurnālā "Apzināšanās" ("Awareness" Magazine)

Tas bija mans vislielākais atklājums: Dievišķā pasaule atrodas tieši tur, kur atrodos es un katrs no mums. Mūs atdala no šīs pasaules tikai mūsu apziņas līmenis, mūsu vibrācijas.
Ārpusē nav nekāda Ceļa pie Dieva. Tas ir manī pašas iekšpusē....
Man gribētos, lai, pateicoties manis pieņemtajiem Vēstījumiem, cilvēki saprastu, ka Dievs atrodas tieši tur, kur atrodamies mēs. Mūs atdala no Viņa tikai mūsu vibrāciju līmenis.
Īstenībā mēs visi arī esam Dievs iemiesojumā. Caur katru no mums Dievs izpauž Sevi.

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība

(žurnāla raksts latviešu val.), (žurnāla raksts krievu val.), (žurnāla lappuses online angļu val.)


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. MikušinaDārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Katru dienu tiek atjaunināta informācija soc. tīklos:

              

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2018.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti un rediģēti jaunā redakcijā un sakopoti hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS  VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 3 (13.03.2008.–26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 4 (27.12.2011. – 19.12.2018.) - 1,0 Mb


   INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Lūgšanas kvalitāte 2018

23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


Iekšējā saskaņošanās ar Dievu

  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

 Saules tēls – garīgajam darbam


Gudrības Valdoņi par
Dievišķajām īpašībām
(krievu val.)

Gudrības Valdoņi par
Dievišķo apziņas stāvokli
(krievu val.)

Gudrības Valdoņi par Dievišķību
(latv. val.) 1. daļa, 2. daļa, 3. daļa


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTIVisas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS

skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia