SSK "PAR TIKUMĪBU!" Pirmais kongress


2014. gada 24. maijā Maskavā, viesnīcas «Коsмоss» lielajā zālē notika Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" Pirmais kongress. Kongresā piedalījās 522 dalībnieki no 16 valstīm: Austrijas, Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Monako, Polijas, Turcijas, Ukrainas, Vācijas.

Kongress noritēja ļoti sekmīgi, un tā bija milzīga Gaismas Spēku uzvara!


    

Kongresu atklāja Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" prezidents Andrejs Bičkovs (Sankt-Pēterburga). Svinīgai mūzikai skanot, zālē tika ienests kustības karogs. Uz skatuves bija sarindoti visu kongresā pārstāvēto valstu karogi.

Andrejs Bičkovs savā uzrunā uzsvēra: ja mēs darbosimies kopīgi, saskaņoti, ja katrs no mums ik dienas izvēlēsies dzīvot un darboties tikumīgi, tad tikumība vairs nebūs abstrakts jēdziens, bet Tikumības likums kļūs par dabisku prasību mūsu dzīvē.

Kongresā uzstājās:

- SSK "PAR TIKUMĪBU!" Koordinācijas padomes locekle Albīna Kasimova ar stāstījumu par kustības simboliku,
- profesore, pedagoģisko zinātņu doktore, Marina Skuratovska ar ziņojumu "Zinātne un tikumība",
- periodiskā izdevuma "PAR TIKUMĪBU" galvenā redaktore, rakstniece Jeļena Iļjina ar pārskatu "Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās".

Kongresa dalībnieki visi korī nolasīja Kustības dalībnieka kodeksu, ar to apliecinādami, ka dzīvos saskaņā ar Sirdsapziņu.

Kongresa otrā daļa bija veltīta Kustības ideju izplatīšanai sabiedrībā. Vairākās Krievijas pilsētās un arī Rīgā un Viļņā jau ir notikušas akcijas, kurās cilvēki tiek iepazīstināti ar dalībnieka kodeksā iekļautajiem tikumīgas dzīves principiem, stāstīts un skaidrots par pašu Kustību, kā arī dāvinātas gaišzili baltas lentītes – Kustības simboli. Par savu pieredzi šajā darbā stāstīja aktīvisti no Čeļabinskas, Maskavas un arī Mundra un Pēteris no Latvijas.

Tika sveikti kongresa dalībnieki no visiem Krievijas Federācijas apgabaliem, novadiem un republikām. Dalībnieku delegācijas no citām valstīm tika aicinātas uz skatuves, kur tām tika pasniegti Kustības karogi. Latviju pārstāvēja visai prāva delegācija – 21 cilvēks, arī lietuvieši bija kuplā skaitā. Vislielākā delegācija bija no Ukrainas. Kad ukraiņi uznāca uz skatuves, visa zāle spontāni piecēlās kājās un ar ilgiem aplausiem un ovācijām parādīja savu atbalstu un solidaritāti ukraiņu tautai.

Zālē kongresa dalībnieku vidū valdīja spilgti sajūtams vienotības gars, kāds iespējams starp domubiedriem, kas saprot, ka augstāk par jelkādām politiskām vai ekonomiskām interesēm ir cilvēciskas, garīgas vērtības, labvēlība un mīlestība starp cilvēkiem visur.

Ļoti svarīgs kongresa darba rezultāts ir dokuments, kas adresēts ANO ģenerālsekretāram un visu kongresā pārstāvēto valstu vadītājiem – aicinājums veicināt tikumības un garīgo principu izplatīšanu sabiedrībā un ievērot augstākos tikumības principus, pieņemot kārtējos lēmumus savu amata pienākumu izpildīšanas laikā. Šo dokumentu parakstīja Kustības prezidents un 485 kongresa dalībnieki, kas visi pēc kārtas organizēti kāpa uz skatuves, lai ar savu parakstu apliecinātu apņemšanos aicināt visas pasaules sabiedrību dzīvot saskaņā ar Sirdsapziņu.

Kongresa trešajā daļā visa uzmanība bija veltīta Kustības garīgajai līderei Tatjanai Mikušinai. Ar ilgām stāvovācijām viņu sveica kongresa dalībnieki. Savu uzstāšanos viņa sāka ar to, ka aicināja uz skatuves kongresa organizatorus (vairāk nekā 50 cilvēkus) un katram dāvināja krellīti no dārgakmeņu rotas. Atbildot uz jautājumiem, Tatjana Mikušina runāja par Kustības darbības virzieniem nākotnē, par vardarbības un nevardarbības principiem mūsu laikā, par tikumības principu vienotību visās pasaules reliģijās.

Kongresa dalībnieki līdzi paņēma skaidru vēstījumu, ka pienācis laiks atcerēties šos principus un īstenot tos dzīvē visās cilvēku darbības jomās.


    

    Kongresa gaitā Kustības prezidents A. Bičkovs un 485 kongresa dalībnieki parakstīja aicinājumu, kas adresēts ANO ģenerālsekretāram, visu kongresā pārstāvēto valstu prezidentiem un Viņa Augstībai Monako kroņprincim. Publicējam šī aicinājuma tekstu.


Krievija, Maskava, 2014. g. 24. maijā

 

ANO ģenerālsekretāram
Armēnijas prezidentam
ASV prezidentam
Austrijas prezidentam
Baltkrievijas prezidentam
Bulgārijas prezidentam
Čehijas prezidentam
Igaunijas prezidentam
Kazahstānas prezidentam
Krievijas prezidentam
Latvijas prezidentam
Lietuvas prezidentei
Monako kroņprincim
Polijas prezidentam
Turcijas prezidentam
Ukrainas prezidentam
Vācijas prezidentam


 

AICINĀJUMS

Cienījamie prezidenti!

Cienījamais ANO ģenerālsekretāra kungs!


Pie Jums vēršas starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" pirmā kongresa dalībnieki no 16 pasaules valstīm: Armēnijas, ASV, Austrijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Monako, Polijas, Turcijas, Ukrainas un Vācijas.

Kustība "PAR TIKUMĪBU!" tika izveidota 2014. gada 1. aprīlī pēc Krievijas, Ukrainas un Latvijas pilsoņu grupas iniciatīvas. Pašlaik par Kustības dalībniekiem ir reģistrējušies jau vairāk nekā 1200 cilvēku no 37 pasaules valstīm.

Kustība ir starptautiska sabiedriska organizācija, kurai nav komerciālu un politisku mērķu, tās štāba mītne ir Maskavā. Kustības galvenais mērķis ir izmantot pasaules garīgo potenciālu un cilvēces labākos sasniegumus mākslas, kultūras, zinātnes un tehnikas jomās, lai atjaunotu cilvēku sabiedrības tikumības un ētikas pamatus, audzinātu harmoniski attīstītus cilvēkus, izglītotu bērnus un pieaugušos, balstoties uz tikumības ideāliem.

Mēs, kustības dalībnieki, jūtam atbildību par pasaules likteni un uzskatām par nepieciešamu dot savu ieguldījumu tikumības principu nostiprināšanā uz visas planētas. Tāpēc mēs vēršamies pie ANO un valstu līderiem, kas ir patiesi norūpējušies par nākotni un ir tikumības paraugs daudziem planētas iedzīvotājiem.

Mēs apliecinām, ka modernā sabiedrība ir ieslīgusi garīgajā krīzē. Nekāda ekonomiskā, finanšu vai politiskā reforma nespēs izvest sabiedrību no šīs krīzes. Visu cilvēci pašreizējā posmā spēj glābt vienīgi Garīgums un Tikumība, kas ir katrā cilvēkā. Tā ir Sirdsapziņa. Cilvēki ir noguruši un negrib dzīvot starpnacionālas, reliģiskas, politiskas un ekonomiskas konfrontācijas apstākļos. Ļoti daudzus satrauc katastrofālais tikumības pagrimums visā civilizētajā pasaulē.

Mēs iestājamies par ģimeniskām vērtībām, atbalstām tradicionālo ģimeni un rūpes par to.

Mēs esam par pasaules telpu, kas brīva no dažādu seksuāla rakstura ļaunprātību un perversiju propagandas, brīva no alkohola, narkotikām un smēķēšanas, brīva no terorisma, vardarbības un nacisma.

Mēs esam par pasaules telpu, kurā netiek izplatīta tāda mūzika, filmas, televīzijas raidījumi un datorspēles, kas grauj bērnu un ģimenes psihi un veselību.

Mēs esam par pasaules telpu, kurā nav ģenētiski modificētu produktu.

Mēs aicinām Jūs veicināt ANO Ģenerālās Asamblejas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā pasludināto un visu valstu konstitūcijās ierakstīto patieso tikumības un garīguma principu izplatīšanu.

Mēs lūdzam Jūs, pieņemot kārtējos lēmumus saistībā ar savu pienākumu izpildīšanu, ievērot augstākos tikumības principus un vērtības.

Kopīgiem spēkiem padarīsim tikumību par cilvēka dzīves galveno pamatu! Ir taču skaidrs, ka valstīm, kas balstīsies uz tikumības principiem, būs sociālas, ekonomiskas un politiskas priekšrocības, kuras veicinās to uzplaukumu un labklājības pieaugumu.

 

Ar dziļu cieņu

SSK "PAR TIKUMĪBU!" prezidents A.V.Bičkovs

 

Šo aicinājumu ir parakstījuši 485 cilvēki.
Lapas ar parakstiem glabājas SSK "PAR TIKUMĪBU!" štāba mītnē.
Adrese: 109012, Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 4, оф. 23, а/я 32.
МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
http://www.z-n.center, e-mail: info@z-n.center.uz sākumlapuCopyright © 2008 - 2023
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2023 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia