GUDRĪBAS VALDOŅU VĒSTĪJUMI

saņemti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes
Tatjanas Mikušinas starpniecību

4. grāmata

27.12.2011. – 20.06.2021.

 

 

 

Jūsu laikā visas iespējas ir atklātas

Sanats Kumara

2011. gada 27. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atnācu šajā dienā kā vienmēr gada cikla beigās, lai sniegtu vajadzīgo izpratni par turpmāko Ceļu. Lai stiprinātu jūs jūsu Ceļā un novadītu līdz jūsu ārējai apziņai tos momentus, kas jums nepieciešami turpmākajai virzībai.

Tātad šodien mēs turpināsim sarunu par Iesvētījumu Ceļu. Par to, kā šis Ceļš jūsu laikā atšķiras no tā Iesvētījumu Ceļa, kas cilvēcei bija pazīstams agrākajos laikos.

Jūs zināt, ka agrākajos laikos tikai ļoti mazai iemiesotās cilvēces daļai bija priekšstats par Iesvētījumu Ceļu un pieejamas zināšanas, kas nepieciešamas šajā Ceļā.

Tagad laiks ir mainījies. Pašlaik cilvēce stāv uz jauna savas attīstības posma sliekšņa. Šim posmam pirmām kārtām ir raksturīgs lielāks atklātums, lielāka brīvība. Mēs nākam un atklāti un brīvi dodam jums tās zināšanas, kas vēl pavisam nesen cilvēcei bija slēptas zem noslēpumainības plīvura.

Ir pienācis laiks, kad gandrīz visas zināšanas ir atklāti un brīvi pieejamas grāmatu plauktos un internetā.

Tomēr pašreizējam posmam piemīt kāda īpatnība: tāpat kā cilvēkiem ir atklātas patiesās zināšanas, tieši tāpat ir atklātas arī tās zināšanas un informācija, kas nav patiesas, bet ir miesīgā prāta spriedumu un intelektuālo prātojumu auglis.

Dievišķā gudrība un miesīgā prāta izdomājumi stāv blakus grāmatnīcu plauktos un pēc tam pārceļas uz grāmatu plauktiem jūsu mājās.

Cik tas ir droši jūsu dvēseļu attīstībai, un cik tas ir attaisnojami no evolūcijas viedokļa?

Aplūkosim piemēru.

Mazus bērnus vecāki sargā no katra nepareiza soļa, no visām draudošajām briesmām. No viņiem paslēpj sērkociņus un asus priekšmetus, lai viņi nenodarītu sev ļaunu. Un, lūk, pienāk brīdis, kad bērni izaug lieli un paši sāk iepazīt apkārtējo pasauli. Šajā laikā vecākiem kļūst arvien grūtāk kontrolēt savus bērnus, jo viņi iet uz ielas, skolā, internetā. Ko viņi tur redz, ar ko sastopas, tas iziet ārpus vecāku uzmanības loka.

Tagad ir pienācis brīdis, kad cilvēce iziet no bērnu apziņas un pārceļas pieaugušo pasaulē.

Taču ne viss šajā pasaulē atbilst Dievišķajiem paraugiem. Daudzas lietas ir tieši pretējas Dievišķajai pasaulei.

Kā atšķirt un kā pazīt? Gudri vecāki nesteidzas iepazīstināt savus bērnus ar moderno tehnoloģiju brīnumiem vai modernās civilizācijas sasniegumiem. Gudri vecāki pirmām kārtām cenšas sniegt saviem bērniem priekšstatu par morāles likumiem un iekšējiem orientieriem. Gudri vecāki steidz apveltīt savus bērnus ar sirds gudrību. Kad cilvēkam ir pareizi orientieri sevī, tie kā kamertoņa skaņa vadīs viņu dzīvē. Tas, kas nesaskanēs ar viņa sirds kamertoņa skaņu, paies garām viņa ārējai apziņai un neatstās pēdas viņa dvēselē.

Buda iet dzīvē klusi, neviena neievērots, un nekādi dzīves netīrumi nepielīp viņa auras zeltainajam ietērpam.

Tāpat arī mēs cenšamies dot jums pareizus orientierus, kas vadīs jūs dzīvē, parādīs virzienu un pasargās. Kad jūsos ir Realitātes, Dievišķības izjūta, tad viss, kas ir mazāks par Dievišķo pilnību, paies garām jūsu apziņai, neatstājot tajā pēdas. Jūs tieksieties uz savu Uzvaru, uz savu Brīvību no matērijas važām.

Tie cilvēciskie indivīdi, kam nav viņos šī Dievišķā, kā kamertonis skanošā izjūta, ir spiesti saņemt savas dzīves mācību stundas, lai apgūtu to atšķiršanu un izpratni, kas vajadzīga turpmākajai evolūcijai. Dzīve piedāvā jums bagātīgu un daudzveidīgu materiālu jūsu attīstībai.

Ilūzijas un tās šķautņu izsmalcināšanās liek jums pilnveidot jūsu atšķiršanas prasmi un gūt nopelnus šajā atšķiršanas ceļā.

Ir arī citi cilvēki, kas nevēlas apgrūtināt sevi ne ar kādu sasprindzinājumu, kas saskata apkārtējā pasaulē tikai savu vēlmju un vajadzību apmierināšanas avotu.

Jā, arī šai ļaužu kategorijai tiek piedāvāta iespēja apmierināt visas savas vēlmes un tieksmes. Lai reiz, kad viņi būs noguruši no dzīšanās pēc niekiem un baudām, tie varētu apstāties un pacelt savu skatu uz nepārejošo realitāti.

Ir dots noteikts laika periods, lai katrs cilvēciskais indivīds varētu aiziet līdz tai robežšķirtnei, aiz kuras sākas reālā Dieva pasaule. Katram tiek dota izdevība.

Jūsu laikā visas iespējas ir atvērtas.

Notiek visu procesu paātrināšanās. Arī jūsu izvēles procesu paātrināšanās.

Bet, ja jūs ietiepjaties un turpināt staigāt ilūzijā un izvēlēties rotaļlietas citu pēc citas tai laikā, kad jums jau jāsāk nodarboties ar pieaugušo lietām, jums tiks norādīts uz jūsu kļūdām un pārrēķināšanos. Sākumā maigi, bet pēc tam arvien uzskatāmāk un uzstājīgāk. Katram tiek dota izdevība. Katram tiek parādīts Ceļš.

Ja jūs nebūtu tik ļoti iesaistījušies jūsu iluzorajos procesos un spētu pavērot savu dzīvi no mazliet augstāka skatu punkta, tad jūs varētu saprast un sajust, cik rūpīgi tiek sargātas jūsu dvēseles.

Tomēr pastāv brīvās gribas likums, kas negrozāmi ir spēkā šajā visumā un uz jūsu planētas. Neviens Dievišķais Valdonis nevar jums palīdzēt, ja jūs paši pēc savas brīvās gribas no iemiesojuma iemiesojumā, desmitiem un simtiem tūkstošiem gadu izvēlaties iznīcīgo pasauli.

Šiem indivīdiem agri vai vēlu beigsies viņu eksperimentu laiks zemes realitātē. Tāpat kā otrgadnieki viņi būs spiesti turpināt savas mācības, bet jau citā realitātē. Miljoni un miljardi evolūcijas gadu viņiem tiks piedāvāti atkārtoti.

Bet jums – tiem, kas uzklausa mūsu norādījumus, tiks saīsinātas dienas, ko pavadāt iluzorajā pasaulē.

Jums paveras neredzētas iespējas garīgajai izaugsmei un virzībai evolūcijas ceļā, ko māca Dievišķie Skolotāji, Gudrības Valdoņi.

Mēs vienmēr esam jums līdzās visos nedrošajos Ceļa posmos. Jums vajag tikai gribēt, un jūs varat nākt tiešā un nepastarpinātā saskarsmē ar mums.

Jums vajadzīga tikai prasme aiziet no apkārtējās ilūzijas un ieiet Dievišķajā realitātē. Tam nav vajadzīgs nekas cits kā tikai jūsu iekšējie pūliņi. Tāpat kā sportisti trenē fiziskos muskuļus, lai uzvarētu sacensībās, jums vajag trenēt savas dvēseles muskuļus, lai sasniegtu savu uzvaru Iesvētījumu Ceļā.

Jūsu tiekšanās un jūsu ikdienas garīgās prakses ar mūsu palīdzību neatgriezeniski paceļ jūs nākamajā evolūcijas pakāpē.

Man bija prieks šodien pasniegt jums savu palīdzīgo roku un vēlreiz piešķirt pareizo virzienu jūsu centieniem.

ES ESMU Sanats Kumara.Om.

 

 

 

Pieņemiet jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas un esiet ar tām!

Atēna Pallāda

2011. gada 28. decembrī

 

ES ESMU Atēna Pallāda, atnākusi pie jums, lai dotu savu Vēstījumu. Es reti nāku, bet šodien ir pienākusi mana kārta runāt ar jums, ar tiem, kas mani dzird un uzklausa manus vārdus.

Pirms daudziem simtiem un pat tūkstošiem gadu es biju pazīstama un tiku godāta uz Zemes. Tagad tikai nedaudzi zina manu vārdu. Tomēr daudziem mani vārdi būs nozīmīgi. Jo ir pienācis laiks. Ir pienācis laiks Patiesības izzināšanai, un tās ienākšana jūsu apziņā tuvinās Zemes cilvēci svarīgam posmam, uz kura sliekšņa tā pašlaik stāv.

Jums ir grūti iztēloties to iespēju, kas paveras cilvēces priekšā. Taču paies neliels vēsturisks laika sprīdis, un viss mainīsies. Tāpēc, ka mainīsies jūsu apziņa, mīļotie. Tā jau tagad mainās. Jūsu apziņas mainīšanās iemesls ir kosmiskie termiņi, kas ir pienākuši. Šie termiņi gatavo jums pāreju jaunā enerģētiskā līmenī.

Tāpat kā līdzenumu iedzīvotāji izjūt diskomfortu un nespēku, kad nokļūst kalnos, tāpat arī jūs tagad jūtaties mazliet ne savā ādā. Ir mainījies laiks, un ir mainījušās planētas vibrācijas. Tas ir tā, it kā jūs būtu pārvietojušies telpā uz citu, augstāku vietu. Kaut arī ap jums, kā jums šķiet, ir tā pati realitāte, taču viss mainās un jau ir pārmainījies. Tāpēc jūsu apziņā pašreiz risinās grandiozas pārmaiņas. Katrs nākamais solis prasa lielu piepūli. Jo telpa ir mainījusies.

Kad jūs pieejat pie ābeles un sākat to purināt, tad no zariem birst gan gatavie āboli, gan tārpainie, gan sažuvušie un tā arī nenogatavojušies augļi. Tas pats tagad notiek ar cilvēci. Vibrācijas ir paaugstinājušās, un tas tāpat kā purināšana liek jums piecelties no iesildītajām vietām un pārvietoties.

Pārmaiņas skar visas sabiedrības dzīves jomas. Ne tāpēc, ka kāds būtu devis komandu, bet tāpēc, ka ir pienācis laiks, un citādi nebūs iespējams. Katra pārmaiņa būs atbilstīga Radītāja iecerei nākamajam evolucionārās attīstības posmam. Pat tad, ja jūs ar visu savu būtni pretosities un aizstāvēsit veco pieeju, vecos uzvedības stereotipus un vecos paradumus, tik un tā jūs būsit spiesti atkāpties Radītāja ieceres priekšā.

Tieši šo procesu jūs redzat norisināmies savā apkārtnē. Vibrāciju paaugstināšanās dēļ ir saasinājušās visas jūsu iekšējās problēmas, un tām pa pēdām – sabiedrības problēmas, kurā jūs dzīvojat, un visas cilvēces problēmas kopumā. Tas skar visas cilvēku dzīves jomas.

Ir iestājies jauns posms. Jo ātrāk sabiedrības apziņa spēs saprast un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, jo ar mazākiem zaudējumiem, sociālām eksplozijām un kataklizmām jums būs jāsastopas tuvākajā laikā. Noteicošais, kas ļaus jums darboties jaunajos apstākļos, būs izpratne, ka jaunais laikmets nozīmēs pāreju uz Dievišķīgākām attiecībām starp cilvēkiem. Jūs izjutīsiet nepieciešamību atdzīvināt tikumību sabiedrībā. Jūs jutīsiet, cik burvīgas ir attiecības, kas balstās draudzībā, sadarbībā, savstarpējā palīdzībā, mīlestībā.

Viss, kas pašlaik ir nomaļus no jūsu interesēm, atkal atgriezīsies jūsu dzīvē. Tās nebūs ārišķīgās pozitīvās īpašības, ko jūs dažkārt demonstrējat savstarpējā saskarsmē. Tās būs īstas Dievišķas īpašības, kas izaugušas no jūsu sirdīm un pamazām iekaro pasauli.

Notiks cilvēces atgriešanās pie nepārejošām vērtībām. Viss vecais, viss, kas šķir, viss, kas balstās bailēs un atdalīšanā no Dieva, pamazām tiks aizstāts ar jaunām īpašībām, Dievišķām īpašībām, mūžīgām īpašībām.

Cilvēki ir noguruši no liekulības un rupjības. Jaunais laikmets atgriezīs dzīvē daiļās mākslas. Jaunā paaudze tieksies parādīt fiziskajā plānā Dievišķās pasaules paraugus. Lai kā arī vecais nepretotos, viņa laiks ir pagājis. Jauna apziņa, jaunas attiecības, jauna pasaule nāk!

Pašlaik rit visgrūtākais posms – pārejas posms uz jauno apziņu un jauno domāšanu.

Tāpēc jūsu laiks ir īpašs un interesants.

Es uzrunāju to cilvēku dvēseles, kas atceras mani. Kādreiz jūs nācāt uz man veltītajiem tempļiem, un man bija iespējama tieša saskarsme ar jūsu dvēselēm. Tagad jums ir jāatceras sava misija. Jūsu sirdīs mīt tā Patiesība, kam jātop izpaustai fiziskajā pasaulē. Jūs esat tie cilvēki, kam pienācis laiks darboties.

Pārmaiņas jūsu apkārtnē paklausīgi atspoguļos tās pārmaiņas, kas nāks no jūsu sirdīm. Katrs cilvēks ir enerģiju ģenerators. Tikai jūs paši nosakāt, kādas enerģijas jūs sūtīsit pasaulē.

Kad jūsu vibrācijas ir saskanīgas ar notiekošajām pārmaiņām, jūs izjūtat entuziasmu, prieku, mīlestību. Jūs esat laimīgi un mērķtiecīgi.

Kad jūsu vibrācijas nonāk konfliktā ar jaunajām enerģijām, jūs izjūtat neapmierinātību, bailes, agresiju. Jūsu stāvokļa mainīšanos noteiks jūsu vēlēšanās iet kopsolī ar Radītāja ieceri. Ticiet man, jums nav jēgas pretoties. Pieņemiet jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas un esiet ar tām!

Jums vajag pieņemt jauno. Jums ir jākontrolē katra jūsu domas kustība un jāatšķeļ no sevis viss, kas neved jūs pa augšupejas ceļu uz Patiesību.

ES ESMU Atēna Pallāda, biju ar jums šodien.

 

 

Visas pārmaiņas ienāks jūsu pasaulē no jums pašiem

Kuaņ Iņ

2011. gada 29. decembrī

 

ES ESMU Kuaņ Iņ. Es atnācu.

Šajā dienā mēs atkal parunāsim par mūžīgajiem tematiem. Par nepārejošo. Tāpēc, ka jūsu pasaulē ir daudz visa kā iznīcīga, bet ārkārtīgi reti var sastapt to, kas pieder mūžībai.

Pats galvenais, kā jums pietrūkst jūsu dzīvē, ir Dievišķā, Mūžīgā Likuma izjūta, kas ir spēkā visumā un strāvo cauri visam Visumam. Kad jūs spējat paaugstināt savu apziņu līdz Dievišķajam, jūs atraujaties no ilūzijas un esat spējīgi uztvert nepārejošo.

Ir īpašības, kas ir mūžīgas un ir katrā no jums. Jums vajag sameklēt šīs Dievišķās īpašības savas sirds dziļumā un izplatīt tās jūsu apkārtējā pasaulē.

Jūs gaidāt pārmaiņas jūsu apkārtējā realitātē. Jūs nojaušat pārmaiņas, kas tuvojas, un gaidāt tās. Tagad ir pienācis laiks saprast, ka visas priekšā stāvošās pārmaiņas ienāks jūsu pasaulē no jums pašiem. Tāpēc jums vajag tuvoties Dievišķajai realitātei savā apziņā.

Kad jūs spēsit iedziļināties sevī, ieiet savas sirds slēptajā mājoklī, tad jūs varēsit tuvināt pārmaiņas jūsu pasaulē.

Tas ir Ceļš, par kuru mēs nepagurstam jums atkārtot. Ceļš, kas ir jūsu sirdīs.

Ticiet man, ne jau ārpus jums notiks pārmaiņas, kas tuvinās cilvēces Zelta Laikmetu. Šīs pārmaiņas nāks no jūsu būtnēm.

Viss, kas pašlaik eksistē ārējā pasaulē, novirza jūs no Patiesības, kas mājo jūsu sirdīs. Nošķirieties sirds klusumā, sajūtiet mūžības mieru un svētlaimi. No šī punkta jūs varēsit gūt pareizu skatījumu uz visu, kas ir ap jums ārējā pasaulē.

Tā kā es esmu atnākusi gada cikla beigās, mans pienākums ir sniegt jums priekšstatu par pārmaiņām, kas tuvojas. Jūs redzat, ka atjaunotnes enerģijas sāk arvien aktīvāk un aktīvāk ieplūst jūsu pasaulē, jūsu apziņā. Jautājums ir, cik jūs spēsit pārvarēt ārējo apziņu un dot priekšroku iekšējām pārmaiņām. Pašreiz mani vārdi daudziem šķiet vismaz dīvaini. Tāpēc, ka es runāju par pārmaiņām, kas nav redzamas parastam cilvēciskam skatienam. Es runāju par smalkajiem procesiem, kas norisinās jūsu būtnēs. Šie smalkie procesi daudz vairāk ietekmē un iedarbojas uz jūsu pasauli nekā jebkādas ārējas darbības. Visas izpausmes ārējā pasaulē: kataklizmas, stihiskas nelaimes, mītiņi un revolūcijas, kari un terora akti – tas viss ir sekundārs. No tā visa var viegli izvairīties. Ja tikai jūs uzņemtos pūles uzmanīgi lasīt mūsu Vēstījumus un ieklausīties tajos padomos, ko mēs jums dodam.

Katra vissmalkākā jūsu dvēseles kustība izraisa neatvairāmas pārmaiņas fiziskajā pasaulē. Ja jūs izjūtat laimi un mīlestību un esat mierīgi, tad jūs ietekmējat milzīgu telpu ap sevi un, iespējams, pat visu planētu. Jo smalkākas, Dievišķākas jūtas jūs izjūtat, jo lielāka ir jūsu iedarbība uz apkārtējo fizisko pasauli. Ar to ir izskaidrojams, kāpēc nedaudzi svētie ir spējīgi līdzsvarot situāciju uz veselas planētas.

Negatīvas jūtas un domas tāpat iedarbojas uz fizisko pasauli. Par laimi zemo vibrāciju dēļ šīs enerģijas neatstāj ievērojamu ietekmi, jo tās izplatās nelielā attālumā. Ja šie negatīvie apziņas stāvokļi nebūtu pārņēmuši lielākās daļas iemiesojumā esošo indivīdu prātus un sirdis, tad to ietekmi varētu neņemt vērā. Problēma ir tā, ka tā sauktā masu apziņa ir pārsvarā jūsu pasaulē. Pašreizējā cilvēces attīstības posmā šī masu apziņa kļūst bīstama pasaules turpmākajiem likteņiem. Tālab jums tiek doti padomi, kā izkļūt no masu apziņas ietekmes.

Tikai dodot priekšroku mūžības apcerei, kas atklājas jūsu sirdīs, var izvairīties no negatīvajām enerģijām, kas ir pārlieku izplatītas jūsu sabiedrībā.

Pārmaiņas ir neizbēgamas, jo to nosaka planētas vibrāciju paaugstināšanās kopumā. Jo vairāk cilvēce aizstāvēs līdzšinējo dzīvesveidu un uzvedības stereotipus, balstoties masu apziņā un lielākās daļas plašsaziņas līdzekļu, arī interneta negatīvajā iedarbībā, jo bargākiem pārbaudījumiem cilvēce var tikt pakļauta tuvākajā laikā. Un otrādi, ja notiks kvalitatīvas pārmaiņas ļaužu apziņā, apziņas lēciens uz Dievišķības pusi, tad pārmaiņas norisināsies raitāk un gludāk.

Atliek tikai nogaidīt, kādu ceļu cilvēce izvēlēsies šajā reizē. Daudzas reizes agrākajos laikmetos pirms visbargākajiem pārbaudījumiem, kam cauri gājusi cilvēce, es iemiesojos uz Zemes. Un ne tikai es, bet arī daudzas citas Gaismas Būtnes. Tagad es nāku pastarpināti, izmantojot mūsu Sūtnes pārvadītājus. Taču no tā manu padomu un norādījumu vērtība nekļūst mazāk nozīmīga.

Jums visiem jau tuvākajā laikā būs jāizdara galīgā izvēle, pa kuru ceļu iet: pa Dievišķo Ceļu vai turpināt parādīt savu gribu, aizstāvot to ceļu, kas neved nekur.

Skaidrāk un konkrētāk nekad nav pateikts. Es atnācu, un es brīdināju jūs kārtējo reizi. Vai pēdējo?

ES ESMU Kuaņ Iņ ar dziļu žēlsirdību un līdzcietību pret jūsu dvēselēm.

 

 

 

Drošāk ieejiet Jaunajā Laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā!

Sen Žermēns

2011. gada 30. decembrī

 

ES ESMU Sen Žermēns, atkal atnācis pie jums, dāmas un kungi!

Es atnācu jaunā gada priekšvakarā, lai pavēstītu jums, ka esmu nodomājis jaunajā gadā aktīvāk kontrolēt situāciju uz planētas!

Es nāku atgādināt jums, ka tieši es esmu nākamā laikmeta Hierarhs. Tāpēc tieši es atnācu šodien, lai pateiktu jums, ka jaunās enerģijas, jaunā – Ūdensvīra laikmeta enerģijas beidzot pilnā mērā ir sākušas darboties! Beidzot cilvēce gandrīz pilnīgi ir iegremdējusies jaunajās enerģijās!

Jums tas šķitīs kaut kas jauns un neparasts. Jūs būsit izbrīnīti un zaudēsit drosmi. Tāpēc, ka viss sāks mainīties. Es atnācu pavēstīt jums, ka pašlaik vitāli svarīga un nepieciešama ir jūsu gatavība priekšā stāvošajām pārmaiņām.

Tie, kas spēs saglabāt savu apziņu Prieka, Mīlestības, harmonijas un laimes vibrācijās, varēs pilnā mērā izbaudīt nākamās pārmaiņas. Tie, kas pa vecam ir noskaņoti uz nelabvēlību, šaubām un bailēm, tuvākajā laikā varēs viegli šķirties no šīm pagājušā laikmeta enerģijām.

Es atnācu pavēstīt Jaunā laikmeta – Ūdensvīra laikmeta sākumu! Kā šī atnākošā laikmeta Hierarhs es gatavoju jums pārsteigumu! Šis pārsteigums domāts katram no jums, kas pieskarsies enerģijām, kuras satur manā Jaungada vēstījumā! Jums sākas laiks, kad tikai ar jūsu vēlēšanos, ko izteiksit pie sevis vai skaļi, – ar vēlēšanos atbrīvoties no vecajām enerģijām pietiks, lai savā apziņā pārietu jaunā vibrāciju līmenī.

Tieši tagad šī iespēja ir atvērta! Tieši tagad ir pienācis tas Dievišķais termiņš, kad jūs varat mainīt savu apziņu un savu attieksmi pret dzīvi. Jums vajag tikai izteikt savu vēlēšanos skaļi vai pie sevis. 

Visas Debesu Būtnes ir gatavas sniegt jums palīdzību! Es kā Valdonis, kas ir atbildīgs par Jaunā laikmeta iestāšanos, kā Valdonis, kas pārņem stafeti no pagātnes, lai tiektos uz nākotni, uzņemos rūpes par jūsu dvēselēm. Tieši tagad, nekavējoties, griezieties pie manis! Palīdzība tiks sniegta visiem, kas skaidri izteiks savu vēlēšanos atteikties no pagātnes un iegūt jaunās enerģijas, atjaunotnes enerģijas, tiekšanās un prieka enerģijas!

Jaunajam laikmetam būs raksturīgs tas, ka katrs no jums, kas vēlēsies, gūs iespēju nesāpīgi un gandrīz momentāni paaugstināt savas vibrācijas līdz tam līmenim, kāds nepieciešams kvalitatīvai eksistencei Jaunajā pasaulē.

Jums paveras iespēja šķirties no pagātnes! Tieši tagad!

Tagad, kad esmu iepriecinājis jūs ar jaunu dispensāciju, es esmu gatavs teikt vēl dažus priecīgus vārdus par mūsu un jūsu turpmāko sadarbību.

Nedomājiet, ka Dievišķās Gaismas Būtnes ir kaut kur tālu un nedzird jūs. Es dzirdu katru jūsu lūgumu, ar ko jūs vēršaties pie manis. Kad jūs izjutīsit jebkādu negatīvu vai nekvalitatīvu apziņas stāvokli, es lūdzu jūs atcerēties, ka es esmu, un griezties pie manis ar dedzīgu lūgumu atbrīvot jūs no negatīvā. Tā pamazām mēs varēsim pārvarēt jūsu nekvalitatīvos apziņas brīžus citu pēc cita.

Es atklāšu jums milzīgu noslēpumu. Šo noslēpumu jūs visi jau sen zināt arī bez manis. Šī noslēpuma būtība ir, ka jūs paši, katrs no jums pats nosaka sevī: vai viņam nonākt negatīvā apziņas stāvoklī vai ne. Ir moments, kad jūs sevī izlemjat: pakļauties sliktam noskaņojumam vai ne, sākt nosodīt to vai citu cilvēku vai ne, paļauties aizvainojumam vai ne, nodoties skumjām vai ne.

Jūs un neviens cits pieņemat šo lēmumu. Kad jūs pieņemat lēmumu ļauties vecajām enerģijām, jūs iegrimstat tajās līdz ausīm, un tad pat es vairs nevaru jums palīdzēt. Tāpēc, tiklīdz kāda negatīva enerģija jums tuvojas, tūlīt griezieties pie manis pēc palīdzības! Es palīdzēšu jums paaugstināt jūsu apziņu! Es sūtīšu jums savu smaidu un pasniegšu palīdzīgu roku! Visgrūtākajā jūsu dzīves brīdī. Tā mēs spēsim pārvarēt vecās enerģijas. Tā kā daba necieš tukšumu, tad tūlīt pat katra negatīva jūsu apziņas stāvokļa nomaiņai lūdziet un aiciniet pretējo – pozitīvo noskaņojumu.

Bailes ir jūsu pasaules vislielākais ļaunums. Absolūta, pilnīga Mīlestība aizstāj jebkādas bailes. Vispār jebkura negatīva īpašība var tikt izšķīdināta ar šo universālo šķīdinātāju. Visas negatīvās enerģijas, kas ir ap jums, var tikt absorbētas un izšķīdinātas ar Mīlestības enerģiju.

Prieks un Mīlestība pie jums atnāk tad, kad jūsu ticība ir stipra. Kad jūs savā apziņā balstāties uz Dievu un Dievišķajām Gaismas Būtnēm.

Tālab es atgādinu jums, ka jums vajag pastāvīgi griezties pēc palīdzības pie manis. Tāpēc, ka tagad tieši es esmu tā būtne, kam ir uzlikta atbildība par cilvēces apziņas pāreju kvalitatīvi jaunā pakāpē.

Es un jūs, mēs ar jums kopā esam spējīgi paveikt to brīnumu, kas neatvairāmi notiks! Un tagad es jums atklāšu noslēpumu. Šis jaunais noslēpums ir tā jaunā dispensācija, ko ir saņēmusi planēta Zeme.

Tikko Karmas Valdes sanāksmē ir pieņemts lēmums piešķirt papildu enerģiju planētas Zeme rīcībā. Jaunu Dievišķās enerģijas porciju. Viss, kas vibrēs Prieka, Mīlestības un Dievišķās Brīvības frekvencēs, jaunajā un nākamajos gados saņems vēl nebijušu Debesu atbalstu. Viss, kas atsakās pieņemt jaunās enerģijas, pamazām zaudēs savu privileģēto stāvokli pasaulē. Vecie institūti, sabiedriskie institūti, kas balstās aizejošā laikmeta vecajās enerģijās un vibrācijās, pamazām tiks nomainīti ar jauniem institūtiem.

Es atbalstu tos, kas nebaidās pārmaiņu, kas gatavi aizstāvēt Dievišķās Brīvības un kolektīvisma principus savā dzīvē. Es atbalstu visus, kas gatavi sadarbībai, kuras pamatā ir nevis personīgā izdevīguma principi, bet gan Vispārības Labuma un Labā principi.

Jaunie principi ienāk jūsu pasaulē. To iedzīvināšanai vajadzīgas gatavas sirdis, evolūcijai bezbailīgi uzticīgu cilvēku sirdis. Es ļoti ceru, ka jūsu vidū, kas lasa šī mana vēstījuma rindas, atradīsies daži simti cilvēku, caur kuriem es personīgi varēšu strādāt un pārvadīt savas enerģijas jūsu pasaulē!

Es esmu gatavs darbam un sadarbībai ar planētas Zeme evolūcijām!

Vai jūs esat gatavi? Es ļoti ceru, ka pat tad, ja šodien jūs vēl neesat gatavi un nevarat stāties pirmgājēju rindās, tad rīt jūs spēsit pārvarēt pagātnes enerģiju paliekas un droši apliecināt Debesīm savu gatavību kļūt par Gaismas Spēku Hierarhijas līdzstrādniekiem, Dievišķo Gaismas Būtņu, Gudrības Valdoņu līdzstrādniekiem!

Es atvados no jums. Bet lūdzu jūs neaizmirst šo manu vēstījumu un pārlasīt to katru reizi, kad pagātnes enerģijas centīsies iekļūt jūsu apziņā.

Sargiet sevi un izsargājieties no jebkādām pagātnes negatīvajām enerģijām!

Drosmīgāk ieejiet Jaunajā Laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā!

ES ESMU Sen Žermēns!

 

 

Mistisks moments

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU

2011. gada 31. decembrī

 

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU. Un es nāku no tavas iekšienes.

Tagad, kad tuvojas nobeigumam viens gada cikls un sākas jauns, – ir visīstākais laiks padomāt par mūžīgo.

Iestājas mistiskais gadu maiņas un laikmetu maiņas moments.

Tas nenozīmē, ka laikmetu maiņa notiek tieši tagad. Tas nozīmē, ka mūžības moments, kad notiek laikmetu maiņa, ir pienācis. Šajā brīdī, kā nekad agrāk, vajag vērst skatienu uz mūžīgo, nepārejošo, mistisko, noslēpumaino.

Pašlaik ir ļoti maz cilvēku, kas sajūt Augstākās pasaules. Mūžības nojausma ir spējas, ko cilvēks iegūst ne vienā vien iemiesojumā. Jo vairāk ir iemiesojumā esošu cilvēku, kam piemīt šīs spējas – sajust Augstākās pasaules, jo harmoniskāk risinās visi fiziskās pasaules notikumi.

Tāpēc, ka tieši iekšējā saikne, mistiskā saikne, kas atklājas jūsu būtnē, ļauj veikt Dievišķas pārmaiņas jūsu pasaulē.

Ne jau valdības, ne valstis, ne dažas personības paveic lielas pārmaiņas pasaulē. Visas dižās pārmaiņas pasaulē vienmēr ir notikušas, augstākajām enerģijām ieplūstot pasaulē. Tad, kad Augstāko pasauļu enerģijas spēj iekļūt fiziskajā pasaulē, viss sāk ļoti strauji mainīties, vārda tiešā nozīmē jūsu acu priekšā.

Tagad mēs stāvam uz tā laika, tā laikmeta sliekšņa, kad pasauļu savienošanās notiks arvien lielākā un lielākā iemiesojumā esošo cilvēcisko indivīdu skaitā.

Daudzu dzīvesplūsmu uzdevums, mērķis un dzīves jēga tieši ir saglabāt un uzturēt savā apziņā saiti ar Augstākajām pasaulēm, saiti starp pasaulēm.

Kad pietiekami daudz cilvēcisko indivīdu ir spējīgi savā apziņā pacelties Augstākajās pasaulēs, tad notiek visas pārmaiņas, Dievišķas pārmaiņas pasaulē.

Tālab es uzstāju, lai katrs no jums atrod laiku jūsu pašu mistisko mēģinājumu, mistisko eksperimentu veikšanai.

Jums ir jāatrod laiks, lai padomātu par mūžīgo un pārejošo. Par mūžīgajām vērtībām un šī brīža aizraušanos. Sajust, kāda ir atšķirība starp tām, un saprast, kurā virzienā jūs vēlaties doties.

Pašlaik katrs cilvēks, kas ir spējīgs gūt mistisku pieredzi, tiek uzskatīts par dīvainu un dzīvei nepiemērotu. Taču vienmēr tā nebūs. Arvien vairāk un vairāk cilvēcisko indivīdu, kas savā apziņā glabā atmiņu par Augstākajām pasaulēm, atnāks iemiesojumā. Un ļoti drīz šie indivīdi ieņems valdošo stāvokli pasaulē. Tāpēc, ka laiks ir pienācis. Ir pienācis laiks, un telpa mainās. Pasaules ir tuvinājušās un gatavas savstarpējai saplūsmei.

Kad ilūzija pēdējās konvulsijās mēģina saglabāt savas pozīcijas, man nebūs lieki atgādināt jums par jūsu Dievišķo izcelsmi. Un par to iekšējo būtību, kas ir jūsos un neļauj turpināt saldo gulēšanu ilūzijā.

Ir laiks pamosties Augstākajai realitātei. Termiņš ir pienācis.

Jūs vilcināties un negribat šķirties no saldajiem sapņiem ilūzijā. Taču Dievišķā realitāte savā spēkā un daiļumā pārspēj jebkādas vislabākās jūsu fiziskās pasaules izpausmes.

Tāpēc tiecieties uz savu īsto dabu! Uz Dievišķo dabu. Meklējiet sevī šīs klusās, mistiskās zīmes. Kad jūs nonāksiet saskaņā ar Augstāko realitāti, tad fiziskās pasaules pārmaiņas notiks pašas no sevis.

Vai savā apkārtnē jūs redzat daudzus cilvēkus, kas domā par Augstāko realitāti un ir saskaņā ar Augstāko realitāti?

Es domāju, ka ne. Tādu cilvēku iemiesojumā ir maz. Šis ir cēlonis katrai jūsu pasaulē pastāvošajai netaisnībai, visām neharmoniskajām izpausmēm dabā un masu nekārtībām cilvēku sabiedrībā.

Jūsu apziņas polaritātes maiņa, orientācija uz mūžīgām vērtībām – šis ir tas cilvēces evolūcijas posms, uz kura sliekšņa pašlaik ir cilvēce.

Jums nepieciešams apzināties šo vienkāršo patiesību, uz kuras sliekšņa jūs stāvat. Vienkārši pieļaut savā apziņā Augstākās realitātes esamību.

Šis būs tas nepieciešamais un pietiekamais solis, kas spēs pārveidot visu ap jums.

Dievišķās Gaismas Būtnes ir gatavas sniegt jums palīdzību. Bet, lai palīdzība tiktu sniegta, jums nepieciešams ticēt tai realitātei, kurā eksistē Dievišķās Gaismas Būtnes. Ticība Augstākajai realitātei, tiekšanās uz Augstākajām pasaulēm – tas ir tas, kas spēj iznest cilvēci no saldā miega ilūzijā.

Ir pienācis laiks atmosties.

Mūžīgās realitātes saule aust.

Es saucu jūs uz šo nepārejošo realitāti. Tagad.

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU.

 

 

Vēstījums gada sākumā

Gautama Buda

2012. gada 1. janvārī

 

ES ESMU Gautama Buda. Es atnācu pie jums šajā dienā.

Es priecājos, ka man ir iespēja dot jums savu vēstījumu gada sākumā.

Pat ne tāpēc, ka šis gads ir sevišķs, bet tāpēc, ka ir jau kļuvis par tradīciju dot manus vēstījumus gada sākumā.

Kā jūs varat sajust, tagad enerģijas jūsu apkārtējā realitātē ir mainījušās. Jaunas enerģijas ir gatavas ienest atjaunotni jūsu pasaulē. Mana kā Pasaules Kunga pienākums ir darīt jums zināmu, ka jūs ieejat atbildīgā evolucionārās attīstības posmā. Ir pienācis laiks, kad no katras jūsu izvēles būs atkarīgs, cik droši cilvēce attīstīsies un virzīsies uz priekšu pa evolucionārās attīstības pakāpieniem. Šajā nozīmē jaunais gads ir ļoti nozīmīgs, un tas atklāj jaunu telpu. Nākotnes telpu.

Šajā brīdī es pārlaižu skatienu planētas Zeme smalkajam plānam. Ne visi planētas apgabali rāda gatavību priekšā stāvošajām pārmaiņām. Tomēr es ar gandarījumu ievēroju, ka ļoti daudzu cilvēku apziņa ir sākusi mainīties uz labāko pusi: uz rūpēm par apkārtējo pasauli, ar izteiktāku ievirzi uz visu dzīvo būtņu labumu.

Uz planētas notiekošo globālo pārmaiņu izpratne sāk ienākt cilvēces labāko pārstāvju apziņā un caur šiem pārstāvjiem pārņemt sabiedrības progresīvākās daļas prātus.

Iestājas laiks, kad koncentrēšanās uz savām šaurajām personīgajām interesēm nonāk pretrunā ar to, ko pavēl laiks. Iestājas laiks, kad savas attīstības perspektīva būs tikai kolektīvajai apziņai, apziņai, kas koncentrējas uz rūpēm par tuvākajiem, par Vispārēju Labumu planētai un katrai dzīvajai būtnei uz tās.

Nākotnē šis pavērsiens cilvēces apziņā nenovēršami ieņems vadošās pozīcijas. Tieši apziņai, kas koncentrēta uz rūpēm par tuvākajiem, uz palīdzību visam dzīvajam, kas eksistē uz planētas, būs iespēja turpināt evolūciju.

Tātad ir iestājies atbildīgs posms jūsu evolūcijā kā uz planētas dzīvojošu būtņu evolūcijā, kas ir atbildīgas par planētu Zeme.

Katrs jūsu nākamais solis, katra jūsu turpmākā izvēle, kam jūs dosit priekšroku, vai nu pavirzīs jūs evolūcijas ceļā uz priekšu, vai atbīdīs jūs vēstures nomalē. Šo izvēli jūs izdarīsit paši. Katrs no jums patstāvīgi.

Jā, mēs nākam, mēs brīdinām, mēs dodam Mācību, bet jums ir iespēja pēc savas brīvās gribas ieklausīties mūsu vārdos vai ne. Ņemt vērā mūsu rekomendācijas vai dzīvot, savu mirkļa vēlmju un tieksmju vadītiem.

Viss ir ļoti vienkārši, mīļotie. Kad jūs paplašināt savu redzesloku, kad jūs savā apziņā paceļaties līdz noteiktai pakāpei, jums ir iespēja gūt Dievišķu skatījumu uz cilvēces attīstības perspektīvām.

Kad jūs ieraujaties savas apziņas tumšajos kaktos un negribat iznākt gaismā no ērtajām spraugām un pierastajām, pieputējušajām un piesmakušajām vietām, kur jūs noslēpāties aiz bailēm no tuvojošamies pārmaiņām, tad jūsu redzesloks sašaurinās, un jūs neesat spējīgi izjust nekādas citas jūtas kā tikai prevalējošas baiļu sajūtas.

Visa būtība, mīļotie, ir jūsu izvēlē, ko jūs izdarāt savā apziņā. Jūs varat veltīt savu dzīvi kalpošanai planētas Zeme evolūcijām, un jūsu priekšā pavērsies Dievišķās apziņas apvāršņi. Vai arī jūs varat veltīt savu dzīvi kalpošanai savam ego un viņa neremdināmo vēlmju apmierināšanai. Šajā gadījumā jums visa pasaule sašaurinās līdz jūsu mazajai pasaulītei, ko jūs esat radījuši sev.

Nākotnes pasaulē nav vietas apziņai, kas koncentrējusies uz sevi un sava ego iegribām. Tikai tām apziņām, kas ir spējīgas paplašināt savas uzmanības diapazonu līdz Dievišķiem apvāršņiem, tikai šīm apziņām paveras Ceļš evolūcijā. Tieši tāds pašlaik ir stāvoklis pasaulē.

Kādreiz mīļotais Jēzus runāja par graudu atdalīšanu no pelavām. Tagad es jums atkārtoju, ka ir pienācis moments, kad katram no jums ir jāizdara izvēle: iet evolūcijas ceļu vai palikt nīkuļot vēstures nomalē.

Katrs no jums būs spiests izdarīt šo izvēli, jo laiks ir pienācis, un jaunā telpa ir atvērta tikai tiem, kas izdarīs izvēli par labu evolucionārās attīstības Ceļam.

Viss ir ļoti vienkārši. Izvēle ir ļoti vienkārša. Jūs izvēlaties Dievu vai jūs izvēlaties savu mirstīgo apziņu, savu ego.

Kam jūs dosit priekšroku, ar to jūs arī paliksit gala iznākumā.

Ja jūs vēlaties palikt ar savu nereālo, mirstīgo daļu, ja jūs esat sevi identificējuši ar savu ķermeni un esat tam piesaistīti, tad jūs paliksit piesaistīti savam mirstīgajam ķermenim un pļausit nāvi.

Ja jūs savā cilvēciskajā apziņā spēsit paaugstināties līdz Dievišķam līmenim, tad jūs kā balvu saņemsit nemirstību un mūžīgo dzīvību.

Jūs paši nosakāt turpmāko ceļu ar savu izvēli.

Es varu jums tikai parādīt kustības virzienu. Bet es nevaru iet jūsu vietā.

Tā šodien manas atnākšanas mērķis bija vēlreiz atgādināt cilvēcei par termiņiem, kas tuvojas.

Tāpat es vēlētos iedvest jums pārliecību, ka katra jūsu kustība, pat jūsu domas kustība uz evolūcijas ceļa pusi sastaps vēl nebijušu Debesu atbalstu.

Mēs apzināmies visas grūtības, kādas ir, pārvarot ilūziju, kas patlaban ir pašā plaukumā. Tāpēc katra jūsu tiekšanās uz Augstākajām pasaulēm tiks daudzkārt pastiprināta un atbalstīta no visu Dievišķo Būtņu puses.

Tāpēc jums nav ko baidīties. Gādīgas rokas pārtvers jūs visgrūtākajos ceļa posmos. Tikai palūkojieties uz mūsu, Gudrības Valdoņu, pusi, tikai palūdziet mūsu palīdzību, un palīdzība nāks!

ES ESMU Gautama Buda.

 

 

Es skaidri norādu jums ceļu un jūsu kustības virzienu

Valdonis Morija

2012. gada 2. janvārī

 

ES ESMU El Morija!

Es atnācu pavēstīt šī ziemas diktātu cikla nobeigumu, kurus mēs devām caur mūsu Sūtni.

Cikls ir īss, bet tāpēc ne mazāk svarīgs. Pašlaik jums var šķist, ka neko kardināli jaunu vai ievērības cienīgu jūs neesat dzirdējuši šī mūsu vēstījumu cikla laikā. Tomēr nesteidzieties ar secinājumiem. Ļoti drīz izpaudīsies tās slēptās atslēgas un jaunās enerģijas, ko mums izdevās novadīt jūsu pasaulē ar mūsu vēstījumu palīdzību. Tas notiks nenovēršami un neatkarīgi no jūsu ārējās apziņas.

Tam brīnumam, par ko mēs runājām, vajadzīga sagatavošana. Arī jūsu apziņā mēs iemetām tos Dievišķās Gudrības graudus, kas nenovēršami uzdīgs. Tas būs kā brīnums.

Ne visas mūsu sētās sēklas spēs uzdīgt, jo ne visas dvēseles ir gatavas, lai tajās uzaugtu Dievišķās Gudrības sēklas. Tomēr man jums jāsaka, ka nav nemaz tik maz to, kas ir sagatavojuši sevi, savu dvēseli visā šajā laikā, kamēr mēs devām diktātus caur mūsu Sūtni. Pietiekami daudzi no jums, kas regulāri lasa un pārlasa mūsu vēstījumus šo septiņu gadu laikā, ir sasnieguši nepieciešamo un pietiekamo apziņas līmeni, lai pārietu kvalitatīvi citā attīstības pakāpē. Mēs jau iepriekš paredzējām, ka ne viss izdosies sekmīgi. Mēs gaidījām vairāk. Bet pat tas, kas mums ir tagad, ir pietiekami.

Mēs ar gandarījumu konstatējam šo svarīgo parādību, ka cilvēces labāko pārstāvju apziņas attīstības pagaidām slēptie procesi norisinās pareizā virzienā un stabilā ātrumā!

Man noteikti un skaidri jums jāpasaka, ka ir iestājies laikmets, kad tikai tie indivīdi, kas ir pratuši uztvert mūsu Mācību, varēs sekmīgi turpināt evolūciju uz planētas Zeme. Lai arī cik maz jūsu būtu, mēs ceram, ka asni neliks gaidīt uz sevi.

Pašlaik ir grūti iedomāties, ka viss var mainīties. Taču notiks tieši tā, un tas būs kā brīnums.

Drošāk tiecieties ar savu apziņu uz jauno un neparasto! Aizslaukiet visu veco un savu laiku nodzīvojušo! Kad jūs spēsit to izdarīt droši un noteikti, – momentāni jūsu pasaulē ienāks jaunais un visjaunākais.

Daba necieš tukšumu. Kolīdz jūs pieņemat lēmumu atbrīvoties no kādas savas negatīvas īpašības vai ieraduma, tā šīs nepilnības nomaiņai jūs varēsit pievilkt Dievišķu, pilnīgu īpašību. Tā, šķiroties no vecā, jūs veicināt jaunā ienākšanu jūsu pasaulē. Tiekdamies uz augstāko, aizstājat ar to veco un savu laiku nodzīvojušo.

Drošāk! Tieši tagad jūsu centienus atzinīgi novērtēs un enerģiski atbalstīs Debesis! Tāpēc, ka laiks ir pienācis! Pienācis diženo pārmaiņu laiks! Pienācis cikla pagrieziena laiks. Uz kosmiskās enerģijas viļņa jūs ļoti ātri pacelsities līdz Dievišķam apziņas līmenim, kāds cilvēcei nepieciešams pašreizējā posmā.

Kad jūsu apziņa būs spējīga paaugstināties līdz Dievišķam līmenim, tad visas nepieciešamās pārmaiņas visās sabiedrības dzīves jomās notiks it kā pašas no sevis.

Vidējais apziņas līmenis nosaka visas sabiedrības dzīves jomas. Tieši tā sabiedrība, kurā prevalē bailes un antipātija, naids un mīlestības trūkums, ir spējīga ražot ieročus un būvēt robežas.

Sabiedrība, kurā pārsvarā ir mīlestība un harmonija, atver robežas, un Dievišķajai Brīvībai ir iespēja izpausties tur, kur vēl vakar valdīja haoss un šausmas.

Drošāk! Sliktāk kā tagad vairs nevar būt. Nedievišķās parādības ļoti drīz būs spiestas atstāt jūsu fizisko pasauli.

Tagad, kad jūs nevarat aptvert, uz kuru pusi virzīties un uz ko tiekties, es jums skaidri norādu ceļu un jūsu kustības virzienu.

Tikai aizkars jūsu apziņā liedz jums iespēju saprast manus vārdus un apjēgt visvienkāršākos Dievišķās pasaules jēdzienus.

Drošāk šķirieties no svētku ārišķīgā spožuma un mākslīgo uguņu mirgas. Izejiet visuma plašumos!

Atklājiet sev tālās pasaules, iekarojiet sevī žilbinoši baltās Dievišķās apziņas virsotnes!

Jums ir, pie kā sākt strādāt! Jums tagad ir daudz darba! Sāciet savu virzīšanos uz priekšu! Viss, kas jums nepieciešams, ir jau dots! Visi vadošie norādījumi doti, visi zemūdens akmeņi un neredzamās straumes parādītas.

Sāciet kustēties! Uz priekšu!

ES ESMU El Morija!

 

 

 

Es novēlu jums sasniegt tādu apzināšanās pakāpi, kas ļaus jums doties visaugstākajā Ceļā

 

Sanats Kumara

2012. gada 21. jūnijā

 

ES ESMU Sanats Kumara, atnācis pie jums no jauna.

Pasaules, zvaigznes, Debesis līksmo tās nebijušās iespējas priekšā, kas no jauna pavērusies, pateicoties Dieva Žēlastībai.

Es atnācu pie jums šajā vasaras saulgriežu dienā, lai pastiprinātu savas enerģijas un lai jūs varētu sajust mūsu Vienotību. Katras dzīvības daļiņas vienotību ar Vienoto un mūsu nedalāmo Tēvu Debesīs.

Vēl nebijusi kosmiska iespēja tika atklāta pēc Karmas Valdes lēmuma šīsdienas sanāksmē un tam sekojošā apstiprinājuma uz Lielās Centrālās Saules, zvaigznes Sīriuss.

Es nenācu tādēļ, lai jūs gūtu iespēju izlasīt kārtējo Vēstījumu. Es atnācu tādēļ, lai jūs apzinātos savu Dievišķo uzdevumu. Jūsu pašreizējā evolucionārās attīstības posmā ir par maz tikai lasīt mūsu Vēstījumus. Jums ir jāpieliek visas savas pūles, lai jūsu apziņa kļūtu spējīga ietilpināt Dievišķās Patiesības. Viena no šīm Patiesībām ir tāda, ka jūsu planēta maina savas vibrācijas. Šīs pārmaiņas paver jums iespēju iet Dievišķu attīstības Ceļu.

Jūs esat kļuvuši vairāk pieauguši. Jūs sagatavojāties, lai spertu nākamo soli savā evolucionārajā attīstībā. Vēl pat vakar Karmas Valde un šī Visuma Augstākā Padome šaubījās: dot vai nedot jaunu iespēju? Turpināt doto dispensāciju vai ne? Un lūk, šodien lēmums ir pieņemts! Jāsaka, ka uz kosmiskajiem svariem tika svērta pilnīgi katra jūsu dvēseles kustība, ne tikai jūsu rīcība un darbības šajos iepriekšējos sarežģītajos mēnešos.

Mēs bijām spiesti konstatēt grandiozu pretestību no pretējo spēku puses. Mūsu pienākums ir ņemt vērā tās pūles, ko pieliek nedaudzas dvēseles. Svaru kausi bija izlīdzināti. Bija vajadzīgs pavisam nedaudz, lai Dievišķā iespēja turpinātos. Es pieteicos palīdzēt. Un tāpēc, ka es ieķīlāju kosmiskajā bankā savu sasniegumu momentu, es un citi Gudrības Valdoņi ieguva iespēju atkal atnākt un dot Vēstījumus Zemes cilvēcei.

Šo iespēju cilvēce nav nopelnījusi. Tā jums tagad tiek dota kā avanss. Tāpēc jums pastāvīgi ir jāatceras, ka katra jūsu darbība, katra jūsu doma un jūtas tuvākajā laikā var noteikt pasaules turpmāko likteni.

Kad jūs ņemat kredītu bankā, jūs riskējat, ka varat neatdot naudu. Es par jums galvoju, ka jūs spēsiet izpildīt savas saistības, kuras jūs uzņēmāties pirms iemiesojuma. Es novēlu jums sasniegt to apzināšanās pakāpi, kas ļaus jums doties visaugstākajā Ceļā.

Mīļotie, pietiek tikai dažiem indivīdiem demonstrēt jauno apziņu un jauno domāšanu. Tas ir ļoti sarežģīti, bet ir nepieciešams to izdarīt. Tāpēc, ka tad, ja pat tikai daži spēs demonstrēt jaunā tipa attiecības, kam pamatā ir jaunā apziņa un jaunā domāšana, tad miljoniem citu cilvēku varēs izmantot šo sasniegumu momentu. Cilvēces kolektīvais neapzinātais ir spējīgs akumulēt kā cilvēciskās apziņas negatīvās izpausmes, tā arī dažu personību pozitīvos centienus. Tā viens cilvēks, kas šajos sarežģītajos apstākļos ir spējīgs demonstrēt nepieciešamo apziņas līmeni, noliek savus sasniegumus uz Kalpošanas altāra cilvēcei. Un visa cilvēce iegūst turpmākās evolūcijas iespēju.

Šis ir princips, un šis ir Ceļš. Katrs no tiem, kas pagātnē bija sasniedzis noteiktu apziņas līmeni, gatavoja cilvēcei ceļu simtiem un tūkstošiem gadu uz priekšu. Divi tūkstoši gadu ir pagājis kopš Jēzus iemiesojuma, vēl vairāk laika ir pagājis kopš iemiesojās Gautama Buda, bet līdz pat šim laikam cilvēce izmanto viņu sasniegumu momentu.

Katrs no jums ir spējīgs demonstrēt jauno apziņu. Katrs no jums spēj pacelties nākamajā evolūcijas pakāpē, lai rādītu paraugu. Jaunajam laikmetam raksturīgs ir tas, ka visi jūsu sasniegumi ļoti ātri izplatīsies pa visu zemeslodi. Katrs jūsu solis pareizajā virzienā sastaps vēl nebijušu Debesu atbalstu.

Bet tāpat ir taisnīgi, ka tie indivīdi, kas izvēlējušies atdalīt sevi no Dieva, ļoti ātri plūks savas negatīvās karmas augļus. Tas, kas nebūs atbilstošs jaunajam evolūcijas ceļa posmam, degradēsies un izzudīs no Zemes virsas. Tas, kas būs atbilstošs jaunajam posmam, uzplauks, pateicoties Debesu Žēlastībai.

Jūs redzat savā apkārtnē gan tās, gan citas izpausmes. Katram no jums ir iespēja izvēlēties nāvi vai nemirstību, dzīvi sev vai dzīvi Vispārīgam Labumam, iznīcību vai mūžīgo Dzīvību.

Skaidrāk un noteiktāk nekad vēl nav pateikts. Tāda ir laika pavēle.

Es gribētu teikto apstiprināt ar kādu piemēru. Šo piemēru ir devusi pati dzīve. Tagad, kad manas klātbūtnes laiks tuvojas beigām, man jāpasaka, ka mūžīgā dzīve un nemirstība jums pašlaik ir tik tuva iespēja, kas sasniedzama tieši tagad. Nekad agrāk pagājušajos laikos nebija tādas iespējas. Jo vairāk jūsu apkārtnē ir nekrietnību un neģēlību, jo lielāka vērtība jūsu sasniegumiem ir Dieva acīs.

Paraugieties uz lotosiem, kas zied purvā. Kaut arī visapkārt valda trūdēšana un rūgšanas procesi, Dievs parāda Dzīvības zieda brīnumu.

Katrs no jums ir brīnums Dieva rokās. Visu nosaka tikai jūsu apziņa un jūsu tiekšanās uz Dievišķo.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

 

 

 

Tagad sākas jūsu darbs Dievam

Kungs Šiva

2012. gada 22. jūnijā

 

ES ESMU Šiva!

Es esmu atnācis!

Šajā dienā es vēlos, lai jūs uzklausītu mani. Ne tāpēc, ka es tā gribu, bet tāpēc, ka ir pienācis laiks, kad man tas jums ir jāpasaka.

Tātad katru reizi manas atnākšanas laikā tieši tāpat kā katra cita Skolotāja atnākšanas laikā notiek saskarsmes brīnums starp mūsu pasaulēm. Katru reizi notiek Gaismas izliešana mūsu vēstījumu pieņemšanas vietā. Tā svētība, kas apgaismo zemi šajā mana vēstījuma nodošanas brīdī, nekavēsies izpausties Zemes tautu likteņos.

Es atnācu šodien laikā, kad mūsu Sūtne atrodas Latvijas zemē. Es atnācu šajā brīdī, kad pati saule palīdz maksimāli pārnest manas enerģijas uz šo zemi.

Ar katru vēstījuma pieņemšanu un izlasīšanu jūs gūstat iespēju saņemt svētību. Tas ir kaut kas tāds, kas nav pasakāms vārdos. Tas ir kaut kas tāds, kas bez vārdiem tiek nodots no manas sirds jūsu sirdīm.

Esiet svētīti! Pieņemiet manas sirds dāvanu!

Jums daudz vēl ir jāpaveic. Tieši tagad ir pienācis tas laiks, kad no jums katra, kas ir iemiesojumā, ir atkarīga visa turpmākā evolūcijas gaita uz planētas Zeme. Tāpēc, ka jūsu oktāvā notiek izšķirošais enerģiju pavērsiens. Tam, kas ir nogājis lejā, tagad jāsāk pacelties augšup, mūsu pasaulē, Dievišķo Būtņu pasaulē.

Ar jūsu rokām un jūsu kājām tuvākajā laikā ir jānotiek šim dižajam kosmisko ciklu pagriezienam. Es kā Kungs, kas ir atbildīgs par ilūzijas savākšanu, esmu gatavs nodot jums senatnes zināšanas.

Katrs no jums kļūst neaizstājams. Katrs no jums, kas var un ir gatavs uztvert manus vārdus un manas enerģijas. Tāpēc, ka laiks ir pienācis. Tāpēc, ka šajā brīdī visas Debesu Būtnes vēro evolūciju uz planētas Zeme. Viskritiskākais moments planētas vēsturē ir pienācis. Izvēle, ko izdara katrs no jums, šajā momentā nosaka visas planētas nākotni.

Tā izvēle, kas jums ir jāizdara tagad.

Es saku jums, ka nav jūsu dzīvē nekā svarīgāka, ko jūs varētu izdarīt. Atlieciet sāņus visu rosīšanos, kas ir ap jums.

Koncentrējiet savu apziņu uz maksimāli augstāko punktu, ko jūs spējat sasniegt. Domājiet par mūžīgo.

Domājiet par bezgalīgo un mūžīgo Dievu.

Domājiet par Viņa Diženumu un Varenību.

Jūs esat daļa no Dieva.

Katrā no jums Viņam ir iespēja būt.

Ar jūsu palīdzību šī visuma Radītājs spēs pagriezt kosmiskos ciklus.

Pamatīgi pārdomājiet priekšā stāvošās misijas diženumu. Katrs no jums var un spēj izpildīt grandiozo Dieva plānu ilūzijas savākšanā.

Laiks ir pienācis, un cikli ir pagriezušies. Pienācis laiks iluzorās pasaules savākšanai. Tieši tāpat kā tajā laikā, kad sākās Radīšana, ir iestājies pagrieziena moments, kad Radītajam jātiek savāktam. Telpa un laiks sāk jaunu ciklu. Ilūzija sāk savākties.

Katrs no jums ir aicināts piedalīties šajā ilūzijas savākšanas procesā. Ne man, ne kādam citam no Augstākajiem Valdoņiem tagad nav iespējams uzturēties jūsu pasaulē. Pārāk rupja ir pasaule, un pārāk zemas ir tās vibrācijas. Tikai jūs varat paveikt šo darbu pasaulei. Tikai jūs ar savām izvēlēm un savām darbībām esat spējīgi sākt šo ilūzijas savākšanas darbu.

Tikai ar jūsu apziņas palīdzību Dievs spēj padarīt šo darbu. Grandiozo darbu, kas prasa miljoniem gadu.

Jums tiek dota iespēja sākt šo misiju tūlīt. Ja jūs pārlasīsiet visus diktātus, ko mēs šo gadu laikā esam devuši ar mūsu Sūtnes starpniecību, tad atradīsiet tajos visas nepieciešamās rekomendācijas, lai jūs paveiktu savu darbu un izpildītu savu Dievišķo uzdevumu.

Katrā diktātā ir zināšanas un informācija, kas jums tagad nepieciešama. Starp rindām ir slēptās zināšanas, kas jūsu apziņā atklājas gan miega, gan nomoda laikā daudzu gadu garumā.

Atslēga, ko es jums šodien došu, atrodas virspusē. Ja katrai jūsu izvēlei, ko jūs izdarāt ik dienas, un katrai jūsu darbībai dienas gaitā ir Dievišķs raksturs, tad tās paveic tieši to darbu, ko jūs esat aicināti padarīt. Ja jūs joprojām uzskatāt par labāku koncentrēties uz ilūziju, uz baudām un izklaidēm, uz sava ego iegribām, lai kur tās arī neizpaustos, jūs nostājaties opozīcijā Dievam un Viņa plāniem.

Katrai jūsu domai ir nozīme.

Visām jūsu jūtām ir nozīme.

Katrai jūsu darbībai ir nozīme.

Tagad sākas jūsu darbs Dievam. Jebkāda darbība vai uzmanība, kas pievērsta iluzorajai pasaulei, nostāsies opozīcijā Dieva plāniem.

Jebkuru darbību, kas vērsta uz Vispārīgo Labumu, uz Labo, Debesis apsveiks, un tā kalpos mums par zīmi, ka cilvēce ir spējīga evolucionāri attīstīties un ir gatava jaunam savas attīstības posmam.

Tagad ļoti daudz nosaka jūsu apzināšanās, jūsu centieni, jūsu ticība. Es atnācu pie jums šajā dienā, lai atgādinātu par jūsu pienākumu un jūsu darbu, ko nespēj izpildīt neviens cits, kā tikai jūs, – grandiozo ilūzijas savākšanas darbu. Jūsu darbs atdalīt realitāti no ilūzijas kā sevī, tā ārpus sevis,  pašlaik ir vissvarīgākais.

Jūsu darbs atdalīt realitāti no ilūzijas sevī un ārpus sevis pašlaik ir vissvarīgākais. Kur vērsta jūsu uzmanība, turp plūst jūsu enerģija. Ja jūs pastāvīgi esat koncentrējušies uz iluzoro pasauli, tad jūs strādājat pret Dievu, vairodami ilūziju. Ja jūs pastāvīgi esat koncentrējušies uz Augstāko, uz Dievišķo pasauli, tad visas Debesis cildinās jūs.

Ir pienācis laiks, kad Debesis gaida no jums jūsu darbu.

Lūdzu, apzinieties savu atbildību un sāciet tūlīt pat! Visas zināšanas jums ir. Sāciet!

Katrā mirklī jūs radāt. Jūs vadāt savu enerģiju. Jums nepieciešams tikai saskaņoties ar Dievu, lai jūsu enerģijas plūsmas vienmēr būtu Dievišķajā plūdumā.

ES ESMU Šiva!

 

 

Jūsu apziņa un jūsu spēja atšķirt dos jums iespēju turpināt evolūciju

Iemīļotais Babadži

2012. gada 23. jūnijā

 

ES ESMU Babadži.

Es atnācu šajā dienā, lai atjaunotu mūsu saskarsmi un mūsu sarunas, ko mēs ar jums risinām ar šīs Sūtnes starpniecību. Šodien man daudz ko gribētos teikt. Mūsu saruna skars galvenos tematus, mūžīgos tematus, tos tematus, kas nezaudē savu aktualitāti miljoniem gadu ilgā cilvēces evolūcijas laikā.

Viss ir pārejošs. Pārejoši ir jūsu iemiesojumi. Pat jūsu planēta pārtrauks savu eksistenci pēc tam, kad būs izpildījusi savu misiju.

Tagad es runāšu tieši par šīsdienas sarunas tematu. Jūs zināt, ka pašlaik uz Zemes notiek laikmetu nomaiņa. Katrs jauns laikmets nāk ar savām enerģijām, kuru uzdevums ir koriģēt un mainīt Zemes cilvēces evolūciju.

Tagad iestājas laikmets, kad jums savā apziņā jānovēršas no iznīcīgā un jāpievēršas mūžīgajam. To izdarīt nav viegli, bet tas būs jāizdara. Tad, kad es biju iemiesojumā, es pieliku visas savas pūles, lai cilvēki, kas brauca pie manis no visas pasaules, zaudētu interesi par ārējām parādībām un ar visu savu būtību tiektos uz mūžīgo pasauli. Pasauli, kas nav redzama un nav sajūtama ar cilvēciskajiem maņu orgāniem, bet, iegūstot noteiktas dvēseles īpašības, šī pasaule kļūst sajūtama, un tā pievelk jūs, visu jūsu būtni tāpēc, ka jūs intuitīvi jūtat, ka tas arī ir tas, uz ko jums jātiecas.

Jūsu apziņas stāvoklis nosaka visu, kas ar jums notiek dzīvē. Ne tikai šajā dzīvē, bet arī visu, kas ar jums notiks nākotnē, nākamajās dzīvēs. Tāpēc mēs nākam un risinām mūsu pārrunas. Lai jūs varētu mainīt savu apziņu, pavērst to uz Dievišķās Patiesības, Dievišķās realitātes pusi.

To ir grūti paskaidrot, bet var ļaut sajust saskaņas stāvokli ar Dievišķo pasauli. Man izdevās klusās pirmsausmas stundās vai pēc saules rieta dot iespēju izjust šos stāvokļus tiem, kas bija klāt rīta un vakara dievkalpojumos. Es izplatīju šo stāvokli no savas iekšienes uz visiem klātesošajiem. Pēc tam, kad cilvēks kaut vai reizi izjuta saskaņu ar Dievišķo pasauli, viņš ieguva tādu personīgo saskarsmes pieredzi ar Dievu, kas palika ar viņu līdz mūža beigām. Var ilgi pārliecināt cilvēku, ka nekāda Dieva nav, bet, ja Dievišķā sajūta kaut reizi ir pieskārusies cilvēka sirdij, viņš nekad jums neticēs.

Tālab viss, kas jums vajadzīgs, ir iegūt personīgo mistisko saskarsmes pieredzi ar Dievišķo. Tad nekādas iluzorās pasaules izpriecas un greznumlietas vairs nepiesaistīs jūsu uzmanību. Visa ilūzijas daudzveidība nobālēs salīdzinājumā ar gara pasaules bagātībām, kas jums ir jāiegūst.

Ir grūti noticēt citu cilvēku stāstītajam, bet tad, kad cilvēks pats sajūt mūžīgās pasaules elpu, kad viņš saskaras ar mūžību, tad nekādi iluzorās pasaules vilinājumi vairs nepiesaistīs viņa uzmanību.

Tāpēc es uzstāju, ka jums nepieciešama personīgā mistiskā pieredze.

Šodien mēs aplūkosim arī jautājumu, kā noteikt, pie kura Esamības plāna pieder jūsu mistiskā pieredze, ko jūs iegūstat. Neredzamajā pasaulē ir daudz slāņu. Ir arī tādi slāņi, kas nav Dievišķi. Tāpēc cilvēks, kas tiecas uz Dievu, ne vienmēr var apjaust un sajust atšķirību starp dažādiem neredzamās pasaules slāņiem.

Kad es devu iespēju saviem skolniekiem sajust Dievišķo pasauli, es to darīju, cik vien iespējams saudzīgi un taktiski. Bet ir citi cilvēki, kas aizmirsuši Dievu, bet nav zaudējuši spējas manipulēt ar astrālo plānu, ar tā iemītniekiem. Tādi cilvēki var arī manipulēt ar indivīdiem, kas meklē Dievu, un saaicināt viņus savās grupās un iesaistīt viņus savos rituālos.

Tāpēc es gribu jūs brīdināt. Līdz ar ilūzijas izsmalcināšanos ir arvien grūtāk un grūtāk atšķirt tos cilvēkus, kas pilnīgi ir veltījuši savu dzīvi Kalpošanai Dievam, no tiem, kas ir padarījuši kalpošanu Dievam par savu profesiju.

Jūtiet atšķirību starp Dieva kalpotājiem un kulta kalpotājiem.

Tikai jūsu Augstākais Es, jūsu intuīcija dažkārt ir spējīga izdarīt šo ļoti smalko atšķiršanu. Tieši tad, kad jūs spēsiet aiz visiem rituāliem un ārējiem atribūtiem atšķirt patiesos Dieva kalpus no sava ego kalpiem, tieši tad jūs būsiet gatavi šķirties no jūsu pasaules ilūzijas un pāriet augstākos Esamības plānos.

Tagad ir pienācis laiks, kad daudzi runās par Dievu. Reti kurš uzdrošināsies noliegt Dievu. Bet ar Dievu katrs sapratīs ko citu. Jūsu uzdevums ir tā attīstīt un uztrenēt savus garīgos muskuļus, lai iemācītos veikt savu atšķiršanu jebkādos ārējos apstākļos.

Ārējās pasaules kņadai ir jāatkāpjas. Ar laiku jūs jutīsiet atšķirību starp ārējo rosīšanos un iekšējo mieru. Jūs dosiet priekšroku iekšējai miera un harmonijas sajūtai.

Kņada atstās jūsu pasauli. Tad jūs varēsiet pievienoties Dievišķajai pasaulei. Viss iznīcīgais ar laiku atstās jūsu pasauli, bet ne agrāk kā tad, kad jūs iemācīsieties atšķirt īsto, Dievišķo pasauli no iluzorās pasaules.

Jūsu apziņa un jūsu spēja atšķirt dos jums iespēju turpināt evolūciju.

Daudzi smalkie slāņi jums būs jāpārvar savā apziņā, pirms jūs varēsiet nostiprināties uz Dievišķā apziņas stāvokļa klints.

Bet līdz tam laikam jūs kritīsiet un celsieties, iegūsiet savu pieredzi un izdarīsiet kļūdas.

Nav svarīgi, cik reižu jūs esat kļūdījušies, svarīgi ir, lai jūs atnāktu pie Dieva. Atgrieztos Mājās.

ES ESMU Babadži, ar mīlestību pret jums.

 

 

Es vēlos palīdzēt jums katram

Iemīļotais Jēzus

2012. gada 24. jūnijā

 

ES ESMU Jēzus.

Es atnācu pie jums tagad, šajā dienā, jo man ir, ko teikt jums. Pateicoties Dievišķajai žēlastībai es un citi Skolotāji tāpat kā agrāk varam atnākt un sniegt savu apmācību Zemes cilvēcei. Mans pienākums ir pavēstīt jums par to Ceļu, ko es gāju un ko katrs no jums var iet. Tas ir Mīlestības Ceļš, Ceļš, kas ir jūsu sirdīs. Jo tikai jūsu sirds līmenī izzūd visas pretrunas un viss, kas jūs šķir. Kad cilvēces vairākums paaugstinās savas vibrācijas līdz tādai pakāpei, ka tās tuvosies sirds čakras vibrācijām, tikai tajā apziņas līmenī izzudīs visas negatīvās parādības, viss, kas jūsu apkārtnē neatbilst Dievišķajam standartam.

Tālab katrs no jums, kas vēlas tuvoties Dievam, var papūlēties un vēlēties iet manu Ceļu. Ceļu, ko es mācu.

Ļoti daudzi vēlas dziedināt, vēl vairāk cilvēku vēlas darīt brīnumus, staigāt pa ūdens virsu un atdzīvināt mirušos. Taču es mācīju daudz svarīgākas lietas, kas paslīd garām jūsu apziņai, jo tās nav redzamas ārējo parādību jomā, bet ir jūsu dvēseles apslēpto īpašību jomā.

Jums vajag sameklēt savas dvēseles krokās jūsu Dievišķo iespēju. Jūsu Ceļu uz mūžīgo pasauli. Jūsu Ceļu uz mieru un labsirdību. Lēnprātību un pazemību.

Tieši jūsu dvēseles īpašības nosaka jūsu turpmāko evolūciju. Tam nav nekā kopīga ar ārējām izpausmēm.

Iekšējais Ceļš, Dievišķais Ceļš. Šis Ceļš vienmēr ir ar jums visā jūsu iemiesojuma laikā. Taču ļoti maz ir to, kas pamana šo Ceļu un to iet.

Tāpēc, ka pārāk daudz kārdinājumu ir jūsu pasaulē. Modernie komunikāciju līdzekļi, plašsaziņas līdzekļi ir tik skaļi, ka to troksnī un kņadā jūs nedzirdat savas sirds balsi.

Es varu būt tikai jūsu sirdīs. Tad, kad jūs esat spējīgi sadzirdēt savas sirds balsi, jūs kļūstat spējīgi atšķirt arī mani. Jūs kļūstat spējīgi redzēt mani un sazināties ar mani.

Mūs šķir ilūzija, kas ir ap jums. Tomēr pasaules kņada apklust un izzūd to pūliņu dēļ, ko pieliek tie, kuri tiecas un ir uzticīgi Dievam, kuri tic un mīl. 

Tāpēc es atnācu šajā dienā, lai parunātu ar jums par jūsu tiekšanos. Jūsu tiekšanās un pastāvīguma īpašība spēj pārvarēt jebkādus šķēršļus, kas ir starp jums un mani.

Tikai vēlieties pielikt pūles, tikai vēlieties iet manu Ceļu. Es katram apsolu savu atbalstu. No tā, cik stipra ir jūsu tiekšanās, būs atkarīgs, cik liels būs mans atbalsts un palīdzība.

Es vēlos palīdzēt jums katram. Es ļoti labi saprotu jūsu grūtības. Ilūzija pēdējās konvulsijās mēģina atturēt jūs no jūsu atgriešanās pie Dieva. Tas kļūst arvien un arvien acīm redzamāks. Visrupjāko līdzekļu arsenāls tiek likts lietā, lai novērstu jūs no Dieva un mana Ceļa: primitīva mūzika, alkohols un narkotikas, aizraušanās ar mantām un vēlmju uzkurināšana tās iegūt. Tās visas ir pretējo spēku galējās izpausmes. Kad jūs esat spējīgi savā apziņā pacelties pāri savām piesaistēm un vēlmēm, tad nokrīt ilūzijas burvestība no jūsu četriem zemākajiem ķermeņiem, un jūs kļūstat spējīgi redzēt mani un uztvert Dievišķo pasauli.

Tikai jūsu tiekšanās un jūsu iekšējā izvēle noteiks jūsu atgriešanos manā pasaulē. Nevajag nevienu aicināt sev līdz. Nevajag skaļi pieprasīt, lai cilvēki nāktu pie Dieva.

Es atklāšu jums noslēpumu. Šis noslēpums ir par to, ka katrs no jums ir spējīgs izvest no ilūzijas džungļiem miljoniem dvēseļu, parādot tām Ceļu, kļūstot par Ceļu. Bet tam nav vajadzīgs nevienu ne saukt, ne piespiest iet ar jums šo Ceļu. Dievišķā pasaule darbojas smalkāk. Tā saskaņa, ko jūs iegūsiet sevī, paveiks jūsu darbu jūsu vietā. Jūsu vibrācijas, jūsu apziņas stāvoklis pats parādīs Ceļu tām dvēselēm, kas ir gatavas atgriezties Mājās.

Jūsu ilūzija ir blīva tikai līdz tam laikam, kamēr jūs ticat tai un esat piesaistīti tai savā apziņā. Tiklīdz jūs atklājat citu realitāti savas būtnes iekšienē, tā jūsu pasaules ilūzija nobāl un izzūd kā nakts migla. Jūsu apziņas mijkrēsli apmirdz Dievišķā Gaisma, kas nāk no jūsu sirdīm.

Dievišķā pasaule nav kaut kur tālu aiz trejdeviņām zemēm. Dievišķā pasaule pastāvīgi ir jums līdzās. Tikai jūsu ikdienas pūles noteiks, vai jūs varēsiet pārkāpt slieksni starp mūsu pasaulēm un tuvoties man.

Es esmu tur, kur esat Jūs. Es stāvu tieši jūsu priekšā un sniedzu jums savu palīdzīgo roku. Ieraugiet mani! Izgaiņājiet ilūzijas miglu, kas aizsedz jums acis, un saņemiet manu roku!

Jūs esat spējīgi pārvarēt visus šķēršļus savā Ceļā. Tiklīdz jūs spēsiet noticēt Dievam un pieņemt Viņa palīdzību, jūs sajutīsiet atvieglojumu. Vissarežģītākās dzīves situācijas, kurās jūs nokļūsiet, vairs nenomāks jūs. Jo jūs būsiet ieguvuši izpratni, ka iziesiet cauri visām grūtībām. Lai cik grūts nebūtu Ceļš, jūs vadīs cerība, ticība un mīlestība.

Visi šķēršļi ir pārvarami, kad jūs ejat ar Dievu.

Iekšējā Gaisma apgaismos jums Ceļu visgrūtākajās dzīves situācijās.

Es ticu jums. Jūsu centienu ievirzei un uzticībai. Kopā mēs varam pārvarēt jebkuru pretestību un ieiet tajā Ceļa posmā, no kura paveras apburošs skats uz Dievišķo virsotni.

ES ESMU Jēzus.

 

 

Tumsai ir pienācis gals, un nākotnē jūs gaida tikai Gaisma

Iemīļotā Māte Marija

2012. gada 25. jūnijā

 

ES ESMU Māte Marija, atnākusi pie jums šajā dienā.

Mana šīsdienas atnākšana nebūs tik priecīga kā agrāk. Tāpēc, ka es esmu apbēdināta. Manas skumjas ir saistītas ar daudzajām pretējo spēku izpausmēm, kuri ir ievilkuši cilvēci savos tīklos un neļauj saskatīt Dievišķā Ceļa perspektīvu.

Es vēroju jaunatni, un es vēroju cilvēkus nobriedušā vecumā un arī vecus cilvēkus.

Katra paaudze atnāk šajā pasaulē, lai izpildītu savu uzdevumu. Ir sāpīgi vērot, kā ļaudis mokās bez Dieva, meklē Viņu, bet nevar atrast tajā mijkrēslī, kurā pašlaik iegrimusi planēta.

Priecīgāka evolūcijas norise cenšas ienākt jūsu dzīvē. Jums visiem vajadzīga Dievišķo enerģiju, arī Dievišķās Mātes enerģiju izpausme, ko es nesu jums.

Mana cerība nedziest un nevar izdzist. Es cenšos parādīt savu klātbūtni visur, kur vien tas iespējams. Ja jūs ieiesiet mežā, jūs ieraudzīsiet mani starp kokiem, ja jūs iesiet laukā, jūs ieraudzīsiet mani debesīs uz mākoņu fona. Ja jūs raudzīsieties uz sveci, tad es esmu ar jums, un manu klātbūtni jūs sajutīsiet degļa sprakšķēšanā un liesmas rotaļā.

Ja jums ir paradums skatīties uz manu ikonu vai manu attēlu, tad mana klātbūtne ar katru reizi kļūst arvien jūtamāka un jūtamāka līdz ar to, ka jūs arvien un arvien vairāk laika veltāt meditācijai uz manu tēlu.

Es esmu ar jums jūsu dzīvē. Nav nekādu šķēršļu starp mums. Es parādu savu klātbūtni katram, kas tiecas, katram, kas ar savu mīlestību ir spējīgs radīt ap sevi harmonisku atmosfēru, kurā es varu parādīt savu klātbūtni.

Katru reizi, kad jūs domājat par mani un griežaties pie manis, mēs tuvināmies viens otram. Mūsu saskarsme kļūst iespējama, neņemot vērā nelabvēlīgos ārējos apstākļus, neņemot vērā nekvalitatīvu enerģiju pārsvaru jūsu pasaulē.

Es esmu ar jums par spīti visam. Tā izpaužas mana kalpošana. Katru reizi, kad jūs veltāt laiku lūgšanai vai lūgšanu nomoda stundām, es varu tūkstoškārt pavairot jūsu pūles. Tādējādi mēs varēsim pārvarēt jebkuru tumšo spēku pretestību. Lai cik grūti arī nebūtu, lai kā uz beigām netrakotu jebkādas tumsas un haosa izpausmes, es zinu, ka visi mani bērni agrāk vai vēlāk būs ar mani.

Es skaidri redzu to dienu, kad jūs katrs, mani mīļie bērni, būsiet glābts un atpestīts no tumsas un ilūzijas gūsta.

Es skaidri redzu to dienu, kad jūs spēsiet pārvarēt visus savus nekvalitatīvos apziņas stāvokļus un pagātnes nepareizās rīcības sekas.

Es skaidri redzu to brīdi, kad jūsu sejas atmirdzēs Dievišķā Gaismā, un šis Dievišķās svētlaimes stāvoklis nekad jūs vairs neatstās.

Es vienmēr esmu ar jums visās visgrūtākajās situācijās, kādās jūs nokļūstat savā dzīvē. Un tagad, kad es spēju dāvāt jums daļiņu no savas mīlestības un rūpēm, es atkal gribu izteikt jums lūgumu.

Mīļotie, nekrītiet izmisumā, neskumstiet un neiegrimstiet grūtsirdībā. Jūsos ir apslēpts mehānisms, kas ļaus jums atrast izeju no visgrūtākās situācijas. Jūsos žilbinoši mirdz Dieva daļiņa. Jums vajag dienas gaitā pastāvīgi veltīt laiku savai saskarsmei ar Dievu. Jums vajag pastāvīgi kultivēt sevī Dievišķā izjūtu.

Nevajag ar varu piespiest sevi lūgties. Apziņas lūgšanu stāvoklis ir dabisks. Jums vajag tikai pastāvīgi atcerēties par savu saskaņu ar mani un par mūsu Vienotību. Kad jūs domājat par mani, jūs jau tuvojaties Dievam.

Jums vajag dienas gaitā vairāk laika veltīt savai saskarsmei ar Dievu. Kad Dievs varēs pastāvīgi būt jums līdzās, lai kur jūs nebūtu: uz ielas, darbā, mājās, veikalā, – viss ap jums sāks mainīties, un jūsu dzīve mainīs savu gultni un sāks iet Dievišķu attīstības ceļu.

Drusku pūļu vajag pielikt, mīļotie. Es uzstāju, lai jūs pastāvīgi saglabātu savu apziņu saskaņā ar Dievišķo realitāti. Izmantojiet visu jums pieejamo līdzekļu arsenālu: manus attēlus, Dievišķu mūziku, lūgšanas, Rozārijus. Viss, kas spēj paaugstināt jūsu apziņu un pacelt to pāri kņadai, kas valda jūsu pasaulē, tuvinās jūs Gaišajam Ceļam, kurš gaida jūs un kurš atklāsies jūsu skatienam uzreiz, tiklīdz jūs sagatavosiet sevi.

Nav iespējams ilgāk maldīties tumsā. Nepieciešams iznākt uz Gaišā Ceļa, Dievišķā Ceļa.

Beidziet vainot savās bēdās un nelaimēs citus cilvēkus, citas valstis un tautas, savas valdības un valsts iestādes un struktūras. Viss, kas ir ap jums, atbilst jūsu apziņas līmenim. Mainiet savu apziņu, tuviniet to Dievam, un viss jūsu dzīvē mainīsies vienas cilvēku paaudzes mūža laikā.

Es saku jums, ka Gaišā Dievišķā iespēja vīd tieši jūsu deguna priekšā, bet jūs to neredzat. Jums vajag apgaismot telpu ap sevi ar Dievišķo Gaismu, kas nāk no jūsu būtnes dzīlēm, un tad jūs iegūsiet sapratni un zināšanas, kas jums nepieciešamas, lai iznāktu no tumsas Gaismā.

Es atnācu pie jums šodien, lai atgādinātu, ka ar Dievu viss ir iespējams. Jūsu centienus pēc Vispārīgā Labuma un Labā atbalstīs visas Debesis un atnākošā Jaunā Laikmeta enerģijas.

Nav vērts bēdāties un uzkurināt bezizejas emocijas. Es jums saku, ka tumsai ir pienācis gals un nākotnē jūs gaida tikai Gaisma!

ES ESMU Māte Marija,
tā, kas mīl jūs visus un rūpējas par jums.

 

 

Tie, kas ir ar Dievu, nebiedē nekas!

 

Sen Žermēns

2012. gads 26. jūnijā

 

ES ESMU Sen Žermēns!

Dāmas un kungi, es atkal esmu atnācis pie jums, lai apstiprinātu savu klātbūtni un apliecinātu savu cieņu jums, kas nemitīgi strādā ar sevi, lasīdami mūsu Vēstījumus.

Tas patiešām ir grandiozs darbs, ko jūs veicat, mīļotie!

Ir pienācis laiks, kad tikai jūsu ikdienas pūles, ko jūs ieguldāt Dievišķās zinātnes apgūšanā, spēj mainīt situāciju pasaulē. Tagad ir pienācis laiks, kad visi jūsu pūliņi tiks daudzkārt pavairoti! Lai jūs nemulsina, ka ne viss ap jums mainās tādā tempā, kā to gribētos. Diemžēl matērija ir ļoti inerta, un jūsu pūles izpaudīsies tikai kārtējās desmitgades beigās. Bet es savukārt apsolu jums, ka jauna Dievišķās enerģijas porcija jau tuvākajā laikā tiks atvēlēta planētai Zeme! Jau tuvākajā laikā planētas vibrācijas pāries jaunā līmenī!

Mīļotie, kas notiek, kad jūs sākat pūlēties, lai savestu kārtībā savu māju vai biroju? Jā, sākumā viss izskatās ļoti nepievilcīgi. Jūs pārvietojat lietas, jūs izmetat to, kas jums nav vajadzīgs, un pārliekat lietas jaunās vietās. Tas pats notiek ar jūsu planētu un jums pašiem. Jaunā laikmeta enerģijas vārda tiešā nozīmē izspiež no jūsu četriem zemākajiem ķermeņiem tās karmiskās nogulas, kas tur sakrājušās miljoniem gadu laikā. Visi vecās apziņas un vecās domāšanas krāmi neglīti mētājas jums visapkārt. Un, protams, pirmajā vietā nostājas bailes. Tāpēc, ka tā jūsu pašu un cilvēces kolektīvā neapzinātā daļa, kas ir saaugusi ar tumšajām enerģijām, negatīvajām enerģijām, jūt bailes. Jaunajā pasaulē nav un nevar būt vietas vecajām enerģijām, vecajai domāšanai, kam pamatā ir bailes! Tāpēc visaptverošās Dievišķās Mīlestības enerģijas iedarbībā visu veco pārņem bailes. Ļoti drīz visa vecā pasaule sabruks bezspēkā! Jaunā domāšana un jaunā apziņa ieņems savu vietu.

Tas ir likums! Vai jūs to gribat vai negribat, vai jūs to pieņemat savā ārējā apziņā vai ne, bet jaunā kārtība ienāk pasaulē!

Bet pašreiz jums viss šķiet netīrs un nepievilcīgs. Es apliecinu jums, ka tas viss ir tikai pagaidām! Es esmu gatavs dot padomus, kā jums ar vismazākajām grūtībām pāriet jaunā attīstības lokā. Tam jums nepieciešams rast sevī bezbailību un balstīties uz to sevis daļu, kas nebīstas pārmaiņu! Jums nepieciešams atgriezties pie saskaņas ar jūsu pašu Dievišķo daļu. Tikai no šī saskaņas punkta ar Dievišķo pasauli jūs varēsiet raudzīties uz jūsu pasaulē notiekošo no pareizā viedokļa.

Kad jūs uzkopjat savu dzīvokli, sākumā viss izskatās ne visai spodrs. Bet, jo vairāk jūs pūlaties, jo viss iegūst jaunu izskatu un ir jaunā kārtībā.

Tāpat ir uz laikmetu maiņas robežas. Sākumā viss izskatās netīrs, un šķiet neiespējami atdalīt to, kas jums noderēs jaunajā laikmetā, no tā, kas pieder vecajam laikmetam un no kā jums jāatsakās. Bet, kad jūs esat apbruņoti ar zināšanām par notiekošajiem procesiem, tad jums ir vieglāk orientēties un vieglāk pārdzīvot to haosu, kas ir, bet ko drīz nomainīs jaunā kārtība.

Es atnācu šajā dienā, lai apveltītu jūs ar pārliecību par rītdienu! Jo tas, cik stipri jūs būsiet sevī pārliecināti, ka nākotnē jūs gaida daudz priecīgāki un gaišāki laiki, ir atkarīgs pārejas perioda ilgums.

Jūsu priekšā ir savas apziņas mainīšana un attieksmes mainīšana pret visu, kas ir ap jums. Tāpēc, ka Jaunajam laikmetam pamatā būs pavisam citi principi! Ja jūs negribat šķirties no bailēm, individuālisma, ierobežojumiem, jūs paliksiet iepakaļus, jūs atpaliksiet no evolūcijas vilciena.

Jo jaunajam laikmetam būs raksturīgs kolektīvisms, brīvība un tādas attiecības, kam pamatā ir draudzība un mīlestība!

Mainīt apziņu un domāšanu – lūk, ko pašreiz ir svarīgi izdarīt vispirmām kārtām! Jo ātrāk jūs būsiet spējīgi pārskaņot savu apziņu, jo ar mazāku kataklizmu daudzumu un mazākām grūtībām cilvēce sastapsies tuvākajā laikā. Tāpēc, ka visas ārējās neveiksmes nosaka tikai jūsu nevēlēšanās pārskaņoties un pieņemt jaunā laikmeta enerģijas.

Es ļoti skaidri definēju jums priekšā stāvošos uzdevumus. Un tagad man ir jāveltī mazliet laika tam, ko atnākošais laikmets gatavo jums.

Tad, kad jums šķitīs, ka viss ap jums ir noslēdzies nepārvaramā šķēršļu cilpā, tieši tajā momentā jums ir jāpaceļ galva uz augšu un jāvēršas pie Dieva. Tāpēc, ka jaunajam laikmetam būs raksturīga atgriešanās no neticības pie ticības, no ateisma pie Dieva atzīšanas.

Jums būs visi mūsu Vēstījumi jāpārlasa no jauna, visi bez izņēmuma. Jums ir jāsaprot, ka šie Vēstījumi jums ir instrukcija pārejai jaunajā laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā. Jūs varat tos uzskatīt par Bībeli jaunajam laikmetam vai arī vienkārši kā rekomendācijas pārejas laikam. Jebkurā gadījumā tie, kas spēs, pārvarot iekšējo pretestību, nopietni iedziļināties mūsu rekomendāciju studēšanā jaunajam laikmetam, iegūs priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem cilvēkiem, kas ir tik neizglītoti, ka mēģina jaunajam laikmetam lietot iepriekšējo laikmetu mērauklas.

Es esmu priecīgs pasniegt savu palīdzīgo roku un sniegt atbalstu tiem drosmīgajiem pirmgājējiem, kas riskējuši ņemt vērā mūsu padomus un bezbailīgi dodas pretī Jaunajam laikmetam, ļaudami pārmaiņu vējiem pūst viņu būtņu burās.

Nebaidieties ne no kā! Tos, kas ir ar Dievu, nebiedē nekas!

ES ESMU Sen Žermēns!

 

 

Saruna par sūtību un Dievišķo Žēlastību

Iemīļotais Lanello (Marks Profets)

2012. gada 27. jūnijā

 

ES ESMU Lanello.

Kā jūs varat redzēt, Dievišķā žēlastība mūsu vēstījumu došanai ar mūsu Sūtnes starpniecību turpinās.

Man jāsaka, ka tiem cilvēkiem, kas ir iemiesojumā un mūsu Sūtnes tiešā tuvumā, nav īpašu nopelnu tajā brīnumā, kas turpinās jau astoto gadu. Jā, mīļotie, katru reizi, kad Debesis atklāj savu dispensāciju un parāda žēlsirdību cilvēcei, mēs ceram, ka mūsu pūles un mūsu Sūtņa pūles radīs lielāku atbalstu jūsu pasaulē.

Par laimi, Dievišķās žēlastības iespēja turpinās. Man ar visu noteiktību un atbildību jāpaziņo, ka šajā reizē žēlastība turpinājās Kunga Sanata Kumaras galvojuma dēļ un tikai pateicoties Viņam.

Jūsu dzīvēs ir pietiekami daudz grūtu un smagu izpausmju. Ja Dievišķās Būtnes nesaprastu jūsu grūtības un jūsu ierobežojumus, kādos jūs esat spiesti uzturēties, tad mēs necenstos sniegt jums visu palīdzību, kādu vien iespējams. Ceru, ka mans Vēstījums būs palīdzības izpausme, ko jums sniedz Dievišķās Būtnes.

Es atnācu, lai sniegtu jums dažas rekomendācijas, kas, es ceru, būs jums noderīgas un ko jūs varēsiet izmantot tuvākajā laikā.

Pie reizes ir jāpasaka, ka jums jāsaprot un jāapzinās, ka tas, ka mūsu Vēstījumu došana turpinās, ir iespējams tikai tik ilgi, kamēr mums ir starpnieks – mūsu Sūtne, kas saņēmusi atbilstošu apmācību. Vienmēr daudzu pēdējo gadu tūkstošu laikā Gudrības Valdoņi ir izmantojuši sūtības institūtu, lai nodotu zināšanas un Mācību. Protams, katrs Sūtnis uzliek savas vibrācijas un savu izpratni tai informācijai, kas tiek dota. Taču tāds ir laiks, ko tagad pārdzīvo planēta un tās cilvēki. Pārāk lielais matērijas blīvums nedod iespēju pietiekami tīri un bez kropļojumiem pārnest informāciju no ēteriskajām oktāvām. Mums izdodas tikai saglabāt vispārējo kustības virzienu, parādīt virzienu jūsu garīgajai virzībai, jūsu garīgajiem meklējumiem.

Bez šīs vadības cilvēce nespētu turpināt tālāko evolūciju pat vienu gadsimtu. Tālab Gaismas misijas regulāri tiek sūtītas fiziskajā pasaulē. Katrā gadsimtā iemiesojumā ir vairāki mūsu sūtņi vai vēstnieki. Tomēr ne visas misijas ir veiksmīgas. Daudzas misijas tiek pārtrauktas pašā sava ceļa sākumā. Nav nekāds noslēpums, ka pirms misijas uzsākšanas katrs mūsu Sūtnis iet cauri visskarbākajiem testiem. Visi testi ir par uzticības īpašību un nepiesaistīšanos darbības rezultātam un fiziskajam plānam.

Tā kā pasaule pašlaik ir ļoti blīva, tad mūsu sūtņiem ir arvien grūtāk un grūtāk izturēt testus, bet vēl grūtāk ir izturēt pastāvīgo slodzi visā misijas īstenošanas laikā. Grūtības rada pārstāvniecības misijas pasaulē apvienošana ar iekšējo darbu smalkajos plānos, kas prasa kolosālas pūles. Slodze Sūtnim tiek uzlikta kā no fiziskā plāna puses, tā arī no Esamības smalko plānu puses. Ir vajadzīgas principiāli dažādas īpašības, lai sazinātos ar Dievišķajām Būtnēm un uzturētu adekvātu saziņu ar laicīgajām varas institūcijām un struktūrām.

Vēlreiz atkārtošu, ka slodze, kāda gulstas uz mūsu sūtņu pleciem, bieži ir ārpus cilvēcisko iespēju robežām. Es pateikšu jums vēl vairāk: ja nebūtu Dievišķo Būtņu palīdzības, tad neviena mūsu Gaismas misija nespētu pastāvēt vairāk par dažiem mēnešiem. Visas Gaismas misijas prasa kolosālus resursus un enerģētiskos ieguldījumus, ko atvēl Karmas Valde un Lielā Centrālā Saule.

Tālab, lai mūsu misijas būtu sekmīgākas, ir vajadzīgas arī jūsu pūles, jūsu cenšanās un spējas.

Iedomājieties cilvēku, kurš iegulda naudu biznesā, kas atrodas otrā zemeslodes pusē. Katrā atskaites periodā biznesmenim ir jābūt pārliecinātam, ka viņa ieguldījumi nes peļņu, citādi viņš būs spiests pārcelt savu darbību citā vietā uz zemeslodes. Ja tajā valstī, kur notiek naudas enerģijas ieguldīšana, cilvēki nesadarbojas un nepalīdz darbībai vai pat traucē tai, tad ar simtprocentīgu varbūtību uzņēmējs pārcels savu darbu un biznesu uz citu valsti, kur būs nodrošināts lielākas labvēlības režīms.

Te ir pilnīga analoģija ar sūtību. Mēs ieliekam enerģiju Gaismas misijas īstenošanā. Ik pēc noteikta laika mēs veicam kontroli, kā mūsu ieguldījumi ir attaisnojušies.

Ja augšminētos pārspriedumus izmantojam mūsu Sūtnes misijai, tad ko mēs redzam?

Astoņu gadu laikā pēc visaugstāko kosmisko padomju lēmuma tika atvēlēta enerģija mūsu Sūtnes misijas uzturēšanai. Dievišķo enerģiju pavada arī tīri materiālas enerģijas plūsma, ko automātiski iegūst tā valsts, kurā tiek īstenota mūsu misija. Ja jūs uzmanīgi papētīsiet pašus pēdējos gadus, tad jūs redzēsiet, ka visbrīnumainākajā kārtā Krievija izkļuva no grūtajiem laikiem un tika pie relatīvas finansiālas labklājības.

Ko mēs vērojam pēc tam? Vai šī finansiālā labklājība tiek izmantota, lai nodrošinātu noteiktu izglītības līmeni, lai nākamā paaudze varētu pēc iespējas agrāk iegūt priekšstatu par Dievu un Dievišķo Likumu, kas ir spēkā šajā pasaulē?

Cik daudz uzmanības tiek veltīts darbam ar mazturīgajiem un dzīves pabērniem? Kā mainās uz labu sociālā politika un veselības aizsardzība?

Man jums jāsaka, ka neko no tā mēs neredzam. Visa Dievišķās enerģijas plūsma, kas izpaužas kā naudas enerģija, tiek tērēta izklaides objektu un veikalu celtniecībai, nepareizas uzvedības paraugu, brīva dzīvesveida un seksuālas izlaidības propagandai.

Kā jūs domājat: vai Dievišķais Likums ļaus turpināt Dievišķo iespēju Krievijai, valstij, kurā visu šo laiku atradās mūsu Sūtne?

Es nevaru pateikt, kāds šajā reizē būs Karmas valdes lēmums, kuras sanāksme joprojām turpinās. Taču, pat spriežot cilvēciskā apziņas līmenī, mēs redzam veltīgu enerģijas patēriņu.

Vēstījumu došanas iespējas piešķiršana ir liela Debesu žēlastība. Ir jābrīnās par tādu īsto vērtību devalvāciju, kāda pastāv jūsu pasaulē. Debesu žēlastību jūs uzskatāt par vājumu. Jūs uzskatāt, ka Dievišķās pārpilnības plūsma jums pienākas.

Līdz tam laikam, kamēr jūs no jauna nepārlūkosiet savus iekšējos un ārējos orientierus, jūs saņemsiet mācību stundas kā savu nepareizo izvēļu karmas atgriešanos.

Jūs varat iedomāties: kādu karmu rada tauta, kas izmanto Dievišķo enerģiju nevis Dievišķu paraugu apstiprināšanai, bet gan Dievišķajiem tieši pretēju paraugu apstiprināšanai?

Vēlmju uzkurināšana ar reklāmas un plašsaziņas līdzekļu palīdzību izraisa nepareizas darbības fiziskajā plānā, kas rada karmu. Bet karmai jātiek atstrādātai, jo tāds ir Likums.

Te Dievs dod iespēju un parāda žēlastību. Ar grēku nožēlu, ar nepareizo darbību un grēku apzināšanos var izpirkt nepareizo rīcību. Taču nācijas apziņai ir jāizaug līdz grēku nožēlai.

Ja mēs atcerēsimies šīs valsts gluži neseno vēsturi saistībā ar cara ģimenes noslepkavošanu un tam sekojošajām maldīšanās desmitgadēm bez Dieva, tumsā, tad mēs varam redzēt, ka vairums no tiem, kas pašlaik ir iemiesojumā, arī tagad neatzīst vainu un nejūt grēku nožēlu savā dvēselē.

Dievs jums tūkstoškārt atdarīs par katru taisnīgu rīcību. Tad kāpēc jūs tā nedarāt?

ES ESMU Lanello.

Daži skaidrojumi par Karmas un Reinkarnācijas likumiem

Kuthumi

2012. gada 28. jūnijā

 

ES ESMU Kuthumi.

Mūsu šīsdienas sarunas temats atkal būs jūsu apziņa. Jo pašlaik jums nav nekā svarīgāka. Jūsu apziņa ir tā, kas tuvina jūs Dievam vai attālina jūs no Dieva. Tātad jūsu apziņas līmenis nosaka visu jūsu dzīvē.

Tālab nesteidzīgi padomāsim par mūžīgām tēmām.

Pirms es nācu pie jums, man bija saruna ar Sūtni manā svētmītnē. Šajā sarunā es mēģināju saprast, kā varētu labāk ieskaidrot jums tos uzdevumus, kas tuvākajā laikā  jāpaveic iemiesotajai cilvēcei. Ziniet, es ar izbrīnu konstatēju, ka visas tās zināšanas un izpratne, ko bija nepieciešams darīt jums zināmu, mēs jau esam pavēstījuši diktātos, kurus mēs periodiski, ritmiski esam devuši ar šīs Sūtnes starpniecību pēdējo astoņu gadu laikā.

Man nav ko piebilst teiktajam.

Tikai tālab, lai turpinātu šīsdienas sarunu un izmantotu Dievišķo iespēju, es atkārtošu dažas patiesības jums – tiem, kas atnākuši, lai iepazītos ar šīsdienas Vēstījumu.

Es nāku reizi pēc reizes, un mūsu sarunas atgādina to, kā es ar smalkāko instrumentu – pincetes un otiņas palīdzību lūkoju atrast un parādīt jums smalkos procesus, kas norisinās jūsu apziņā. Soli pēc soļa es rādu jums, kā vajag rīkoties tai vai citā situācijā, lai saglabātu Dieva daļiņu jūsos un nodibinātu ar viņu tiešu kontaktu.

Kāds gan ir mans izbrīns, kad pēc mūsu sarunām jūs noliekat savu būtni zem vesela pašizgāzēja ar cilvēcisko nepilnību kravu, ieslēgdami televizoru vai piedalīdamies kaut kādā masu izpriecu pasākumā.

Jūs varat iedomāties, kādu milzīgu masu apziņas gružu kaudzi jūs saņemat savā zemapziņā jebkurā masu pasākumā reizē ar nekvalitatīvu mūziku un zemām vibrācijām, kas iesūcas jūsos kopā ar ceptas gaļas vai alkohola smaku. 

Mūsu sarunām ar jums un jūsu brīvā laika izklaidēm pie televizora un ļaužu masās ir dažādas svara kategorijas. Jums reizi par visām reizēm jāizlemj sevī un jātiek skaidrībā, uz kuru pusi jūs domājat virzīties: Dievišķās apziņas virsotnes virzienā vai uz vēstures mēslaini.

Nē, es nevaru jums aizliegt un nevaru atņemt jums nevienu no jūsu izpriecām un nevienu no jūsu mīļajām piesaistēm. Tikai jūs paši varat pieņemt lēmumu un rīkoties saskaņā ar to. Mans uzdevums ir tikai dot jums zināšanas un izpratni, kas ar jums notiks tajā vai citā gadījumā.

Ievērojiet, es jūs nebiedēju un nelietoju nekādu vardarbību. Mēs vienkārši jauki sarunājamies, un es jums izskaidroju jūsu rīcības sekas.

Viens no galvenajiem sniegtās apmācības stūrakmeņiem ir Karmas likums un Reinkarnācijas likums. Jo viss pārējais izriet no šīm divām Mācības pamattēzēm.

Piemēram, neviens nenāks un neaizliegs jums brīvi izrīkoties ar jūsu seksuālo enerģiju. Jūs varat atļauties jebkādas nelikumības. Tomēr jums ir jāsaprot: jo vairāk jūs nekontrolēti iztērēsiet savu seksuālo potenciālu, jo mazāk dzīvības enerģijas jums atliks evolūcijas turpināšanai. Jo vārgāki būs jūsu pēcnācēji, ja tie vispār būs, un ar jo vairāk slimībām jūs apkrausiet sevi un visus savus tuvākos radiniekus.

Kur tā var nonākt? Tā iznākums ir degradācija un deģenerēšanās. Tikai dažu paaudžu laikā jūsu ģimene un jūsu dzimta no veselas sabiedrības šūniņas pārvērtīsies par dzīves pabērniem, slimiem cilvēkiem, kas nav spējīgi turpmākai evolūcijai.

Ja jūs vēlaties, lai jūsu dzimta uzplauktu un jums līdz mūža beigām būtu lieliska veselība, tad jūs esat lemti šķīstībai un atturībai. Kā redzat, es neko neizdomāju, es tikai loģiski izskaidroju jums Karmas jeb atmaksas likuma darbību.

Ja mēs detalizētāk aplūkosim Reinkarnācijas likumu, tad ar lielu varbūtību jūs saņemsiet iemiesojumu tajā pašā dzimtā, kurā jūs tagad esat iemiesojušies. Ja jūs nerūpēsieties par tikumību savā ģimenē, tad jūs pēc dažiem gadu desmitiem pieņemsiet savu iemiesojumu tajā pašā ģimenē, bet šī ģimene cietīs no prāva slimību daudzuma, no kurām daudzas nav savienojamas ar dzīvības turpināšanu. Tādējādi notiek to cilvēku deģenerēšanās un izmiršana, kuri neievēro Dievišķo likumu, bet dzīvo pēc masu apziņas likuma, kāds tagad pieņemts jūsu sabiedrībā.

Ticiet man, ka paies ne pārāk ilgs laiks pēc zemes mērogiem, un visi masu apziņas pastarīši būs spiesti vilkt nožēlojamu eksistenci kaut kur nepilnvērtīgu cilvēku rezervātos, līdzīgi kā Austrālijas mežoņi savās dzīves vietās.

Ja jūs tomēr negribat nokļūt evolūcijas ceļa nomalē, tad jums būs jāsāk ievērot mūsu rekomendācijas, ko mēs dodam arī ar šiem mūsu Vēstījumiem.

Es šodien vadīju ļoti svarīgu sarunu. Šī saruna ir jo savlaicīgāka, jo mazāk laika cilvēcei kopumā atlicis, lai tiktu skaidrībā, kuru ceļu iet: to, ko cilvēcei māca Gudrības Valdoņi, vai to, kas pastiprināti tiek uzspiests ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

Es ļoti ceru, ka kaut vai desmitā daļa no tiem cilvēkiem, kas iepazīsies ar šo manu Vēstījumu, nopietni padomās par sekām, kādas viņu apziņai rada daudz kas no tā, kas tiek brīvi propagandēts sabiedrībā, bet nav tik noderīgs jūsu būtnei kā mūsu Vēstījumi.

ES ESMU Kuthumi.

 

 

Mums vairs nav iespējas turpināt mūsu darbu Krievijas teritorijā

Valdonis Morija

2012. gada 29. jūnijā

 

ES ESMU Valdonis Morija.

Es atnācu šajā dienā, lai pateiktu to, ko ir nepieciešams, un to, kas ir nobriedis. Kā jūs zināt, mēs dodam šo diktātu ciklu Latvijā. Šis diktātu cikls nebija iepriekš ieplānots. Pareizāk sakot, tam bija jānotiek, taču tie traucēkļi, kādi bija, un tas, kas notika mūsu Sūtnes Ašramā, pārvilka svītru Krievijas Dievišķajai iespējai. Un vasaras cikla diktāti tika atcelti.

Tiem, kam nav zināma pašreizējā situācija, īsumā pateikšu, ka pēdējos divus gadus notika necilvēcīgi uzbrukumi mūsu Sūtnei visos Esamības plānos. Par ārkārtīgu pūļu cenu misija turpinājās, jo mēs neredzējām citas iespējas turpināt sniegt apmācību Zemes cilvēcei.

Mēs turpinājām darbu, un mēs turpinājām dot Vēstījumus līdz pat tam laikam, kad mūsu Sūtnes Ašrams tika aizdedzināts.

Nav jābūt īpaši gaišredzīgam, lai saprastu, ka notika tikai visu to negāciju nosēšanās fiziskajā plānā, kas smalkajā plānā bija uzkrājušās ap mūsu Sūtni

Daudzi no jums, kas turpina lasīt mūsu Vēstījumus, esat pielikuši ne mazo daļu pūļu, lai ar savām domām, jūtām un pat tiešām darbībām, kas vērstas pret mūsu Sūtni, radītu smalkajā plānā apstākļus, kādi bija pirms ugunsgrēka.

Jūs zināt, ka jebkura darbība, kas vērsta pret mūsu Sūtni, rada ļoti smagu karmu, un šī karma gulstas arī uz visu valsti, kurā tiek īstenota Gaismas misija.

Tādējādi šie pēdējie notikumi ir radījuši ārkārtīgi negatīvu karmu Krievijai. Šī karma pēc sava mēroga ir salīdzināma ar to karmu, kas tika radīta, nošaujot cara ģimeni.

Jā, man ir ļoti žēl. Es un citi Skolotāji cerējām uz augstāku to cilvēku apziņas līmeni, kas ir iemiesojumā. Mūsos viesa cerības tas, ka mums bija iespēja brīvi dot mūsu vēstījumus tik ilgā laika posmā pirmo reizi Krievijas teritorijā.

Iespēja mums deva cerības, un mēs iepriekš neveicām pasākumus mūsu Sūtnes aizsardzībai. Visi Gaismas spēki tika iesaistīti 7 sekundes pēc Sūtnes lūgšanas ugunsgrēka brīdī. Mēs paveicām neiespējamo: visi cilvēki palika dzīvi, un nekam no tā, ko mūsu Sūtne bija uzcēlusi ar Dievišķo Būtņu palīdzību, netika nodarīti jūtami zaudējumi. Cieta tikai Gaismas lieta. Mūsu misija Krievijā.

Katrai tiešai darbībai pret Dievu un Valdoņiem ir jāsaņem sava atmaksa. Tas ir likums, kas ir spēkā šajā visumā.

Es esmu spiests konstatēt to bēdīgo faktu, ka tuvākajā laikā Krievijai stāv priekšā no jauna radītās bezdievības karmas atstrādāšana.

Tas ir baismi. Tāpēc, ka visa tā Gaisma, kas tika izlieta šīs zemes teritorijā un netika izmantota Dieva plānu realizēšanai, tagad gulstas kā karmas nasta pār šīs zemes tautu.

Gaismas Spēks izraisa tikpat lielu un pretēji vērstu darbību no tumsas spēku puses. Bet līdzko tumsas spēki parāda sevi, Dievišķajām Būtnēm ir tiesības lietot varu, lai sasietu pretējos spēkus.

Nepilnība, kas joprojām vēl valda pasaulē, neļauj iztikt bez upuriem un asinsizliešanas.

Cilvēku apziņas līmenis pagaidām nedod iespēju iet vairāk līdzsvarotu un mierīgāku ceļu.

Es jums šodien pateicu vairāk, nekā to varētu sankcionēt Karmas Valde.

Mans motīvs ir tāds, lai paskaidrotu jums visu pastrādātā smagumu un tos notikumus, ko izraisīs radītā karma.

Tagad, kad es esmu jums izskaidrojis neseno notikumu būtību, kā es to redzu no sava apziņas līmeņa, man jums jāsaka, ka mums vairs nav iespējas turpināt mūsu darbu Krievijas teritorijā. Tāpēc, ka visas mūsu darbības izraisīs arvien un arvien lielāku pretestību. Mēs nevaram vairs riskēt ar mūsu Sūtni un viņas misiju.

Es esmu jums pateicis pietiekami daudz, lai jūs padomātu.

Vairāk, kā es pateicu, neviens jums nepateiks.

Padomājiet un saprotiet, ka nekad vēl nav bijusi tāda iespēja, kāda tika realizēta ar mūsu Sūtnes palīdzību šajā reizē. Nekad vēl vēstījumi nav tikuši izplatīti tajā pašā dienā, kad tie tika doti, vienlaikus pa visu zemeslodes teritoriju.

Cilvēce novērtēs mūsu pūliņus pēc kāda laika...

Es ļoti ceru uz to...

Bet tagad es esmu spiests atvadīties no jums...

ES ESMU El Morija Hans.

 

 

 

Tagad jums ir pienācis laiks darboties

Sanats Kumara

2012. gada 21. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara. Es atkal atnācu.

Pie jums, kas tagad esat iemiesojumā, mēs nākam, lai sniegtu jums to palīdzību, ko ir iespējams un nepieciešams sniegt.

Katru reizi, pirms nāku un atklāju jaunu Dievišķo žēlastību, lai dotu mūsu vēstījumus no ēteriskajām oktāvām jūsu blīvajā pasaulē, es ilgi meditēju un rūpīgi izvēlos tos vārdus, kas pašreizējā brīdī spēj sniegt maksimālo palīdzību un atbalstu. Es zinu, ka ļoti daudzi no jums gaida šo milzīgo žēlastību un daudz reižu ieiet mūsu interneta vietnē, lai pārliecinātos, ka Dievs un Valdoņi nav jūs pametuši.

Jā, mīļotie, jo grūtāk kļūst gaismas nesējiem, mūsu skolniekiem fiziskajā pasaulē, jo ar lielāku vēlēšanos un patiku es nāku, lai pasniegtu savu palīdzīgo roku tiem, kas gaida atbrīvošanu, tiem, kas ar visu savu būtni ir gatavi uzņemt mūsu atjaunotnes enerģijas, ko mēs nemitīgi ienesam jūsu pasaulē, arī ar mūsu vēstījumiem.

Es zinu, ka daudzi no jums sevišķi gaidīja manu šīs dienas vēstījumu. Tas saistīts ar daudziem iemesliem. Galvenais iemesls ir tas, ka gaismas nesējiem ir arvien grūtāk un grūtāk saglabāt planētas fiziskā plāna līdzsvaru. Tas patiešām tā ir.

Atļaujiet atgādināt jums tos mirkļus pirms jūsu iemiesojuma, kad jums tika sniegtas rekomendācijas un pamācības.

Jums ir jāatceras sava misija.

Jums tā ir jāatceras tūlīt.

Katru reizi, kad jebkādas pasaules smagās enerģijas mēģinās pārņemt jūsu būtni, jums ir jāatceras, ka jūsu pienākumos ietilpst nepadoties šīm enerģijām. Jebkuras pagātnes negatīvās enerģijas, kas ir jūsu pasaulē un apņem jūs blīvā lokā, jums ir jāpārvar ar saviem iekšējiem pūliņiem.

Tieši tagad jums ir pienācis laiks darboties. Jūsu iekšējie sasniegumi, kas izpaužas kā jūsu sirds ugunis, kā jūsu auras mirdzums, kā nimbs ap jūsu galvām tagad jums ir jāizmanto. Jebkura negatīva īpašība, kas uzpeld jūsos vai atnāk pie jums no apkārtējās telpas, prasa tūlītēju jūsu darbu, lai neitralizētu šo negāciju.

Tas ir iekšējais darbs domu plānā un emocionālajā, astrālajā plānā. Tas ir jūsu apslēpto garīgo muskuļu darbs, kuri jums bija jāattīsta visu šo gadu laikā, kamēr jūs lasījāt mūsu vēstījumus.

Tieši tagad jums ir pienākums strādāt. Tāpēc, ka darba efektivitāte, ko jūs veicat patlaban, lai pārvarētu jebkādus negatīvus stāvokļus, būtiski iespaido planētas Zeme nākotni.

Ja jums izdosies tikt galā ar visu negatīvo, kas plivinās ap jums, un, ja jūs pārvarēsiet jebkuru negatīvu savas apziņas stāvokli, tad tas būs ķīla, ka fiziskajā plānā nenolaidīsies kārtējā stihiskā nelaime, ekoloģiskā katastrofa vai sociālais sprādziens.

Smalkais darbs, lai pārveidotu jūsu pašu apziņu un zemapziņu, spēj atvairīt jebkuru stihisku nelaimi.

Kad Dievišķās būtnes pārliecināsies, ka pietiekami liels skaits iemiesoto indivīdu ir spējīgi kontrolēt telpu ap sevi, vadīt enerģijas matērijā, tad jaunas dispensācijas un Dievišķās žēlastības tiks atklātas planētai Zeme.

Tagad ir pienācis laiks jūsu galvenajam darbam, kura dēļ jūs atnācāt šajā iemiesojumā. Enerģiju balansu nepieciešams pastāvīgi uzturēt ar jūsu iekšējo sasniegumu palīdzību.

Jūsu ego centīsies aizvest jūs pa maldu ceļu, apvainojot citus cilvēkus, apvainojot jūsu valdības un varas iestādes. Vienmēr ir spēki, kas mēģina izmantot katru negatīvu enerģiju, lai vēl vairāk šūpotu laivu.

Mūsu Mācības galvenā tēze, ko mēs nepagurdami dodam visā cilvēces attīstības vēstures laikā, ir: viss, kas ar jums notiek, notiek tieši tāpēc, ka kaut kad jūs paši esat radījuši tam cēloņus.

Tā kā pašlaik pasaule kļūst izsmalcinātāka, tad jums paveras iespēja tikt galā ar jebkādām negatīvām enerģijām domu un jūtu plānā vēl pirms tam, kad šīs enerģijas nogulsnējas fiziskajā plānā kā viesuļvētras un kataklizmas.

Jums tiek dotas milzīgas iespējas fiziskā plāna pārveidošanā, mainot savu apziņu.

Viens cilvēks, kas sasniedzis Kristus apziņas līmeni, spēj līdzsvarot daudzu cilvēku karmu, ar kuriem viņš ir karmiski saistīts un kuri dzīvo tiešā tuvumā. Šis ir iemesls tam, ka ļaudis vienmēr ir izturējušies ar godbijību, ja kāds svētais apmetās tajā vietā, kur viņi dzīvo.

Cilvēki ar mātes pienu uzņēma zināšanas par to, ka svētais, kas apmeties viņu tuvumā, ir garantija tam, ka nekas ļauns nenotiks ne ar viņu zemi, ne viņu ražu. Un viņu pēcnācēji būs veseli un laimīgi.

Jūsu laikā tā nav. Pasaule aizmirsusi senās zināšanas. Daudzi, kas uzdodas par svētajiem, tādi nav, bet tie, kas ir svētie, izraisa dusmas un netiek atzīti.

Jūsu kā gaismas nesēju galvenais uzdevums ir ieviest pasaulē pareizus orientierus. Tam jums nepieciešams balstīties uz iekšējo zināšanu, kas nāk no jūsu sirdīm. Lai būtu iekšējā saite ar jūsu sirds slēpto cilvēku, jums nepieciešams nepārtraukts darbs ar sevi, ar savu apziņu katru dienu.

Pastāv desmitās tiesas likums, kas vēsta, ka desmitajai daļai no visa jātop atdotai Dievam. Tāpat jūsu laika desmitajai daļai jātiek veltītai garīgajām praksēm un Dievam patīkamām lietām.

Neaizmirstiet Dievu dienas steigā. Ja jūs esat spējīgi pašā dienas vidū, kad ikdienas enerģijas apņem jūs pāri galvai, kaut vai savas apziņas stūrītī saglabāt atceri par Dievu, tad nekādas dzīves vētras un neveiksmes jums nav bīstamas.

Saglabājiet savas sirds tīrību vienmēr, lai arī kādās dzīves situācijās jūs nenonāktu. Tas palīdzēs jums saglabāt pareizu virzienu dzīvē un vienmēr iet augstāko Ceļu, ko jums paredzējis Dievs!

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

Es atnācu dot jums Mācību par Dievu

Kungs Šiva

2012. gada 22. decembrī

 

ES ESMU Šiva!!!

Es atnācu!

Es atnācu kā vienmēr vareni un visā savā pilnībā!

Šiva ES ESMU!

Šodien man jums jāstāsta par to Patiesību, kas pagaidām vēl neietilpst jūsu apziņā, bet, ja jūs ilgi un neatlaidīgi meditēsit par šo Patiesību, tad pamazām jūs paši kļūsit par šīs Patiesības izpausmi.

Es atnācu dot jums Mācību par Dievu. Tāpēc, ka šajā pasaulē un visās citās pasaulēs nav nekā cita kā tikai Dievs. Jūsu apziņas stāvoklis, kāds jums ir pašlaik, ir vienīgais, kas atdala jūs no Dieva un Dievišķās Patiesības.

Ja jūs katru dienu meditēsit par Dievu un Dievišķo Patiesību, tad jūs spēsit arvien un arvien pilnīgāk izpaust šo Patiesību savā pasaulē.

Jūsu šī iemiesojuma uzdevums ir dot iespēju Dievišķajai Patiesībai izpaust sevi caur jums, caur visu jūsu būtni!

Kā to izdarīt? Kā jums izpildīt šo sava iemiesojuma uzdevumu?

Protams, daudziem no jums mani vārdi šķitīs dīvaini un tādi, kam nav jēgas. Taču, ja tas ir tā, tad jūsu apziņa vienkārši ir pilnīgi nobloķēta pret Dievišķo Patiesību. Jums ir nekavējoties jāsāk darīt viss, lai atgrieztu sev pareizu apziņas stāvokli un pareizus orientierus dzīvē.

Iedomājieties cilvēku, kas ir apmaldījies mežā. Pierastā pasaule palikusi kaut kur tālu aizmugurē. Visapkārt ir pavisam cita realitāte: meža biezoknis, necaurejami krūmi, augsti koki. Nav redzama ne saule, ne apvārsnis. Valda puskrēsla, un gaisā jūtams mitrums un trūdēšanas smārds. Ne vēja pūsmiņas, ne gaismas stariņa.

Jūsu apziņas stāvoklis pašlaik atgādina cilvēka apziņas stāvokli, kas apmaldījies mežā. Jūs tieši tāpat esat iegrimuši ilūzijas džungļos un nezināt, uz kuru pusi virzīties. Jums šķiet, ka esat uzdūrušies kaut kādai taciņai, kas izvedīs jūs no biezokņa, kā jūs cerat. Tas ir līdzīgi tam, kā jūs tverat pirmo mācību vai ticību, kas trāpījusies pa rokai. Jūs dzirdat pazīstamus vārdus par Dievu. Tas atsaucas jūsu būtnes dziļumos. Bet pēc kāda laika jūs saprotat, ka esat kļūdījušies. Taciņa izrādījusies kārtējā jūsu apziņas ilūzija.

Jūs atkal krītat izmisumā. Jūs ļoti lūdzat Dievu parādīt jums Ceļu. Jums šķiet, ka viss jau ir bezcerīgs. Nav spēka pārvarēt bailes un savas cilvēciskās apziņas mijkrēsli, un biezokni, kas ir visapkārt. Ilūzija pilnīgi pārņem jūsu apziņu. Šķiet, ka nekas nespēj mainīt jūsu dzīves veidu. Viss izskatās pelēks un nepievilcīgs. Pilsētas mežonīgās džungļu vaimanas, bremžu kaukšana, bailes un čaukstēšana.

"Cik ilgi, ak, Dievs!" – sauc jūsu dvēsele: "Vai to vairs var izturēt?"

Tad, kad šķiet, ka visā pasaulē vairs nav nekā patīkama, kad viss visapkārt šķiet naidīgs un nedraudzīgs, tad Ceļam ir jāpaveras un Dievišķajai Patiesībai ir jāparādās. Nevis kaut kur ārpus jums, jūsu būtnes ārpusē. Patiesība atklājas iekšienē. Tas patiešām līdzinās supernovas zvaigznes uzliesmojumam.

Tā ir pāreja jaunā apziņas līmenī.

Tā ir atklāsme!

Tas ir prieks!

Tā ir laime!

Tā ir svētlaime!

Cik daudzi no jums jau ir pārdzīvojuši šo stāvokli?

Cik daudzi no jums gaida šo brīdi?

Es zinu, un jums ir jāuzzina, ka pirmajiem atklāsmes uzliesmojumiem seko pārbaudījumu gadi. Jūs mēģināsit atgūt savu pārdzīvoto svētlaimes stāvokli. Jūs centīsities no jauna iegūt to. Mēdz būt tā, ka līdz pašreizējā iemiesojuma beigām jūs vairāk nespēsit atgriezties pie šī brīvības stāvokļa no miega ilūzijā.

Tomēr man jums jāsaka, ka ne jau uz šo ekstāzes un svētlaimes stāvokli jums jātiecas. Jums ir jāatrod sevī stabilāks iekšējās pārliecības, cieņas, augstsirdības, harmonijas un klusuma stāvoklis.

Tas ir īstais stāvoklis, kas palīdzēs jums tikt galā ar jebkurām grūtībām un pārbaudījumiem. Jums ir jātiecas iegūt sevī līdzsvara punktu, atbalsta punktu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tad, ja jūs to izdarīsit, ja jūs atradīsit atbalsta punktu sevī, tad jūs vienmēr būsit mierīgi, pat tad, kad visu pasauli plosīs vētra.

Šis atbalsta punkts ir saite ar jūsu īsto būtību, Dievišķo būtību, ar Dievu jūsos.

Kad jūs iegūsit šo līdzsvara un miera stāvokli, jūs būsit guvuši milzīgu uzvaru! Jūs varat uz laiku zaudēt šo stāvokli, jūs varat vēl un vēl reizi iegrimt ilūzijā, bet jūs jau zināsit, uz ko jums jātiecas.

Tas ir kā kompass, kas jūs virzīs, kad jūs būsit apmaldījušies mežā. Ja jūs ieturēsit vienu kustības virzienu, tad agri vai vēlu jūs izkļūsit no biezokņa, un jūsu maldīšanās ilūzijas pustumsā izbeigsies.

Ievērojiet, ka jums pastāvīgi jāpieliek savas pūles, lai virzītos uz realitāti. Jūs nevarat vienu dienu tiekties un iet pa Ceļu, bet nākamajā dienā iekārtot sev brīvdienu.

Ja jūs pastāvīgi nepūlēsities iziet no meža, kurā jūs esat apmaldījušies, tad jūs riskējat vispār neiziet no meža. Plēsīgie zvēri to vien gaida, kad jūs atslābināsities un noliksities gulēt.

Tāpat arī jūsu pasaulē, kurā jūs dzīvojat: ja jūs pārstāsit katru dienu pielikt pūles, tad jūsu neremdināmo vēlmju plēsīgie zvēri sāks lavīties jums klāt, un labi, ja jūs laikus attapsities un atcerēsities, ka jums vajag turpināt kustību.

Visas ceļa zīmes jūsu Ceļā ir zināmas.

Visas bīstamās vietas ir iezīmētas.

Jums vajag tikai pašiem atrast sevī spēkus un sākt kustēties.

Saprotiet, ka jūsu pasaulē ne viss ir ideāls. Pareizāk, viss ir ļoti tālu no ideālā. Tāpēc pamatā visam un galvenais būs jūsu cenšanās iegūt atšķiršanu, Dievišķo skatījumu.

Ja jūs rūpīgi izvēlaties un atlasāt visu, kas ir jūsu apkārtnē jūsu pasaulē, ja jūs rūpējaties par lietu kvalitāti un vibrācijām, kas ir ap jums, barību, ko jūs ēdat, cilvēkiem, ar kuriem jūs satiekaties, grāmatām, kuras jūs lasāt, mūziku, ko jūs klausāties, tad ar laiku telpa, ko jūs esat radījuši ap sevi, sāks jums palīdzēt un atbalstīt jūs tajos brīžos, kad jūs zaudēsit iekšējos orientierus.

Visam jūsu dzīvē ir nozīme.

Ļoti uzmanīgai jābūt attieksmei pret visu.

Dažkārt pietiek ar vienu priekšmetu, pie kura apstājas jūsu skatiens grūtā brīdī, lai jūsu vibrācijas mainītos un jūs ieietu augstu, Dievišķu vibrāciju zonā.

Tagad ir pienācis tas laiks, kad katra jūsu izvēle, katrs jūsu solis, katra jūsu doma būtiski ietekmē ļoti daudz ko.

Apstākļi uz jūsu planētas ir mainījušies.

Vajag būt ļoti uzmanīgiem.

ES ESMU Šiva!

 

 

 

Jūsu galvenais uzdevums ir paaugstināt planētas Zeme cilvēku apziņu

Elohims Miers

2012. gada 23. decembrī

 

ES ESMU Elohims Miers, atnācis pie jums – tiem, kas pašlaik dzīvo uz planētas Zeme, ar lielu cieņu pret jums, ka esat atraduši sevī spēkus un vīrišķību nākt iemiesojumā šajā pārejas laikā.

Daudzi no mums ar cerību un trīsām raida savus skatienus uz tiem, kas nav aizmirsuši par savu kalpošanu un zvērestu, ko jūs devāt pirms iemiesojuma.

Jūsu galvenais uzdevums ir paaugstināt planētas Zeme cilvēku apziņu. Šis uzdevums tagad kļūst vissvarīgākais. Jo no tā, kā izdosies izpildīt šo uzdevumu, būtiski ietekmēs nākotni. Vismazāk es vēlētos, ka jūs izjustu bailes nākotnes priekšā. Jebkurā gadījumā Dievišķās būtnes paliek ar jums un ir gatavas grūtā brīdī pasniegt palīdzīgu roku. Tāpat arī es šodien atnācu, lai atnestu miera enerģijas jūsu pasaulē.

Manas varenās enerģijas šonakt izlauzās cauri nesapratnes, naida un nesaticības svina bruņām, kas blīvā lokā apņēmušas planētu. Daudzās jūsu dvēselēs manas enerģijas atdzīvināja tiekšanos uz mieru un rāmumu.

Katrs, kas šajā laikā spēj uzturēt sevī enerģiju līdzsvaru, saglabāt iekšējā miera un harmonijas stāvokli, ir stabilas attīstības garants visai cilvēcei.

Tāpēc nepārstājiet domāt par mieru, izstarot ārējā pasaulē harmoniju un pārvadīt manas miera enerģijas jūsu pasaulē.

Tagad es vēlētos parunāt par to, kā katrs no jums var un spēj balansēt situāciju uz planētas Zeme. Neslēpšu, ka ir brīži, kad noturēt līdzsvaru izdodas ar grūtībām. Dažkārt viens cilvēks, kas, atrazdamies pašā dzīves virpulī un nelabvēlīgos apkārtējos apstākļos, ar ārkārtīgām pūlēm tomēr saglabā iekšēju līdzsvaru un sūta pasaulei mīlestību no savas sirds, ir spējīgs atvairīt kārtējā kara vai sociālā sprādziena sākumu.

Tā ir bijis daudzas reizes šā gada laikā. Katru reizi, kad pretējie spēki sašūpoja laivu un šķita, ka jauns karš un jauna asinsizliešana ir neizbēgama, atradās cilvēks, kas ar savu iekšējo stāvokli, ar savu iekšējo sasniegumu palīdzību un patiesu lūgšanu nomierināja negatīvo stihiju.

Līdzsvara noturēšana kļūst vienkāršāka, ja cilvēce kopumā ir uz augstāka savas apziņas līmeņa. Apziņas līmenis – tas ir tas, kas nosaka ārējos apstākļus un vada ārējo spēku izpausmes, un izkārto apstākļus fiziskajā pasaulē.

Tāpēc katru reizi, pirms jūs ieliekat savas enerģijas jebkurā darbībā, kas izjauc stihiju līdzsvaru, apstājieties uz mirkli un padomājiet. Jūs vai nu virzīsiet savu Dievišķo enerģiju uz sagrāvi, uz negatīvo, uz līdzsvara izjaukšanu vai jūs uzskatīsiet par labāku saglabāt iekšējo harmoniju un mieru.

Pasauli dažkārt pārņem nekvalitatīvas enerģijas, un akla stihijas plūsma nes daudzas dzīvesplūsmas pa zemas kvalitātes ceļu. Visi pagātnes, 20. gs. kari un daudzi mūsdienu vēstures notikumi parāda, kā viena nekvalitatīva doma pārņem noteikta kritiskā daudzuma kādas valsts iedzīvotāju apziņu. Pēc tam ļaudis jau vairs nav situācijas saimnieki, bet kļūst par nekvalitatīvu enerģiju ķīlniekiem. Miljoniem cilvēku upuru ir vienas nekvalitatīvas domas sekas, kura radās kāda apziņā.

Bet tieši tāpat viena laba doma, ja tā pārņem masu apziņu, spēj mainīt vēstures gaitu un virzīt cilvēci pa vieglāku Ceļu.

Dievišķās būtnes smalkajā plānā gatavo gaišās nākotnes paraugus. Šie paraugi ir gatavi nogulsnēšanai un meklē tās dvēseles, kas ir spējīgas ieviest šos paraugus dzīvē.

Bet, lai jūs nonāktu saskaņā ar mūsu vibrācijām un būtu spējīgi pārvadīt pasaulē gaišās enerģijas, jums ir jābūt noskaņotiem uz Augstākajām pasaulēm.

Taču iluzorie spēki pirmsnāves trakumā cenšas sagrābt dvēseles un novest no Ceļa ar nepareizu paraugu un izpausmju palīdzību.

Jums ir labi jāapzinās, ka jūsu pasaulē darbojas labā spēki un ļaunā spēki. Jūs paši izvēlaties, kurā pusē jūs esat. Jums vajag apzināti kvalificēt katru jūsu pasaules izpausmi: kādi spēki stāv aiz šīs izpausmes? Ja jūs ar savām domām, emocijām, darbībām atbalstāt nepareizus, nedievišķus paraugus, jūs pārejat opozīcijā evolucionārajam attīstības ceļam. Jūs atbalstāt iluzoros spēkus. Jūs savā apziņā noslīdat uz zemāka līmeņa.

Un otrādi, kad jūs ļaujat Dievišķām izpausmēm darboties caur jums, kad jūs paaugstināt savu apziņu un savu apkārtējo cilvēku apziņu, tad jūs kustaties pareizajā virzienā un noturat līdzsvaru par daudziem jo daudziem iemiesotajiem indivīdiem.

Man jums jāsaka, ka katrs tāds Labuma un Gaismas ģenerators spēj neitralizēt veselus nāves un elles spēku karapūļus.

Es ar visu savu sirdi novēlu jums vienmēr būt tikai gaišo spēku pusē. Kopā mēs novērsīsim jebkādus karus, jebkuru agresiju, jebkuru ienaidu un antipātijas.

Ticiet man, tikai jūsu apziņas līmenis nedod iespēju pacelties nākamajā evolūcijas pakāpē. Jūs paši esat atbildīgi par to, kurp jūs virzāt savu enerģiju. Vienmēr, 100 procentos gadījumu tikai jūs paši esat atbildīgi par tās enerģijas izlietošanu, kas nepārtraukti plūst caur jūsu būtni, caur jūsu smalkajiem ķermeņiem un jūsu čakrām. Tikai jums pašiem ir atbildība par jūsu Dievišķās enerģijas izlietošanu. Visumā nav neviena cilvēka vai būtnes, kas izdarītu izvēles jūsu vietā.

Jums vienmēr ir iespēja apstāties un padomāt: vai jūs darbojaties saskaņā ar Dievu vai jūs darbojaties pret Dievu.

Es ļoti labi saprotu, ka apstākļos, kādi izveidojušies jūsu pasaulē, dažkārt ir ļoti grūti izdarīt izvēli un novērtēt situāciju. Tāpēc biežāk pieaiciniet savā dzīvē Dievu un Dievišķās būtnes, lūdziet viņiem Dievišķus norādījumus un Dievišķu vadību, un jūs to saņemsiet vienmēr.

 

Es biju ar jums šajā dienā. ES ESMU Elohims Miers.

 

 

 

Cienīgi ieiesim Jaunajā Laikmetā!

Sen Žermēns

2012. gada 24. decembrī

 

ES ESMU Sen Žermēns!

ES ESMU atkal atnācis pie jums, dāmas un kungi!

Manas šīsdienas atnākšanas mērķis ir apstiprināt mūsu kopīgos sasniegumus!

Jā, mīļotie, es kā Jaunā Laikmeta Hierarhs ar gandarījumu konstatēju faktu, ka mums ar kopīgām pūlēm ir izdevies pārbīdīt visu fiziskās pasaules kolosu uz to punktu, no kura nav atgriešanās pie pagātnes enerģijām!

Tas notika tieši pirms dažām dienām.

Tai laikā, kad cilvēce gaidīja kārtējo pasaules galu, mēs paveicām grandiozu darbu, lai pārvirzītu planētas Zeme fiziskās oktāvas enerģijas.

Tagad jau nav iespējams nepamanīt, kā fiziskā plāna pārmaiņas izpaužas arvien skaidrāk un jūtamāk.

Punkts, no kura nav atgriešanās, ir sasniegts!

Ko tas nozīmē cilvēcei? Tas nozīmē, mīļotie, ka jums nedraud atgriešanās pie tām enerģijām, kas sevi ir izsmēlušas iepriekšējā laikmetā.

Jums vairs nedraud tās šausmas, ko cilvēce ir pārdzīvojusi pagājušajos 2000 gados.

Jaunais Laikmets ir ieņēmis savu vietu!

Es kā tā Hierarhs gribu jums apliecināt, ka cilvēce kopumā ir gatava īstenot pāreju Jaunajā Laikmetā, mainot savu apziņu.

Jūs esat izbrīnīti, jo šķiet, ka nekas nav noticis un viss ap jums ir tāpat kā agrāk. Tas tā nav, mīļotie. Es uzdrošinos jūs pārliecināt: jā, jūs daudzi jau paši esat sapratuši, ka ir notikušas globālas enerģiju pārmaiņas uz planētas Zeme.

Protams, ne visi jūs esat gatavi pieņemt jaunās enerģijas. Daudzi mēģina atgriezties pagātnē, kur viņi jutās ērti un komfortabli.

Bet, mīļotie, vai tiešām jums bija tik labi? Vai jūsu nostalģija pēc pagātnes nav tikai bailes nākotnes priekšā?

Drosme – jums nepieciešama īpašība!

Priekam ir jābūt ar jums vienmēr!

Jūsu būtnei ir jābūt atvērtai pārmaiņām. Vai tiešām jums nav interesanti uzzināt, ko jums ir sagatavojis Jaunais Laikmets?

Jaunajā Laikmetā nebūs vietas tādām egoistiskām izpausmēm kā neiecietībai, netikumiem, ienaidam un antipātijām.

Jaunajam Laikmetam būs raksturīga tolerance, brīvība un neatkarība.

Neatkarība no ārējiem apstākļiem. Jūs varēsit brīvāk un noteiktāk izpaust savu Dievišķo dabu. Taču viss, kas ir pretrunā Dievišķajam Likumam, sastaps savā ceļā arvien un arvien lielākas grūtības.

Ja jūs esat piesaistījušies pagātnei, ja jūs esat pieraduši dzīvot bailēs, tad jums būs jāšķiras no saviem ieradumiem. Nekavējoties!

Tagad jums ir enerģiski jādomā par to, kas jūsos pašos neatbilst laika prasībām.

Egoismu jebkādās tā izpausmēs aizslaucīs kolektīvisms, kolektīva atbildība par pasaules un dzimtās planētas likteni.

Bailēm, lai kur tās arī neizpaustos, jātiek nomainītām ar pārliecību par rītdienu un neatkarību no ārējiem apstākļiem.

Kad jūs nesaraujami saistāt savu dzīvi ar Dievu un Valdoņiem, kad Dievišķais Likums valda jūsu dzīvē, kas var stāties jūsu ceļā?

Jebkurus šķēršļus, jebkuras grūtības jūs viegli pārvarēsit. Tie vakardienas dzīves veida dinozauri, kas mēģina turēties pie pagātnes, būs spiesti atstāt pasaules skatuvi. Jauni cilvēki, kuru pasaules uzskats atbilst Jaunajam Laikmetam, nāks nomainīt veco vadītāju paaudzi.

Pasaules vadībā ļoti drīz notiks tās pārmaiņas un tie pārkārtojumi, kas ļaus īstenot Dievišķos vadības principus arvien un arvien vairāk valstu valdību līmenī.

Jūs zināt, ka mana pēdējā iemiesojuma laikā, kad biju grāfs Sen Žermēns, es tieši specializējos uz to, lai optimāli regulētu politisko situāciju pasaulē un jo īpaši Eiropā.

Šķita, ka manas pūles it kā nenesa lielu labumu, tomēr Dievišķās būtnes guva gigantisku pieredzi, kuru izmantojot viņas ir gatavas īstenot pašreizējās pārmaiņas. Jums netiks darītas zināmas visas notiekošo pārmaiņu nianses. Jūs tikai ar katru gadu arvien un arvien vairāk jutīsiet Dievišķo principu ienākšanu savā dzīvē un visas planētas dzīvē.

Protams, ka vecais pretosies. Bet šīs nožēlojamās konvulsijas vairs nav bīstamas galvenajai cilvēku sabiedrības daļai, kas arvien un arvien pārliecinošāk raudzīsies rītdienā!

Skumji, ka mūsu pamācības un vadība nav pieejama lielākajai planētas Zeme iedzīvotāju daļai. Tomēr Jaunajam Laikmetam būs raksturīga momentāna visa pozitīvā izplatība, kas norisināsies visdažādākajos zemeslodes nostūros cilvēces labāko pārstāvju prātos.

Ne tikai interneta dēļ viss progresīvais sāks momentāni izplatīties pa visu zemeslodi.

Kaut kas līdzīgs internetam, tikai planētas Zeme smalkajā plānā, tagad sāk darboties!

Tas ir globālais pozitīvās domāšanas tīkls. Tas ir globāls tīkls, kurā tikai Dievišķi principi un metodes ar gaismas ātrumu izplatās pa visu zemeslodi.

Jūs varat pieslēgties šim globālajam tīklam nekavējoties. Pieeju es jums tūlīt iedošu.

Jūsu pieslēguma lietotājvārds: Jaunais Laikmets.

Jūsu pieslēguma parole: Jaunais Apziņas Līmenis.

Tiklīdz jūs savas būtnes iekšienē aizpildīsit nepieciešamos datus ieejai šajā jaunajā globālajā tīklā, jūs varēsit izmantot visas šā tīkla priekšrocības.

Jūsu apziņa, Jūsu Dievišķā apziņa smalkajā plānā stāsies savstarpējā sadarbībā ar tādām pašām apziņām, kas tiecas uz Dievu un ir uzticīgas Valdoņiem. Šī jaunā apziņa, pareizināta ar šā jaunā globālā tīkla dalībnieku skaitu, arvien veiksmīgāk un sekmīgāk sāks savu izplatību uz planētas Zeme.

Es esmu ar jums!

Mēs esam kopā!

Cienīgi ieiesim Jaunajā Laikmetā!

Uz priekšu!

ES ESMU Sen Žermēns!

 

 

 

 

 

Skaidrojumi par situāciju uz planētas

Kungs Surija

2012. gada 25. decembrī

 

ES ESMU Surija, atkal atnācis pie jums šajā dienā.

Es atnācu no tālienes, no tāliem Visuma plašumiem. Un bija vajadzīgs noteikts laiks, lai adaptētos un noskaņotos uz planētas Zeme vibrācijām.

Kopš mana pēdējā vēstījuma laika daudz kas ir mainījies uz planētas, un man ar gandarījumu jākonstatē fakts, ka ir notikušas nenovēršamas pārmaiņas uz labu. Daudziem no jums šie mani vārdi šķitīs vismaz dīvaini, jo jūs nejūtat, ka ir kļuvis vieglāk jūsu apkārtnē. Tieši otrādi, šķiet, ka mijkrēslis joprojām sabiezē un situācija kļūst nopietnāka.

Jums šķiet, ka nav izejas, un jūs esat izbrīnīti, kāpēc Dievišķās būtnes līksmo.

Man jums jāsaka, ka jūsu situācijas izpratne un mūsu situācijas izpratne atšķiras viena no otras. Jūs uztverat pasauli ar savu dzīves pieredzi un ar saviem realitātes uztveres orgāniem. Jums šķiet, ka situācija saasinās un arvien pasliktinās.

No mūsu redzes viedokļa tieši otrādi – viss kļūst labāks.

Visa lietas būtība ir vibrāciju atšķirībā. Kad fiziskā plāna vibrācijas paaugstinās, jūs to varat uztvert kā pasliktināšanos, jūs varat just fizisku nespēku, savārgumu un smagus savas apziņas stāvokļus, negatīvas domas un jūtas, kas jums uzmācas.

Mīļotie, tas ir dabiski. Vienmēr, kad cilvēce pārgāja citā apziņas līmenī, sākumā šķita, ka viss visapkārt kļūst sliktāks. Tāpēc, ka jūsu vibrācijas neatbilst tam jaunajam līmenim, kas tagad nāk uz planētas.

Tieši tāpēc jūs jūtat, ka viss kļūst sliktāks. Tai pašā laikā no mūsu redzes viedokļa mums beidzot izdevās panākt neatgriezeniskas pārmaiņas un stabilu planētas Zeme vibrāciju fona paaugstināšanas tempu.

Tagad ir tikai laika jautājums: cik ātri cilvēce spēs atbrīvoties no savām ielaistajām kaitēm un uzvedības stereotipiem.

Tiem indivīdiem, kas sevī ir orientēti uz Augstāko realitāti, kas ar visu savu būtni ir pieņēmuši mūsu Mācību un ar trīsām gaida katru jaunu vēstījumu no mūsu pasaules, tiem apkārtējās pasaules smaguma sajūtu ļoti drīz nomainīs viegluma un pacilātības sajūta. Viņu jutīgā daba vienkārši uztver apkārtējās telpas vibrācijas, un šīs vibrācijas tik ļoti neatbilst viņu pašu vibrācijām, ka liek viņiem just dažāda tipa nespēku un dvēseles skumjas. Tā drīzāk ir līdzcietība pret pasauli un pasaules karmas daļas uzņemšanās nekā jūsu pašu negatīvs apziņas stāvoklis.

Citi indivīdi, kas diemžēl ir lielākā Zemes cilvēces daļa, joprojām ir orientēti uz vecajām vērtībām, un viņu apziņa pagaidām nav gatava pieņemt Dievu. Tieši tāpēc šie cilvēki jūtas neomulīgi. Un cenšas ar pārbaudītiem paņēmieniem atkal pazemināt savas vibrācijas un nokļūt viņiem dabiskā vibrāciju līmenī. Bet tas vairs nav iespējams, jo planētas vibrāciju fons jau ir pacēlies augšup.

Jūs nevarat nebraukt kopā ar kuģi, uz kura jūs atrodaties. Jūs kuģojat uz nākotni ar kuģi, ko sauc par planētu Zeme. Lai cik jūs nebūtu sašutuši par jauno kursu, kādā virzās jūsu planēta, jums būs vien jāsamierinās ar to. Tāpēc, ka šo kursu Zemes cilvēcei ir nospraudusi šī Visuma Radītāja griba.

Ja jūs nevēlaties virzīties pēc šī kursa, tad jums atliek viena izeja – lēkt pār bortu un palikt aiz cilvēces vēstures borta, papildināt pagātnes neizdevušos civilizāciju atkritumu izgāztuvi.

Protams, katram tiks atvēlēts vēl kāds kosmiskās iespējas laiks. Kosmiskās būtnes ļoti saudzīgi strādās ar jūsu dvēseli un mēģinās dot visus nepieciešamos norādījumus un apmācību.

Taču, ja daži no jums tomēr uzskatīs par labāku virzīties pēc sava kursa, tad pēc noteikta laika mēs liksim jūs mierā un ļausim Karmas likumam pabeigt savu darbu kosmiskās likumības atjaunošanā.

Kosmiskā žēlastība ir bezgalīga, bet nav neierobežota. Mēs varam jūsu dvēseļu labā izdarīt pat neiespējamo, bet tikai tādā gadījumā, ja jūs ievērojat šā Visuma Likumu.

Ja jūs stūrgalvīgi turpināt iet pēc sava kursa, tad jums būs jāatvadās no cerībām uz mūsu palīdzību un atbalstu.

Nevienu kosmiskās enerģijas ergu mēs vairs netērēsim, lai atbalstītu to, kas brīvprātīgi pakļāvis sevi nāves un elles spēkiem.

Tāpēc tagad uz planētas izskatās tik nepievilcīgi un nemājīgi. Tāpēc, ka pārejas laikā, kad Gaisma vēl vairāk sajaukusies ar tumsu, ir ļoti grūti dzīvot. Tāpēc mēs nākam un dodam savus skaidrojumus par situāciju uz planētas. Ja jūs zināt, kas notiek, tad jūs varat darboties ar lielāku noteiktību un sapratni.

Mēs apbruņojam jūs ar zināšanām par notiekošajiem procesiem. Šīs zināšanas un mūsu palīdzīgā roka, kas pastiepta cauri pasaulēm, sniegs nenovērtējamu palīdzību to cilvēku dvēselēm, kuri ir saskaņojušies ar evolūciju.

Ja jūs atraujat savu roku, nevēlaties satvert jums pasniegto palīdzības roku, tad mēs mēģināsim vēl un vēl nākt un dot mūsu Mācību tik ilgi, kamēr neaizvērsies Dievišķās iespējas logs.

Kad tas notiks, es jums neteikšu. Bet jums ir pastāvīgi jāapzinās, ka Dievišķā iespēja var tikt pārtraukta jebkurā brīdī, un jāizmanto katrs jūsu uzturēšanās mirklis uz Zemes savas dvēseles labā.

Es ļoti ceru, ka mans šīsdienas vēstījums kalpos jums par drošu orientieri joprojām vētrainajā dzīves jūrā uz planētas Zeme.

Mēs kopā varēsim pārdzīvot šo pārejas laiku un sagaidīt tos priecīgos laikus, kad apklusīs visas vētras un orkāni un mīlīga saule parādīsies starp mākoņiem.

Es gribu, lai jūs vienmēr uzturētu sevī tikai pozitīvu noskaņojumu. Neļaujiet nekam, kas notiks jūsu pasaulē, izsist jūs no līdzsvara un iekšēja miera stāvokļa.

Tādējādi jūs sniegsiet nenovērtējamu palīdzību ne tikai savai dvēselei, bet arī daudzām planētas Zeme evolūcijām.

ES ESMU Surija.

 

 

Jūsos slēpjas gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm

Buda Vairočana

2012. gada 26. decembrī

 

 ES ESMU Vairočana. ES ESMU vēlos šodien dot savu vēstījumu tiem, kas ir gatavi uzklausīt mani un pieņemt manu Mācību.

Nesteidzieties sākt lasīt manu vēstījumu. Vispirms koncentrējieties uz savu sirdi, uz savām sajūtām. Ja pasaules kņada, ikdienišķas domas, jebkādas nelīdzsvarotas pasaules parādības valda pār jums, atlieciet mana vēstījuma lasīšanu. Tas jums labumu nenesīs.

Mūsu vibrācijām ir jāizlīdzinās, jānonāk saskaņā. Tikai tādā gadījumā jūs spēsit uztvert manu vēstījumu, un mana vēstījuma nektārs iekļūs visslēptākajos jūsu dvēseles stūrīšos un atnesīs jums ne ar ko nesalīdzināmu svētlaimi.

Mūsu vēstījumi iekļūst jūsu būtnē un smalki iedarbojas uz jūsu enerģētisko sistēmu. Var šķist, ka nekas nenotiek, un otrādi – var sajust enerģiju, kas ieplūst jūsu būtnē. Gan vienā, gan otrā gadījumā labums, kādu saņem jūsu dvēseles, būs milzīgs. Tāpēc, ka mūsu pasauļu mijiedarbība notiek jūsu būtnē, kad jūs esat saskaņojušies ar Augstākajām pasaulēm un esat gatavi Augstāko pasauļu enerģiju uzņemšanai.

Tagad, kad esmu sagatavojis jūsu apziņu, es esmu gatavs sākt.

Jūs zināt, ka jūs esat ne tikai fiziska būtne, kas sastāv no muskuļiem un kauliem. Jūs esat smalki organizēta enerģētiska būtne. Līdz tam laikam, kamēr jūs nepievēršat uzmanību savai smalkajai dabai, tā var neizpausties. Bet katras dzīvas būtnes dzīvē pienāk brīži, kad tā ir gatava smalko pasauļu uztverei. Tas ir līdzīgi, kā atplaukst jūsu enerģētiskā sistēma. Visas jūsu čakras atveras un atgādina brīnišķīgus ziedus vismaigākajos toņos un nokrāsās ar ļoti smalkām un noteiktā veidā orientētām ziedlapiņām. Jūsu čakras ir kā ļoti smalki un precīzi noskaņots mehānisms, kas spējīgs mijiedarboties ar Augstākajām pasaulēm. Šīs ir tās antenas un lokatori, kas dod jums iespēju ar savu apziņu iekļūt Augstākajās pasaulēs.

Kad jūsu enerģētiskā sistēma ir noskaņota, jūs gūstat iespēju  netraucētai saskarsmei ar smalkākām pasaulēm un pasauļu sistēmām.

Diemžēl, kad es vēroju cilvēci no sava esamības plāna, es ārkārtīgi reti redzu jūsu čakru uzplaukušos ziedus, kas liecina par jūsu garīgo līmeni un spēju uztvert Augstākās pasaules. Parasti cilvēciskajiem indivīdiem atvērtas ir tikai viena, divas vai trīs zemākās čakras. Bet daži indivīdi ir ļāvuši savām vēlmēm un kaislībām viņus saplosīt, un viņu gaismekļi – čakras ir apdzisušas, tās ir melnie caurumi telpā, kur saplūst viņu neremdināmo vēlmju enerģija.

Baismi ir vērot, ko daži cilvēki ir izdarījuši ar sevi. Viņi ir nevis izpauduši sevi kā Dievišķas būtnes, bet kļuvuši par Dievišķās enerģijas absorbētājiem.

Visa jūsu turpmākās evolucionārās attīstības jautājuma būtība ir: cik jūs spēsit atvērt savus enerģētiskos centrus, savas čakras. Un ne tikai zemākās čakras, bet visu jūsu būtnes enerģētisko sistēmu. Jo vairāk nolīdzsvarotas ir jūsu čakras, jo vairāk jūs tuvojaties Dievišķa cilvēka ideālam.

Ļoti daudzi no jums nodarbojas ar dažādām garīgām praksēm. Tomēr dažkārt jūsu nodarbības ir pilnīgi bezjēdzīgas, dažkārt – nederīgas, bet dažkārt nodara ļaunu jūsu dvēselei un jūsu attīstībai.

Kā noteikt, vai jums ir vajadzīga šī prakse vai ne? Kā atrast tieši to, kas pašreizējā brīdī ir nepieciešams jūsu dvēselei?

Protams, ja es lasītu lekciju skolniekiem austrumos, es ieteiktu vērsties pie Skolotāja, kas ir uzticīgs tai vai citai senai tradīcijai. Tūkstošiem gadu laikā daudzu garīgo tradīciju prakse ir apliecinājusi savas tiesības tikt pasniegtai un ir nesusi savus augļus kā skolnieku garīgos sasniegumus, kuri ir bijuši uzticīgi šīm tradīcijām.

Ko darīt rietumu cilvēcei, kas ir pazaudējusi īstās tradīcijas, bet tie šarlatāni, kas atbrauc, lai mācītu, paši ne sevišķi labi pārzina garīgās tradīcijas un samulsina tos, kas mēģina viņos ieklausīties. 

Tomēr ir jūsu pasaulē seno zināšanu drusciņas, ir tradīcijas un prakses, kas vēl nav pazaudējušas agrāko laikmetu Augsto Skolotāju Zināšanas.

Tieši toreiz pirms daudziem tūkstošiem gadu gudrie bija spējīgi uztvert īstās metodikas un zināšanas par cilvēka enerģētisko sistēmu. Tie bija tie, kas bija palikuši pēc senajiem gudrajiem un jogiem un saglabājuši Zināšanas. Daudzu garīgo Skolotāju iemiesojumu mērķis un uzdevums bija sniegt cilvēcei izpratni par cilvēka smalko enerģētisko struktūru. Tāpēc, ka varēja paredzēt: Kali jugas laikos cilvēce pazaudēs senatnes pamatzināšanas. Tā arī notika. Vissvarīgākās zināšanas cilvēce pazaudēja. Tikai seno zināšanu dzirkstelītes uzliesmo šur un tur uz planētas kā seno skolu skolnieku sasniegumi.

Jūsu apziņas līmenis jums neļauj pat pieskarties senajām patiesībām. Tomēr tai vai citā pakāpē mēs dodam jums nepieciešamās atslēgas mūsu vēstījumos, kas, ja uzmanīgi tos izpēta, spēj atvērt jūsu apziņu un jūsu snaudošās spējas un parādīt jums pareizo virzienu jūsu garīgajos meklējumos.

Mēs sākam no mazumiņa. Ar pareizajiem paraugiem, kādiem vienmēr ir jābūt jūsu apkārtnē. Katrs priekšmets vai tēls, kas nokļūst jūsu redzes laukā, iedarbojas uz visu jūsu enerģētisko sistēmu. Ja jūs pastāvīgi skatāties reklāmu ar nepareiziem paraugiem, tad tas liek jūsu enerģijai koncentrēties zemākajās čakrās un Svētajai Ugunij liedz iespēju pacelties jūsu būtnes augstākajās čakrās. Jūs paši brīvprātīgi bloķējat augstāko enerģiju plūsmu pa savu mugurkaulu.

Nekvalitatīva mūzika, gaļas produkti, narkotikas, alkohols, nikotīns, pornogrāfija novelk jūs uz zemākajiem enerģētiskajiem līmeņiem un jūsu dvēselei liedz iespēju attīstīties.

Atsakieties no nepareiziem paraugiem un izpausmēm, un jūsu augstākais Es spēs jūs izvest uz pareizā Ceļa. Jūs iegūsit spējas atšķirt un vairs neatgādināsit aklus kaķēnus, kas mētājas no viena garīga novirziena uz citu.

Viss Ceļš ir jūsos. Kad jūsu enerģētiskā sistēma atbrīvosies no masu apziņas modeļiem, tā būs spējīga uzskaņot jūs. Jūsos ir apslēpts gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm.

Ja jūs spēsit atbrīvoties no masu apziņas važām, no nepareiziem modeļiem, kas ir ap jums, tad dažos gados jūs iegūsit garīgās spējas, arī atšķiršanas spēju.

Masu apziņa un struktūras, kas ir aiz tās, ir iemiesoti ļaunuma spēki. Cilvēcei nākamajā posmā ir uzdevums atbrīvoties no visa, kas neļauj jūsu Kundalini enerģijai pacelties no mugurkaula pamatnes čakras.

Pasaules Māte pašlaik ir slēpta zem ilūzijas plīvura, bet nākamais laikmets atklās pasaulei Pasaules Mātes seju. Un pēc tam nekas vairs neapturēs cilvēces virzību uz Zelta Laikmetu.

Mūsu šīsdienas saruna satur daudzas slēptas atslēgas. Es pieskāros jūsu snaudošajai apziņai ar rūpīgu tēva roku. Es pacietīgi gaidu, kad cilvēces labākie pārstāvji pamodīsies no saldā miega un tieksies uz Dievišķo zināšanu sauli.

ES ESMU Vairočana.

 

 

Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri,
ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā

Zaratustra

2012. gada 27. decembrī

 

ES ESMU Zaratustra!

Es atnācu no jauna!

Šodien mēs aplūkosim vēl vienu Dievišķās Patiesības šķautni.

Tai laikā, kad es biju iemiesojumā, es biju tās reliģijas pravietis, kas tagad ir mazāk pazīstama uz Zemes. Tomēr toreiz tā bija visprogresīvākā tā laika reliģija. Ja to salīdzinātu ar tagad pastāvošajām reliģiskajām sistēmām, tad ar kaut ko es stipri apsteidzu gan savu laiku, gan arī visas tagadējās reliģiskā pasaules uzskata sistēmas. Tieši es iedibināju izpratni par to, kas ir cilvēka dabas pamatā: tā ir uguns, liesma. Es nostiprināju uguns kultu un ugunīgās, saules Dievības kultu, kurai cilvēce var pateikties par saprāta dāvanu. Es nostiprināju Ahura Mazdas kultu. Ar daudziem vārdiem šī diženā individualitāte ir pazīstama cilvēces vēsturē. Pašlaik jūs šo individualitāti pazīstat kā Sanatu Kumaru.

Jā, es biju Sanata Kumaras pravietis. Un līdz šim laikam es noliecos Viņa diženuma priekšā, šā Augstā Gara diženuma priekšā.

Pateicoties šim Garam, visa Zemes cilvēce varēja turpināt savu evolūciju. Ir pārāk netaisnīgi aizmirst šīs augstās individualitātes Gara varoņdarbu. Pārāk necienīgi nodot aizmirstībai to Būtni, kurai pateicoties cilvēce līdz šim laikam turpina savu evolūciju.

Man jums jāizstāsta šis notikums. Kuru jūs, iespējams, daudzas reizes esat dzirdējuši, bet iespējams, ka daži no jums šo stāstu dzirdēs pirmo reizi.

Neatminamos laikos situācija uz planētas sāka pasliktināties. Neviens cilvēks vairs nespēja saglabāt un uzturēt savu Dievišķo dabu. Pat zemākās čakras vairs neuzturēja Gara vibrācijas.

Visa cilvēce bija cieši bloķējusi pieeju Dievišķajai enerģijai.

Tas bija pirms daudziem miljoniem gadu. Toreiz situācija uz planētas ļoti atgādināja situāciju, kāda ir izveidojusies jūsu laikā.

Uz visas planētas nebija neviena, kas varētu uzturēt Dzīvības Liesmu, Dievišķo uguni savās čakrās. Nebija nevienas būtnes uz planētas, kas pārvadītu Dievišķo enerģiju pasaulē.

Saskaņā ar Likumu pasaule, kas sevi atdalījusi no Dieva, bija iznīcināma kā neizdevusies civilizācija.

Dievs jau bija iecerējis jaunu līlu* planētai Zeme.

Tomēr atradās ļoti augsta individualitāte, kas galvoja par planētu un tās evolūcijām.

Pašā pēdējā momentā tika pieņemts lēmums: Zemes evolūcijām turpināt savu eksistenci, bet tikai tik ilgi, kamēr uz Zemes iemiesojumā būs kaut viens cilvēks, kas spēs saglabāt Dievišķās apziņas līmeni.

Pirmais, kas uzņēmās iemiesošanās krustu uz tumšās planētas, bija Sanats Kumara. Viņš ziedoja visus savus sasniegumus, lai atnāktu iemiesojumā un dotu planētas Zeme evolūcijām Dievišķos vadības principus un Dievišķā Likuma izpratni.

Pateicoties šim Gara varoņdarbam, miljoniem dzīvesplūsmu varēja turpināt evolūciju uz planētas Zeme.

Man jums jāsaka, ka jūs visi kaut kad esat iemiesojušies uz planētas tajā viņas tumšajā laikā. Jūs visi esat pateicību parādā Sanatam Kumaram par to, ka tagad turpināt savu evolūciju.

Vai daudzi no jums to atceras? Vai daudzi no jums ir pateicīgi Kungam Sanatam Kumaram savās sirdīs?

Kopš tā laika ir pagājuši miljoniem gadu. Sanats Kumara atkal un atkal ir nācis uz planētu, lai uzturētu nepieciešamo apziņas līmeni. Es lepojos ar to, ka man tika gods būt par Viņa pravieti.

Sanats Kumara, Ahura Mazda deva Likuma izpratni caur mani kā viņa pravieti.

Kopš tiem laikiem ir pagājis ilgs laiks. Bet katrā pasaules reliģiju dibinātājā, kuras kopš tā laika radās šur un tur uz zemeslodes, vienmēr bija šīs diženās individualitātes – Sanata Kumaras klātbūtne. Bija arī citas diženas dvēseles, kuru klātbūtne bija tai vai citā pravietī vai reliģijas dibinātājā, bet kaut vai īslaicīgi, kaut vai uz neilgu laiku Sanata Kumaras klātbūtne bija katrā īstā pravietī. Tas iekšējais virziens, ko saņēma iemiesotais Debesu Sūtnis, deva iespēju cilvēces labā ieviest Dievišķos vadības principus un šā Visuma Likumu katrā laikmetā te un tur uz zemeslodes.

Par to, ka cilvēces evolūcija turpinās, cilvēce ir pateicību parādā Diženajam Garam – Sanatam Kumaram.

Es izmantoju šo iespēju, lai atnāktu pie jums un dotu šo Mācību. Tāpēc, ka es zinu, ka šī Sūtne pieliks visas pūles un izdarīs pat neiespējamo, lai šis mans Vēstījums paliktu pierakstīts jums un jūsu pēctečiem.

Senās Mācības zināšanām, tās galvenajām tēzēm vienmēr ir jābūt uz zemeslodes: kā svētajiem tekstiem vai tieši jābūt mūsu sūtņu un praviešu aurās.

Pasaulei tā ir liela žēlastība, ka Sanats Kumara joprojām kalpo planētas Zeme evolūciju labā.

Tagad, kad jūs zināt, kam jūs esat pateicību parādā par savu evolūciju, jūs nevarēsiet vairs bezatbildīgi rīkoties ar savu Dievišķo enerģiju. Miljoniem gadu Sanats Kumara ir piesists matērijas krustā, lai jūsu dvēseles varētu stiprināties un uzņemties atbildību par planētu un par savu pašu evolūciju.

Jūs vairs nevarat izlikties, ka neko nezināt. Jums ir jāparāda viss savs apzinīgums un jāizjūt godbijība tā lielā upura priekšā, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā.

Es atnācu šodien, lai atklātu jums jūsu seno vēsturi un jūs varētu apzinīgāk un ar pateicību izturēties pret to lielo Debesu žēlastību, kas tiek parādīta Zemes cilvēcei miljoniem gadu ilgi.

Katru jūsu Mīlestības un pateicības sūtījumu Sanatam Kumaram un visiem pagātnes un tagadnes praviešiem un sūtņiem, kas ir mācījuši cilvēcei Lielo Dievišķo Patiesību, Karmas Valde uzskatīs par rādītāju, ka cilvēce demonstrē apziņas līmeni, kas ir pietiekams, lai sniegtu jaunas žēlastības un dispensācijas.

Es atnācu, un es atstāju jūs.

Pacentieties neaizmirst šo manu Vēstījumu jūsu pasaulē valdošās kņadas un haosa vidū.

Reizē ar šī mana Vēstījuma nodošanu uz jums gulstas liela atbildība.

Sargājiet sevi un savas Dievišķās liesmas sevī!

ES ESMU Zaratustra!

_______________

* Līla (sanskr. लीला, līlā IAST) — sanskrita termins, kas burtiskā tulkojumā nozīmē "spēle", "laika pavadīšana": http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B0   (tulk. piez.)

 

 

Vajag sākt darboties!

Valdonis Morija

2012. gada 28. decembrī

 

ES ESMU El Morija!

Steidzamība diktē šīsdienas vēstījumu.

Tikko es atstāju Karmas Valdes sanāksmi, lai dalītos ar jums pēdējos jaunumos no šīs sanāksmes.

Jā, gada kopsavilkums ir izdarīts. Man jums jāsaka, ka, no vienas puses, kopsavilkums ir iepriecinošs, jo mēs konstatējām, ka planētas Zeme vibrāciju pāreja jaunā līmenī ir sekmīga! Mums izdevās iztikt bez ārkārtas situācijām. Un tas ir iepriecinoši!

No otras puses, ir arī, kas apbēdina. Jūs droši vien nojaušat, kas tas ir. Mēs cerējām sagaidīt lielāku izveicību, lielāku apzinīgumu un lielāku uzticību no mūsu čhēla, kuri pašlaik ir iemiesojumā.

Dažu pēdējo gadu laikā mums izdevās sasniegt gandrīz neiespējamo: mēs radījām un nostiprinājām Brālības priekšposteni, Gaismas priekšposteni fiziskajā plānā Krievijas zemē. Pašā Krievijas centrā! Tā bija līdz šim nepieredzēta uzvara! Tas notika 2007. gadā.

Tas, kas bija pēc tam, nevar kalpot par paraugu. Mums visiem par nožēlu Krievijas gaismas nesēji nespēja noturēt Brālības priekšposteni. Mūsu Sūtnes ašrama zeme visu šo piecu gadu laikā tika pakļauta nepārtrauktiem uzbrukumiem no pretējo spēku puses. Mēs nepaspējām atvairīt vienu uzbrukumu, kad sekoja nākamais. Par visām bēdīgajām situācijām sakarā ar mūsu Sūtnes ašramu jūs tikāt savlaicīgi informēti mūsu vēstījumos. Es pats daudzas reizes nācu un tieši ļoti lūdzu jūs, lūdzu jūsu palīdzību.

Palīdzības vietā mēs vērojām mūsu bijušo dedzīgo sekotāju pārakmeņojušās sirdis. Cits pēc cita gaismas nesēji aizgāja no mūsu Sūtnes, un daudzi no viņiem izdarīja visļaunāko noziegumu – nodevību.

Rezultāts nelika uz sevi gaidīt: mēs zaudējām tās priekšrocības, kas bija radītas Krievijas zemē. Mēs zaudējām kustības tempu un tagad esam spiesti plūkt neizdarības, slinkuma un nodevības augļus.

Vai tiešām tik grūti bija saliedēties un izturēt spiedienu? Vai tik smaga ir Gaismas nasta?

Ļoti žēl, ka Dievišķās iespējas logs, kas Krievijai bija atvērts visu šo laiku, ir aizvēries.

Paredzu daudzu mūsu skolnieku paniskos noskaņojumus, kas lasīs un pārlasīs šo manu Vēstījumu.

Paredzu šaubu un negatīvu uzplūdu viļņus.

Vai tā rīkoties ir mūsu skolnieku cienīgi? Vai tā mēs, Dievišķie Valdoņi, jūs mācām?

Jā, Karmas Valde apstiprināja, ka Dievišķā iespēja Krievijai ir slēgta un ir uzlikts veto Valdoņu vēstījumu došanai Krievijas zemē.

 Mūsu īstie skolnieki neveiksmi uzskata par iespēju mācīties no kļūdām. Mūsu īstie skolnieki jebkuram pretējo spēku spiedienam liek pretī savu saliedētību un vienotību.

Ir iemesls apvienoties! Ir uzdevums, ko nepieciešams atrisināt!

Ar jūsu pūliņiem un jūsu siržu uguns dēļ var pavērties jauna iespēja. Parādiet savu saliedētību! Nodemonstrējiet gatavību ziedot savas mirkļa aizraušanās un spēles ilūzijā Valdoņu lietas dēļ!

Kāpēc zem mūsu karogiem ir tik maz īstu un uzticīgu kareivju? Kur palikuši tie bruņinieki un spēkavīri, kas pirms iemiesojuma uzņēmās saistības aizsargāt mūsu Sūtni?

A-ū? Kur jūs esat?

Vai tik smaga ir jūsu daļa? Vai nav laiks atcerēties savas saistības un savu pienākumu?

Es nerunāju par tiem, kas nodeva un aizgāja. Es griežos pie tiem, kuros vēl kvēlo uzticības dzirksts un Dievišķības uguns.

Demonstrējiet savu apņēmību kalpot Valdoņiem, un Karmas Valde no jauna izskatīs Dievišķo iespēju Krievijai.

Bet tagad mēs esam spiesti dot savus vēstījumus pavisam citās valstīs. Šajā reizē mēs devām mūsu vēstījumu ciklu Portugālē. Iepriekšējo mūsu vēstījumu ciklu, kā jūs atceraties, mēs devām Latvijā.

Jā, Dievs jebkurā situācijā prot atrast pozitīvus momentus. Ja gaismas nesēji nespēja laikus pārtvert mūsu karogu un izplatīt mūsu Mācību visā pasaulē, tad mēs paši to izdarīsim.

Jūs zināt, ka pieņemot mūsu vēstījumus, tiek izliets milzīgs Gaismas daudzums. Tas ir galvenais, kā dēļ mēs dodam mūsu vēstījumus. Tāpēc tagad daudzām pasaules valstīm ir parādījusies iespēja radīt mūsu Sūtnei apstākļus, kādi nepieciešami mūsu vēstījumu pieņemšanai. Vienmērīgāks enerģijas sadalījums uz zemeslodes ir apsveicams!

Mana vēstījuma nobeigumā es vēlētos jūsu apziņā apstiprināt pārmaiņu neizbēgamību, kuras tuvojas.

Jo ātrāk jūs spēsit apgūt mūsu doto Mācību, jo straujākā tempā notiks pārmaiņas visās cilvēku sabiedrības dzīves jomās.

Sākumam iegaumējiet reizi par visām reizēm: viss, kas attiecas uz Gaismas lietām fiziskajā plānā, pilnībā ir jūsu rūpes un atbildība. Iedomājieties citas valsts Sūtni, kas sastapies ar neizpratni un klaja naidīguma demonstrāciju no tās valsts varas iestāžu puses, kurā viņš ir Sūtnis. Es domāju, ka neviena pasaules valsts nevar ignorēt naidīguma izpausmi pret savu pārstāvi. Mēs, Dievišķās būtnes, tāpat nevaram ignorēt naidīguma izpausmi pret mūsu Sūtni. Daudzas reizes ir dota mācība par karmu, kas rodas jebkādu negatīvu darbību gadījumos, kas vērsti pret mūsu pārstāvi uz Zemes, mūsu Sūtni.

Jebkura karma var tikt atstrādāta visvieglākajā ceļā, ja tiek atzītas kļūdas un lūgta piedošana. Ja gara tumsonība un augstprātība cilvēkiem neļauj atzīt savas kļūdas un nožēlot tās, tad negatīvā karma sāk nogulsnēties fiziskajā plānā kā dažādas kataklizmas, sociālie sprādzieni un finanšu katastrofas.

Tāpēc nav laika sēdēt ar rokām klēpī. Vajag sākt darboties! Nebaidieties radīt karmu ar savām nepareizajām darbībām. Ja jūsu motīvs ir pareizs, tad lai cik nepareizas nešķistu jūsu darbības konkrētajā vēsturiskajā momentā, Dievs vienmēr spēs sakārtot situāciju un izlabot jūsu kļūdas. Daudz sliktāka ir bezdarbības karma, kad ar pieklājīgu ieganstu neiesaistīties cīņā jūs zaudējat iekarotās pozīcijas un zaudējat ātruma un strauja uzbrukuma priekšrocības.

Mācieties no savām kļūdām.

Nekautrējieties darboties planētas Zeme evolūciju labā!

ES ESMU El Morija!

 

 

Es sniedzu jums palīdzīgu roku

Sanats Kumara 

2013. gada 20. jūnijā

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Manas tēvišķās jūtas pret Zemes cilvēci atkal liek man atnākt pie jums. Es izjūtu ne ar ko nesalīdzināmu satraukumu šajā brīdī, kad nododu savu Vēstījumu. Kā vienmēr es vēlētos nodot jums daļiņu no manas apziņas, manas izpratnes, manas ticības un manas uzticības Dievam un Viņa Likumam.  Jūs varētu vienā mirklī saņemt savā aurā visu manu sasniegumu momentu, kad jūs lasāt vai klausāties šo manu Vēstījumu. Vienīgais šķērslis ir jūsu miesīgā prāta, jūsu ego pretestība. Jūs nevarat saņemt tad, ja nevarat pieņemt. Bet jūs nevarat pieņemt tāpēc, ka starp jums un mani ir tāds šķērslis kā jūsu ego.

Tāpēc katru reizi, kad mēs atnākam, mēs par galveno uzdevumu uzskatām jūsu ego pārvarēšanu. Mēs varēsim sasniegt mūsu Vienotību un apvienoties Garā tikai tai gadījumā, ja mēs iesim viens otram pretī.

Es atnāku un sniedzu jums palīdzīgu roku. Taču arī jums ir jāpieliek pūles un jāpasniedz sava roka man pretī.

Es nemitīgi atkārtoju, ka jums ir nepārtraukti jāpieliek savas pūles, lai īstenotos mūsu sadarbība un mūsu Vienotība Dievā. Jūs nevarat šodien iet Ceļu, ievērot mūsu rekomendācijas, bet rīt nodoties sava ego izpriecām. Jūs nevarat šodien būt mūsu skolnieks, bet rīt par to aizmirst.

Jūsu darbību – jūsu izvēļu un jūsu pūļu konsekventa secība un pastāvīgums, – lūk, ko mēs nepagurdami cenšamies panākt un ko aicinām īstenot jūs.

Katru reizi, kad jūs, mūsu Vēstījumu iedvesmoti, nolemjat iet pa mūsu norādīto Ceļu, neaizmirstiet par šo savu lēmumu jau nākamajā dienā.

Matērijas pretestība jūsu dienās ir sasniegusi savu apogeju. Tāpēc, lai pārvarētu iluzoros spēkus, no jums tiek prasītas visas jūsu būtnes pūles. Jūs varat to izdarīt. Jūs spējat pārvarēt jebkuru iekšējo un ārējo negatīvo spēku un enerģiju pretestību. Vienīgais, kas jums tam nepieciešams, – jūsu vēlēšanās un tiekšanās, uzticība un pastāvīgums.

Lai jūs varētu smelties šīs īpašības savā būtnē, jums nepieciešama dimantstipra ticība, kas pamatojas dziļas, absolūtas mīlestības jūtās pret visu Radīto.

Jūs nevarat vienā mirklī pārveidot savu būtni un saskaņoties ar Hierarhiju. Taču jūs varat to sasniegt pamazām, katru dienu sperot soļus vajadzīgajā virzienā. Pietiek ar tiem padomiem un rekomendācijām, ko mēs dodam, lai jūs pārliecinoši virzītos savā Ceļā atpakaļ pie Dieva.

Jums tikai pastāvīgi jāatceras par mums, jāsaglabā saskaņa savās sirdīs. Tam Brālība tērē tik daudz spēku. Katru reizi, kad mēs atnākam, lai dotu mūsu Vēstījumus, miljoniem Dievišķo Būtņu sadarbojas un sniedz savu palīdzību katra Vēstījuma nodošanai. Tāpēc mūsu Vēstījumi ir vislielākais dārgums jūsu pasaulē. Mūsu Vēstījumi ir materializēta Dievišķā enerģija. Drusciņa pēc drusciņas astoņu ar pusi gadu laikā mūsu enerģija un mūsu vibrācijas iekļūst jūsu pasaulē.

Mēs patiesi ceram, ka jūs spēsiet ar cieņu un rūpīgi izmantot mūsu enerģiju un no mums saņemtās zināšanas, un Dievišķā Likuma izpratni.

Katru reizi, kad jūs lasāt mūsu Vēstījumus, mirkli padomājiet par to, cik pūļu tiek izlietots, lai tos nodotu jūsu pasaulē. Ja jūs varētu uz mūsu aicinājumu atbildēt mums ar pūlēm, kas ekvivalentas tām, ko pieliekam mēs, tad Dievišķais Likums būtu gandarīts, enerģiju apmaiņa starp mūsu oktāvām būtu notikusi. Tas kalpotu kā pierādījums, ka planētas Zeme evolūcijas ir spējīgas uz turpmāku attīstību Dievā.

Taču tā nenotiek. Jūs paši varat par to pārliecināties, pavērojot, piemēram, sevi pašu.

Cik ilgam laikam jums pietiek jūsu gatavības un jūsu noteiktības, ko jūs saņemat, lasīdami mūsu kārtējo Vēstījumu? Līdz pirmajam telefona zvanam vai sarunai tērzētavā ar jūsu draugiem? Līdz kārtējai izklaidei un izpriecai, kas jūs valdzina jūsu pasaulē? Līdz kārtējai filmas skatīšanai televīzijā?

Jūs nevarat vienā mirklī atmest savu apkārtējo ilūziju, taču jūs varat spert secīgus soļus tās pārvarēšanā. Ceļš, kas ir jūsu priekšā, atklājas ne jau ārpus jums. Šis Ceļš atklājas jūsos. Šis Ceļš ir jūsu apziņas mainīšana.

Jūs paši vadāt šo savas apziņas mainīšanas procesu. Visa ārējā ilūzija ap jums ir izvērsta tālab, lai jūs izdarītu savas izvēles un virzītos uz priekšu Ceļā. Taču jūs uzskatāt par labāku arvien vairāk un vairāk gremdēties ilūzijā, nevis šķirties no tās.

Tā ir jūsu izvēle un jūsu lēmums. Visā visumā nav nevienas būtnes, kas izdarītu izvēli jūsu vietā.

Bet tagad iedomājieties sevi manā vietā. Miljoniem gadu es joprojām mācu jums Mācības pamatus. Es nāku caur daudziem sūtņiem un praviešiem. Es dodu vienu un to pašu Mācību miljoniem gadu ilgi. Daudzi no jums ir dzirdējuši šo Mācību no manis personīgi Brālības svētmītnēs un no maniem sūtņiem desmitiem un simtiem tūkstošu reižu. Bet pēc tam jūs saskārāties ar iluzoro pasauli, un jūsu acu Gaisma kļuva nespodra, apņēmība jūs pameta, un jūs arvien vairāk un vairāk iegrimāt jūsu pasaules ilūzijā. Tad pienāca mirklis, kad jūs ar pēdējo cerību vērsāt savus skatus uz Debesīm un lūdzāt palīdzību un glābiņu. Un tā tas ir atkārtojies no mūža mūžā. Daudz reižu.

Ja jebkurš no jums būtu manā vietā, viņš jau sen būtu atmetis ar roku. Taču man ir atbildība par katru no jums. Lai kā arī jūs nespītētos, es tik un tā nākšu un sniegšu jums savu apmācību un savus norādījumus.

Es nezinu, cik daudz laika vēl būs vajadzīgs jūsu dvēselei, lai tā izspēlētos ilūzijā un sāktu tiekties uz Dievišķās apziņas augstajām virsotnēm, bet es zinu, ka pienāks brīdis, kad jūs spēsiet tā paaugstināt savu apziņu un saskatīt Dievišķā attīstības Ceļa perspektīvu, ka jūs uz visiem laikiem novērsīsiet savus skatienus no jūsu pasaules spīdošajiem grabuļiem.

Es novēlu jums, lai šis patiesības mirklis jums pienāktu jau šajā iemiesojumā. Es novēlu jums spert soli pretī bezrobežībai un iziet ārpus stindzinošās ilūzijas robežām pēc iespējas drīzāk.

Es pasniedzu jums savu roku un pacietīgi gaidu, kad jūs spēsiet pienākt un paspiest to.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

Mainiet sevi, tiecieties, un jūs iegūsiet Budas zelta goda drānas un Dievišķās Gudrības dārgumus

Gautama Buda 

2013. gada 21. jūnijā

 

ES ESMU Gautama Buda. Es atkal esmu atnācis.

Es atnācu no Tālajām pasaulēm. Es vēlētos dot jums daļiņu savas klātbūtnes.

Iedomājieties, ka mēs ar jums kopā tikko kā esam atgriezušies no Lielās Centrālās Saules. Garīgajā pasaulē attālumam nav nozīmes. Jūs pārvietojaties milzīgos attālumos telpā un laikā. Tam jums nav vajadzīgas nekādas jūsu ierīces, ne mašīnas, ne lidmašīnas...

Viss pārvietošanās mehānisms pa Tālajām pasaulēm slēpjas pašā jūsu būtnē. Tie no jums, kas ir uzcītīgi un mērķtiecīgi, var atstāt savu fizisko ķermeni un ceļot kopā ar mani pa visu Visumu. Tam jums nepieciešams noteikts garīgo sasniegumu līmenis. Šo līmeni jūs visi varat sasniegt.

Es atklāšu jums noslēpumu, kā to var sasniegt viena iemiesojuma laikā. Tas būs Ceļš, ko es mācīju tai laikā, kad biju iemiesojies kā Gautama Buda.

Vispirms jums nepieciešams izvēlēties savas kustības virzienu. Līdz tam laikam, kamēr jums nav precīzi skaidrs, kurā virzienā jūs dosieties, jūs neko nevarat sasniegt. Jūsu būtnei kā buriniekam jāļaujas Visuma Likuma vējam. Jums galīgi un negrozāmi jāpieņem lēmums un stingri jāpaliek pie šī lēmuma, ka galvenais jums ir šī Visuma Augstākais Likums, citiem vārdiem runājot, šo Likumu var saukt par Dievu. Ja jūs nemānāt paši sevi, ja jūs tik tiešām patiesi esat pieņēmuši šī Visuma Augstāko Likumu par galveno savā dzīvē, tad nākamo soli un visus turpmākos soļus jūs spersiet pareizā virzienā.

Jums ir jāizlemj, kas jūsu dzīvē būs galvenais: jūs vai Dievs. Tik ilgi, kamēr jūs lūgsiet Dievu, lai viņš apmierina jūsu vēlmes, tik ilgi, kamēr jūs lūgsiet Dievu izdarīt jūsu labā to vai ko citu, tik ilgi jūs netiksiet uz priekšu garīgajā Ceļā.

Jums ir jāizlemj savā būtnē un jāpakļauj visa sava dzīve bez atlikuma Dievam un Viņa vajadzību izpildei.

Lai kā arī jūs necenstos izpildīt šo nosacījumu, jūs nespēsiet to izdarīt uzreiz, vienā mirklī. Evolūcijas gadu miljoni uz planētas Zeme blīvajā fiziskajā pasaulē ir radījuši necaurlaidīgu aizkaru starp jūsu fizisko pasauli un Dievišķo pasauli. Tāpēc būs vajadzīgs zināms laiks un pūles, lai pārvarētu iluzoro gara produktu jūsu apziņā. Būs vajadzīgs noteikts laiks, lai izietu ārpus fiziskās pasaules robežām un dotos uz Tālajām pasaulēm.

Bet, ja jūs spersiet kaut vai vienu mazu soli pareizajā virzienā un saglabāsiet savu tiekšanos un uzticību Kosmiskajam Likumam noteiktā laika periodā, parasti tam vajadzīgs ne viens vien iemiesojums, bet vismaz septiņi zemes iemiesojumi, tad jūs sasniegsiet Augstākās pasaules tikpat nenovēršami, kā jūs sasniegsiet Džomolungmas virsotni, ja dosieties uz to un pastāvīgi veltīsiet tam visus spēkus.

Jūsu pasaule ir paredzēta tieši tam, lai jūs varētu pārvarēt iluzorās pasaules pretestību un ar to pašu iemantot nopelnus, kas nepieciešami eksistencei Augstākajās pasaulēs.

Tālab mēs nākam reizi pēc reizes un sniedzam savu apmācību tieši tāpēc, lai jūs saglabātu orientierus un atcerētos par Dievišķo pasauli.

Nav svarīgi, cik reižu jūs novirzīsieties no sava Ceļa. Nav svarīgi, cik reižu jūs pakritīsiet. Galvenais ir, lai jūs vienmēr atgrieztos pie mums, pieceltos un ietu tālāk.

Dažkārt cilvēks maldās pa fizisko pasauli daudzus jo daudzus iemiesojumus. Viņš atrod mūsu Mācību, pēc tam ilūzija pavedina viņu, un viņš atrod citas mācības, kas viņam šķiet tādas pašas pareizas un patiesas. Dažkārt ir vajadzīgi iemiesojumu desmiti, lai cilvēks iegūtu to atšķiršanas pakāpi, kura ļauj viņam nekļūdīgi noteikt, kas ir patiess, bet kas maldīgs.

Tiem no jums, kas vēl nav attīstījuši sevī pietiekamu atšķiršanas pakāpi, mēs sūtām savus vēstnešus, kuri ir spējīgi saglabāt kustības virzienu un parādīt Ceļu noklīdušām dvēselēm. Pēc tā, kā jūs izturaties pret mūsu vēstnešiem, mēs nosakām jūsu dvēseles gatavības pakāpi. Dažkārt ir vajadzīgi desmitiem iemiesojumu, lai izkārtotos apstākļi un jūs tuvotos mūsu Sūtnim. Jūsu dzīvesplūsmai tā ir liela žēlastība un milzīga izdevība. Tomēr jūs būsiet izbrīnīti, ja es teikšu, ka šo Dievišķo iespēju izmanto ne vairāk kā viens procents no tiem, kas tiecas iet Ceļu. Pārējie indivīdi paši atvirza no sevis Dievišķo iespēju un uzskata par labāku darboties pašiem uz savu roku.

Jums tāda uzvedība šķiet nesaprātīga? Tomēr tas ir ļoti izplatīts piemērs jūsu pasaulē. Vai zināt, kāpēc tā notiek? Es jums pateikšu. Tas notiek tā vienkāršā iemesla dēļ, ka cilvēks darbojas no sava miesīgā prāta pozīcijām. Šai gadījumā Augstākā Es balss tiek aizstāta ar miesīgā prāta balsi, un cilvēks uzskata par labāku darboties patstāvīgi un iet savu paša ceļu.

Bet pat tad, ja, pateicoties mūsu Sūtnim, viens cilvēks izkļūst no ilūzijas tumsas, mēs uzskatām, ka misija noritējusi sekmīgi.

Tas ir iemesls, kāpēc mēs sūtām Gaismas misijas citu pēc citas jūsu pasaulē. Tas ir iemesls, kāpēc mēs pastāvīgi uzturam Gaismas fokusu fiziskajā pasaulē mūsu sūtņos. Līdzcietība ir visu Budu un Bodhisatvu galvenā iezīme. Tieši, pateicoties  līdzcietībai un mīlestībai pret Zemes cilvēci, mēs pastāvīgi saglabājam mūsu Gaismas fokusu fiziskajā oktāvā.

Jums daudz reižu ir dota šī Mācība. Un šodien es atkārtoju to.

Ja jūs saglabājat savu saprātu pastāvīgi orientētu uz mūsu pasauli, ja jūsu motīvs ir absolūti tīrs, tad jūs vienmēr saredzēsiet mūsu vēstnešus fiziskajā pasaulē un sekosiet viņiem.

Ja jūs joprojām virza personīgi motīvi, jūs nespēsiet ieraudzīt mūsu Sūtni pat tad, ja sastapsieties ar viņu vaigu vaigā.

Vibrāciju atbilstības likums darbojas nevainojami. Pirms izvirzāt apvainojumus Dievam un Valdoņiem par to, ka viņi liedz jums palīdzību un nav pret jums žēlsirdīgi, pamēģiniet atrast paši sevī katras situācijas cēloņus, kurā jūs esat nokļuvuši.

Viss šajā pasaulē iet no iekšienes uz ārieni. Tāds ir Likums. Ilūzija paklausīgi pagriežas pret jums ar to pusi, kuru jūs cerat no tās saņemt.

Divi cilvēki, kas iet pa vienu un to pašu ceļu, ieraudzīs un pievērsīs uzmanību dažādām lietām. Ja jūs esat Buda, tad jūs iesiet pa dzīvi tā, ka nekādi netīrumi nepielips jūsu zelta goda drānām.

Ja jūs esat apkrāvušies ar daudziem trūkumiem, tad, lai arī kādā ideālā vietā uz Zemes jūs nenokļūtu, jūs saskatīsiet visapkārt tikai nepilnības un netīrumus.

Es atnācu pie jums šajā dienā, lai vēlreiz pievērstu jūsu uzmanību tam, ka visam, kas ar jums notiek fiziskajā pasaulē, ir iekšēji cēloņi. Mainiet sevi, tiecieties, un jūs iegūsiet Budas zelta goda drānas un Dievišķās Gudrības dārgumus.

ES ESMU Gautama Buda.

 

 

Es atnācu sniegt palīdzību jūsu dvēselēm

Kuaņ Iņ

2013. gada 22. jūnijā

 

ES ESMU Kuaņ Iņ.

Šodien es atnācu pie jums ne kā Karmas Valdes pārstāve un ne kā Žēlsirdības Dieviete. Šodien es atnācu pie jums kā jūsu vecākā māsa.

Es atnācu pie jums tāpēc, ka jums ir vajadzīga palīdzība. Daudzi no jums tik ļoti cieš, ka pat nesaprot, ka jūsu dvēselēm ir vajadzīga palīdzība un dziedināšana.

Jūs meklējat savu ciešanu cēloņus ārpus sevis. Jūs domājat, ka pie visa vainīgi ārējie apstākļi: darbs, ģimene, valdība.

Taču es nepateikšu jums neko jaunu, ja atļaušos atgādināt, ka visu, kas tagad ar jums notiek, jūs paši esat radījuši mazliet agrāk šajā iemiesojumā vai savos iepriekšējos iemiesojumos. Jūs paši esat savu ciešanu izraisītāji.

Jūsu vēlmes neizbēgami pievelk jums ne tikai to piepildīšanos, bet arī karmu, kas pavada jūsu vēlmju piepildīšanos.

Mīļotais Gautama Buda mācīja atbrīvoties no vēlmēm kā no ciešanu cēloņa. Ļoti daudzi no jums ir lasījuši Mācību, ko devis Gautama Buda. Jūs jutāt vajadzību iegūt zināšanas, kas uz visiem laikiem atbrīvos jūs no šīs pasaules ciešanām. Tā taču bija?

Tomēr es esmu gatava sniegt jums zināšanas, kas jums palīdzēs. Šīs zināšanas attiecas uz jūsu apkārtējo realitāti.

Jums šķiet, ka pasaule ir drūma un naidīga. Jums šķiet, ka visi jūsu apkārtnē cieš un alkst dziedināšanas. Bet tie esat jūs, jūsu dvēseles cieš pirmām kārtām. Jūsu dvēselēm ir vajadzīga dziedināšana un palīdzība.

Es atnācu sniegt palīdzību jūsu dvēselēm.

Pirms daudziem jo daudziem iemiesojumiem man tieši tāpat bija iespēja sniegt jums palīdzību. Tā nav nejaušība, ka jūs esat atraduši šos diktātus un jūtat interesi par tiem. Kaut kad jūs jau esat dzirdējuši no manis mierinājuma vārdus, un jums bija iespēja pavadīt laiku vientulības klusumā un lūgšanās.

Tagad jūsu uzdevums ir kļuvis sarežģītāks. Jo jums ir jāatrod sevī spēks, lai tam neprātam, kurš trako jūsu pasaulē, liktu pretī savas pasaules klusumu un mieru, kas jums ir jāatklāj savā būtnē.

Es atnācu atgādināt jums, kas jūs patiesībā esat. Es atnācu atgādināt jums, ka pirms šī iemiesojuma jūs uzņēmāties uzdevumu ārējai pasaulei pretstatīt iekšējās pasaules mieru. No jūsu būtnes nāks visas pārmaiņas jūsu fiziskajā pasaulē. Jūs esat tie cilvēki, kas ir aicināti izplatīt no sevis Dievišķo mieru ārējā pasaulē.

Jā, protams, ļoti svarīga ir atteikšanās no vēlmēm. Ļoti svarīgi ir saglabāt morālos un tikumiskos uzvedības pamatus. Ļoti svarīgi ir turēt tīras savas domas, jūtas, ķermeņus. Ļoti svarīgi ir saglabāt ārējos orientierus un mieru jebkurā situācijā. Tas viss ir svarīgs un nepieciešams.

Tomēr ir vēl kāds aspekts, kas paslīd garām jūsu ārējai apziņai. Šis aspekts attiecas uz jūsu savstarpējām attiecībām ar Dievu jūsos. Šis ir vissvarīgākais aspekts. Tāpēc, ka no tā, cik jūs spēsiet savienot savu ārējo apziņu ar Dievišķo apziņu, ar jūsu Augstāko Es, ir atkarīgs pilnīgi viss.

Jums vajag ļoti rūpīgi izturēties pret visiem jūsu dzīves ārējiem apstākļiem. Visam, kas var traucēt jūsu personiskajām attiecībām ar iekšējo Skolotāju, iekšējo Guru, ir jāaiziet no jūsu dzīves.

Mēs daudzas reizes esam nākuši un devuši jums šo Mācību. Un arī tagad es atnācu, lai pateiktu jums, ka jūsu dzīvē ir pienācis brīdis, kad no tā, cik jūs ņemsiet vērā mūsu doto Mācību, ir atkarīgs pilnīgi viss jūsu dzīvē. No tā, cik jūs izpildīsiet mūsu padomus un rekomendācijas, pilnīgi ir atkarīga pati jūsu dzīvība, jūsu dvēseles evolūcijas turpinājums.

Jūs varēsiet saglabāt sevi un savu dvēseli tikai tai gadījumā, ja ar visu savu būtni tieksieties uz Dievu un Viņa Likuma ievērošanu.

Jūs vairs nevarat novilcināt savas izvēles momentu un dzīties pēc baudām un izklaidēm. Jo ir pienācis kosmiskais termiņš, un pļauja rit pilnā sparā.

Jūs paši izdarāt izvēli, un neviens jūsu vietā neizdara šo izvēli. Ir pienācis gala eksāmena laiks. Jūs izdarāt izvēli savā būtnē, un šī izvēle jums nozīmē vai nu jūsu dvēseles evolūcijas turpinājumu vai tās beigas. Kosmiskie cikli ir nepielūdzami. Likums no jums prasa izvēli.

Man jums ir jāpasaka, ka Lielā Centrālā Saule vairs neatstāj jums iespēju. Termiņi ir pienākuši un vairs nevar tikt atlikti.

Tas nozīmē, ka tie no jums, kas nav spējuši pārvarēt savā apziņā iluzoro izpausmi, nevarēs pacelties nākamajā evolūcijas pakāpē. Jūsu vecākie brāļi un māsas, kas jau ir pacēlušies nākamajā evolūcijas pakāpē, Dievišķie Valdoņi un Valdones, izmanto katru iespēju, lai sniegtu jums savu palīdzību un atbalstu. Brālības svētmītnes strādā visu diennakti ar maksimālo slodzi. Mēs atnākam pilnīgi uz katru jūsu saucienu un atbildam uz visiem jūsu aicinājumiem un lūgšanām. No jums tiek prasīts pavisam maz: izteikt aicinājumus un lūgties, tiekties un ticēt.

Ir pienācis neredzētu iespēju laiks, kad viena iemiesojuma laikā var izrauties no ilūzijas gūsta. Šis ir baisu pretrunu un pretstatījumu laiks, kad vienā un tajā pašā vietā jūs varat ieraudzīt ideāla svētuma paraugus un tikpat milzīgas pretējo spēku izpausmes kā dažādus Dievišķās enerģijas sagrozījumus un izkropļojumus.

Dienas laikā jūs pastāvīgi nokļūstat pēc zīmes pretējo spēku darbības laukā. Un pastāvīgi visas dienas laikā jūs esat izvēles priekšā. Diemžēl ļoti maz cilvēku apzinās to, kas notiek.

Lielākā daļa cilvēku nesaprot notiekošo un nokļūst to spēku iedarbībā, kas galu galā pazudina viņu dvēseles.

Mūsu uzdevums, Dievišķo būtņu uzdevums joprojām ir izskaidrot  situāciju, izskaidrot uz Zemes notiekošos procesus. Mēs vēlētos izzvejot no ilūzijas jūras pēc iespējas vairāk gaišo dvēseļu. Tāpēc mēs nākam un nepagurdami atkārtojam un atkārtojam jums tos vārdus, kas spēj pamodināt jūsu Dievišķību. Jo tad, kad jūs pamodīsieties, jūs iegūsiet saprātīgumu un apskaidrību, kas jums nepieciešama. Kad jūs iegūsiet izpratni par tiem procesiem, kas pašlaik notiek pasaulē, jūs jau vairs nemētāsieties un nešaubīsieties. Jūs iegūsiet to iekšējo mugurkaulu, kas ļaus jums ne tikai pašiem turēties pretī jūsu apkārtējai ilūzijai, bet arī sniegt palīdzību tiem, kuri ir vāji un nevarīgi, kuri nesaprot notiekošo un kuriem vajadzīgas jūsu rūpes un gādība.

Es atnācu pie jums šajā dienā, lai dotu impulsu jūsu sirdīm. Es atnācu, lai mudinātu jūs pacelt savus skatienus pāri kņadai un pievērsties augstajām Dievišķās apziņas virsotnēm.

ES ESMU Kuaņ Iņ, ar lielām rūpēm par jūsu dvēselēm.

 

 

 

Ielaidiet savā dzīvē Dievu!

Māte Marija

2013. gada 23. jūnijā

 

ES ESMU Māte Marija.

Es atnācu. Kā jūs domājat, par ko  šodien būs mūsu saruna?

Es domāju, ka par daudz ko jūs gribētu parunāt ar mani. Un daudz ko pajautāt. Tomēr es atnācu ne jau tādēļ, lai mierīgi patērzētu šodien. Es esmu izlēmīgi noskaņota un gatava nopietnai sarunai, kas stāv mums priekšā.

Es vēlētos parunāt ar jums par jūsu kalpošanu un jūsu saistībām. Ļoti daudzi no jums pirms atnākšanas iemiesojumā uzņēmās daudzas saistības sakarā ar jūsu kalpošanu pasaulei. Tomēr tagad jūs esat aizmirsuši, ko bijāt uzņēmušies. Un tas ir nožēlojami. Īpaši bēdīgi tas ir tagad, kad situācija uz planētas arvien saasinās, kad tumsa aizsedz cilvēkiem acis un nedod iespēju uzelpot ar pilnu krūti un traukties pretī gaišām un priecīgām atjaunotnes enerģijām.

Es runāju pirmām kārtām manas mīļās Krievijas iedzīvotājiem. Bet es tāpat esmu gatava sarunai ar daudziem maniem mīļajiem bērniem, kas izkaisīti pa visu zemeslodi.

Es priecājos tad, kad mēs kopā apvienojam mūsu spēkus kopīgā lūgšanā par pasauli. Es skumstu tad, kad lūdzēju rindas kļūst retākas un mirkļa aizraušanās novirza jūs no galvenā – no lūgšanu pretstāves jebkuriem jūsu pasaules negatīvajiem spēkiem un izpausmēm.

Mēs kopā mūsu lūgšanā esam spējīgi mainīt jebkuru situāciju jebkurā pasaules valstī. Mēs kopā mūsu kopīgajā lūgšanā varam pārvērst jebkuru vissmagāko situāciju un ievirzīt to vieglā un priecīgā, Dievišķā gultnē.

Es esmu gatava būt kopā ar jums jūsu lūgšanā. Es esmu gatava pievienoties cilvēkiem, kas patiesā lūgšanā piesauc mani un griežas pēc palīdzības.

Dievs dod jums neredzētas iespējas. Kungs ir gatavs patiesas lūgšanas laikā atnākt pie katra, kas tiecas. Un es kopā ar Viņu būšu ar katru no jums.

Es alkstu pēc tā, kad pienāks jūsu patiesās lūgšanas brīdis, lai atnāktu un pastiprinātu to. Dažreiz es atnāku pie tiem no jums, kas ir uzņēmušies saistības katru dienu lasīt manus Rozārijus. Kāds gan ir mans izbrīns un sarūgtinājums, kad lūgšanas vietā jūs iegrimstat citās lietās, kas jums šķiet svarīgākas. Es atnāku tieši uz jūsu lūgšanas laiku, lai pastiprinātu to un palūgtos kopā ar jums. Bet es neatrodu jūs. Un tas ir ļoti bēdīgi.

Mīļie, nesāpiniet mani ar savu nepastāvīgumu un slinkumu. Saprotiet, ka tagad tikai jūsu lūgšanas var glābt un izlabot to situāciju, kas izveidojusies Krievijā un pasaulē. Tikai ar savām lūgšanām jūs spējat novērst visbriesmīgāko.

Es lūdzu jūs, es jūs ļoti lūdzu.

Tas taču nav sarežģīti, mīļie, un pat tad, kad jums nav laika lasīt Rozāriju, vienkārši tiecieties uz mani ar visu savas sirds mīlestību. Mēs sastapsimies ar jums ar skatienu, un es sapratīšu, ka jūs atceraties par mani, bet apstākļi neļauj jums veltīt laiku lūgšanai tajā dienā. Es atnākšu pie jums nākamajā dienā, un mēs kopā veltīsim mūsu lūgšanu pūliņus Vispārības Labumam.

Mūsu kopīgās lūgšanas spēks tagad ir tik pastiprināts, kā nekad. Es apliecinu jums, ka mēs varam novērst jebkuras visbriesmīgākās cilvēku pagātnes un tagadnes nepareizās darbības sekas, ja negatīvajām enerģijām pretī liksim mūsu ticību un saliedētību.

Iztēlojieties, kā varens lūgšanu vilnis veļas pāri no vienas zemes malas līdz otrai. Iedomājieties, kā lūdzēju balsis saplūst vienā pērkondimdošā balsī. Un šī balss ir dzirdama uz visas planētas.

Kopā mēs varam noturēties!

Es jums saku, ka situācija ir tik smaga, ka tam ir grūti noticēt. Vienīgais, ko es jums tagad lūdzu, – dodiet man savu lūgšanu enerģiju. Lai es varētu ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Uzticiet man savus lūgšanu pūliņus. Lūdziet manu palīdzību, un es raidīšu savus eņģeļus palīgā tajās situācijās, kas šķiet neatrisināmas.

Iztēlojieties, ka es un mani eņģeļi ienākam jūsu varas institūciju sienās. Ar savu klātbūtni mēs mainīsim situāciju un radīsim spēku pārsvaru jebkuru lēmumu pieņemšanā.

Iedomājieties mani jebkuru pārrunu laikā, kas tiek risinātas valstiskā līmenī, it kā es arī sēžu pie sarunu galda, un es kontrolēšu jebkuru lēmumu pieņemšanu jūsu pasaulē attiecībā uz politiku un ekonomiku, izglītību un veselības aizsardzību, kultūru un sociālo nodrošinājumu. Jūsu vizualizācijas un lūgšanas dos iespēju man un daudziem Dievišķajiem Valdoņiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā jebkurā valstiskā līmenī. Ar tik vienkāršu praksi mēs spēsim radīt lūzumu jebkurā situācijā un novirzīt tās risinājumu pa Dievišķu ceļu.

Es zinu, ka ļoti daudzi cilvēki pašlaik cieš no depresijas, es zinu, ka ļoti daudzu cilvēku sirdis ir pārņēmušas bailes un naids.

Tas viss, mīļie, notiek tāpēc, ka jūsu dzīvē trūkst Dieva klātbūtnes. Dievišķo enerģiju bloķējat jūs paši un plašsaziņas līdzekļi, kas gremdē jūs negatīvos apziņas stāvokļos.

Tikai Dievišķās enerģijas plūsma, ko jūs pieaicināt lūgšanas laikā, spēj attīrīt jūsu ķermeņus, jūsu apziņu un zemapziņu un uz visiem laikiem atbrīvot jūs no bailēm, depresijas un naida. Jebkuru jūsu apziņas negatīvo stāvokli var izšķīdināt ar Dievišķo enerģiju, ko jūs pieaicināsiet katru dienu savā dzīvē ar jūsu lūgšanu palīdzību.

Es būšu ar katru no jums jūsu lūgšanā. Es pastiprināšu tās darbību un palīdzēšu jums. Bet es neko nevaru izdarīt jūsu labā, ja jūs nedodat man ne savu lūgšanu enerģiju, ne savu mīlestības enerģiju, ko jūs sūtāt man, meditēdami uz manu tēlu.

Tāpēc nevainojiet nevienu, ja jūs izjūtat negatīvus apziņas stāvokļus, ja bēdas un nelaimes aizmiglo jums acis. Dievs ir tik žēlsirdīgs, ka vienas lūgšanas vai dedzīga aicinājuma var būt pietiekami, lai mainītu jebkuru situāciju.

Visas jūsu lūgšanas un aicinājumi jums ir jāizteic tikai Dieva vārdā.

Mēs spēsim mainīt jebkuru situāciju! Mēs to izdarīsim!

Dievišķais brīnums atrodas jums līdzās. Tas ir gatavs izpausties, bet brīnuma īstenošanai ir nepieciešama jūsu lūgšanu enerģija un jūsu pozitīvie centieni un tiekšanās uz laimi, Labo un Labumu.

Jūs saņemat to, pēc kā jūs tiecaties. Ja jūs katru dienu lamājat visu pēc kārtas, lamājat savu valdību, visus, kas ir ap jums, un pat pašu Dievu, tad diezin vai jūs panāksiet pozitīvu rezultātu un diezin vai jūs jelkad būsiet laimīgi savā dzīvē.

Ja jūs, neņemot vērā neko, spējat saglabāt ticību un mīlestību savās sirdīs, ja jūs esat gatavi aizstāvēt sevi un savus tuviniekus ar lūgšanu un mīlestību, tad vissliktākais un nelabojamākais aizies garām jums un jūsu tuviniekiem. Ja tādu cilvēku, kuriem pirmajā vietā ir Dievs un Viņa Likums, kļūs ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk, tad nekādas grūtības, nekādas kataklizmas un krīzes nebūs bīstamas jūsu valstij un tās cilvēkiem.

Jūs redzat, ka Dievs pastāvīgi rūpējas par jums.

Ielaidiet savā dzīvē Dievu.

ES ESMU Māte Marija.

 

Liela Debesu žēlastība

Mīļotais Alfa

2013. gada 24. jūnijā

 

ES ESMU Alfa.

ES ESMU jūsu Debesu Tēvs. ES ESMU atnācis. Šodien, šajā dienā ir pienākusi kosmiska vēsts, un šī Sūtne ir pilnvarota nodot šo vēsti jums.

Es ierados no Tālajām pasaulēm. Es ierados, lai noenkurotu savu Liesmu un savu Klātbūtni Sūtnes čakrās.

Nekad agrāk tas nebija iespējams. Mēs uzsākām šo eksperimentu, lai forsētu notikumus un lai Zemes cilvēcei dotu iespēju saskarties ar Augstāko pasauļu enerģijām.

Man jums ir jāapliecina, ka jūsu pārejas drošību augstākā vibrāciju līmenī nosaka vienīgi tas, kā jūs uztverat notiekošās pārmaiņas.

No tā, cik jūs esat spējīgi savā apziņā ietvert Augstākās pasaules un ņemt vērā Augstāko pasauļu Likumu, ir atkarīga cilvēces pārejas drošība jaunā apziņas līmenī, jaunā evolucionārās attīstības lokā.

Tālab Es atnācu atgādināt jums par jūsu uzdevumu un par jūsu izcelsmi.

Jūs esat veikuši evolūciju blīvajās pasaulēs, un tagad jums pienākas atgriezties pie Manis Manā pasaulē, kas jums ir jūsu Mājas.

Tagad Es atvēru jums kosmiskās iespējas logu. Tā ir Mana personīgā dispensācija un iespēja, ko Es dāvinu Zemes cilvēcei.

No šī momenta jūs varēsiet vērsties ar saviem lūgumiem tieši pie Manis. Ja jūsu dzīvē pienāks brīdis, kad jums šķitīs ārkārtīgi smagi izturēt ciešanas un smagumu, kas ir ap jums, jūs varat vērsties tieši pie Manis ar lūgšanu, un Es izdarīšu visu iespējamo, lai atvieglotu jūsu stāvokli.

Bet pretī Es palūgšu jūs, lai jūs vienmēr glabātu savā apziņā atmiņas par mūsu šīsdienas tikšanos.

Paies kāds laiks, un ilūzija sāks ievilkt jūs kā dūksnājs. Iekšējā Gaisma apdzisīs, un jūsu būtne zaudēs orientāciju. Visa telpa ap jums pildīsies ar pelēko krāsu, un jūs pārstāsiet atšķirt Gaismu no tumsas, balto no melnā.

Tieši tāpēc Es atnācu šodien, lai dotu jums savu iespēju un lai jūs vienmēr varētu izmantot šo iespēju.

Nolieciet redzamā vietā lūgsnas tekstu, ko jūs nolasīsiet visās situācijās, kad jūsu apkārtējie apstākļi jums šķitīs nepanesami, kad jums šķitīs, ka jums nav spēka izturēt jūsu apkārtējās pasaules smagumu.

Manu lūgsnu jūs varat nolasīt katru dienu, un 24 stundu laikā pēc šīs lūgsnas izteikšanas jūs varat rēķināties ar Manu personīgo aizsardzību un aizgādību.

Tātad jums ir jānostājas altāra priekšā. Jāatrod brīdis, kad nekas jūs netraucē. Jāieiet savā iekšējā telpā, jāpaliek apslēptiem tajā un jāizteic savas sirds klusumā:

"ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mīļais Alfa, es lūdzu Tevi, lai darbojas Tava dispensācija. Es lūdzu Tevi sūtīt manā būtnē Tavu tēvišķo staru. Es lūdzu Tevi pasniegt man savu palīdzīgo roku un norobežot mani no jebkādām negatīvām enerģijām un vibrācijām nākamo 24 stundu laikā. Kungs, es esmu Tavs, nāc, sargā mani!"

No šī momenta Es daru šo lūgsnu aktīvu un jums pieejamu.

Tā ir liela Debesu žēlastība, ka jums ir iespēja saņemt Manu personīgo aizsardzību, atrodoties jūsu pasaules burzmā.

Jūs varat lūgt Manu aizsardzību tik bieži, cik jūs varat un cik jums būs nepieciešams.

Katru reizi, kad jūs izteiksiet Manis doto lūgsnu, tā pastiprinās savu darbību.

Taču jums ir jāsaprot, ka šī lūgsna vienlaikus pastiprina Manu Klātbūtni jūsu pasaulē. Bet tas nozīmē, ka pretējie spēki ieradīsies tajā vietā, kur jūs raidāt savu lūgsnu.

Ja jūs nolasāt lūgsnu vienu reizi diennakts laikā, jūs saņemat Manu aizsardzību uz 24 stundām. Ja jūs raidāt lūgsnu biežāk, tad Es izpaužu savu Klātbūtni jums līdzās, un mēs kopā stāvēsim pretī visam, kas nav no Dieva jūsu pasaulē.

Ja jūs esat gatavi stāties manu kareivju rindās, Es būšu ar jums jūsu kalpošanā līdz galam.

Visi Alfas kareivji ir manā personīgā aizbildniecībā. Tomēr maz ir to, kas riskē stāties Manā karapulkā. Jo no Manas mobilizācijas brīža jums ir pienākums visu savu dzīvi veltīt kalpošanai Dievam.

Ļoti maz uz Zemes ir tādu, kas ir uz to spējīgi. Nedaudzi spēj izturēt pastāvīgu spriegumu un enerģiju refrakciju, kas iet cauri viņu ķermeņiem.

Es gribu nomierināt tos, kas jau tagad izjūt bailes un šaubas. Jūs neesat gatavi, un iespēja stāties Manu kareivju rindās jūs neskars.

Bet no tiem, kas lasa šo Vēstījumu, ir daži cilvēki, kuri ir gatavi stāties Manu kareivju rindās.

Jūs esat gatavi iznākt pirmajās Gaismas kareivju rindās.

Paies vēl kāds laika sprīdis, un Manu kareivju skaits jūsu pasaulē palielināsies. Pēc kosmiskiem mēriem ļoti drīz jūsu pasaulē paliks tikai Mani kareivji.

Tas nenozīmē, ka būs karš. Bet tas nozīmē, ka Gaisma uzvarēs tumsu. Tas ir neizbēgami. Tāpēc, ka tas ir Kosmiskais Likums.

Es atnācu šajā dienā, lai atgādinātu jums par jūsu Dievišķo izcelsmi un par jūsu Dievišķo uzdevumu.

Esiet vienmēr uzticības un gatavības pilni, un Es būšu ar jums vienmēr!

ES ESMU Alfa, jūsu Tēvs Debesīs ES ESMU!

 

 

Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis

Lielais Dievišķais Virzītājs

2013. gada 25. jūnijā

 

ES ESMU Lielais Dievišķais Virzītājs.

Es atnācu šajā dienā, lai ievirzītu jūs jūsu Dievišķajā Ceļā. Es ļoti ceru, ka jūs visi, kas lasāt šo manu Vēstījumu, ejat Ceļu pie Dieva.

Iesākumā es vēlētos, lai jūs atliektu savus plecus, dziļi uzelpotu ar pilnu krūti un sagaidītu mani ar tik platu smaidu, ar kādu jūs sagaidāt mīlīgu, saulainu vasaras rītausmu.

Lūk, tā! Tagad mēs esam gatavi mūsu sarunai. Man pavisam noteikti jums jāsaka, ka atbildība par jūsu labo noskaņojumu pilnībā gulstas uz jūsu pleciem. Ja jūs pastāvīgi raucat savas uzacis, sakniebjat lūpas un pieņemat skarbu, ciešanu pilnu sejas izteiksmi, tad tieši tas viss pievelk jums no apkārtnes tādas pašas drūmas sejas un ciešanu pilnus skatienus.

Atcerieties, ka jūs pievelkat no izplatījuma tieši to, ko tam sūtāt. No jums pilnībā ir atkarīgs tas, kādas enerģijas jūs sūtāt pasaulei un kādā stāvoklī jūs atrodaties.

Jūs programmējat sevi katru dienu. Jūs varat ieprogrammēt sevi uz laimi, veiksmi, veselību un prieku, bet varat ieprogrammēt sevi uz ciešanām, grūtsirdību, depresiju, niknumu un pat naidu.

Visu, mīļie, jūs nosakāt paši. Nav pasaulē neviena cilvēka, kas piespiestu jūs izjust negatīvus apziņas stāvokļus. Vienīgais cilvēks visā pasaulē, kas to var izdarīt, esat jūs katrs pats. Un neviens cits.

Tāpēc es ieteiktu jums katru dienu sākt ar to, ka pieejat pie spoguļa un uzsmaidāt sev. Tas ir visvienkāršākais paņēmiens, un tas ir pieejams pat tiem no jums, kas uzskata, ka viņi ir nabagi, nelaimīgi un atstāti pabērnu lomā.

Jūs kļūstat par to, ko jūs domājat, kas jūs esat. Tas ir izplatījuma likums, kurā jūs dzīvojat. Iesākumam jums vajag mainīt priekšstatu par sevi. Jums vajag pārliecināt sevi, ka ar jums viss ir kārtībā. Un pats galvenais – jums vajag pārliecināt sevi, ka ar jums ir Dievs. Kas gan var notikt ar jums jūsu dzīvē, ja pats Dievs ir ar jums un rūpējas par jums?

Būt Dievā, Dievišķā izjūta – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis. Ja jūs vēlaties pastāvīgi būt Dievā, tad jūs vispirms ielaidiet Viņu savā sirdī, un pēc tam pēc kāda laika Viņš pārņems visu jūsu būtni. Tāpat kā saule apspīd visu zemi un visu visapkārt, Dievs caur jums tāpat apgaismos pasauli.

Šo mehānismu, kā atklāt sevī Dievu, nepieciešams apgūt katram no jums. Būt Dievā nenozīmē ārkārtēju spēju atklāšanos, mūsu diktātu pieņemšanu vai domu lasīšanu. Būt Dievā nozīmē vienmēr labu, izlīdzinātu noskaņojumu, prieku un mīlestību, kas jūs pārpilda.

Jūsu acis liecina par jums. Ja jūs esat Dievā, tad jūsu acis staro un deg ar iekšēju gaismu. Ja jūs izvēlaties dzīvot bez Dieva, tad jūsu skatiens kļūst bāls un apdziest.

Vai jūs esat pievērsuši uzmanību tam, cik jūsu apkārtnē ir nelaimīgu cilvēku, kas apkrāvušies ar daudzām problēmām, pastāvīgi ir sliktā noskaņojumā un ar drūmu skatienu?

Es jums pateikšu, ka tas viss, ko jūs ievērojat citos cilvēkos, – tas viss ir jūsos pašos.

Tad, kad jūs atļausiet sev mainīties, kad jūs ļausiet sev just prieku un labu noskaņojumu, tad visi jūsu apkārtējie cilvēki pagriezīsies pret jums ar citu pusi, un jūs ievērosiet, cik daudz ap jums ir lielisku cilvēku ar mirdzošām acīm un laipniem smaidiem.

Jūsu būtnē pastāv jūsu tagadnes un nākotnes vadības centrs. Protams, jūs pilnīgi pareizi piebildīsiet, ka jūsu tagadni un nākotni vada Karmas likums, un viss, ko jūs kaut kad esat radījuši, pie jums atgriežas, arī kā nekvalitatīvi jūsu apziņas stāvokļi. Jums ir pilnīga taisnība! Tomēr pamēģiniet visu laiku domāt par slikto, salieciet savā apkārtnē katrā istabā televizorus, no kuriem jums 24 stundas diennaktī rādīs šausmu filmas, grāvējus un ziņas par stihiskajām nelaimēm un terora aktiem. Kā jūs domājat: jūsu stāvoklis uzlabosies? Taču viena vienkārša lieta var uzlabot jūsu stāvokli: izslēdziet televizorus. Pārtrauciet atbalstīt sarunas par negatīvajām parādībām jūsu pasaulē. Koncentrējiet savu uzmanību uz pozitīvo: puķēm, dabu, dzīvniekiem, sauli, Valdoņu attēliem. Ieviesiet savās mājās un darbā brīnišķīgus paraugus, gaišus toņus.

Aizvāciet no savas dzīves visas nevarības un trūkuma izpausmes. Un pavērojiet sevi. Vai jums nekļūs vieglāk?

Ieslēdziet maigu, harmonizējošu mūziku vai klusas, melodiskas mantras, kas nomierina jūsu dzirdi. Piepildiet telpu ap sevi ar pozitīvām enerģijām.

Jums vienmēr ir jākontrolē tikai divas lietas savā dzīvē: jūsu iekšējais stāvoklis un ārējā apkārtne. Aizvāciet no savas apziņas negatīvās domas un jūtas, un aizvāciet no savas apkārtnes nepareizos, nedievišķos modeļus.

Tikai šīs divas lietas spēj atgriezt jums dzīvesprieku, piepildīt jūsu būtni ar harmoniju un mīlestību.

Ticiet man, ja jums izdosies uzturēt sevi labā noskaņojumā, tad jums izdosies izlaist caur savu būtni vairāk Dievišķās enerģijas. Dievišķā enerģija, kas iet cauri jūsu būtnei pastāvīgā, varenā un vienmērīgā plūsmā, spēj nomazgāt no jūsu četriem zemākajiem ķermeņiem daudzas negatīvās karmiskās enerģijas. Jūs pat nepamanīsiet, cik daudz vieglāk jums būs pārvarēt jebkādas nepatīkamas karmiskās situācijas jūsu dzīvē.

Vai nav tiesa, jūs taču jau daudzas reizes esat dzirdējuši šīs rekomendācijas? Iespējams pat, ka jūs tās lasījāt mūsu diktātos?

Atbildiet man uz vienkāršu jautājumu: ja tik vienkārši ir mainīt jūsu dzīvi uz labu, tad kāpēc jūs to nedarāt?

Man un citiem Dievišķajiem Valdoņiem tā ir liela mīkla. Vai šī situācija neatgādina jums to stāstiņu, kad plūdu laikā Dievs visu laiku sūta jūsu glābšanai gan laivu, gan plostu, bet jūs katru reizi atsakāties no palīdzības cerībā, ka Dievs jūs izglābs.

Kā gan var jūs glābt, ja jūs visu laiku atsakāties no mūsu palīdzības?

Tas ir neiespējami. Tomēr es ļoti ceru, ka šīsdienas vēstījums paskubinās jūs, un jūs pārskatīsiet daudzas lietas savā apkārtnē un pārvērtēsiet savu attieksmi pret to, kas ir ap jums dzīvē.

Dievs pastāvīgi ir jums blakus. Nespītējieties kā mazi bērni: ielaidiet Dievu savā dzīvē!

Tūlīt!

ES ESMU Lielais Dievišķais Virzītājs.

 

 

Es aicinu jūs rīkoties saskaņā ar saviem ideāliem jebkuros apstākļos

Sen Žermēns

2013. gada 26. jūnijā

 

ES ESMU Sen Žermēns!

Dāmas un kungi, es atkal esmu atnācis pie jums, lai apliecinātu savu cieņu tiem no jums, kas nemitīgi strādā ar sevi un dara visu iespējamo, lai Jaunā Laikmeta enerģijas ienāktu jūsu apkārtējā pasaulē!

Es atnācu šodien, lai jūs atcerētos to laikmetu, kad daudzi no jums bija iemiesojušies. Es atnācu šodien kā jūsu Bruņinieks Komandors!

Man ir jāatgādina jums, ka bija laiks, kad pastāvēja bruņinieku ordeņi. Un man ir jāatgādina jums, ka tajā laikmetā, tieši tāpat kā jūsu dienās, bija īsteni Gara bruņinieki, kas bija gatavi ziedot savu dzīvību ideālu dēļ. Un bija tādi, kas tāpat valkāja bruņas un piedalījās bruņinieku turnīros, bet viņu sirdis klusēja un nenesa pasaulē Dievišķo patiesību un īstos ideālus.

Arī jūsu dienās ir reāli Gara bruņinieki, kas ir gatavi aizstāvēt savu pārliecību jebkurā dzīves situācijā. Un ir tādi, kas, piesedzoties ar Mācību, darbojas savās savtīgajās interesēs un mēģina savākt savu draudzi un virzīt to saskaņā ar savām personīgajām interesēm.

Vai nav tiesa, tā ir ļoti izplatīta aina jūsu sabiedrībā?

Ļoti daudzi sapulcina grupas un mēģina tās vadīt. Aklie ved aklos.

Šodien es atnācu piešķirt jums ticības impulsu un īsto virzienu, kurā jūs esat aicināti doties.

Tātad ņemiet par paraugu bruņinieku goda kodeksu. Ir īstenie ideāli, par kuriem jums ir jācīnās un no kuriem jūs nevarat atteikties. Un ir īsteno ideālu viltus dubultnieki.

Kad jūs man stāstāt, ka jūs nevarat atšķirt, ka jūs nevarat noteikt, vai līderis, kam jūs sekojat, ir īsts vai viltus draudzes gans, tad jūs mānāties. Jūs vienmēr zināt patiesību! Jūsu sirdis ir vispilnīgākais atšķiršanas instruments jūsu pasaulē. Kad jūs neklausāties savu sirdi, jūs sākat klausīties savu prātu, kas vienmēr jums pierādīs, kāpēc jums ir ērtāk un drošāk kādam sekot.

Tagad jums ir jāiegūst noteiktāks priekšstats par to, kur ir patiesas vērtības un kur – to dubultnieki.

Mēness arī spīd. Taču tas spīd ar atstarotu gaismu, kas nāk no saules. Tāpat ir tie, kas jūsu pasaulē nes īstu Dievišķu Gaismu, bet ir arī tie, kas spīd ar atstarotu Gaismu. Tas ir tikpat acīm redzami, kā tad, kad jūs vērojat mēnesi un sauli.

Jūs ieejat Jaunā laikmetā. Galvenā īpašība, kas jums būs jāiestrādā sevī Jaunajā laikmetā, ir atšķiršanas īpašība. Lai attīstītu šo īpašību, jums nevajag apmeklēt lekcijas un seminārus. Šī īpašība piemīt katram no jums kopš dzimšanas. Bērnībā jums visiem bija šī atšķiršanas īpašība. Taču tad, kad jūs nokļuvāt neīstu vērtību apstākļos, kas pārņēmušas jūsu pasauli, jūs padevāties apkārtnei un sākāt paļauties uz savu miesīgo prātu un nevis sirdi.

Tāpēc jūsu uzdevums ir vienkārši atgūt savā dzīvē patiesās vērtības. Pie tādām vērtībām pieder pienākuma sajūta, cieņa, uzticība, ticība un mīlestība. Es varu jums uzskaitīt daudzas īstās īpašības. Bet jūs arī paši esat ļoti labi informēti par tām. Kad jūs piesedzaties ar maldīgiem ideāliem, mēģināt sekot viltus līderiem, jūs vienmēr savā dvēselē zināt, ka jūs esat uz maldīga ceļa. Jo tādos gadījumos vienmēr jūs virza savtīgums. Jūs mēģināt iegūt kaut ko sev. Nav svarīgi, kas tas ir, – labas attiecības, mierīga un pārticīga dzīve, vara vai nauda, kaislību vai vēlmju apmierināšana. Jebkurā gadījumā tas ir kaut kas, kas ir pretstatā Dievišķām vērtībām un īstam bruņnieciskuma Garam.

Es apzinos, ka esamība jūsu pasaulē padara gandrīz neiespējamu dzīvošanu saskaņā ar patiesajām Dievišķajām vērtībām. Jo jūsu pasaule sastāv no 90% neīsto vērtību.

Bet tieši tagad es atnācu, lai uzņemtos vadīt tos no jums, kas ir gatavi stāties zem Dievišķo Valdoņu karogiem! Tieši tagad es kā jūsu Bruņinieks Komandors aicinu jūs stāties zem mūsu karogiem!

Ir viegli gūt uzvaru, kad ienaidnieks ir vājš un mazskaitlīgs.

Gods un slava tiem, kas, būdami mazākumā, gūst uzvaras! Tagad es uzrunāju tieši jūs – tos, kas ir gatavi ziedot mirkļa izdevīgumu un pievērsties mūžīgām un nepārejošām vērtībām. Kas ir gatavi pamest iluzoro grabuļu pasauli ar degošām reklāmas ugunīm, kura pievelk jūs ar savu mānīgo ārējo spožumu, un iziet kaujas laukā par īstām vērtībām, pie kurām pieder jūsu uzticība Brālībai un Valdoņiem, un jūsu nesalaužamā ticība un mīlestība!

Es esmu gatavs uzņemties vadīt tos no jums, dāmas un kungi, kas nebaidīsies aizstāvēt savus ideālus daudzkārt spēcīgāka pretinieka priekšā!

Tālab iegaumējiet, lūdzu, savu goda kodeksu, kura pirmajās rindās ir teikts, ka jūsu iluzorajā pasaulē nav nekā, kas būtu augstāks un kam būtu augstāka vērtība nekā Dievam un Viņa Likuma ievērošanai.

Zinot šo tēzi, viss pārējais jums kļūs skaidrs un iegūs citādu nozīmi.

Arī pati jūsu dzīvība ir mazāk svarīga vērtība nekā Dievs un Viņa Likuma ievērošana. Jo, atdodot savu dzīvību par Dievu, jūs iegūstat mūžīgo Dzīvību. Bet, dzīvodami pēc mirkļa interesēm un iluzorās pasaules kaislībām, jūs zaudējat savu dvēseli uz visiem laikiem.

Es novēlu jums nostāties uz Dievišķās patiesības aizstāvēšanas ceļa. Tieši tagad ir pienācis tas laiks, kad jums ir jādemonstrē sava noteiktība un sava pārliecība iluzoro spēku priekšā, kas nekaunīgi smejas jums acīs un netic, ka vēl ir cilvēki, kuriem dzīvošana saskaņā ar ideāliem ir dzīves prioritārais uzdevums.

Es aicinu jūs rīkoties saskaņā ar saviem ideāliem jebkuros apstākļos! To sauc par īsteno bruņniecības garu! To sauc par nemirstību!

Es aicinu jūs ienākt mūžīgajā Dzīvībā! Es aicinu jūs sekot man – jūsu Bruņiniekam Komandoram.

Cienīgi ieiesim Jaunajā laikmetā – Ūdensvīra laikmetā!

ES ESMU  Sen Žermēns!

 

Par Mācības pamatiem un Mācības došanas nepārtrauktību

Mīļais Jēzus

2013. gada 27. jūnijā

 

ES ESMU Jēzus.

Par Dieva dēlu mani nosauca tie Mācības sekotāji, kas atnāca pēc manas krustā sišanas un augšupcelšanās.

Daudzas Mācības tēzes, ko es devu saviem mācekļiem manas dzīves laikā, vēlāk tika daudzējādi pārmainītas un dažkārt nedaudz izkropļotas, bet dažkārt tik kardināli mainītas, ka ieguva pat pilnīgi pretēju skanējumu. Vainīgi pie tā ir ne tik daudz paši mani mācekļi, cik tā gara tumsība, kas toreiz dominēja uz Zemes un diemžēl joprojām dominē arī jūsu dienās.

Bija vajadzīgi 2000 gadu, lai cilvēki uz Zemes, kuri sevi sauc par kristiešiem, kaut vai kādā savā, lai arī vēl nelielā daļā, sāktu pieņemt manu Mācību par reinkarnāciju un manu Mācību par Karmas Likumu.

Ja jūs bez aizspriedumiem pārlasīsiet kaut tikai tos Evaņģēlija tekstus, kas nonākuši līdz jums, tad jūs atklāsiet, ka gan te, gan tur izklaidus ir mājieni par šīm kardinālajām Mācībām. Tas ir saprotams katram, kas lasa tekstu nevis caur ārējās apziņas prizmu, bet ar visu savu sirdi.

Daudzas lietas, kad tās tiek nozaudētas vai tām netiek piešķirta pietiekama nozīme, spēj izraisīt pašas Mācības, tās būtības nepareizu traktēšanu.

Vārdi par iznīcīgo un neiznīcīgo cilvēku kļūst nesaprotami, ja jūs nezināt par Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu. Tāpat šie vārdi nav saprotami, ja jūs aplūkojat cilvēku kā miesu un asinis, bet neņemat vērā viņa dvēseli un Dieva Garu, kas ir katrā cilvēkā.

Var apelēt pie cilvēka sirdsapziņas un biedēt viņu ar Dieva sodu. Un tam var būt sava ietekme uz neattīstītu apziņu. Bet, kad cilvēks ar savu zinātkāro prātu sākt iepazīt pasaules uzbūves likumus, tad iebiedēšana un saukšana pie kārtības pārstāj darboties. Vissliktāk ir tai gadījumā, kad cilvēks novēršas no Dieva un viņa kalpotājiem. Atraida baznīcu un pašu ticību.

Tomēr vairāk attīstīti indivīdi atļaujas iet tālāk pasaules un tās uzbūves izzināšanā. Evaņģēlija vārdi "ko sēsi, to pļausi" viņiem sāk iegūt savu īsto nozīmi.

Patiešām, nesaprotot savstarpējo sakarību starp cilvēka rīcību šajā un iepriekšējos iemiesojumos un tās sekām, nav iespējams ārējai apziņai izskaidrot, kāpēc vajag ievērot tikumisko likumu un kāpēc vajag ievērot zināmas morāles normas un noteikumus.

Katram indivīdam ir jānonāk pie apjausmas par sakarību starp savām darbībām, ko viņš veic, un šo darbību sekām. Bez šīs sakarības izpratnes nav iespējams izskaidrot daudzas šķietami netaisnīgas lietas jūsu pasaulē, tādas kā mantiskā nevienlīdzība, kastu privilēģijas vieniem un nabadzība citiem, smagas slimības, kas apgrūtina kādus cilvēkus, un citu cilvēku teicama veselība.

Kāpēc ir cilvēki, kas nomirst pāragri, bet citi dzīvo ilgu mūžu. Cēloņus tam visam var atrast tikai iepriekšējās dzīvēs, un dažkārt ir pilnīgi neiespējami to izskaidrot no pašreizējā iemiesojuma un vienas dzīves apstākļu skatu punkta.

Tāpēc viens no uzdevumiem, ko cenšas paveikt Dievišķie Valdoņi, ir Mācības pasniegšana tādā formā, kādā to ir spējīga uztvert tagad dzīvojošās cilvēces apziņa. Mācības došanas nepārtrauktība ir ķīla tam, ka cilvēcei vienmēr būs tās rīcībā glābšanas trose, kas spēj izvilkt no vētrainajiem dzīves ūdeņiem tos, kas tiecas Ceļā.

Bez Mācības glābjošās troses, bez tās nepārtrauktas atjaunināšanas un nepārtrauktas pasniegšanas cilvēce ļoti ātri nolaidīsies līdz lopiskai eksistencei un nebūs spējīga atšķirt Gaismu no tumsas, patiesību no meliem, pareizu uzvedību no grēcīgas.

Diemžēl ar visām mūsu pūlēm, ko mēs veltām nepagurdami, viena daļa cilvēces nepievērš uzmanību mūsu pamācībām un joprojām dzīvo tā, it kā priekšā būtu tikai nāve.

Cilvēku paaudzes, kas savā apziņā aiziet no Dieva un necenšas iepazīt mūžīgo visuma Likumu, saviem pēcnācējiem rada sekas, kas ved uz pilnīgu degradāciju un netiklību. Un visu morāles normu pārkāpšana jau tiek uztverta kā norma.

Ja cilvēku paaudžu apziņā tiek izdzēstas zināšanas par Karmas likumu, tad katra nākamā paaudze arvien vairāk un vairāk noslīd bezdievībā un tikumiskā likuma pārkāpšanā. Jo cilvēki pārstājuši sajust sakarību starp tām nelaimēm, kas nāk pār viņiem, un viņu pašu rīcību, kas novedusi pie šīm nelaimēm.

Baznīcas institūts, kura uzdevums ir noturēt cilvēkus Dievišķā likuma rāmjos, zaudē savu nozīmi līdz ar to, ka cilvēki zaudē ticību un novēršas no tikumiskajiem ideāliem.

Vienīgais glābiņš šajos apstākļos cilvēcei ir atgriešanās pie Dieva un patiesas ticības kā apziņas stāvokļa. Uztvert Dievu nevis kā vecīti, kas attēlots baznīcu svētbildēs, bet kā iekšējo Gaismu, kas strāvo cauri visam Radītajam un kura klātbūtne ir visās būtnēs uz viņu siržu altāriem un spēj sniegt palīdzību cilvēcei tās pašreizējā attīstības posmā.

Koncepciju par Dievu, kas nedzīvo tempļos, bet piepilda ar sevi visu apkārtējo telpu, spēj saprast cilvēku prāti pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. Tajā haosā, kas pašlaik ir pasaulē, vienīgais regulators un stabilitātes garants ir iekšējais pārvaldnieks, cilvēka sirdsapziņa jeb Dievs, kas ir katrā cilvēkā.

Mēs nākam pie jums cerībā, ka daudzi no jums ir spējīgi saprast tās patiesības, ko mēs dodam šajā cilvēces attīstības posmā. Mēs no sirds ceram, ka šīs patiesības uzdīgs jūsu sirdīs un jūs kļūsiet vienoti ar Mācību, ko mēs dodam.

Kad jūs nonākat līdz šim posmam savā attīstībā, jūs kļūstat vienoti ar iekšējo patiesību jeb jūsu sirdīs mītošo Dievu, jūs kļūstat par Gaismas un zināšanu avotu jūsu pasaulei. Jo vairāk tādu gaismas nesēju ir pasaulē, jo vairāk ir garantiju, ka pasaule atjaunos savu stabilitāti un to vairs nesašūpos jebkādas aplamas mācības un ticības, kas cilvēku zināšanu trūkumu un bailes izmanto savās savtīgajās dažu indivīdu interesēs.

Es ļoti ceru, ka katrs no tiem, kas lasa mūsu Vēstījumus, kuri doti ar mūsu Sūtnes starpniecību, varēs iegūt neizsīkstošu iekšējās ticības avotu un noturīgumu pret jebkādām nekvalitatīvām ārējās pasaules izpausmēm, pateicoties šai nesalaužamajai ticībai.

ES ESMU Jēzus.

 

 

 

 

 

 

Dievišķā Patiesība kļūst saprotama ne ārējos pētījumos, bet iekšējos meklējumos

Kuthumi

2013. gada 28. jūnijā

 

ES ESMU Kuthumi. Šodien mēs iztirzāsim vēl dažas tās Mācības tēzes, ko Zemes cilvēcei māca Gudrības Valdoņi.

Bija vajadzīgs kāds laiks, lai es varētu pienākt jums tuvāk cauri pasaulēm. Pasauļu savstarpējās sadarbības procesu, tāpat kā mūsu Vēstījumu nodošanas procesu, vēl nepietiekami ir izpētījusi laicīgā zinātne. Tas ir tāpēc, ka zinātne ar aizspriedumiem izturas pret visu, kam no tās viedokļa ir kāds sakars ar pārdabisko, ko nevar izskaidrot no fiziskās pasaules un tās likumu viedokļa. Paies vēl kāds laiks, apkārtējās pasaules izzināšanas robežas ar zinātnes palīdzību paplašināsies, un tā apakšnodaļa, kas ietilpst modernajā zinātnē, ieņems plašāku, ar smalkajām pasaulēm saistītu diapazonu. Tomēr tas notiks ne agrāk kā tad, kad cilvēces progresīvie prāti noticēs mūsu eksistencei un nodibinās pastāvīgu kontaktu ar mums.

Bet pastāvīgs kontakts ar mums iespējams tikai tai gadījumā, ja jūs esat patiesi un no sirds ticat mūsu eksistencei. Un pat ar to ir par maz, jo bez ticības jums nepieciešama arī uzticība Brālībai un to nosacījumu ievērošana, uz kuru pamata mēs strādājam ar cilvēci ilgā laika posmā.

Tie no jums, kas pazīst bagātīgo ezoterisko literatūru, pilnībā ir varējuši konstatēt, ka mēdz būt divi, savstarpēji ievērojami atšķirīgi tamlīdzīga satura literatūras paveidi.

Pie pirmā ezotēriskās literatūras paveida pieder dažādi tādu cilvēku psihiskie pētījumi, kas pārsvarā strādā ar astrālo plānu un mentālā plāna zemākajiem slāņiem. Tie ir neattīstītu apziņu iespaidi par smalkajām pasaulēm, un runāsim atklāti, daudzu smalko slāņu lietu, kas tuvas fiziskajam plānam, ir neveselīgs dažu indivīdu atspoguļojums apziņā. Tas ir milzīgs literatūras daudzums, kam jūs varat pilnīgi mierīgi iet garām un nepiešķirt tam nekādu nozīmi. Vēl vairāk, es neatlaidīgi iesaku jums neaizrauties ar tāda tipa literatūras lasīšanu, jo tā var nodarīt ļaunu jūsu psihei tāpēc, ka iegremdē jūs svešu fantāziju neveselīgajās vibrācijās.

Otra tipa ezoteriskā literatūra ārkārtīgi reti ir sastopama jūsu pasaulē, un pašlaik tā vairāk ir gadījuma rakstura parādība nekā likumsakarība. Tas ir saprotams, jo proporcija "10 procentu patiesības pret 90 procentiem melu", kāda tā pašlaik ir jūsu pasaulē, ir spēkā arī ezoteriskās literatūras gadījumā.

Bet te man ir jāizdara viens neliels labojums. Sakarā ar to, ka pašlaik pretējie spēki ir pastiprinājuši savu pretdarbību, īsta un patiesa ezoteriskā literatūra jūsu plauktos ir sastopama vēl retāk. Un attiecība "1 procents pret 99 procentiem" jau ir optimistiska.

Pat tad, kad jūs sastopaties ar tīriem informācijas avotiem no mūsu viedokļa, jums jābūt piesardzīgiem un jāmēģina rūpīgi pārbaudīt jūsu rokās nonākušo izdevumu ar savas intuīcijas palīdzību. Ļoti daudzi pazīstami autori un viņu darbi, izejot caur dažu izdevēju netīrajām rokām, pārvēršas līdz nepazīšanai, patiesības procents šajā iespiestajā produkcijā pazeminās, un ir grūti noteikt, kur ir iezagušās mums svešas vibrācijas un enerģijas.

Tāpēc no vairuma ļaužu viedokļa ir pilnīgi pamatoti vispār atteikties no ezoteriskās literatūras lasīšanas, jo pastāvošajā dzīves ritmā cilvēkiem vienkārši nav laika izskatīt to surogātu daudzumu, kas pārpilnībā ir veikalu plauktos un internetā.

Taču arī te jūs gaida briesmas. Jo, atsakoties iepazīties ar to, kas vēl nav nostiprinājies cilvēces kolektīvajā apziņā un nav ieguvis ticamību cilvēku sabiedrības vairumā, jūs riskējat palaist garām izdevību un neizmantot tās zināšanas un rekomendācijas, kuras tik tiešām ir patiesas un kuras dodam mēs, Dievišķie Valdoņi, un kuras ir neaizstājamas cilvēces evolucionārās attīstības pašreizējā posmā.

Lasītājam šajā mūsu sarunas vietā jāapstājas neizpratnē, jo droši vien kāds jautājums jau pietiekami ilgi kņud viņa galvā: "Kurp gan viņš velk?"

Patiešām situācija kļūst nožēlojama. No vienas puses, mēs mēģinām sniegt cilvēcei palīdzīgu roku un parādīt pretimnākšanu, lai izietu no šķietamās strupceļa situācijas, kurā pašlaik nonākusi Zemes cilvēce. No otras puses, ar pretējo spēku aktivizācijas palīdzību pašreiz ir notikusi tāda planētas informācijas lauka piemēslošana, ka ir gandrīz neiespējami atšķirt, kur ir patiesība, bet kur – meli.

Izeja ir no jebkuras situācijas. Arī no šīs situācijas ir izeja. Šīs situācijas atrisinājums atrodas virspusē. Viss jūsu pasaulē pievelkas pēc vibrācijām. Tāpēc ar neapšaubāmu precizitāti jūs atradīsiet savā apkārtējā pasaulē tieši to, kas atbilst jums pēc vibrācijām. Ja jūsu vibrācijas ir zemas, tad, lai kā jūs nemēģinātu tuvoties patiesam informācijas avotam, jums nekas neizdosies.

Bet pareizs ir arī pretējais apgalvojums: ja jūsu vibrācijas ir augstas, tad, lai kā jūs nemēģinātu atrast grāmatu vai citu informācijas avotu, kas neatbilst jūsu vibrācijām, jums tas neizdosies.

Uz ko tad es jūs aicinu mūsu šīsdienas sarunā? Es ļoti ceru, ka visi, kas lasa šo manu Vēstījumu, lasa to tieši tāpēc, ka viņu vibrāciju līmenis ļauj viņiem lasīt šo Vēstījumu.

Tagad jums atlicis nākamais solis. Apstāties.

Apstāties jūsu garīgajos meklējumos.

Tas nenozīmē, ka jums ir jāapstājas jūsu reālajos garīgajos meklējumos. Jums tikai jāpārstāj pārlūkot dažādus informācijas avotus ārējā pasaulē.

Ja jūsu intuīcija saka, ka jūs esat atraduši patiesu avotu, tad pārtrauciet izmēģināt citus avotus. Apstājieties pie viena avota un dzeriet ūdeni tikai no tā.

Te var minēt analoģiju ar jūsu fizisko pasauli. Pieņemsim, ka jūs meklējat ielejā avotu, lai remdētu savas slāpes. Jūs pagaršojat ūdeni no avota un brīnāties par tā kristāldzidro tīrību un labo garšu.

Gudri cilvēki apstāsies pie šī avota un dzers, un arī paņems šo ūdeni rezervē savos rezervuāros un traukos.

Mazāk gudri cilvēki aizies pagaršot ūdeni no cita avota. Ūdens šajā avotā būs rūgteni sāļš. Tad viņi ies pie nākamā avota. Tajā avotā ūdens izrādīsies piesmacis. Pēc tam viņi ies pie nākamā avota, bet tajā avotā ūdens būs netīrs. Galu galā šie cilvēki riskē nekad neatgriezties pie avota ar tīru ūdeni un turpinās staigāt un dzert netīru ūdeni.

Tāpēc tad, kad jūs ar visu savu būtni saprotat, ka jūsu priekšā ir tīrs Dievišķās Patiesības avots, nekad nemeklējiet citus avotus. Jo Dievišķā Patiesība ir viena, un tā kļūst saprotama ne ārējos pētījumos, bet iekšējos meklējumos.

No ārējā ir nepieciešams pāriet pie iekšējās zināšanas. Ārējais ir tikai stimuls jūsu apziņai, lai ieietu saskarsmes telpā ar Dievu, kas dzīvo jūsu pašu būtnes iekšienē.

Iespējams, ka es šodien nogurdināju jūs ar savām pārdomām. Tomēr es ļoti ceru, ka tie nedaudzie, kam es šodien devu savu Vēstījumu, sadzirdēs mani un izmantos manus padomus.

ES ESMU Kuthumi.

 

 

Es apsveicu jūs ar Gaismas spēku panākumiem

Valdonis Morija

2013. gada 29. jūnijā

 

ES ESMU El Morija!

Es priecājos jūs sveikt šajā dienā!

Es redzu jūsos neviltotu interesi par Mācību, ko mēs dodam, un es esmu apmierināts, ka, neņemot vērā visas grūtības, mēs varējām dot šo Vēstījumu ciklu ar mūsu Sūtnes starpniecību!

Jā, mīļie, katru reizi mums nākas pārvarēt ievērojamas grūtības, lai īstenotu mūsu Mācības pasniegšanu. Diemžēl mums pretējo spēku pretestība ir nokaitēta līdz tādai augstai pakāpei, ka katru Vēstījumu ciklu mēs varam nodot ar lielām pūlēm. Un katru reizi mēs ceram, ka mūsu pūles un mūsu enerģija neizsīks smiltīs, bet jūs to apgūsiet.

Mēs esam pabeiguši kārtējo Vēstījumu ciklu, ko mēs devām ar mūsu Sūtnes starpniecību, un šoreiz – Vācijā!

Mēs ļoti ceram, ka enerģiju, kas izlieta mūsu Vēstījumu pieņemšanas vietā, asimilēs tie cilvēki, kuri ir spējīgi apgūt Augstāko pasauļu enerģijas.

Mūsu pūlēm ir jāsastop jūsu ieinteresētība Mācības izplatīšanā. Tikai tad, kad mēs atrodam sirdis, kas gatavas Kalpošanai, kad mēs esam pārliecināti, ka viņas neizniekos Vārda enerģiju, mēs realizējam mūsu Vēstījumu nodošanu.

Mēs esam ieinteresēti, lai enerģija, kas tiek izlieta katra Vēstījumu cikla pieņemšanas laikā, vienmērīgi sadalītos uz zemeslodes virsmas. Tāpēc mēs rūpīgi izvēlamies un gatavojam vietu katra mūsu Vēstījumu cikla pieņemšanai.

Nekas nenotiek nejauši. Mēs visu rūpīgi plānojam, un katrs atbrīvojušās enerģijas ergs tiek izmantots, lai mainītu situāciju uz zemeslodes un lai fiziskajā plānā notiktu lūzums Gaismas spēku labā.

Tagad man jums ir jāpasaka, ka nekad agrāk mēs nesastapām tādu pretestību, kādu mēs sastapām šī Vēstījumu cikla došanas laikā. Situāciju saasināja tas, ka mēs neatradām tos, uz kuriem varētu balstīties, kas varētu parūpēties par mūsu Sūtni vasaras cikla Vēstījumu pieņemšanas laikā.

Katru reizi situācija atkārtojas. Katru reizi mēs atrodam mūsu sekotājus, kas pirms iemiesojuma uzņēmās saistības kalpot Brālībai un mūsu Sūtnei, un katru reizi, kad pienāk kalpošanas moments, mūsu čhēla atrod svarīgākas lietas, un viņi cits pēc cita noiet no Ceļa.

Mēs vērojam šādu ainu ne vienu vien gadu tūkstoti. Kad mēs esam tālu, kad nenotiek tieša mūsu enerģiju pārnešana, daudzi mūsu čhēla iepriecina sevi ar ilūziju, ka viņi ir uz Ceļa un kalpo Brālībai. Taču tad, kad mēs tuvojamies, kad mēs pienākam jums tik tuvu, cik iespējams, jums steidzami atrodas svarīgākas lietas, un jūs cits pēc cita aizejat, pamezdami mūs un mūsu Sūtni.

Mīļie, Dievs vienmēr parūpēsies par Sūtni! Sūtne ir manā personīgā aizsardzībā un aizgādībā. Bet vai jums šajā un nākamajos iemiesojumos būs vēl cita iespēja kalpošanai?

Iegaumējiet reizi par visām reizēm: ne jūs parādāt laipnību, kad kalpojat mūsu Sūtnei, bet gan mēs un mūsu Sūtne parāda jums godu, ļaujot kalpot Brālībai.

Šo patiesību, tāpat kā daudzas citas Dievišķās patiesības, jūs pārgrozāt ar kājām gaisā.

Tomēr ir Dievišķā kārtība un ir Dievišķais Likums. Lai kā jūs nemēģinātu atvirzīt no sevis Dievišķo Likumu, tas joprojām pastāvīgi ir spēkā.

Pats galvenais, ko mēs sasniedzam ar katru mūsu Vēstījumu nodošanu, ir graudu atdalīšana no pelavām. Pēc tā, kā jūs rīkojaties, kad jums tuvojas Dievišķās enerģijas, mēs pilnīgi droši varam spriest, kurā pusē jūs īstenībā darbojaties. Visi jūsu vārdi un apgalvojumi par uzticību Brālībai un mūsu Sūtnei paliek malā. Jūs aizmirstat par savu uzticību, par savu kalpošanu un par savām saistībām un aiztraucaties uz pirmo vilinājumu, kas atnāk no ārējās pasaules. Jūsu miesīgais prāts vienmēr jums ieskaidros un pierādīs, kāpēc bija pareizi tas, ka jūs izvēlējāties iepriecināt savu ego un nevis turpinājāt savu virzību Ceļā.

Daudzi no jums pat nenojauš, ka jūsu dvēselēm tā ir pēdējā iespēja atgriezties uz Ceļa. Jūs pat neapzināties, ka izdarāt liktenīgu izvēli. Ir ļoti skumji to apzināties. Jo vairāk tāpēc, ka daudzi no jums lasa mūsu dotos Vēstījumus gandrīz vai no pirmās dienas.

Mīļie, Dievs nekļūs par apsmieklu. Bet jūs izdarāt savas izvēles citu pēc citas. Un Dievs paveic savu galveno uzdevumu: starp cilvēciskajiem indivīdiem atlasa tos, kas ir gatavi nākamajai evolūcijas pakāpei, un atšķir no tiem, kas ir nederīgi un papildinās cilvēces vēstures neizdevušās lappuses.

Tur, kur atrodas mūsu Sūtne, vienmēr notiek reāla Gaismas atdalīšana no tumsas apkārtējā realitātē un vispirms jau cilvēku dvēselēs. Tā ir Lielās Baltās Brālības Sūtnes mantijas īpašība, un tā ir tikpat neatņemama kā Dieva un Valdoņu Vārds, ko nes mūsu Sūtne.

Tagad man jums jāpasaka, ka mūsu Vēstījumu cikls ir pabeigts. Mēs esam apmierināti ar to, ka mums izdevās izliet vēl nebijušu Gaismas daudzumu caur mūsu Vēstījumiem šajā reizē.

Es apsveicu jūs ar šo Gaismas spēku panākumu!

Es novēlu jums iegūt to apzinīguma pakāpi, kas ļaus jums atšķirt vismazākās tumsas spēku izpausmes jūsu būtnē un ārpus jums.

Es novēlu jums, lai jūsu ticība un uzticība Brālībai tā nostiprinās, ka tā jūs izvedīs cauri visām duālās pasaules lamatām un ļaus jūsu dvēselei atgriezties Mājās – pie Dieva!

Es apzīmogoju šī Vēstījuma došanas laikā visu Gaismu, kas bija izlieta šajā mūsu Vēstījumu ciklā, lai neviens, kas nav no Gaismas, nevarētu to izmantot.

Ir piepildījies! Ir pabeigts! Ir apzīmogots!

ES ESMU El Morija!

 

 

 

 

Jūsu pasaulei neizbēgami ir jāmainās, lai turpmāk attīstītos pēc Dievišķa parauga

Sanats Kumara

2013. gada 20. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atkal atnācu pie jums, Zemes bērni.

Katru reizi mūsu atnākšanas laikā jums tiek dota iespēja ielūkoties senajās zināšanās par Visuma uzbūvi un jūsu kā vienotā visuma daļas misiju.

Jā, mīļotie, katram no jums ir uzticēta īpaša misija šī Visuma vienotā evolūcijas procesa ietvaros.

Ļoti grūti dažkārt ir pārciest jūs pārņēmušos maldīgos uzskatus un samierināties ar tiem.

Brīvās gribas likums ir nesatricināms jūsu pasaulē. Tomēr ir kosmiskie termiņi, un ir Dievišķās iespējas koridors. Es atnācu atgādināt jums, ka Dievišķā iespēja sašaurinās. Jūsu pasaulei neizbēgami ir jāmainās, lai turpmāk attīstītos pēc Dievišķa parauga. Tā ir aksioma. Bet es esmu spiests jums to atgādināt.

Es bieži atnāku jūsu pasaulē, lai gūtu iespaidu par notiekošo procesu gaitu un laikus koriģētu tos. Tomēr jums ir jāapzinās, ka ir evolūcijas ceļš, ko jūsu dvēselēm nospraudis šī Visuma Radītājs, un ir tas ceļš, pa kuru pašreizējā laikā traucas cilvēces vairākums. Šis ceļš neved nekur. Šis ceļš ir iešana zemisko, dzīvniecisko instinktu un miesīgā prāta pavadā.

Mēs nevaram piespiest jūs atteikties no jūsu izvēles. Jums ir jāsaprot, ka ne es, ne arī kāds cits no Valdoņiem nenāks pie jums un ar varu neņems jūs aiz rokas kā nepaklausīgus bērnus, un nevilks uz Dievišķu attīstības Ceļu.

Tāda ir jūsu laika misija: atdalīt tās dvēseles, kas ir spējīgas uz turpmāko evolūciju, no tām dvēselēm, kurām jātiek sadedzinātām kosmiskajā krāsnī kā sēnalām.

Es un citi Valdoņi nāk pie jums caur mūsu Sūtni tieši tādēļ, lai dotu jums notiekošo procesu izpratni un parādītu Ceļu.

Jūsu evolucionārās attīstības posmā jums ir jābūt spējīgiem uz lielāku pašuzupurēšanos un lielāku Kalpošanu Dzīvībai. To jūsu attīstības palēnināšanos, ko mēs novērojam, ir izprovocējusi mums pretējo spēku ietekme. Jums ir jāapzinās, ka jūsu pasaulē darbojas divi pretēji spēki: viens spēks, kas virzīts uz Vispārēju Labumu un Labo, un otrs spēks, kurš vērsts uz atdalīšanos, individualizāciju, egoismu, viszemiskāko instinktu uzkurināšanu.

Aiz visām jūsu pasaulē notiekošajām parādībām jums ir jāatšķir šo divu spēku darbība. Sākumam ar to būs pilnīgi pietiekami. Jūs novērojat visu, kas notiek ap jums, un uzdodat sev tikai vienu jautājumu: kuriem spēkiem ir izdevīgi tas, kas notiek?

Ja jūs novērojat vajadzību vai tieksmju uz izlaidīgu uzvedību neapturamu pārspīlēšanu, tad jums jāapzinās, ka katra šiem procesiem jums veltīta uzmanība, gan pozitīva, gan negatīva baro šos procesus ar jūsu Dievišķo enerģiju.

Tālab mēs dodam Mācību par atteikšanos no vardarbības. Jo ir veltīgi cīnīties ar ļaunumu. Tas sāk baroties ar jūsu enerģiju un palielinās.

Vienlaikus jums ir jāapzinās, ka katrs no jums atrodas uz savas evolucionārās attīstības pakāpes. Katram no jums ir raksturīgi laist cauri Dievišķo enerģiju atšķirīgā pakāpē.

Ja jūs esat attīstīts indivīds, tad jūsu čakras ir atvērtas, un jūs laižat cauri jūsu pasaulē augstas kvalitātes Dievišķo enerģiju. Tāpēc jebkura nekvalitatīva enerģijas izmantošana jums rada lielu karmu. Pat nosodīšanas doma par pasaules nekvalitatīvajām parādībām.

Vairums no tiem, kas lasa mūsu vēstījumus, pagaidām nav spējīgi laist cauri ievērojamu daudzumu tīras enerģijas. Čakras ir piesārņotas un nespēj tikt galā ar lielu enerģijas plūsmu. Jūsu attīstības posmā ir paredzēta aktīva iejaukšanās divu jūsu pasaulē darbojošos pretējo spēku savstarpējās iedarbības procesos. Ar savām aktīvajām darbībām pret ļaunumu un aizstāvot Labo kā domās, tā arī darbos, jūs veicināt savu attīstību un savu čakru atvēršanos.

Tāpēc Mācību par atteikšanos no vardarbības, ko mēs dodam, dažādi indivīdi, kas atrodas uz dažādām evolūcijas pakāpēm, izmantos dažādi.

Vispārējā Labuma un Labā principu aizstāvēšana prasa no jums aktīvas darbības fiziskajā plānā. Bet vieniem šīs darbības būs saistītas ar reālu darbošanos fiziskajā plānā kā rīcību un fiziskās darbības, bet citiem, vairāk attīstītiem indivīdiem būs vajadzīgs iekšējo, garīgo muskuļu darbs.

Uzdrošinos jums apliecināt, ka pašreizējā cilvēces attīstības posmā ļoti neliels skaits indivīdu ir sasnieguši augstu, garīgu attīstības pakāpi. Tāpēc jūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt šiem indivīdiem uzturēt Dievišķus paraugus.

Agri vai vēlu mums izdosies no tā haosa, kāds pašlaik pastāv pasaulē, radīt sabiedrību, kas būs atbilstoša Zelta Laikmeta kritērijiem.

Bet, lai Zelta Laikmeta atnākšana notiktu pēc iespējas ātrāk un ar iespējami mazāka skaita cilvēku zaudējumiem, jums nepieciešama apzināta attieksme pret notiekošajiem procesiem un to izpratne.

Mūsu sarunu ciklu laikā, ik dienu lasot mūsu vēstījumus pārējā laikā, jūsu apziņa tiek slīpēta un mainās. Tie cilvēki, kas katru dienu lasa mūsu vēstījumus septiņu un vairāk gadu laikā, automātiski ieiet cilvēces zelta fondā.

Tālab viss noslēpums, lai turpmāk sekmīgi virzītos evolūcijas Ceļā, ir ielikts mūsu vēstījumos un jums ir  jau dots.

Viss atkarīgs tikai no jūsu tiekšanās un motīva, kas jūs vada dzīvē.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

Gara spēks vada pasauli

Mozus

2013. gada 21. decembrī

 

ES ESMU Mozus.

Es atnācu pie jums no jauna. Es atnācu tāpēc, ka cilvēcei vajadzīga vadība un palīdzība, kas nāk no Dievišķajām Būtnēm.

Es esmu dzīvojis uz Zemes, un es zinu apstākļus, kādos cilvēce ir pašlaik. Es esmu ārkārtīgi norūpējies par visu, kas notiek uz Zemes, jo tā ir mana dzimtā planēta, kas ir mana saprāta šūpulis.

Tagad es vēlos dot jums savas pamācības, kas būs aktuālas lielākajai daļai cilvēces, kura ir iemiesojumā. Pirmām kārtām es priecājos, ka ar grandiozām pūlēm izdodas saglabāt līdzsvaru uz planētas. Bet es arī saprotu, ka cilvēces evolūcija var būt sekmīgāka ar nosacījumu, lai lielāka būtu savstarpējā mijiedarbība starp mūsu pasaulēm: pasauli, kurā pašlaik atrodaties jūs, un pasauli, kurā mīt cilvēces labākie pārstāvji, kas sasnieguši augšupcelto apziņas stāvokli.

Patiešām līdzās jums pastāv vesela augsti attīstīta civilizācija, kas sastāv no cilvēces labākajiem pārstāvjiem. Tā atrodas vārda tiešajā nozīmē tur, kur atrodaties jūs, tajā pašā telpā, bet citās frekvencēs. Jūsu savstarpējā mijiedarbība ar šo augsti attīstīto civilizāciju viscaur un pilnīgi ir atkarīga no jūsu vēlēšanās. Jums nepieciešams savā apziņā pieļaut šo sakaru iespēju. Jums nepieciešams mainīt savu apziņu tiktāl, lai savstarpējā mijiedarbība kļūtu iespējama. Tā ir realitāte, kas pastāv. Atlicis mazākais: jums jāgrib iegūt sakarus ar pasauli, kurā mīt Dievišķie Valdoņi.

Tāda pasauļu atšķirtība nākotnē vairs nepastāvēs. Bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka ne visi cilvēces pārstāvji spēs tuvoties un turpināt savu eksistenci jaunajā realitātē. Diemžēl tā tas ir.

Pat ne visi tie, kas tagad lasa šo manu vēstījumu, spēs pārvarēt sevī kaut ko, kas traucē turpmākajai evolūcijai.

Jūsu turpmākā attīstība viscaur un pilnīgi ir atkarīga no tām pūlēm, kādas jūs pieliekat savu nepilnību un trūkumu pārvarēšanai.

Jūsu civilizācija nevarēs pastāvēt ilgāk par noteiktu robežu, ko iezīmējis Dievs. Jūsu civilizācija nevarēs pastāvēt tāpēc, ka tā ir atdalījusi sevi no Dieva un Viņa Likuma. Bet tiem cilvēces pārstāvjiem, kas spēs pieņemt Dievišķo Likumu un ievērot to, durvis uz turpmāko evolūciju ir plaši atvērtas.

Jums jau vistuvākajā laikā stāv priekšā savas ticības un apņēmības demonstrēšana. Tālab es atnācu pie jums šodien. Daudzi no jums ir uzticīgi kalpojuši man mana iemiesojuma laikā uz Zemes. Es atceros jūsu uzticību un tagad esmu gatavs sniegt jums visu iespējamo palīdzību.

Es redzu, ka jums vajag, lai es kārtējo reizi atgādinātu jums par nepieciešamību ievērot Dievišķo Likumu, ko es uzrakstīju uz akmens plāksnēm.

Ir pagājuši gadu tūkstoši, un līdz šim laikam es esmu spiests nākt un atgādināt jums par nepieciešamību ievērot Dievišķo Likumu jūsu dzīvē.

Vienīgi tas spēj izraut jūs no ilūzijas važām, tikai tas spēj atvērt jums Dievišķās iespējas logu un Ceļu uz turpmāko evolūciju.

Jūs esat aizmirsuši par Dievu. Tās civilizācijas, kas aizmirst par Dievu, ir lemtas nebūtībai.

Es runāju jums par Dievu kā par Augstāko Likumu, kas pastāv šajā visumā. Jūs varat izlikties, ka nekāds likums neeksistē. Kādu laiku jūs varat eksistēt pēc jūsu izdomātiem likumiem. Taču tas ir iespējams tikai līdz noteiktai robežlīnijai, ko Dievs jums ir iezīmējis.

Tāpēc es šodien uzrunāju jūs, tos no jums, kas savā apziņā ir gatavi pieņemt Likumu un ievērot to savā dzīvē.

Mīļotie, nevajag iet uz ielas un kliegt par nepieciešamību ievērot Dievišķo Likumu. Nē, tas nav Valdoņu ceļš. Valdoņi jūs māca savās sirdīs pakļauties Likumam. Tāpēc šis Ceļš tiek dēvēts par Iekšējo Ceļu.

Ārējais paklausīgi atkārto jūsu iekšējo stāvokli. Tāpēc visām jūsu rūpēm jābūt par uzticību Dieva Likumam savās sirdīs, savā iekšējā telpā.

Jūs varat saglabāt uzticību Dievam un ievērot Viņa Likumu pat tad, kad atrodaties cietumā. Jūsu iekšējā brīvība nav atkarīga no ārējās apkārtnes, lai kur arī jūs neatrastos.

Tāpēc es saucu jūs izpaust jūsu Dievišķo Brīvību, kas ir jūsu apziņas īpašība un vienmēr ir ar jums, pat tad, kad jūs esat ieslēgti ārējās pasaules ilūzijas važās.

Jūs saprotat, par ko es runāju?

Es runāju par to, ka tikai jūsu iekšējo sasniegumu pakāpe paver jums ceļu uz turpmāko evolūciju.

Pretestību ārējiem iluzorajiem spēkiem nepieciešams pārvarēt jūsu apziņā.

Kad cilvēki ir neattīstīti, viņi iziet ielās, rīko revolūcijas, gāž varas institūcijas.

Es mācu jūs mainīt ārējo iekšējā mainīšanas ceļā. Šis ir tas Ceļš, kurā jūs ved Dievišķie Valdoņi.

Jūsu iekšējo vētru nomierināšana ļauj sasniegt ārējo orkānu nomierināšanos. Iekšējais vada ārējo. Gara spēks vada pasauli.

Tāpēc mums pretējie spēki dara visu, lai jūsu Gars apklustu. Šis karš pret jūsu Garu neapstājas ne uz mirkli. Visa modernās sabiedrības industrija ir vērsta uz cīņu pret jūsu Garu.

Taču jūs nevis to apzināties un liekat iluzorajiem spēkiem pretī savu ticību un uzticību Dievam, bet jūs ejat iluzoro spēku pavadā un ciešat sakāves citu pēc citas.

Padomājiet par maniem vārdiem tad, kad jūs varēsiet to darīt. Nesteidzieties nolikt sāņus šī mana vēstījuma tekstu un aiztraukties pēc jums pakalpīgi piedāvātajām izklaidēm un surogātiem.

Es apdomāju šo manu vēstījumu jums pusgada laikā.

Nākamā pusgada laikā jums ir jāmeditē par mana vēstījuma būtību. Tikai tādā gadījumā Likums būs gandarīts. Tikai tādā gadījumā jūs apturēsiet karmu, kas rodas, ja jūs neieklausāties Valdoņu vārdos.

ES atnācu pie jums šajā dienā, lai sniegtu palīdzību un atbalstītu jūsu Dievišķību Ceļā.

ES ESMU Mozus.

 

 

 

Mainot sevi, jūs mainīsiet savu apkārtējo pasauli

Kungs Surija

2013. gada 22. decembrī

 

ES ESMU Surija.

Es ļoti priecājos par jauno tikšanos ar jums! Katru reizi, kad tiek dota iespēja pārvadīt manu Vēstījumu jūsu pasaulē, es izjūtu prieku un saviļņojumu.

Mīļotie, jūs pat nevarat iedomāties visu jums dotās žēlastības lielumu: saņemt mūsu Vēstījumus, kas nāk cauri pasaulēm un cauri mūsu Sūtnes ķermeņiem.

Jūsu apziņas stāvoklis neļauj jums līdz galam aptvert un saprast notiekošā Dievišķā brīnuma pakāpi. Ja es būtu jūsu vietā, tad es padomātu par to, kāpēc šī Dievišķā Žēlastība, šī dispensācija, šis Dievišķais brīnums notiek tik ļoti ilgā laika sprīdī.

Viss ir izskaidrojams ļoti vienkārši, mīļotie: Debesis ir norūpējušās par situāciju, kāda izveidojusies uz Zemes, un izmanto katru iespēju, lai novadītu Dievišķās enerģijas jūsu pasaulē.

Katrs mūsu vēstījumu cikls pārvada jūsu pasaulē milzīgu daudzumu Dievišķās enerģijas. Mēs izmantojam katra tāda cilvēka pārvadītājus, kas lasa mūsu vēstījumus un kas pat mazākajā mērā ir attīrījis savus ķermeņus.

Nav nozīmes, kur uz zemeslodes atrodas cilvēks, kas gatavs uztvert mūsu enerģijas. Mēs atnākam taisni pie jums, izmantojot interneta iespējas. Un Dievišķās enerģijas nektāram ir iespējams iziet caur jūsu ķermeņiem un piesātināt telpu ap jums tieši tajā vietā, kur jūs atrodaties.

Tādējādi mēs piesātinām planētas Zeme telpu ar mūsu enerģijām. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc mēs turpinām dot mūsu vēstījumus. Ir ļoti maz iemiesojumā esošo cilvēku, kas ir spējīgi saglabāt savu apziņu Dievišķā līmenī. Tālab mūsu vēstījumi ir palīdzība jums, palīdzot kaut vai īslaicīgi paaugstināt jūsu vibrācijas un tuvināt tās Dievišķam līmenim.

Jūsu pasaule ir spogulis, kas atspoguļo jūsu apziņu. Tātad, palīdzot jums saglabāt apziņu augstā līmenī, mēs mainām jūsu apkārtējo pasauli.

Salīdzinājumā ar to ietekmi, kādu uz jūsu apziņu atstāj plašsaziņas līdzekļi, protams, mūsu ietekme nav tik liela. Mēs nevaram radīt konkurenci jūsu plašsaziņas līdzekļiem. Parasti viss, ko cilvēks ielaiž savā apziņā no televīzijas raidījumiem, interneta, citiem jūsu pasaules informācijas avotiem, nogulsnējas cilvēka zemapziņā un saduļķo  tīrās Dievišķās enerģijas plūsmu. Tāpēc cilvēces lielākā daļa pašlaik nav spējīga pārvadīt Dievišķās enerģijas jūsu pasaulē. Un tāpēc jūsu pasaule cieš no hroniskas Dievišķās enerģijas nepietiekamības. Tāpēc cilvēce izjūt nekvalitatīvus apziņas stāvokļus, depresiju, naidu, agresiju.

Izjūtot nekvalitatīvus apziņas stāvokļus, cilvēks neizbēgami gremdē sevi un savus tuviniekus ilūzijā, kas atspoguļo viņa nekvalitatīvos apziņas stāvokļus.

Jūsu pasaule ir atspoguļota pasaule, iluzora pasaule. Viss jūsu pasaulē pievelkas pēc vibrācijām. Pastāvīgi gremdējot sevi nekvalitatīvos apziņas stāvokļos, jūs piesaistāt sevi nekvalitatīvai ārējai ilūzijai.

Jūs saprotat, mīļotie? Viss, kas ir jūsu apziņā, automātiski parādās ārpus jums kā jūsu apkārtne. Ja jūs pastāvīgi esat iegrimuši jaunāko ziņu pasaulē, kur ir vardarbība, agresija, revolūcijas, masu nemieri, tad pēc kāda laika tas viss sāk parādīties ap jums jūsu dzīvē.

Tādējādi cilvēce arvien dziļāk un dziļāk gremdē sevi nedievišķā realitātē.

Tāpēc pašlaik vienīgā palīdzība, kas var tikt sniegta cilvēcei, ir mūsu vēstījumi un mūsu enerģijas, ko mēs pārvadām jūsu pasaulē ar mūsu vēstījumiem.

Daudziem no jums radīsies jautājums: "Kā gan var mainīt pasauli vēstījumi, ko lasa nedaudzi cilvēki no miljardiem, kas dzīvo uz Zemes?"

Mīļotie, mēs nekad netērējam Dievišķo enerģiju veltīgi. Katra Dievišķā Žēlastība tiek rūpīgi izvērtēta Visuma Augstākajās Padomēs, pirms tā tiek dota.

Mūsu smalkās enerģijas spēj neitralizēt milzīgu daudzumu jūsu pasaules negatīvās enerģijas. Tāds ir mūsu darbs, noturot līdzsvaru uz planētas. Katrs no jums var pievienoties šim gigantiskajam darbam Zemes cilvēces glābšanā.

Ar kopīgām pūlēm mēs mainīsim situāciju uz planētas. Jums pietiek katru dienu lasīt vienu mūsu vēstījumu, ko mēs esam devuši caur mūsu Sūtni, pēc kārtas tādā hronoloģiskā secībā, kādā tie tika doti.

Mūsu vēstījumi spēj mainīt jūsu apziņas stāvokli, un jūsu apziņas pārmaiņām neatvairāmi sekos jūsu apkārtnes pārmaiņas. Mēs nevaram iepriekš prognozēt situāciju, jo mēs nezinām, cik cilvēku atsauksies mūsu aicinājumam un lasīs mūsu vēstījumus. Ļoti svarīgs ir stāvoklis, kādā jūs uzsākat lasīt mūsu vēstījumus. Tālab, lai jūsu darbs būtu maksimāli efektīvs, jums vajag noskaņoties uz mūsu vēstījumu lasīšanu un lasīt tos tikai visaugstākajā stāvoklī, uz kādu jūs esat spējīgi. Tikai tādā gadījumā jūs spēsiet pārvadīt Dievišķo enerģiju savā apkārtējā pasaulē.

Lai jūs saskaņotos ar mūsu pasauli pirms mūsu vēstījumu lasīšanas, jums ir dots vairāk nekā simt instrumentu, kuru apraksti ir mūsu vēstījumos. Vairākus instrumentus, piemēram, rozārijus vai meditācijas, Sūtne pierakstīja pēc mūsu lūguma.

Lai noskaņotos uz mūsu vēstījumu lasīšanu, jums nepieciešams vismaz stundu pirms vēstījuma lasīšanas veltīt garīgajam darbam.

Nav obligāti jāizmanto visi dotie instrumenti. Izvēlieties to, kas jums vislabāk piemērots: īsās lūgšanas, rozārijus, meditācijas, filmas.

Uzsāciet vēstījumu lasīšanu tikai tad, kad jūs esat pilnīgi harmonizējuši visus savus ķermeņus, domas un jūtas.

Mainot sevi, jūs mainīsiet savu apkārtējo pasauli.

Nedomājiet, ka jūsu apziņas mainīšanas darbs būs viegls.  Jums būs vajadzīga visa jūsu apņēmība, lai izpildītu visus Valdoņu norādījumus, kas ir mūsu vēstījumos.

Pirmajā vietā būs atteikšanās no kaitīgajiem ieradumiem, arī no nekvalitatīvas mūzikas klausīšanās, no seksuālās enerģijas ļaunprātīgas izmantošanas, atteikšanās no televīzijas skatīšanās un nekvalitatīvas informācijas internetā.

Jums būs vajadzīgs viss jūsu gribas spēks un apņēmība, lai ietu savas apziņas mainīšanas Ceļu.

Tikai tie, kas spēs izpildīt mūsu rekomendācijas un lūgumus, varēs sasniegt balvu – klātbūtni Dievišķajā pasaulē, Dieva Valstībā kā izpausmē ārpus jūsu iekšējā apziņas stāvokļa.

Es biju ar jums šajā dienā.

ES ESMU Surija.

 

 

 

Es parādu jums Ceļu, kā izkļūt no ilūzijas labirinta

Kungs Maitreija

2013. gada 23. decembrī

 

ES ESMU Maitreija, atnācis pie jums šodien, lai atkal izjustu saskarsmes sajūtas ar Zemes cilvēci.

Ir patīkami atnākt pie jums un domāt par to, ka katra mana atnākšana tuvina Jauno Laiku, kad cilvēce beidzot varēs iziet uz savas attīstības gaišā ceļa.

Agri vai vēlu tumšā josla paliks aiz muguras. Agri vai vēlu pienāks tas priekpilnais laiks, kad jūs varēsiet palūkoties atpakaļ un apjaust visu to maldu bezdibeni, kādā cilvēce mita daudzus gadu tūkstošus.

Ir laiks. Ir pienācis atmodas laiks. Jūs snaužat un nesteidzaties pamosties no miega, no saldā miega ilūzijā.

Ir pienācis laiks atmosties jaunai realitātei! Šo realitāti no jūsu pašreizējā apziņas stāvokļa atdala tikai viens solis uz priekšu. Viens solis.

Šo soli jūsu noteikti paveiksiet!

Šodien es atnācu, lai atbalstītu jūs grūtajā jūsu Ceļa posmā. Es atnācu, lai pastāstītu jums par jums pašiem. Par jūsu stāvokli pasaulē. Es atnācu, lai atgādinātu jums, ka jums visiem tuvākajā laikā noteikti būs jāizdara sava galīgā izvēle. Šī izvēle ir šāda: vai jūs vēlēsieties turpmāk iet evolūcijas ceļu vai jūs uzskatīsiet par labāku palikt pagātnē un iet pagātnes neizdevušos civilizāciju ceļu.

Jā, mīļotie, ir bijušas pagājušajos laikos daudzas civilizācijas, kas vēlējās iet savu ceļu. Un ne tikai uz jūsu planētas, bet arī citās planetārajās sistēmās.

Viss evolūcijas process sastāv no jūsu izvēlēm, ko jūs izdarāt paši, jo jums pieder brīvā griba. Ja jums nebūtu brīvās gribas, tad jūs darbotos pēc Valdoņu gribas. Bet tad jūs nevarētu attīstīties. Jo tad jūs būtu nolemti pakļauties citu gribai.

Kad bērns piedzimst, kādu laiku viņš ir pilnā atkarībā no saviem vecākiem. Viņš pats nevar pārvietoties, uzņemt barību. Bet pēc tam pienāk laiks, kad bērni paaugušies pamet tēva māju un darbojas patstāvīgi, uzņemoties visu atbildību par savu dzīvi. Tomēr gudri savu vecāku bērni uztur sakarus ar savu dzimtu un saviem vecākiem. Pieņem padomus un palīdzību.

Jūs kaut kādā mērā esat mūsu bērni, Dievišķo Valdoņu bērni. Katrā no jums ir mūsu daļiņa kā jūsu nākamās Dievišķības iedīglis.

Ir arī nepaklausīgi bērni, kas aizmirsuši par savu radniecību, par saviem Debesu aizbildņiem un tā aizrāvušies ar ilūziju, ka šādā situācijā viņiem ir ļoti grūti atcerēties, kas viņi ir īstenībā, kā viņi nokļuva savā bēdīgajā bāreņu situācijā un ko vajag darīt, lai atgrieztos Tēva Mājās.

Atšķirībā no daudzajām par bāreņiem kļuvušajām dvēselēm, kas apmaldījušās jūsu pasaulē, ir zināms skaits dvēseļu, kas atceras savu Dievišķo uzdevumu, savu Dievišķo izcelsmi. Tieši šīs dvēseles es uzrunāju šodien, un tieši šo dvēseļu vadību es uzņemos viņu Iesvētījumu Ceļā.

Jūsu ir ļoti maz, un katru no jums es labi pazīstu un strādāju ar jums daudzu jo daudzu jūsu iemiesojumu garumā.

Pašreizējie apstākļi pasaulē rada papildu grūtības mūsu saskarsmei un mūsu sakariem ar jums.

Daudzi no jums ir aizmirsuši mani. Bet es atceros jūs. Katru no jums. Tāpēc es reizi pa reizei atnāku, lai atjaunotu mūsu saskarsmi un mūsu saiti, kas nepārtrūkst tūkstošiem gadu laikā. Pat tad, kad jūs tik ļoti iegrimstat ilūzijā, ka aizmirstat par Dievu un par Valdoņiem, mūsu saikne turpinās smalkākos esamības plānos.

Daudzi no jums no jauna saņem savus testus Ceļā. Daudzi no jums var pat nesaprast, ka viss, kas ar viņiem notiek dzīvē, ir tikai testi, ko viņi saņem atkal un atkal no iemiesojuma iemiesojumā.

Galvenais tests ir tests par nepiesaistīšanos nekam materiālam. Ja jūs esat pārāk piesaistījušies saviem bērniem, saviem vecākiem, saviem mīļajiem un lietām, tad dzīves apstākļi jums atņems jūsu piesaistīšanās objektu.

Visa galvenā izvēle, ko jūs izdarāt savā dzīvē no mūža mūžā, – tā ir izvēle par labu Dievišķajai pasaulei vai izvēle par labu iluzorajai pasaulei.

Kad jūs izvēlaties iluzoro pasauli, jūs piesaistāt sevi iluzorajai pasaulei un turpināt iemiesoties tajā.

Ja jūs izvēlaties Augstāko pasauli, tad jūs pārejat Augstākajā pasaulē.

Mūsu visuma īpašība ir tāda, ka katrs cilvēks ieņem to vietu uz evolūcijas pakāpieniem, kas atbilst viņa apziņas attīstības līmenim. Tāpēc tas, ka jūs esat nokļuvuši jūsu pasaulē, liecina par to, ka piesaistīšanās dēļ jūsu pasaulei jūs pastāvīgi izdarāt izvēli par labu jūsu pasaulei.

Mana kā jūsu Iesvētītāja uzdevums ir izskaidrot jums jūsu piesaistes un šķēršļus jūsu Ceļā. Tikai tad, kad jūs pārvarat sevī jebkādas piesaistes un savas būtnes nepilnības, tikai tādā gadījumā jums ir iespēja pāriet citā, pilnīgākā pasaulē.

Enerģētisko robežu starp pasaulēm var pārvarēt tikai, paaugstinot jūsu vibrācijas.

Tomēr jūsu pasaule dara visu, lai piesaistītu jūs sev. Bet jūs ticat jūsu ilūzijai, un ilūzija jums kļūst par realitāti.

Ar katru jūsu jauno iemiesojumu spēle kļūst sarežģītāka, un jūs esat spiesti atrasties sliktākos apstākļos, lai demonstrētu savu tiekšanos un apņēmību un beidzot izrautos no ilūzijas lamatām.

Jūsu ilūzija tagad piedāvā jums visizsmalcinātākos paņēmienus, lai pastāvīgi noturētu jūsu apziņu viszemākajā vibrāciju līmenī. Viss, kas ir ap jums jūsu dzīvē, rada jums šķēršļus jūsu Ceļā uz augstākām pasaulēm.

Jebkura modernā industrija liek jums pazemināt jūsu vibrācijas un vārda tiešajā nozīmē ar varu atrauj jūs no Augstākajām pasaulēm.

Tāpēc jūsu uzdevums ir nepadoties ilūzijas viltīgajiem trikiem un ar garīgo prakšu un metodiku palīdzību tā uztrenēt savus garīgos muskuļus, lai saglabātu neatkarību no iluzorajiem spēkiem visgrūtākajās dzīves situācijās.

Jūs atrodaties iesvētījumu piramīdā. Es parādu jums Ceļu, kā izkļūt no ilūzijas labirinta.

Vai daudz ir to, kas spējīgi mani sadzirdēt?

Es zinu, ka mani uzticīgie bodhisatvas ir spējīgi sadzirdēt mani un sekot man, lai arī kādā ilūzijā viņi neatrastos.

Tur, kur izies viens, izies dvēseļu miljoni.

ES ESMU Maitreija.

 

 

Jums vajag ieguldīt maksimālās pūles, lai atgūtu savā dzīvē Dievu

Māte Marija

2013. gada 24. decembrī

ES ESMU Māte Marija.

Es atnācu pie jums šodien par zīmi, kas vēstī, ka Dieva dēlus un meitas uz planētas Zeme gaida labāks liktenis.

Pašlaik ziemeļu puslodē ir ļoti maz saules, un tikai cerība silda cilvēku dvēseles. Jūs zināt, ka paies neilgs laiks, un ar katru dienu saule sāks pacelties arvien augstāk un augstāk virs apvāršņa.

Tāpat arī jūsu garīgajā dzīvē: cilvēces apziņas mijkrēslim nenovēršami ir jādod vieta skaidrai, saulainai dienai. Jūsu Dievišķības saulei ir jāapgaismo jūsu saprāts un visas jūsu domas un jūtas. Un tas notiks, mīļotie.

Tagad jūsu pasaulē plosās tumšie spēki un enerģijas. Katrs cilvēks, kas pārvada gaišo enerģiju jūsu pasaulē, tiek pakļauts nosodījumam un pat vajāšanai. Tas ir ļoti bēdīgi.

Kādreiz mans dēls Jēzus pilnā mērā izbaudīja cilvēku naida un antipātiju izpausmes. Viņš savu dzīvi veltīja kalpošanai cilvēkiem. Daudzus jo daudzus neārstējami slimus cilvēkus viņš izdziedināja ar Dieva palīdzību. Daudzi cilvēki nāca skatīties brīnumus, ko rādīja mans dēls Jēzus.

Taču, jo vairāk viņš darīja cilvēku labā, jo lielāka auga un nostiprinājās opozīcija viņam un viņa misijai.

No cilvēciskās loģikas viedokļa ir ļoti grūti izskaidrot, kas notika, kad dusmās sajēgu zaudējušais pūlis, kurā bija arī tie cilvēki, ko Jēzus izdziedināja, savā trakumā pieprasīja mana dēla sodīšanu.

Taču, ja mēs ļausim sev pacelties augstākā apziņas līmenī, tad skumjais Kristus krustā sišanas notikums kļūs saprotams. Jēzus atnesa pasaulē milzīgu daudzumu Gaismas, ne tikai zināšanu Gaismu, bet arī ļoti lielu Dievišķās enerģijas daudzumu.

Zemapziņas līmenī viss, kas nav no Gaismas, izjuta naidīgumu pret Kristus misiju. Šis naids bija to spēku izpausme, kas darbojas pret Gaismu. Jūs zināt likumu: katrai darbībai ir vienāda un pretēji vērsta pretdarbība. Šis fiziskās pasaules likums pilnībā ir spēkā arī garīgajos procesos, kas norisinās pasaulē. Ja cilvēkam ir potenciāls nest Dievišķo Gaismu iluzorajā pasaulē, tad viņš sastapsies ar to spēku opozīciju, kas aizstāv ilūziju.

Tā tas ir, mīļotie. Līdz šim laikam šis likums darbojas jūsu pasaulē.

Caur Jēzus Kristus paraugu daudzām kristiešu paaudzēm bija iespēja mācīties šī likuma darbību. Daudzi patiesi kristietības piekritēji, kas ievēro Kristus Mācības būtību, nevis burtu, joprojām izjūt pretējo spēku spiedienu.

Šī opozīcija ir neizbēgama jūsu pasaulē un nevar izbeigties vienā mirklī. Tāpat kā viss jūsu pasaulē, arī divu galveno šajā visumā darbojošos spēku pretstāve nevar izbeigties vienā mirklī. Bet ar laiku šai pretstāvei ir jāiegūst mazāk postošs raksturs. Un tālā nākotnē šie divi spēki nolīdzsvaros savas izpausmes tiktāl, ka no to pretstāves dzims sadarbība un savstarpēja mijiedarbība.

Daudzi no jums, mīļotie, ir opozīcijā cits citam. Tas notiek pat tad, kad jūs ejat šķietami vienu garīgo ceļu.

Šo opozīciju var izskaidrot ar jūsu pasaules nepilnīgumu. Tāpēc divi pretējie spēki izpauž sevi caur jūsu būtnēm. Pašreizējā posmā šī izpausme sastāv no naidīguma, aizdomīguma un pat ienaida. Viens un tas pats cilvēks dienas laikā var nokļūt dažādu spēku ietekmē.

Tas viss, mīļotie, notiek tāpēc, ka jūsu sirdīs trūkst Mīlestības. Bet Mīlestības trūkumu jūsu sirdīs nosaka jūsu pasaules atrautība no Dievišķās pasaules.

Nav Dieva – nav Mīlestības. Tāpēc jums vajag ieguldīt maksimālas pūles, lai atgūtu savā dzīvē Dievu.

Palūkojieties uz visu, kas ir ap jums jūsu pasaulē. Reklāma, pilsētnieciska ainava, drūmas garāmgājēju sejas, televīzijas raidījumi. Jūsu pasaule nav draudzīgi noskaņota pasaule. Pastāvīgi būdami šausmu, spriedzes un drūmuma apstākļos, cilvēki piesātinās ar šo ārējās pasaules stāvokli. Jaunatne jau savos agrīnajos gados zaudē to optimisma un prieka lādiņu, kam dabiski vajadzētu būt raksturīgam jaunam cilvēkam.

Īstais prieks tiek aizstāts ar surogātiem: filmu, mūzikas surogātiem, narkotikām.

Īstā Mīlestība tiek aizstāta ar surogātmīlestību, kam nav nekā kopīga ar augstajām Mīlestības jūtām.

Dzīvojot nedievišķā pasaulē, ir ļoti viegli pazaudēt dvēseli. Tieši tāpēc, ka jūsu laiks daudzu iemiesojumā esošu cilvēku dvēselēm ir bīstams, īpaši jaunatnei, es un citi Valdoņi nākam pie jums, lai dotu jums jūsu pasaulē notiekošo procesu izpratni un atgādinātu jums, ka ne vienmēr pasaule bija tik nožēlojama un ka cilvēci gaida gaiša nākotne.

Sākumā šī nākotne izaugs nedaudzu cilvēku sirdīs. To sirdīs, kam ir stiprs Gars un kas ir spējīgi apkārtējai ilūzijai likt pretī savu ticību un uzticību Dievam un Valdoņiem. Vēlāk, kad tādu dvēseļu, kam ir Dievišķs apziņas stāvoklis, kļūs vairāk, cilvēces vairums sāks pagriezties uz Gaismas pusi. Bet cilvēki, kam būs pašreizējais apziņas līmenis, kāds tagad piemīt cilvēces vairumam, tiks uzskatīti par izņēmumu, par izdzimteņiem, kuri pelna bezgalīgu Līdzcietību un Mīlestību.

Tikai Līdzcietības, Žēlsirdības un Mīlestības iedarbībā daudziem no jums dvēseles spēj izlīdzināt garīgās krokas savās goda drānās un atspirgt Dzīvei.

Mana dēla Jēzus varoņdarbs bija tas, ka viņš joprojām juta Mīlestību pret tiem cilvēkiem, kas spīdzināja viņu un alka viņa nāvi.

Tieši tāpēc kristiešu miljoni visā pasaulē joprojām pielūdz un godā mana dēla varoņdarbu.

Es paredzu, ka daudzi no tiem, kas tagad lasa šo manu Vēstījumu, nākotnē būs spējīgi atbildēt ar Mīlestību uz visām iluzoro spēku viltībām un viltīgajiem paņēmieniem. Pat nāves priekšā mani bērni ir spējīgi parādīt Žēlsirdību un Līdzcietību to cilvēku dvēselēm, kas spīdzina viņus. Tāpēc, ka daudzi jo daudzi nezina, ko dara. Ja zinātu, tad nekad neatļautos tādus nodarījumus.

Jūs varat parādīt Ceļu daudzām dvēselēm, kas nomaldījušās. Lūdzieties par cilvēces apgaismību un piedodiet visiem.

ES ESMU Māte Marija.

 

 

 

 

Jums priekšā stāv atgriešanās pie Dieva

Kuaņ Iņ

2013. gada 25. decembrī

ES ESMU Kuaņ Iņ.

Tāpat kā mana māsa Marija, es atnācu pie jums ar Vēstījumu, kurā esmu nodomājusi dot jums ticības pamatus un iemācīt jūs dzīvot ar savu ticību, neņemot vērā nekādas ārējās grūtības un šķēršļus.

Tālab noskaņojieties nopietnai sarunai.

Mums būs jāapzinās aktuālā nepieciešamība pēc apvērsuma cilvēces apziņā. Ir pienācis ciklu pagrieziena laiks, un tas ir laiks, kad jūsu apziņai ir jāmainās.

Vārda tiešajā nozīmē tā būs revolūcija jūsu apziņā, par ko jums stāstīja mīļotais Babadži*.

Es šodien atnācu pie jums tāpēc, lai jūs apjaustu tuvojošās pārmaiņas.

Lielākais cilvēces vairums ir iegājis attīstības strupceļa atzarā. Dominējošā koncentrēšanās uz ārējo, uz patēriņu un baudu gūšanu no dzīves ir izraisījusi cilvēces apziņas degradāciju. Tāpēc tuvākajā laikā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai cilvēce atgrieztos uz attīstības evolucionārā ceļa, kam raksturīgs iekšējo, Dievišķo vērtību pārsvars.

Ir mūžīgās īpašības, kas paliek ar jums visā jūsu evolūcijas ceļa garumā. Šīs īpašības jums visiem ir zināmas un neprasa nekādus pierādījumus savā labā.

Labsirdība, Žēlsirdība, Līdzcietība, Mīlestība, augstsirdība, vīrišķība, uzticība, tiekšanās, pastāvīgums.

Ir ļoti daudz īpašību, kas pašlaik ir aizgājušas otrajā plānā un palikušas ārpus cilvēces interešu loka. Tāpēc mūsu un jūsu uzdevums tagad ir gādāt, lai šīs Dievišķās īpašības atgrieztos jūsu dzīvē.

Jums priekšā stāv atgriešanās pie Dieva. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā jums būs jārealizē apvērsums savā apziņā.

Tikai tad, kad jūs spēsiet pārvarēt iluzoro spēku maģiju, jūs atmodīsieties mūžīgajai dzīvei.

Es vēlos, lai jūs dzīvotu mūžīgi.

Tālab es nāku pie jums un dodu savas pamācības.

Jums šķiet, ka mani vārdi ir vienkārši un tajos trūkst dziļuma. Jums gribas saņemt barību savam intelektam, savam miesīgajam prātam.

Nē, mīļotie, miesīgajiem muskuļiem nav nekā kopīga ar garīgajiem sasniegumiem. Tieši tāpēc, ka Mācība ir ļoti vienkārša, tai uzmanību nepievērš daudzi intelektuāļi, kas pieraduši pie pseidozinātniskām frāzēm un izteicieniem.

Patiesība, Dievišķā Patiesība ir ārpus jūsu centieniem pēc ārējām izpausmēm, lai kādas tās nebūtu, arī pēc intelektuālas izsmalcinātības. Dievs nav un nevar būt tur, kur ir vēlēšanās pierādīt savu nozīmīgumu un pārākumu.

Dievs nav paredzējis radīt jelkādu izņēmumu fiziskajā plānā. Neviena organisma, vienotā Dieva ķermeņa daļa nevar pretendēt uz izņēmumu un pieprasīt sev tiesības vadīt un valdīt.

Dievišķā vadība izpaužas ne no ārienes, bet no cilvēcisko indivīdu iekšienes.

Tāpēc uzmanības fokusa virzienam jātiek mainītam no ārējā uz iekšējo.

Iluzorie spēki to vien dara, kā pastāvīgi mēģina noturēt jūsu uzmanību, pievērstu ārējām izpausmēm. Ātri mainās formas, preču ārējais izskats. Tā pati kņada valda televizoru ekrānos. Jums tiek piedāvāta nepārtraukta kadru, gaismas un skaņu efektu maiņa. Šie paņēmieni nomāc jūsu iekšējo, Dievišķo būtību. Iekšējās, Dievišķās īpašības tiek aizstātas ar ārējo surogātu pārpilnību.

Jūs pastāvīgi atrodaties informācijas plūsmā, un jums nav laika padomāt par mūžību.

Ja jūs nedomāsiet par mūžību, tad jūs nevarēsiet dzīvot mūžīgi.

Ja jūs neveltīsiet laiku pārdomām vienatnē par savām īpašībām, tad jūs nespēsiet attīstīt sevī Dievišķību.

Ja jūs nepavadīsiet laiku, lasot kvalitatīvus tekstus, tad jūs pārstāsiet domāt.

Ja jūs pārstājat domāt, tad jūs zaudējat neatkarību un pakļaujat sevi nekvalitatīvas informācijas plūsmām, kas izmet jūs uz evolucionārās attīstības ceļa nomales.

Es nepagurstu jums atkārtot, ka ir pienācis laiks, kad jums aiz visas dzīves daudzveidības ir jāatrod tas, kam ir mūžīga vērtība, un jāatsakās no visa, kas ir īslaicīgs un iznīcīgs.

Modernajiem plašsaziņas līdzekļiem raksturīgā skaļuma un rupjības vienīgais mērķis ir novirzīt jūs no evolucionārā attīstības ceļa. Mūsu uzdevums ir glābt un atbrīvot no ilūzijas džungļiem pēc iespējas lielāku dvēseļu skaitu.

Tagadējā laikā mēs pieliekam grandiozas pūles, lai pēc iespējas lielākam cilvēku daudzumam apziņā iespiestos Dievišķa attīstības ceļa aina. Mēs izmantojam visus iespējamos paņēmienus. Tomēr man jums jāsaka, ka daudzas lietas iespējams izdarīt tikai, esot iemiesojumā. Tikai ar cilvēka rokām un kājām.

Tāpēc mēs nepagurdami aicinām jūs uz konkrētām darbībām fiziskajā plānā. Mūsu vēstījumiem ir paildzināta darbība. Cilvēku apziņu, kuri lasa tos katru dienu, tie spēj mainīt tikai dažu gadu laikā. Taču mums pretējie spēki ir ieviesuši jaunas tehnoloģijas, kas cilvēkiem piemītošo dabisko vēlmi pēc zināšanām aizstāj ar tieksmi pēc informācijas.

Ir atšķirība starp zināšanu gūšanu un ziņkāres apmierināšanu pēc informācijas.

Zināšanas ir mūžīgas, informācija noveco ļoti ātri. Pastāvīgi atrazdamies informācijas plūsmā, jūs zaudējat spēju analizēt un atšķirt. Atšķiršanas īpašība tiek bloķēta ar jaunām informācijas tehnoloģijām. Ja jūs vēl neesat noskaņoti ticēt Augstākajam un šī visuma uzbūves saprātīgumam, galu galā, ja jūs neesat noskaņoti ticēt Dievam, tad jums gandrīz nepaliek izredžu iziet no ilūzijas labirinta uz mūžīgu dzīvību.

Es atnācu brīdināt jūs, ka tuvākajā laikā katram no jums ir jāizdara pārdomāta, apzināta izvēle: vai turpināt bezrūpīgi slīdēt lejup neticības un gara tumsības bezdibenī vai pacelt skatienu un vērst to uz Dievišķās apziņas virsotnēm.

Ilūzija paklausīgi pagriežas pret jums ar to pusi, ko jūs sagaidāt no tās saņemt.

Ja jūs virza pastāvīga vēlēšanās saņemt un gūt baudas no dzīves, tad jums pakalpīgi tiek piedāvātas arvien izsmalcinātākas šo baudu formas. Ja jūs pieņemat iekšēju lēmumu un tiecaties pa Dievišķu Ceļu, tad jūs atrodat savā dzīvē visu nepieciešamo, kas palīdz jums iziet uz stingra evolūcijas ceļa.

Visas atslēgas un mehānismi ir slēpti jūsu iekšienē, un tikai jūs paši pieņemat lēmumu. Ir daudzi, kas iet plato ceļu uz nekurieni, un ir citi, kas atrod šauro taciņu, kura ved uz mūžību.

Izvēle ir jūsu.

ES ESMU Kuaņ Iņ.

_________________________

* skat. Iemīļotā Babadži 2011. gada 25. jūnija vēstījumu "Pienācis laiks revolūcijai jūsu apziņā!"

 

Ja jūs nedomājat par Dievu, tad jūs atdalāt sevi no Dieva

Kuthumi

2013. gada 26. decembrī

ES ESMU Kuthumi.

Es atnācu šodien, lai runātu par galveno, kas jums ir aktuāls šajā laikā.

Kā jūs domājat, kas jums tagad ir pats galvenais?

Daudzi teiks, ka galvenais viņiem ir nauda. Citi teiks – veselība.

Daži runās par to, ka viņiem nepietiek mīlestības jūtu, ko viņi varētu just pret citu cilvēku.

Ir daudz kā tāda, ko jūs vēlētos, lai tas jums būtu jūsu dzīvē, un jums šķiet, ka tas jums ir pats galvenais.

Es nediskutēšu ne ar vienu no jums. Tāpēc, ka jūs paši izvēlaties, ar ko jums sākt nodarboties savā dzīvē. Es nenācu tāpēc, lai pārliecinātu jūs, ka tas, ar ko jūs esat aizņemti savā dzīvē, ir aplams vai nepareizs.

Es atnācu atgādināt jums, kas jums patiešām ir galvenais, un šis galvenais vairs neeksistē lielākās daļas iemiesotās cilvēces dzīvē. Protams, ka es runāju par jūsu vienotību ar Dievu.

Jūsu vienotības sajūtu ar Dievu, ar Dievu jūsos pašos, jūsu tuviniekos, draugos, vienotības sajūtu ar Dievu, kas ir katrā Dzīvības daļiņā, šo sajūtu cilvēce ir pazaudējusi.

Ja jums izdotos atjaunot šo vienotību, tad katrs no jums būtu laimīgs un nomierinājies. Jūs izjustu pilnīgu savu aizsargātību un mieru.

Vai nav tiesa, ka es uzminēju, kas jums patiešām trūkst jūsu dzīvē?

Jūs varat to dēvēt dažādi, bet tieši vienotības ar šī Visuma Radītāju un Viņa izpausmi katrā Dzīvības daļiņā jums pašlaik katastrofāli trūkst jūsu dzīvē.

Kāpēc tā ir iznācis?

Kāpēc jūs pazaudējāt savu vienotību?

Kāpēc jūs jūtaties vientuļi un neaizsargāti?

Kāpēc jūsu sabiedrībā dominējošās jūtas ir bailes?

Es esmu gatavs atbildēt uz šiem jūsu jautājumiem šajā manā Vēstījumā.

Tieši tāpēc es atnācu.

Sāksim ar to, ka jūs paši bijāt cēlonis atšķirtībai no Dievišķās pasaules. Katrā ziņā jūs jau daudzas reizes esat dzirdējuši, ka visā, kas ar jums notiek, jūs paši esat vainojami. Protams, tā ir šī visuma galvenā likuma – Karmas jeb atmaksas likuma galvenā tēze.

Visam, kas mums ir tagadnē, cēlonis ir mūsu pagātnes izvēlēs un rīcībā. Tas nozīmē, ka jūs paši esat cēlonis tam stāvoklim, kādā jūs un sabiedrība ir pašlaik, šajā momentā.

Kaut kad sen jūs spērāt pirmo soli sāņus no jums sākotnēji piemītošās vienotības. Šis solis bija virzīts uz atdalīšanās pusi. Jūs paši izvēlējāties lemt savu likteni. Un jūs izvēlējāties darboties saskaņā ar savām vēlmēm un tieksmēm.

Atbilstoši brīvās gribas likumam jūs darbojāties absolūti pareizi. Jūs mēģinājāt izpaust savu individualitāti atbilstoši tai piemītošajām tieksmēm un talantiem.

Šis jūsu izvēles moments bija pirms miljoniem gadu. Kopš tā laika jūsu apkārtējā materiālā pasaule ir mainījusies blīvuma palielināšanās virzienā. Tagad jūs visapkārt vērojat to, ko galvenokārt ir radījusi jūsu apziņa un darbības, ko jūs veicāt, pamatojoties uz savu brīvo gribu.

Kāpēc gan jūs nejūtaties laimīgi?

Kāpēc jums nav prieka?

Kāpēc jūs neesat mīlestības pārņemti, kas ir šī Visuma īpašība?

Vai ne tāpēc tā notiek, ka jūs paši sevi esat atrāvuši no Dievišķās pasaules?

Cik daudzi no jums dienas gaitā domā par Dievu? Par Dievu, kura klātbūtne ir visā radītajā un kas pēc būtības esat jūs iemiesojumā.

Ja jūs nedomājat par Dievu, tad jūs atdalāt sevi no Dieva. Šī jūsu pašu sevis atdalīšana no Dieva eksistē jūsu apziņā.

Mēs esam atraduši vienkāršu risinājumu, kā jums atgūt savu vienotību ar Dievu un ar to saistīto miera, prieka, laimes un aprimuma stāvokli.

Jums vajag tikai pastāvīgi domāt par Dievu, lai panāktu, ka Viņš atgriežas jūsu dzīvē!

Šis risinājums ir ļoti vienkāršs: ja gribi būt laimīgs – tad esi tāds!

Tomēr, tiklīdz jūs pieņemat šo vienkāršo lēmumu savā apziņā un tiecaties to izpildīt, tā jūsu dzīvē sāk notikt brīnumi vārda tiešajā nozīmē: viss ap jums sāk traucēt īstenot jūsu lēmumu kļūt vienotam ar Dievu. Pirmām kārtām jums sāk uzmākties jūsu pašu domas. Jūsu miesīgais prāts sāk piespēlēt jums idejas citu pēc citas. Jūs sākat domāt, ka būtu labi aizbraukt atpūsties pie jūras, pirms veltīt savu dzīvi Dievam. Vai arī jūs domājat, ka jums vēl par agru ierobežot sevi savā dzīvē, jo jūs pēkšņi sākat just mīlestību pret savu meiteni vai savu puisi. Vai arī jūs domājat, ka jums vajag sapelnīt pietiekami daudz naudas, lai jums būtu iespēja veltīt savu dzīvi Dievam.

Jūsu iekšējās vēlmes pievelk jums no izplatījuma iespējas jūsu vēlmju realizēšanai. Jums piezvana jūsu iemīļotais pēc vairāku mēnešu nesaskaņām. Vai arī jums piedāvā izdevīgu, labi atalgotu darbu. Vai notiek vēl kaut kas. Un jūs aizmirstat par Dievu. Jūs iegrimstat savas apkārtējās dzīves rūpēs un iespaidos.

Nedomājiet, ka tas, par ko es tagad jums stāstu, ir kaut kas slikts un pelna vispārēju nosodījumu. Nē. Tā ir vispārīga situācija, kāda tagad ir izveidojusies pasaulē. Jūs visi, kas pašlaik esat iemiesojumā, esat situācijas ķīlnieki. Jūs atrodaties iluzoro spēku slazdā.

Ja no šī ilūzijas labirinta nebūtu izejas, tad ne es, ne kāds cits no Valdoņiem nenāktu un netērētu laiku, lai dotu savus vēstījumus.

Tomēr es uzstāju, ka katrs no jums, kas lasa mūsu vēstījumus, ir spējīgs jau šajā iemiesojumā samazināt iluzoro spēku darbību tiktāl, ka ne vairs viņi vadīs un manipulēs ar jums, bet jūs paši kļūsiet par sava likteņa saimniekiem.

Tieši tāpēc mēs nākam un mācām.

Patiesībā izeja no ilūzijas ir ļoti vienkārša. Šī izeja pilnībā atrodas jūsu apziņā.

Jūs pieņemat lēmumu izkļūt no iluzoro spēku iedarbības.

Jūs izpildāt šo savu lēmumu katru dienu no rīta līdz vakaram.

Ja jūs visu laiku ejat vienā virzienā, tad jūs sasniegsiet savu mērķi.

Bet, ja jūs katru dienu mainīsiet savas kustības virzienu un no rīta iesiet pie Dieva, bet dienas otrajā pusē apmierināsiet savas vēlmes, tad jūs nekad nesasniegsiet savu mērķi – vienotību ar Dievu.

Kas jums visvairāk traucē?

Jūs paši.

Jums vajag pārvarēt tikai sava miesīgā prāta pretestību. Tas ir galvenais, ko jums vajag izdarīt. Tam dotas patiesās garīgās prakses, kas palīdz jums saglabāt savu apziņu, pastāvīgi vērstu uz Dievu.

Jums katru dienu ir jāvelta laiks garīgajām praksēm. Jūs nevarat izlaist nevienu dienu. Jo tad, ja jūs pārtraucat mīt pedāļus, kad braucat kalnā, tad jūs noripojat lejā kalna pakājē, un jums vajadzēs sākt savu braucienu no jauna.

Lūk, galvenie principi, kas jums palīdzēs, ja jūs esat pilni apņēmības atgriezties savā vienotības stāvoklī ar Dievu.

ES ESMU Kuthumi.

 

 

 

 

 

 

Jums ir jāpanāk, lai jūsu dzīvē atgriežas Dievs!

Valdonis Morija

2013. gada 27. decembrī

ES ESMU El Morija!

Šodien es atnācu pie jums!

Mani dārgie čhēla, mīļotie, ar katru reizi mana atnākšana kļūst arvien un arvien skumjāka.  

Jā, es esmu spiests konstatēt, ka daudzi jo daudzi mani skolnieki, uz kuriem es liku cerības, ir nogājuši no Ceļa.

Ilūzija, tās burvība novedusi no Ceļa daudzus no maniem visuzticīgākajiem skolniekiem, kas bija ar mani daudzu iemiesojumu garumā.

Šodien es konstatēju šo bēdīgo parādību.

Ko darīt? Vai vajag krist panikā un izmisumā?

Es jums teikšu, ka mūsu uzdevumi nav mainījušies. Arī mazākā skaitā mēs esam spējīgi izpildīt šos grandiozos uzdevumus!

Katrs no jums, maniem skolniekiem, kas ir iemiesojumā, kļūst zelta vērts. Katram no jums ir jācīnās ar tūkstoškārt pārākiem ilūzijas spēkiem.

Nu nekas, jums tā nav pirmā reize. Atcerieties savu iemiesojumu kopā ar mani karaļa Artūra laikā.

Jūsu bruņnieciskajam garam un uzticībai Dievam ir jāatmostas!

Man jums jāsaka, ka ne visi Valdoņu plāni virzās uz priekšu tā, kā bija iecerēts. Mēs ciešam sakāvi citu pēc citas un zaudējam pašus pārbaudītākos kareivjus. Tas ir nožēlojami... Bet es aicinu jūs pastāvīgi iet tikai Augstāko ceļu!

Tikai tai gadījumā, kad jūs saglabājat savu apziņu, pastāvīgi koncentrētu uz Dievu, jūs kļūstat mums pretējiem spēkiem neievainojami.

Tikai uzticība Dieva Gribai!

Tikai apņēmība sasniegt uzvaru!

Tikai vēlēšanās izturēt!

Es zinu, ka ir grūti. Es zinu, ka daudzi noklīduši no Ceļa. Bet es zinu arī, ka cīņas iznākums starp Gaismu un tumsu ir iepriekš nolemts! Un es zinu, ka katrs uzticīgs Brālības līdzstrādnieks ir spējīgs turēties pretī veseliem nāves un elles spēku karapūļiem.

Gara bruņinieki! Jums jākļūst saliedētiem pirms izšķirošajām cīņām!

Es teikšu, ka jums vajadzēs parādīt visas savas spējas un talantus. Jums vajadzēs atmest visu, kas jūs piesaista ilūzijai un tās izpausmēm kā ārpus jums, tā arī jūsos.

Tieši tagad! Tieši šajā laikā mums būs jāiztur un jārada spēku pārsvars izšķirošajā kaujas posmā!

Tāpēc es uzskatu, ka nevajag atslābināties un nav vērts krist panikā.

Vajag izlīdzināt kaujas ierindu un tiekties uz uzvaru.

Jā, ne viss izdodas. Jā, skaitliskais pārsvars pagaidām vēl ir pretējo spēku pusē.

Tomēr mēs nepagurstam jums atkārtot, ka Gaismas spēki uzvarēs! Tāpēc, ka tāds ir šī Visuma likums!

Jums katru minūti un katru sekundi, kamēr esat iemiesojumā, ir jāapzinās jūsu saite ar Dievu. Tikai tādā gadījumā jūs saņemat neievainojamu Gaismas aizsardzību!

Tikai tādā gadījumā jūs spēsiet virzīties uz priekšu uz savu uzvaru!

Bet, ja jūs činkstat un meklējat savu neveiksmju cēloņus ārpus sevis, tad jūs nekad nesasniegsiet uzvaru.

Visi jūsu neveiksmju un zaudējumu cēloņi ir jūsos.

Kad jūs pavājināt savu Ticību, kad jūs zaudējat saikni ar savu Garu, jūs kļūstat pretējiem spēkiem viegli ievainojami. Tad šaubu un grūtsirdības tārps iekļūst jūsu apziņā un neizbēgami izraisa sakāvniecisku noskaņojumu.

Tādēļ katru dienu nepagurdami uzņemieties atbildību par pasaules likteni!

Katru dienu saglabājiet kaujiniecisku noskaņojumu un uzticību Dievam!

Es zinu, ka pretējie spēki lieto visblēdīgākos un nodevīgākos paņēmienus. Es jums saku, ka jūsu aizsardzība un jūsu neievainojamība ir jūsu saites saglabāšanā ar Dievu.

Cik stundas dienā jūs domājat par Dievu?

Cik dienas nedēļā jūs veltāt lūgšanu nomoda stundām?

Cik dienas gadā jūs darāt Dieva un Valdoņu darbus?

Jums vajag kā grāmatvedībā sākt uzskaitīt laiku, ko jūs savā dzīvē veltāt Dievam un Valdoņiem.

Tad jums kļūs skaidrs jūsu sakāvju un neveiksmju cēlonis.

Vai es skaidri formulēju jums priekšā stāvošos uzdevumus?

Nav un nevar būt nekāda attaisnojuma jūsu pasivitātei un slinkumam!

Nav iespējams gulēt uz krāsns, kad ienaidnieks sagrābj jūsu zemi, jūsu bērnus un tuviniekus.

Katram ir jācīnās ar iluzorajiem spēkiem par desmitiem!

Viens var turēties pretī tūkstošu spiedienam, ja viņš ir ar Dievu!

Es personīgi atnākšu un stiprināšu katru no jums, kas riskēs šajā laikā parādīt apņēmību un stāvēt pretī iluzorajiem spēkiem par savas reputācijas un savas dzīvības cenu.

Nekam pašreizējā situācijā, kas izveidojusies uz Zemes, nav nozīmes, kā tikai šim vienam: jums ir jāpanāk, lai jūsu dzīvē atgriežas Dievs!

Par katru cenu, pat par savas dzīvības cenu.

Es svētīju jūs kaujas varoņdarbam Dzīvības vārdā!

ES ESMU El Morija!

 

 

Jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli

Sanats Kumara

2014. gada 20. jūnijā

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atnācu šajā dienā precīzi mūsu noliktajā laikā.

Kā vienmēr es vēlos izmantot Dievišķo iespēju, lai nodotu pašlaik dzīvojošajai Zemes cilvēcei mūsu Zināšanas un izpratni par pārveidojumiem, kas notiek uz Zemes.

Mūsu iepriekšējos vēstījumos mēs vairākkārt esam teikuši, ka planētas Zeme fiziskā plāna vibrācijas tiek paaugstinātas. Mēs esam runājuši par to, ko vajag darīt, lai jūsu pašu vibrācijas, jūsu apziņas līmenis atbilstu jaunajai realitātei.

Tie no jums, kas stingri ievērojuši mūsu rekomendācijas, ir guvuši bezprecedenta lēcienu savā attīstībā. Jūsu priekšā ir pavērušās neredzētas iekšējās attīstības iespējas un perspektīvas. Jūs nokļuvāt Dievišķās iespējas viļņa virsotnē, un tas ļauj jūsu dvēselei turpināt savu evolūciju jaunā pakāpē.

Jums izdevās izmantot sniegto iespēju! Jūs spējāt satvert mūsu palīdzīgo roku un izmantojāt mūsu padomus!

Ar lielāko daļu cilvēces tā nenotika. Ļaudis nokļuvuši enerģiju virpulī un neapzinās visus notiekošos procesus.

Viņi iekļuva situācijā, kad jaunās enerģijas izspiež no viņu būtnēm visus karmiskos nogulumus, visas veco enerģiju iegulas. Tas ir kā ģenerālā tīrīšana, ko jūs veicat savā mājā. Jūs izpurināt vecās lietas, slaukāt gružus, un kādu laiku ap jums valda haoss un nekārtība.

Negaidiet, ka kāds atnāks un savedīs kārtībā jūsu māju. Kārtību savā būtnē spējat ieviest tikai jūs paši un neviens cits.

Tāpēc mēs brīdinājām, ka katram no jums, kas dzīvo uz planētas šajā pārejas laikā, būs jāizdara izvēle un katrs to izdarīs.

Pašlaik, kaut gan vispārējā situācija uz planētas ir visai nepievilcīga, jūs esat ieguvuši bezprecedenta iespēju savai attīstībai.

Tas, kas agrāk, iepriekšējos gadsimtos mierīgi gulēja jūsu būtnes dziļumos, tagad ar pārmaiņu enerģijām ir pacēlies virspusē.

Jūs varat to ievērot pēc sevis, un jūs varat to redzēt pilnīgi visur.

Vai tas ir labi vai slikti? Neapšaubāmi, ka labklājīgai eksistencei fiziskajā plānā tas nav sevišķi labi. Bet jūsu dvēseļu attīstībai tā ir milzīga iespēja.

Mēs jau laikus, desmit gadus pirms pašreizējā brīža, saņēmām milzīgu Dievišķu žēlastību mūsu vēstījumu nodošanai. Mūsu vēstījumi bija domāti tam, lai sagatavotu jūsu dvēseles enerģētiskajam lēcienam.

Patiešām daudzi saņēma palīdzību. Mēs tikai nožēlojam, ka cilvēku skaits, kas saņēmuši mūsu palīdzību un atbalstu, nav pārāk liels.

Pat to cilvēku vidū, kas pēc savas karmas un vibrāciju līmeņa spēja ielūkoties mūsu vēstījumos, ir neliels procents pat to ļaužu vidū, kas precīzi ievēro mūsu rekomendācijas.

Jūs lasāt mūsu vēstījumus un turpināt iepriekšējo dzīves veidu. Jūs nespējat noticēt, ka, vienkārši ievērojot mūsu padomus, var ievērojami atvieglināt savu eksistenci un pilnīgi noteikti izglābt savu dvēseli.

Ticības trūkums traucē cilvēcei uzņemt nopietni mūsu rekomendācijas. Ticības trūkums ir klupšanas akmens daudzām dvēselēm.

Es jums paskaidrošu, kāpēc jūs baidāties noticēt un kāpēc jūs ar piesardzību izturaties pret jebkuru jaunu mācību un pat pret vecām reliģijām.

Nevienā cilvēku dzīves jomā nav tik daudz izkropļojumu kā ticības jomā. Tas ir saprotami un pilnīgi dabiski. Pēc būtības ticības jautājums ir pats galvenais jautājums katram cilvēciskajam indivīdam. Ja jūs ticat, patiesi ticat, jūs jau esat glābti.

Tāpēc mums pretējie spēki dara visu, lai sakompromitētu katru Patiesības avotu jūsu pasaulē un katru patiesu Mācību. Visizplatītākais paņēmiens ir daudzu dažādu viltus mācību un sektu radīšana. Tādā melu pārpilnībā zūd ne tikai ticība, bet arī cerība uz labāku nākotni.

Nākamā metode, ko izmanto mums pretējie spēki, ir meli un apmelošana. Viss patiesais un īstais tiek apspļaudīts un sajaukts ar dubļiem. Tas atgrūž daudzus īstus Patiesības meklētājus un noved no Dievišķā attīstības ceļa.

Kas tad tiek piedāvāts vietā? Vietā tiek piedāvāts milzum daudz kārdinājumu, daudz lamatu fiziskajā plānā, kurās iekritušie cilvēki tiek nošķirti no evolucionārā attīstības ceļa.

Jūsu Ceļš ir Iesvētījumu Ceļš. Šajā Ceļā jūs gaida visgrūtākie pārbaudījumi un šķēršļi.

Tikai ticībā stiprākais spēj pārvarēt jebkādas fiziskā plāna lamatas un vilinājumus.

Tāpēc vienmēr visā jūsu dzīves garumā atgādiniet sev par Dievu un Augstāko realitāti.

Neviena jūsu dzīves stunda nedrīkst paiet bez Dieva. Tikai tad, kad jūs pastāvīgi esat koncentrējušies uz Augstāko realitāti, jūs kļūstat pretējiem spēkiem neievainojami, jūs kļūstat spējīgi atšķirt to, kas ir noderīgs jūsu dvēseles attīstībai, no tā, kas nodara nelabojamu zaudējumu.

Vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību tam, ka pašreizējais laiks pirmām kārtām ir dvēseļu atdalīšanas laiks – to dvēseļu, kas ir spējīgas turpmākajai evolūcijai, no tām dvēselēm, kuras nav derīgas.

Jūsu laiks sniedz jums gigantiskas iespējas garīgajai izaugsmei. Jūs bez grūtībām spējat atšķirt, kurš kuru spēku pusē darbojas. Tāpēc, ka ne politiķi, ne finanšu grozītāji, ne varas pārstāvji vairs nevar noturēt izskatīgās maskas uz savām sejām.

Visas maskas ir nomestas, un kļūst acīm redzams, kas kurā pusē nostājies.

Tad, kad jūs redzat un zināt, kas darbojas nedievišķo spēku pusē, un joprojām atbalstāt viņus aiz bailēm vai savtīga labuma dēļ, tad jūs īstenībā nostājaties šo spēku pusē.

Tāpēc, pirms jūs pieņemat jebkuru lēmumu savā dzīvē, labi izvērtējiet visas sekas, kādas tās radīs, pirmkārt, jūsu dvēselei.

Fiziskais ķermenis paliks zemē, jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli.

Tāpēc visi gudrie visos laikos ir uzskatījuši par labāku zaudēt savu ķermeni, bet saglabāt savu dvēseli.

Padomājiet par šo manu vēstījumu.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

 

 

 

Pienācis laiks jums darboties!

Kungs Šiva
      2014. gada 21. jūnijā

 

ES ESMU Šiva!

Šodien, šajā vasaras saulgriežu dienā Es atnācu pie jums!

Kā vienmēr Es esmu stingrs un nelokāms.

Prasības, kuras Es izvirzu tiem, kas seko Mums, ar katru dienu pieaug.

Tas ir pilnīgi dabiski. Ja tikai pirms dažiem gadiem mēs mēģinājām jūs mācīt un dot jums norādījumus, tad tagad mācību laiks jums ir beidzies, un pienācis laiks, lai enerģiski darbotos.

Nav vairs iespējas pabeigt mācīt to, kas palaists garām.

Es jums saku, ka situācija tiek nokaitēta ar katru dienu un pat ar katru stundu.

Tieši tagad ir pienācis moments, kura dēļ daudzi no jums ir atnākuši iemiesojumā.

Līdzsvars uz planētas ir uz izjukšanas robežas.

Miers uz Zemes karājas mata galā.

Taču daudzi mūsu sekotāji nevis enerģiski iestājas par Dievišķās pasaules  aizsargāšanu pret ilūzijas pasauli, bet nolēmuši atpūsties, it kā pasaulē nekas nenotiktu.

Es saku jums, ka pretējie spēki dara visu, lai turpmāka evolucionāra attīstība uz planētas Zeme kļūtu neiespējama.

Es saku jums, ka tieši tagad ir pienācis brīdis, kad jums ir jāpieliek visi savi spēki, spējas, talanti un prasmes, lai vispirms atjaunotu iekšējo spēku līdzsvaru un pārietu uz enerģisku uzbrukumu ārējā pasaulē.

Jums ir jāatgriež Dievišķā kārtība jūsu pasaulē!

Ja jūs joprojām izliksities, ka nekas nenotiek, ja jūs ignorēsiet savu pienākumu atbalstīt uz planētas Dievišķus paraugus, jūs zaudēsiet savu planētu, to platformu, uz kuras norisinās miljardiem dvēseļu attīstība.

Jūs esat atbildīgi par planētu Zeme!

Jūs vairs nevarat neko nedarīt!

Laiks, kas bija atvēlēts mierīgai apmācībai, ir beidzies!

Pienācis enerģiskas darbošanās laiks!

Parādiet, ko jūs esat iemācījušies šajos 10 gados, kurus jūs pavadījāt, mācīdamies Dievišķo Būtņu vadībā!

Līdzsvars uz planētas varēja tikt saglabāts ar Lūgšanu stundu palīdzību. Es personīgi ar mūsu Sūtnes starpniecību lūdzu jūs dot Valdoņiem enerģiju Lūgšanu stundas laikā šī gada 23. martā.

Ja tikai desmit tūkstoši cilvēku būtu atbalstījuši manu lūgumu, tad mums būtu izdevies ievirzīt situāciju uz planētas mierīgā gultnē vēl pavasara ekvinokcijas dienās.

Taču mēs nespējām savākt pat ne divus tūkstošus lūdzēju.

Sākumā jebkuru negāciju, kas formējas smalkajā plānā, var apslāpēt ar lūgšanu palīdzību. Bet pienāk brīdis, kad negatīvās enerģijas sāk savu nogulsnēšanos fiziskajā plānā. Un šajā momentā no jums tiek prasīts ne tikai lūgšanu darbs, bet arī darbs fiziskajā plānā.

Katrā esamības plānā jārada pretspars negatīvajām enerģijām!

Es jums atgādināšu Likumu. Kad cilvēces Lielie Skolotāji nāk, lai iemiesotajai cilvēcei dotu Mācību, viņi vienmēr to dara pirms tam, kad paredzami globāli negatīvi procesi uz planētas.

Mēs vienmēr dodam cilvēcei iespēju iet visvieglāko ceļu – savas pašu apziņas mainīšanas ceļu.

Mēs dodam Mācību, ar kuras palīdzību nedaudzos gados ir iespējama nepieciešamā skaita iemiesojumā esošo indivīdu apziņas mainīšana. 

Mēs tērējam tam milzīgu Dievišķās enerģijas daudzumu, pārvadīdami mūsu Vēstījumus jūsu pasaulē.

Tomēr pienāk brīdis, kad cilvēce atsakās iet vieglu ceļu.

Arvien un arvien vairāk indivīdu, uz kuriem mēs likām cerības, ļaujas ilūzijas maģijas kārdinājumam un  noiet no Ceļa.

Šis brīdis ir pienācis.

Kad cilvēce izdara kolektīvo izvēli neiet vieglo apziņas mainīšanas ceļu, tad spēkā stājas karmas likums.

Jebkuru karmu var mīkstināt domu un jūtu līmenī. Tam nepieciešama kļūdu atzīšana un nožēlošana.

Kad vieglais ceļš tiek atraidīts, sākas karmas nolaišanās fiziskajā plānā. Ar noteiktu periodiskumu tas notiek intensīvāk nekā parasti.

Katru reizi pirms kārtējā pasaules kara mēs nodrošināmies ar šī Visuma Augstākās Padomes piekrišanu un saņemam dispensāciju mūsu Mācības nodošanai. Mēs to darām cerībā, ka cilvēce piekritīs iet apziņas mainīšanas ceļu.

Taču mūsu mēģinājumi katru reizi ir nesekmīgi, un mēs nevaram panākt, lai vajadzīgais iemiesojumā esošo indivīdu skaits spētu iet mūsu norādīto Ceļu.

Vienmēr pēc atteikšanās seko karmas nonākšana.

Man jums ir jāapliecina, ka jebkurā momentā var atgriezties uz vieglā ceļa. Un vēl man jums jāpasaka, ka kari, katastrofas, stihiskās nelaimes nav Dieva sods.

Visas šīs parādības radījusi iemiesojumā esošo cilvēku apziņa. Tāpēc atmaksa kā sekas nenovēršami nāk pēc cēloņa, kas to izraisījis.

Cilvēces apziņas mainīšanās tik un tā notiks. Tas ir neizbēgami, tāpat kā saules lēkts. Taču jautājums ir, cik daudz ciešanu būs vajadzīgs, lai cilvēce apgūtu savas mācību stundas.

Es dodu jums šo Vēstījumu cerībā, ka kaut vai neliels mūsu skolnieku skaits spēs saliedēties un sākt darboties.

Jums vajag apturēt katru pretējo spēku izpausmi visos esamības plānos, visās cilvēku darbības jomās.

Jo lielākā vienotībā jūs darbosieties, jo vairāk nāvju, vardarbības un nelaimju izdosies novērst.

Laiks pienācis jums darboties! Tūlīt!

ES ESMU Šiva!

 

 

 

Mācība par apziņas mainīšanu

Kungs Surija

2014. gada 22. jūnijā

 

ES ESMU Surija.

Es atkal atnācu caur mūsu Sūtni.

Šodien mūsu saruna būs veltīta jūsu laika visaktuālākajam jautājumam, proti, mēs veltīsim mūsu sarunu jūsu apziņas mainīšanai.

Bez jebkāda pārspīlējuma var teikt, ka jūsu apziņas mainīšanas jautājums ir ne tikai vissvarīgākais, bet arī Mācība par apziņas mainīšanu ir galvenā Mācība, ko mēs pārvadām caur mūsu Sūtni reizē ar Karmas likumu un dvēseles Reinkarnācijas likumu.

Visi šie trīs galvenie Likumi spēj nodrošināt nemirstību jūsu dvēselēm, ja jūs pieņemat tos par vadošajiem savā dzīvē ilgstoši katru dienu.

Protams, ja jūs neticat Dievam, neticat Augstākajam Likumam, kas pastāv šajā Visumā, tad arī mūsu Mācībai nebūs vajadzīgās iedarbības.

Tomēr atgriezīsimies pie Mācības par apziņas mainīšanu.

Es vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību tam, ka šī Mācība spēj nodrošināt jūsu dvēselei nemirstību. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu pasaule ir atspoguļota iluzora pasaule. Īstenībā jūs nokļūstat tajā ārējā ilūzijā, kas atbilst jūsu apziņas līmenim.

Katrs cilvēks mīt savā paša ilūzijā. Atrodoties lielas pilsētas centrā, sastopoties ar tūkstošiem cilvēku, katrs no jums iegūs tieši tādu priekšstatu par ārējo pasauli, kāds atbilst viņa apziņas līmenim.

Piemēram, divi cilvēki, kas iet pa vienu un to pašu ielu, atradīsies dažādās ilūzijās, ja viņu apziņas līmeņi ir atšķirīgi.

Viens cilvēks ievēros savā apkārtnē tikai negatīvo, tikai nekvalitatīvu preču reklāmu, atkritumus, kliedzoši ģērbtas sievietes.

Otrs cilvēks, kam ir augstāks apziņas līmenis, pievērsīs uzmanību smaidošiem bērniem, mākoņiem, mīlošu māmiņu skaistumam.

Katrs no diviem cilvēkiem atradīsies savā ilūzijā.

Dievs ir tik Liels, ka ļauj katram no jums būt savā ilūzijā, kas dod jums vislabākās iespējas attīstībai.

Mūsu Mācībai raksturīgi ir tas, ka tā ļauj katram cilvēkam, kas ir uz sava apziņas līmeņa, iegūt sapratni par virzienu, kurā viņš var virzīties un pilnīgoties, tuvodamies Dievišķiem paraugiem.

Mēs sniedzam izpratni, kā ar vienkāršiem un pieejamiem paņēmieniem var mainīt savu apziņu tiktāl, lai jūsu apkārtējā ilūzija pagrieztos pret jums ar savu Dievišķo pusi.

Mūsu rekomendācijas ir tik vienkāršas, ka saprotamas pat bērnam.

Ja jūs pastāvīgi skatāties nekvalitatīvus televīzijas raidījumus, ja jūs klausāties mūziku, kas grauj jūsu būtni, ja jūs apdullināt sevi ar narkotiskām vielām, alkoholu un tabaku, ja jūs ēdat nekvalitatīvu barību, tad vai jums nešķiet dīvaini, ka jūs varētu nokļūt realitātē, kas tuvināta Dievišķiem paraugiem?

Tas nevar notikt ar jums tāpēc, ka jūs esat izdarījuši visu, lai atšķeltu sevi no Dievišķās iespējas un Dievišķām izpausmēm.

Tomēr Dievs vienmēr atstāj jums iespēju, un jūs varat papūlēties un atmest kaitīgos ieradumus citu pēc cita. Jūs varat sākt pamazām attīrīt savu būtni no visa kaitīgā, netikumīgā, un pēc kāda laika jūs varēsiet ievērot, kā mainīsies jūsu ārējā apkārtne. Un pamazām jūs pāriesiet citā ilūzijā, kas atbilst jūsu mainītajai apziņai.

Īstenībā es jums parādīju Mācības būtību, tās kodolu.

Ja jūs nopietni un iedziļinādamies pievērsīsieties mūsu Vēstījumu studēšanai, tad jums atklāsies, ka desmit gadu laikā mēs jums mācām šo vienkāršo Patiesību: jūsu apziņas mainīšanu.

Desmitos Vēstījumu mēs nepagurdami atkārtojam vienas un tās pašas lietas: iekļaujiet savā apkārtnē pareizus, Dievišķus paraugus, atsakieties no nekvalitatīvu paraugu aplūkošanas, atsakieties no kaitīgiem ieradumiem, un jūsu priekšā atklāsies Dievišķā pasaule.

Protams, mēs pilnībā apzināmies, ka mūsu auditorija ir pārāk maza, lai pietiekami ātri mainītu situāciju uz planētas ar atsevišķu indivīdu apziņas mainīšanu.

Tomēr es atkal un atkal atkārtoju: ir varbūtība, un tā pastāv vienmēr, ka visu situāciju uz planētas var mainīt ar tikai dažu tūkstošu patiesu mūsu Mācības sekotāju palīdzību.

Mūsu Mācībai piemīt spēja iekļūt cilvēku sirdīs un aizdegt cilvēku iekšējos gaismekļus.

Pat tad, ja jūs nespējat mainīt situāciju uz planētas, bet patiesi tiecaties uz visu Dievišķo, ja jūsu dzīvesveids ir pareizs, tad jūs jau iegūstat nemirstību savai dvēselei.

Ja jūs patiesi izplatāt mūsu Mācību un esat gatavi ziedot savu dzīvību Patiesības izplatīšanas dēļ uz Zemes un cilvēku dvēseļu glābšanas dēļ, tad jūs pelnāt visaugstākos pagodinājumus mūsu pasaulē.

Es saku jums un atkārtoju jums, ka Kalpošanas ceļš Dievišķajai Patiesībai, apziņas mainīšanas ceļš nebūs viegls. Jo tiklīdz jūs sākat mainīt savas vibrācijas, ievērodami Dievišķos uzvedības standartus un augstas tikumības normas, tā tūlīt ārējā izpausme sāk jums pretoties. Jūs uzturaties pasaulē, bet jūs jau vairs nepiederat pie šīs pasaules. Tā kā apkārtējai pasaulei ir zemākas vibrācijas, tad tā automātiski sāk jums pretoties.

Jūs sastopaties ar kārdinājumiem, jūs sastopaties ar tiešu pretstāvi. Jūs nevarat atbildēt ar cīņu pret cīņu, ar vardarbību pret vardarbību. Tāpēc, ka jums tas būtu solis atpakaļ.

Tikai ar savu Gara spēku jūs varat apslāpēt ārējo pretstāvi un jums joprojām piemītošo negatīvo enerģiju iekšējo pretstāvi.

Ļoti daudzi mūsu sekotāji uzskata, ka viņi ir uz ļoti augstas garīgas pakāpes. Viņi domā, ka viņu Gara spēks ļauj viņiem pretoties ārējām iedarbībām. Tomēr daudzi no šiem cilvēkiem atrodas uz pirmajiem pakāpieniem savā virzībā Ceļā. Jums pašiem ir jājūt smalkā robeža savā būtnē, kas šķir jūs no tā momenta, kad jūs varat ārējam turēties pretī ar Gara spēku. Pārējiem mūsu sekotājiem ir aktīvi jāturas pretī ārējai nepilnībai.

Jums ir jādarbojas, jums ir aktīvi jāpiedalās ārējā darbībā un jāiegūst sava pieredze. Tikai pēc vairākiem iemiesojumiem kā aktīvi tikumības un Dievišķā Likuma piekritēji, jūs tiktāl stiprināsiet savu Garu, ka varēsiet ārējiem negatīvajiem spēkiem pretoties tikai ar sava Gara palīdzību.

Atklāšu jums noslēpumu, ka iemiesojumā pašlaik ir cilvēki, kas stāv pretī mums pretējiem spēkiem ar sava Gara spēka palīdzību. Taču neviens no jums nekad neuzzinās viņu vārdus. Šie nedaudzie drošsirdīgie dara visu, lai fizisko platformu nesagrautu cilvēku nepilnīgā apziņa.

Bet jums, kas lasa mūsu Vēstījumus, visi savi spēki un visas savas spējas ir jāliek lietā aktīvās darbībās fiziskajā plānā. Tikai kolektīvas pozitīvas darbības spēj lauzt pastāvošo negatīvo tendenci pasaulē.

ES ESMU Surija biju ar jums šajā dienā.

 

 

Es mācu pārvarēt vardarbību apziņā

Atēna Pallāda

2014. gada 23. jūnijā

 

ES ESMU Atēna Pallāda, atnākusi pie jums.

Tāpēc, ka ir pienācis mans laiks dot savas pamācības un laba ceļa vēlējumus tiem īstenajiem Patiesības meklētājiem, kas izrāda interesi par mūsu doto Mācību.

Man jums jāsaka, ka mēs ne vienmēr esam apmierināti ar mūsu apmācības rezultātu. Mēdz būt laimīgi momenti, kad no mūsu Vārda iedegas cilvēku sirdis un mēs ar gandarījumu redzam, ka cilvēks patiešām atplaukst acu priekšā. Visa viņa būtne atmirdz Patiesības Gaismā, un Mīlestība, Dievišķā Mīlestība starot staro no šī cilvēka acīm.

Mēdz būt arī pretēji piemēri. Kad cilvēks ar lielām grūtībām atrod mūsu Mācību, Vēstījumus, ko mēs dodam. Kādu laiku viņš ir aizrāvies, sajūsminājies, mēģinādams saprast mūsu doto Zināšanu pamatus. Taču paiet laiks, un cilvēks pamet mūsu Vēstījumu lasīšanu un aiziet meklēt Patiesību pavisam citā vietā.

Mēs ļoti nožēlojam šādus gadījumus, bet neko nevaram izdarīt, jo Brīvās gribas likums neļauj mums iejaukties cilvēku lēmumos.

Tomēr mēs nepārstājam lolot cerību, ka agri vai vēlu cilvēce spēs pārvarēt savas nereālās daļas pretestību un beidzot izrausies Dievišķās domas plašumos.

ES ESMU Atēna Pallāda, Patiesības Dieviete, es kūrēju arī daudzas citas cilvēku dzīves jomas. Šodien man ir sevišķs prieks par mūsu tikšanos tāpēc, ka es dodu šo manu Vēstījumu manas mīļotās Hellādas teritorijā.

Ak, jūs nevarat iedomāties, cik es esmu priecīga, kā saviļņota trīs mana būtne!

Senā Hellāda. Cik daudz gadu simteņu ir pagājuši kopš šajās vietās dzīvojošie ļaudis pielūdza mani, cēla man veltītus tempļus un svētnīcas.

Ir pagājis laiks, un tagad ļaudis pielūdz citus Dievus. Tomēr es nezaudēju cerības, ka kaut kad pienāks laiks un visus cilvēkus pārņems un piepildīs tā Dievišķā Patiesība, ka visa pasaule ir tikai Dievišķās Patiesības izpausme. Un visa pasaule ir Dieva dāvana jums, jūsu dvēselēm, lai palīdzētu jums attīstīties un iepazīt sevi un apkārtējo pasauli.

Tik daudz šajā pasaulē ir daiļā un apburošā. Tik daudz ir tā, ko Dievs devis cilvēcei pilnīgi par velti kā Dievišķo dāvanu. Tie ir saules lēkti un rieti, tas ir saules siltums, tās ir putnu dziesmas, tā ir puķu ziedēšana, tā ir vēja dziesma un strautu burbuļošana.

Tik daudz Dievs ir devis cilvēcei kā dāvanu!

Tomēr cilvēce ir novērsusies no Dievišķajām dāvanām. Un pat nemirstības dāvanu, kas dāvāta jūsu dvēselēm, tās radot, jūs vairs nepieņemat.

Ar apbrīnojamu stūrgalvību jūs radāt savus nedievišķos paraugus un pielūdzat tos līdzīgi kā zelta teļu un barojat tos ar savu Dievišķo enerģiju.

Kādreiz es varēju būt klāt cilvēku vidū. Tas bija tālajos senajos laikos. Es teicu cilvēkiem, ka pienāks laiks un viņi aizmirsīs par Dievu, aizmirsīs par manu eksistenci. Neviens man neticēja.

Tagad, kad es jums runāju par Dievu, par Dievišķajiem Valdoņiem, ļoti maz ir to, kas spēj noticēt mūsu eksistences realitātei.

Tāpēc, ka jūsu apziņā ir milzum daudz informācijas, bet Patiesība, Dievišķā Patiesība ir pametusi jūs.

Tāpēc jūsu galvenais uzdevums būs atgriezt jūsu pasaulē Dievišķo Patiesību, un tai pa pēdām jūsu pasaulē atgriezīsies Dievišķā harmonija, Dievišķais miers, un jūsu eksistence piepildīsies ar jēgu.

Pašlaik jūs esat iegrimuši jūsu izdomātajās problēmās. Jūs nopietni satrauc tas, kas nav jūsu uzmanības cienīgs. Jūs esat iegrimuši tādās problēmās un situācijās, kam nav jābūt jūsu pasaulē. Jo vairāk jūs veltāt uzmanību šīm situācijām, jo vairāk un vairāk jūs barojat tās ar savu Dievišķo enerģiju.

Pavisam samākslotas lietas, ko tiražē jūsu plašsaziņas līdzekļi, ar jūsu enerģijas palīdzību pilnīgi iegūst fiziskas aprises.

Jūs padevīgi noliekat savu būtni zem veselas melu straumes, ko tiražē plašsaziņas līdzekļi, un šī melu straume nes jūs un spiež izpildīt tādas darbības, par kurām jums būs kauns atcerēties pēc jūsu fiziskā ķermeņa nāves, kad jūs nokļūsiet mūsu mītnēs. Jūs ar šausmām atcerēsieties tās situācijas, ko jūs paši radījāt melīgas suģestijas un acīmredzamu melu ietekmē.

Es un citi Valdoņi pastāvīgi sastopamies ar tām dvēselēm, kas nevar atgūties no šoka, kad viņu skatienam atklājas visa pēdējā iemiesojuma laikā sastrādātā ļaunuma šausmas.

Daudzas no šīm dvēselēm no jauna pošas iemiesojumā, lai izpirktu savus grēkus, savus netīros nodarījumus. Taču mēs redzam, ka dvēsele ir guvusi tik lielu traumu, ka būs vajadzīgi daudzi simti gadu, lai tā spētu no jauna iegūt Dievišķo mieru un harmoniju un nonākt iemiesojumā ar pilnībā apzinātu vēlēšanos atstrādāt savu karmu.

Es zinu un redzu, cik grūti dažkārt ir to cilvēku dvēselēm, kas atnāk iemiesojumā, lai atstrādātu pagātnes šaušalīgos grēkus. Šie cilvēki cieš un tiek pakļauti briesmīgiem pārbaudījumiem.

Vajag sakopot visu vīrišķību, parādīt milzīgu pašaizliedzību, lai ar godu izietu cauri visiem pārbaudījumiem un atkal nenotraipītu savas rokas ar asinīm. Tāpēc, ka cilvēks, kas paņēmis rokās ieroci, lai atriebtos, un notraipījis savas rokas ar asinīm, atņem savai dvēselei iespēju virzīties pa garīgu ceļu uz daudziem iemiesojumiem.

Un otrādi, cilvēks, kas pārvarējis vēlmi atriebties un pazemīgi pacietis pār viņu nākušos pārbaudījumus, nākamajā iemiesojumā paver sev Dievišķu Ceļu.

Es esmu Dieviete, kas apmāca arī kara mākslas jomā. Parasti, kad es sniedzu pamācības savā mītnē, es mācu dvēselēm atšķiršanas ceļu, lietojot ieročus. Ja jūs ņemat rokās ieroci nevis, lai atriebtos, un ne savtīguma dēļ, kā to dara algotņi un slepkavas, bet ar vienu vienīgu cildenu mērķi aizstāvēt savu tēvzemi, savu māju, savu ģimeni, tad pat jūsu izdarītās slepkavības karma būs daudzkārt vieglāka nekā to cilvēku karma, kas veic slepkavību peļņas vai mantkārības dēļ.

Dažādi ir motīvi, kuru dēļ cilvēki ņem rokās ieročus. Diemžēl, tāpat kā pirms tūkstošiem gadu, cilvēces karma nevar tikt atšķetināta bez vardarbības un asinsizliešanas.

Taču jebkuru asinsizliešanu vajag uzņemt kā mācību stundu jūsu dvēselēm. Pareiza reakcija, pareizs notiekošā novērtējums jūsu apziņā spēj atstrādāt vardarbības karmu jūsu apziņā bez tās turpmākas nolaišanās fiziskajā plānā jaunas vardarbības veidā.

Tā es mācu pārvarēt vardarbību apziņā.

Jūs brīnīsities to dzirdot, bet daudz lielāku karmu rada nevis tie cilvēki, kas īsteno vardarbību, bet gan tie cilvēki, kas šo vardarbību atbalsta savā apziņā.

Tāpēc, ka vardarbība, kas notiek pašlaik, ir tās agresijas sekas, kas agrāk iemitinājās jūsu apziņā. Bet, ja jūsu apziņā tagad ir agresija, tad tā būs par cēloni nākamajai asinsizliešanai.

Sākumā jūs savā apziņā radāt priekšnosacījumus naida, antipātiju un agresijas izaugšanai, pēc tam tas viss nonāk fiziskajā plānā kā kari, asinsizliešana, terora akti.

Padomājiet par maniem šīsdienas vārdiem. Un neradiet cēloņus nākotnes nelaimēm.

ES ESMU Atēna Pallāda.

 

 

 

Svarīgākās un aktuālākās Mācības tēzes pašreizējam laikam

Gautama Buda

2014. gada 24. jūnijā

 

ES ESMU Gautama Buda.

Es atkal atnācu, jo nevaru neatnākt šajā cilvēcei grūtajā laikā.

Mans pienākums ir sniegt palīdzību. Un viens no palīdzības veidiem, ko mēs, Dievišķās būtnes, varam sniegt cilvēcei, ir mūsu pamācības un mūsu apmācība.

Kā vienmēr es pacentīšos īsā Vēstījumā atainot svarīgākās un aktuālākās mūsu Mācības tēzes pašreizējam laikam.

Tātad jūs visi zināt, un katrs no jums var to sajust savā dzīvē, ka jūs pārdzīvojat ļoti kritisku laiku.

Faktiski cilvēces kolektīvā apziņa izdara izvēli: pa kādu ceļu norisināsies cilvēces turpmākā attīstība.

Jūs vai nu savu mēģinājumu un kļūdu ceļā tomēr izvēlēsieties Dievišķo attīstības Ceļu, nosauksim to par evolucionāro ceļu.

Vai arī jūs atteiksieties no šī Visuma Radītāja Zemes cilvēcei nospraustā Ceļa. Tādā gadījumā jūs gaida pakāpeniska degradācija un pagrimums.

Visās cilvēku dzīves jomās ir divas galvenās pieejas: Dievišķā un nedievišķā.

Visus lēmumus, ko jūs pieņemat dienas gaitā, var iedalīt Dievišķos un nedievišķos.

Viegli iedomāties, cik ļoti ātri un kvalitatīvi varētu mainīt jūsu apkārtējo fizisko pasauli, ja vairums iemiesojumā esošo indivīdu katru dienu izdarītu tikai Dievišķas izvēles.

Bet, tā kā cilvēce ne sevišķi bieži domā par Dievišķo Likumu, tad kļūst ļoti grūti un pat gandrīz neiespējami darboties atbilstoši šim Likumam.

Agrākajos laikos vienmēr pastāvēja institūti, kas atgādināja ļaudīm par Augstākās realitātes eksistenci. Visbiežāk tas bija baznīcas institūts, priesteru un garīdznieku kārta.

Taču pamazām šie institūti zaudēja savu misiju, un to iekšienē notika sadalīšanās tajos, kas seko Dievam un tajos, kas kalpo pretējiem spēkiem.

Cilvēkiem, kas savā dzīvē ir tālu no reliģiskajām patiesībām, kļūst arvien grūtāk un grūtāk saprast, kurš baznīcas pārstāvis kādu pozīciju ieņem.

Tieši tāpat arī visās citās cilvēku dzīves jomās.

Ir cilvēki, kas nes sevī Gaismu, un visus viņu lēmumus apgaismo Patiesības Gaisma, bet ir cilvēki, kas ir tumsas spēku pārstāvji. Šie cilvēki darbojas tieši pretēji.

Tā kā katrā cilvēku dzīves jomā ir cilvēki, kas aizstāv to vai citu viedokli, tad sabiedrības dzīlēs pastāvīgi norisinās cīņa starp Gaismu un tumsu, starp Dievišķo un nedievišķo.

Tā kā cilvēce kopumā reti padomā par mūžīgajiem Labā un Ļaunā, Gaismas un tumsas jautājumiem, tad parastajam mietpilsonim arvien mazāk un mazāk ir saprotams, kas tad reāli notiek pasaulē.

Pasaulē notiek cīņa starp Gaismas spēkiem un tumsas spēkiem. Šīs cīņas rezultāts izšķirs, pa kuru ceļu cilvēce ies nākamajās desmitgadēs.

Atkarībā no cilvēces kolektīvās izvēles tuvākajā laikā notiks vai nu krass pagrieziens uz pārpilnību, uzplaukumu, tikumības atdzimšanu un ticību Dievam, vai arī pretēji – norisināsies pilnīgs pagrimums un degradācija, kas aptvers visas cilvēces dzīves jomas.

Šajā situācijā nav iespējams ieņemt neitrālu pozīciju. Jūs nevarat kā strausi paslēpt galvu smiltīs un gaidīt labākus laikus.

Ja aktīvi darboties nesāks katrs sabiedrības loceklis, tad labāki laiki nepienāks nekad.

Pastāv gan labvēlīga, gan nelabvēlīga cilvēces vēstures attīstības gaitas varbūtība.

Es jums pateikšu, ka nav nemaz tik daudz cilvēku uz zemeslodes, kas aizstāv izteikti antidievišķus uzskatus un neatlaidīgi tos ievēro.

Bet tieši tāpat maz ir to cilvēku, kas ieņem atklātu Dievišķu pozīciju un nelokāmi aizstāv Gaismu.

Pārējā cilvēce, 99 procenti cilvēces, nokļūst Gaismas spēku vai tumsas spēku ietekmē.

Tas notiek, apejot jūsu apziņu.

Jūs paskatījāties televīzijas ziņas, redzējāt negatīvu situāciju, tālāk jūs pieļaujat emocionālu reakciju, un jūsu miesīgais prāts iesaistās šīs negatīvās situācijas apspriešanā. Pēc tam, iespējams, jūs vēlējāties padalīties ar šo situāciju ar draugiem, kaimiņiem un paziņām. Tādējādi jūs atbalstāt negatīvo lauku, jūs esat tumsas spēku pusē.

Tas notiek neapzināti. Tā kā jūsu plašsaziņas līdzekļus pārsvarā vada cilvēki, kas ir nedievišķu uzskatu paudēji, tad, iesaistīdamies translējamajos jaunumos un raidījumos, jūs esat tumsas spēku translatori.

Tā kā lielākā daļa cilvēces ievērojamu daļu sava laika pavada, skatīdamies televīzijas programmas, tad lielāko daļu cilvēces ir apsēdušas tumsas spēku idejas.

Kā jūs domājat, pa kādu ceļi šādā gadījumā attīstīsies cilvēce?

Atbilde ir acīm redzama.

Ko var darīt šajā gadījumā?

Atbildi uz šo jautājumu mēs jums pasakām priekšā mūsu Vēstījumos.

Neiesaistieties negatīvos apziņas stāvokļos, pastāvīgi virziet savu apziņu uz pozitīvo, aizvāciet no savas dzīves visas nedievišķās izpausmes un padariet savu apkārtni gaišu un Dievišķīgu.

Ko jūs uzņemat, par to jūs kļūstat.

Ja jūs nešķirodami ļaujaties informācijas straumēm, jūs kļūstat par negatīvā translatoriem, ko tiražē plašsaziņas līdzekļi.

Tiklīdz negatīvais iemitinās jūsu apziņā, tā pēc neilga laika tas nosēžas fiziskajā plānā kā dažādas negatīvas parādības.

Tādējādi negatīvais atražo pats sevi.

Bet tieši tāpat pats sevi var atražot pozitīvais.

Visu uz zemeslodes notiekošo procesu vadības mehānisms atrodas jūsu būtnes iekšienē. Katrā no jums ir sava veida slēdzis, ventilis, kas liek jums pieņemt vai nu Dievišķus lēmumus, vai arī iet nedievišķu ceļu.

Katru dienu vairākas reizes jūs varat pārbīdīt savu slēdzi vai nu Dievišķā virzienā, vai arī nedievišķā.

Mēs jums mācām, kā izdarīt atšķiršanu jūsu dzīvē un kā saglabāt saskaņu ar Dievišķo pasauli.

Jūsu pirmais un pats galvenais solis būs noticēt Dievišķās pasaules eksistencei un vēlēties kalpot Gaismai.

Kad jūs galīgi un neatgriezeniski izdarīsiet šo izvēli un kritiskā, aktīvākā cilvēces daļa izdarīs šo pašu izvēli, tad mums vairs nebūs, par ko bažīties. Cilvēces turpmākā evolūcija noritēs evolucionārā ceļā.

Tālab mēs saudzīgi dodam mūsu Mācību. Cīņa norit par katru dvēseli. Par tās glābšanu.

ES ESMU Gautama Buda.

 

 

Jums ir jāsaglabā uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos

Valdonis K-17

2014. gada 25. jūnijā

 

ES ESMU Valdonis K-17. Es pirmo reizi atnācu caur mūsu Sūtni.

Iespējams, ka jūs varējāt dzirdēt manu vārdu no iepriekšējiem sūtņiem. Uz Zemes es pārstāvu Kosmisko Drošības dienestu.

Tas, ka es esmu atnācis, jums dod zīmi, cik svarīgs ir pašreizējais laiks. Jo es ārkārtīgi reti dodu iespēju sazināties ar mani.

Tātad es atnācu šajā dienā nevis, lai apmācītu un dotu pamācības. Es atnācu šajā dienā, lai dotu jums konkrētas rekomendācijas un brīdinājumus.

No mana viedokļa situācija uz planētas ir iegājusi ārkārtīgi bīstamā pagriezienā. Mēs ar grūtībām savaldām tos spēkus, kas mums pretojas. Un visas Gaismas Hierarhijas varenības tik tikko pietiek, lai pārvaldītu situāciju.

Jūs varat to ievērot pēc tiem notikumiem, kas notiek uz Zemes. Gan te, gan tur aktivizējas militārie konflikti un militārās operācijas. Gan te, gan tur galvas paceļ vissliktākās cilvēku apziņas izpausmes.

Ir daudzi spēki, kas negribētu, ka cilvēce izvēlētos Dievišķu attīstības ceļu. Šie spēki mēģina un darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai pēc iespējas vairāk dvēseļu novestu no Dievišķā ceļa. Tiek izmantotas visas metodes un visļaunprātīgākie paņēmieni.

Jūs zināt, ka vissvētākajās cilvēku dzīves jomās mums pretējie spēki ievieš savus izkropļojumus. Iepriekšējos Vēstījumos jums tika teikts par daudziem kulta kalpotājiem, kas īstenībā nekalpo Dievam. Es jums atgādināšu par citu cilvēku dzīves pusi. Par kariem un asinsizliešanu.

Kultivējot naidu un agresiju cilvēces masu apziņā, notiek dažādu karsto punktu aktivizēšana un vairošana uz planētas.

Agresijas palielināšanas procesa būtība ļaužu apziņā ir skaidra. Pirmām kārtām tie ir plašsaziņas līdzekļi, kuru vairums ir mums pretējo spēku aizgādībā, un datorspēļu industrija, ko patīk spēlēt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Daudzas no šīm spēlēm ir tādas, kur dalībnieki šauj no dažādiem ieročiem un nogalina savus pretiniekus. Šķietami nekaitīga laika pavadīšana kļūst par paaugstinātas bīstamības avotu jūsu laikā.

Bērni vienmēr ir spēlējuši karu. Tādējādi viņi ieaudzināja sevī kareivju un tēvzemes aizstāvju īpašības. To mēs kultivējām un apsveicām. Taču tagad tiek kultivēti nevis cildeni motīvi, bet tiek kultivēta kāre pēc nogalināšanas, asinīm, iedzīvošanās. Ja datorspēlēm vēl pievieno dažas filmas, kurās tiek kultivēta agresija un izteiksmīgi parādīta cilvēku nogalināšana, tad jaunās paaudzes apziņā pamazām izšķīst robežas starp tikumīgo un netikumīgo, labo un slikto

Jaunie cilvēki, kas audzināti ar tādām nekvalitatīvām parādībām kā kaujinieciskām datorspēlēm un agresīvām filmām, zaudē realitātes izjūtu. Pastāv daudzas organizācijas, kas filmu un spēļu apdullinātus jaunus cilvēkus ievilina savās rindās. Un pēc dažiem apziņas skalošanas gadiem ar vardarbības un agresijas ideoloģiju no jaunajiem cilvēkiem izveido profesionālus algotņus un slepkavas.

Pirmais solis šķiet pavisam nekaitīgs: 6 – 7 gadu vecs bērns sēžas pie datora un šauj uz spēļu mērķiem. 12 – 13 gadu vecumā šis bērns sāk skatīties filmas, kas kultivē agresiju.

16 – 17 gadu vecumā šis indivīds jau ir gatavs tam, lai viņu savervētu algotņu un slepkavu organizācijā.

Tādā ceļā sistēma atražo vardarbību. Sākumā vardarbība tiek nostiprināta apziņā, un pēc desmit gadiem šī vardarbība parādās fiziskajā plānā caur jauniem cilvēkiem, kas nekad nav dzirdējuši par Dievu, bet ļoti daudzas stundas pavadījuši, skatīdamies slepkavību un vardarbības ainas.

Sabiedrībā, kur trūkst kontroles pār bērnu tikumiskās attīstības pusi, ir ļoti grūti izskaust vardarbību.

Tāpēc mēs, Dievišķie Valdoņi, nākam un atgādinām jums par nepieciešamību konkrēti darboties fiziskajā plānā. Šīs darbības ir nepieciešams veikt gan likumdošanas, gan sabiedriskā līmenī, gan visos valsts iekārtas līmeņos visās pasaules valstīs.

Ir noteikti spēki, kas pretosies.

Taču man jums jāatgādina, ka jūsu uzdevums ir darboties atbilstoši Dievišķiem uzvedības paraugiem. Galu galā nav svarīgi, vai jūsu darbības būs sekmīgas vai nē. Svarīgs ir pareizais motīvs un pareizas darbības.

Tieši tas paliks ar jums, ar jūsu dvēseli kā dzīves pieredze, un tieši šī dzīves pieredze kopā ar jums pāries nākamajos iemiesojumos.

Kas attiecas uz to indivīdu pieredzi, kuru centieni ir pretēji Gaismas spēkiem, tad arī šī pieredze paliks ar viņiem. Taču pieredzes ir stipri atšķirīgas.

Kad jūs izdarāt Dievišķu izvēli un rīkojaties atbilstoši visaugstākajiem morāles un tikumības paraugiem, jūs paaugstināt savas vibrācijas un ceļaties augšup pa evolucionārās attīstības spirāli.

Kad jūs izdarāt izvēli par sliktu Dievišķajai izpausmei, jūs nokļūstat lejupejošajā spirālē, un jūsu dvēsele slīd lejup pa involucionārās attīstības pakāpēm.

Tādējādi jūsu laikā norisinās ļoti strauja to dvēseļu atdalīšana, kas ir derīgas turpmākajai evolūcijai, no tām dvēselēm, kas nogrimst zemākajos esamības plānos un pamazām aiziet nebūtībā.

Jūsu uzdevums ir saprast, ka nav svarīgi, kas un kā rīkojas. Dieva priekšā, Dieva tiesas priekšā tas jūsu dvēselei nebūs attaisnojums, ka jūs rīkojāties tāpat kā visi.

Nē, jums ir jāiemācās izdarīt Dievišķu izvēli pat tad, kad visi apkārtējie nodarbosies tikai ar nedievišķām lietām.

Tieši šo pārbaudījumu un iesvētījumu pašlaik saņem tās dvēseles, kas ir iemiesojumā.

Jums ir jāsaglabā neatkarība un pilnīga uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos.

Tagad, kad es esmu jūs brīdinājis par pašreizējo momentu un tā īpatnībām, es vēlētos teikt jums vēl dažus vārdus – novēlējumu ceļam.

Jūs esat kareivji jūsu pasaulē!

Jūs esat Gaismas kareivji!

Jūs esat Gara bruņinieki!

Nekad nekādos jūsu dzīves apstākļos neaizmirstiet to!

Jūsu pienākums ir Kalpot Dievam un visai Dzīvībai!

ES ESMU Valdonis K-17!

 

 

 

 

Visaugstākajiem tikumības ideāliem vispirms ir jāizaug ģimenē

Valdone Nada

2014. gada 26. jūnijā

 

ES ESMU Nada.

Es atnācu šodien, lai risinātu mierīgu sarunu par tiem jautājumiem, kas skar gandrīz visus, kuri dzīvo uz planētas Zeme.

Es atnācu parunāt par ģimeni, par māju, par to, kas ir neatņemama cilvēku dzīves daļa un bez kā cilvēku dzīve nebūs pilnvērtīga un harmoniska.

Ļoti daudzi cilvēki ir vīlušies savā ģimenē. Viņi izsaka savu neapmierinātību, un viņu mājas ir pārvērtušās par moku kambariem.

Kāpēc tā notiek? Kā tas varēja gadīties, ka tas, kas daudziem ir vissvētākais – jūsu bērni, nesaņem mīlestību un rūpes un ir spiesti augt nesaskaņu un atklāta naidīguma apstākļos?

Mīļotie, vienmēr taču tā nebija. Jūsu spēkos ir atkal iegūt savā ģimenē harmoniju, mīlestību un mieru.

Es vēlētos parunāt par sievietes lomu mūsdienu sabiedrībā. Es vēlētos, lai jūs atcerētos, ka sieviete vispirmām kārtām ir mājas pavarda un miera sargātāja mājās.

Kad katrā ģimenē, katrā mājā valdīs miers, mīlestība un harmonija, tad pretējiem spēkiem būs ļoti grūti turēt sabiedrību pastāvīgās bailēs par nākotni.

Tieši ģimene, tās labklājība ir veselas sabiedrības pamatā.

Bet ģimenē īpaša loma ir sievietei. Jo tieši sieviete mājās spēj radīt mājīgumu, rūpju un mīlestības gaisotni.

Tāpēc es šodien vēršos vispirms pie sievietēm. Jūsu loma sabiedrībā tagad izvirzās pirmajā plānā. Tieši jūs nosakāt, kādiem ideāliem būs uzticīga nākamā cilvēku paaudze. Tieši jūsu ziņā ir tie tikumības pamati, ko jūs spēsiet ieaudzināt saviem bērniem, un tie tikumības pamati, ko jūs spēsiet saglabāt savā ģimenē.

Tīrība vīra un sievas attiecībās automātiski veicina ģimenes un bērnu veselību.

Kad jūsu attiecību pamatā ir īsta mīlestība, tad jūs esat uzticīgi augstākajiem tikumības ideāliem, un šādā gaisotnē bērni spēj uzņemt īstu, neviltotu mīlestību. Mīlestības kvalitāte, ko bērni uzņem ar mātes pienu, paliek ar jūsu bērniem līdz mūža galam.

Vai jūs esat kādreiz padomājuši par to, ka Dievišķas gaisotnes radīšana vairumā ģimeņu tai vai citā valstī spēj vienas paaudzes laikā radīt šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāles un tikumības kritērijiem?

Tāpēc tieši ģimene, tieši attiecības ģimenē un pret bērniem  ir tas, kam sabiedrības progresīvākajai daļai ir jāvelta pūles.

Ģimenē nav otršķirīgu jautājumu. Viss ir svarīgs. Svarīga ir gan bērna piedzimšanas plānošana, gan rūpes par viņa audzināšanu un izglītību. Svarīgi ir radīt attiecības ģimenē, kuru pamatā ir rūpes un gādība. Šādā atmosfērā nākamā paaudze uzņem sevī visu, kas nepieciešams, lai nestu to tālāk dzīvē un izmantotu jebkurā darbības jomā.

Vai jūs esat padomājuši, kāpēc jūs stājaties laulībā? Kālab un ar kādu mērķi?

Tāpat kā jebkurā citā cilvēku darbībā, arī ģimenes radīšanas gadījumā ļoti svarīgs ir motīvs.

Ja jūs stājaties laulībā, lai nodarbotos ar seksu un jau uz likumīga pamata gūtu sava dzimuminstinkta apmierinājumu, tad ar lielu varbūtību pēc kāda laika jūsu ģimene jums kļūs par nastu un mokām vārda tiešajā nozīmē.

Tāpēc, ka tas, ko jūs darāt, lai iegūtu personīgu apmierinājumu un baudu, nevar nest jums īstu laimi.

Ja jūs radāt ģimeni, lai palīdzētu viens otram iet pa dzīvi un ar mērķi radīt bērnus, kas būtu jūsu audzināti labākajās tradīcijās, tad tādā gadījumā jūsu ģimene būs tuvāka ideālam.

Tomēr, lai jūs vienmēr būtu laimīgi savā ģimenē, jums vajag, lai jūsu ģimenē pirmajā vietā būtu augstākā tikumības likuma godāšana, tā jūsu vispārpieņemtajā valodā apzīmē Dievišķo Likumu jūsu dzīvē.

Tātad, kad jūs visu savu dzīvi pakļaujat Augstākajam Likumam, tad arī jūsu attiecības ģimenē veidosies atbilstoši augstiem morāles un tikumības standartiem.

Iecietība un pacietība ir tās laulāto draugu īpašības, kas ir pilnīgi nepieciešamas ilgai un laimīgai kopdzīvei. Iecietība un pacietība ir īpašības, kas izriet no mīlestības īpašības, īstas, uz Dievišķiem standartiem balstītas mīlestības.

Kā jūs varat ievērot, viss jūsu dzīvē ir atkarīgs no tā, cik jūs esat spējīgi turēt godā Dievišķo Likumu savā dzīvē.

Jebkurā cilvēku dzīves jomā vienmēr ir divas galvenās pieejas: Dievišķā un nedievišķā.

Ģimene un ģimenes dzīve nav nekāds izņēmums šim likumam.

Vēl jo vairāk, es jums teikšu, ka visaugstākajiem tikumības ideāliem vispirms ir jāizaug ģimenē.

Ja pašā ģimenes radīšanas sākumā jūsu centieni būs pareizi un arī turpmāk jūs pacietīgi un plānveidīgi saglabāsiet savu apņemšanos visa mūža garumā, tad jums katrā ziņā būs stipra ģimene, kurā laimes klātbūtne būs pastāvīga.

Tā kā viens no galvenajiem ģimenes radīšanas mērķiem ir bērnu dzimšana, tad par viņu dzimšanu vajag rūpēties vēl ilgi pirms ieņemšanas. Tāpēc, ka, jo šķīstākas un tīrākas būs attiecības starp laulātajiem, jo lielāka ir varbūtība, ka par savu nākamo bērnu jūs pievilksiet dvēseli, kurai ir lieli garīgie sasniegumi.

Kāpēc piedzimst tik daudz bērnu, un kāpēc šie bērni ar laiku izraisa vecāku neapmierinātību?

Tāpēc, ka bērnu dzimšanas process ir atstāts pašplūsmē. Jūs nerūpējaties par to, lai pati ieņemšana notiktu kā augstākais Dievišķās Radīšanas akts. Taču tieši ieņemšanas un bērnu dzimšanas procesā jūs, cilvēki, esat līdzīgi Dieviem.

Šis augstākais radošais akts vairumā gadījumu ir padarīts par seksuālo izpriecu blakus efektu.

Vai pēc tam var gausties par saviem bērniem? Nē, saskaņā ar karmas likumu jūs par savu bērnu pievelkat tādu dvēseli, kāds bija jūsu apziņas līmenis un motīvs, stājoties laulībā, ieņemšanas brīdī, grūtniecības procesā. Bet jūsu bērniņa pirmajos dzīves gados ļoti svarīga ir mātes loma, jo tieši šajā laikā bērns vārda tiešajā nozīmē uzņem ne tikai jūsu rīcību, bet arī jūsu domas.

Ja jūs esat pareizi noskaņoti, ja jūsu motīvi ir pareizi, tad ar katra bērna piedzimšanu jūs iegūstat laimi un radāt sev nopelnus nākamajiem iemiesojumiem. Arī pašreizējā dzīvē brieduma gados jūs saņemat pelnītu dāvanu kā ģimenes laimi.

Bet, ja bērni jums ir gadījuma auglis, tad diezin vai jūs būsiet laimīgi un diezin vai laime ienāks jūsu mājā.

Īsajā sarunā es nevarēju aplūkot visus jautājumus par ģimeni un bērnību.

Taču svarīgi ir, ka daudziem no jums es liku padomāt par to, cik viss ir svarīgs jūsu dzīvē. Katrs jūsu solis rada sekas, kas var nest laimi vai arī nelaimi.

Īstenībā jūs paši esat savas laimes radītāji.

Nepieciešams tikai pastāvīgi saglabāt apzinīgumu un pastāvīgi just savu vienotību ar Dievu.

ES ESMU Nada.

 

 

Ekstraordinārs Vēstījums

Iemīļotā Porcija

2014. gada 27. jūnijā

 

ES ESMU Porcija!

Es atkal atnācu un uzdrīkstos jums apliecināt, ka mūsu šīsdienas saruna būs ne visai priecīga.

Es tikko aizgāju no Karmas Valdes sēdes, lai atnāktu pie jums un dotu šo savu Vēstījumu. Karmas Valdes sēde norisinās ļoti saspringti. Mēs mēģinām atrast kaut vai cik necik pozitīvus faktus par pagājušo pusgadu, kas liecinātu par pozitīvām pārmaiņām cilvēces apziņā.

Tomēr mēs nevaram būt pārliecināti, ka nedaudzo pat pilnīgi pārliecinošo soļu no nedaudzu indivīdu puses var būt pietiekami.

Mēs gaidām no mūsu iemiesojumā esošajiem čhēla lielāku izveicību, lielāku aktuālo uzdevumu izpratni un visu mūsu skolniekiem izvirzīto prasību stingru ievērošanu.

Vispirms mūs nepārliecina jūsu disciplīna.

Daudzi mēģina darīt lietas, kas no viņu viedokļa vērstas uz cilvēces labumu.

Bet sakiet, lūdzu, kāpēc jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs darāt, iederas mūsu šīsdienas prasību gultnē?

Mēs speciāli uzturam un atbalstām mūsu Sūtnes misiju, lai koncentrētu spēkus un ar mazu skaitu sasniegtu lielus rezultātus.

Tomēr daudzi mūsu skolnieki pašu augstprātības vai slinkuma dēļ izdomā paši savus plānus un risina tos uzdevumus, kas ir svarīgi, bet ne pašreizējā laika momentā.

Iedomājieties, ka jūsu mājā izcēlies ugunsgrēks. Uguns iedegas spēcīgāk un aprij priekšmetus citu pēc cita. Bet jūs tai laikā mēģināt spēlēt klavieres.

Vai tas būs saprātīgi? Vai arī tas būs ne visai adekvāti?

Tomēr daudzi jo daudzi mūsu čhēla turpina nodarboties ar lietām, kas pašas par sevi nav sliktas un var pat veicināt viņu dvēseļu attīstību. Taču viens no mūsu Mācības stūrakmeņiem ir Mācība par palīdzību visām dzīvajām būtnēm.

Jūsu fiziskajai platformai, kas nodrošina jums attīstību daudzu miljonu gadu garumā, ir vajadzīga visātrākā palīdzība.

Negatīvā telpa, kas radīta ar cilvēces domu darbībām, ir izveidojusi necaurlaidīgas bruņas, kurām cauri nevar izspiesties pat sevišķi spēcīgie glābjošie stari, ko sūta mūsu Hierarhija.

Jums ir jākoncentrē visi savi spēki, lai neitralizētu uz planētas uzkrājušās negācijas.

Taču tā vietā mēs redzam negatīva palielināšanos pēdējā pusgada laikā.

Mēs skaidri izvirzām mērķus un uzdevumus.

Mēs runājam par lūgšanu stundu un lūgšanu darba nepieciešamību 24 stundas diennaktī.

Mēs sakām, ka ar lūgšanu darbu vien jūsu laikā nepietiek. Nepieciešams veltīt konkrētas pūles fiziskajā plānā, lai apdzēstu negatīvo cilvēku apziņā. Tam nepieciešamas kolektīvas darbības, lai neitralizētu negatīvo.

Izrādās, ka mums pretējie spēki ir veiklāki un organizētāki. Gandrīz visu planētas informācijas lauku ir sagrābuši cilvēki, kas pārstāv mums pretējo spēku intereses.

Kāpēc tā sauktie gaismas nesēji nevar ņemt par paraugu to, kas jau ir izdarīts informācijas telpā, arī internetā, un vienkārši nomainīt "mīnus" zīmi pret "plus"?

Ir desmitiem gadu izstrādātas tehnoloģijas cilvēku masu apziņas mainīšanai. Taču pašreiz šīs tehnoloģijas strādā pret Gaismu, pret evolucionāro attīstības ceļu.

Ja jūs novilcināsieties vēl nākamo pusgadu, tad ne es, ne arī kāds cits Valdonis negalvos par labvēlīgu tās neticības krīzes iznākumu, kas pašlaik pārņēmusi Zemi.

Jā, tieši tāpēc, ka Dievišķā apziņa ir pametusi ļaužu dzīvi, mēs vērojam krīzi visās cilvēku dzīves jomās.

Es jums atgādināšu tehnoloģiju, pēc kuras darbojas tumsas spēki.

Sākumā telpā tiek ieviests nepareizs ritms. Tas rod atspoguļojumu modernajā mūzikā, kas tik ļoti patīk jaunatnei. Paralēli tam smalku dievišķu sajūtu vietā tiek ieviestas narkotikas, kas dod līdzīgas sajūtas, bet pilnībā sagrauj cilvēka smalkos ķermeņus. Pēc smalko ķermeņu sabrukšanas slimo un mirst fiziskais ķermenis.

Nākamais posms – vilinājumi. Jūs redzat reklāmu, kas iekvēlina jūsu vēlmes, jūsu vajadzības.

Pēc tam jums piedāvā naudu uz procentiem to priekšmetu un lietu iegādei, kas jūs iekārdinājušas. Un jūs nokļūstat uz finansiālās atkarības āķa līdz iemiesojuma beigām.

Jaunie cilvēki nevis strādā un gūst gandarījumu no sava darba, bet spiesti vienkārši pelnīt naudu. Papīriņus, kas aizstāj prieku, ko dod īsts darbs vispārējam labumam. Rodas neapmierinātība ar dzīvi un protests.

Nākamajā posmā tiek kultivēta vardarbība un radīts ieroču un spēka kults. Tad tiek radīts ienaidnieka tēls, kas atrodas ārpus jums. Tā ir vai nu nācija, vai valsts, vai sociālais slānis, kas atkarībā no ieviešamās ideoloģijas ir ārējais šķērslis, kas šķir jūs no laimīgās nākotnes.

Jaunie cilvēki paaudzi pēc paaudzes mirst par viltus ideāliem, par viltus vērtībām. Karma arvien vairāk un vairāk samudžinās un palielinās.

Mēs nākam un dodam gatavas receptes un skaidrojumus par visu, kas notiek uz Zemes.

Turklāt mēs skaidri norādām jums Ceļu un kustības virzienu.

Taču diez vai vienam cilvēkam no miljona, kas dzīvo uz planētas, ir nepieciešamā ticība un apzinīgums, lai ieklausītos mūsu padomos. Pārējie stūrgalvīgi turpina savu gājienu uz bezdibeni.

Es atnācu šodien uz stingru un ekstraordināru sarunu.

Es mēģināju salikt visus punktus uz "i".

Tomēr man jāpasaka vēl kaut kas svarīgs. Tas ir par jūsu nākotni. Ne es, ne arī kāds cits no Karmas Valdes locekļiem šobrīd nevar galvot, ka mēs spēsim noturēt līdzsvaru uz planētas nākamajā pusgadā.

Mēs varētu nodrošināties ar enerģētisko atbalstu uz Lielās Centrālās Saules. Taču, lai palīdzība tiktu sniegta, ir vajadzīgi fakti, kas liecina par to, ka cilvēce sadzird mūs un mēģina iet mūsu norādīto Ceļu.

Tādus faktus mēs nevaram savākt pietiekamā daudzumā.

Tāpēc es kategoriski aicinu jūs atlikt sāņus savas personīgās iniciatīvas un pilnībā veltīt savas pūles līdzsvara uzturēšanai uz planētas ar lūgšanu prakses palīdzību un jūsu konkrētajām darbībām.

Ja pēc mana šīsdienas Vēstījuma kāds no mūsu čhēla jautās, ko gan viņam darīt, es turpmāk atteikšos nākt un dot savus Vēstījumus un pamācības.

ES ESMU Porcija.

 

 

 

 

 

 

 

Es piedāvāju jums būt par izredzētajiem, kas sniegs palīdzību cilvēcei kritiskajā brīdī

Iemīļotā Kuaņ Iņ

2014. gada 28. jūnijā

 

ES ESMU Kuaņ Iņ, Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete.

Jūs būsit izbrīnīti par to, ko es šodien esmu nodomājusi jums teikt.

Ne tāpēc, ka mans stāstījums būtu jums kaut kas jauns, bet tāpēc, ka mūžīgais Žēlsirdības un Līdzcietības Likums joprojām ir spēkā jūsu pasaulē, neņemot vērā nekādas ļauno spēku izpausmes.

Šodien mēs runāsim par jums, par tiem, kas ir iemiesojumā.

Mēs mēģināsim saprast, kas jums traucē kļūt laimīgiem. Kas jums traucē parādīt savā dzīvē tikai Dievišķās īpašības un kāpēc uz planētas norisinās kari un visādas netaisnības.

Daudz reižu jūs esat dzirdējuši šo mūsu Mācību. Tomēr katru reizi atrodas cilvēki, kas pēc mūsu kārtējā Vēstījuma it kā kļūst redzīgi. Migla, kas bija aizsegusi viņu acis dažkārt visa mūža garumā, pēkšņi izklīst, un viņi skaidri saredz savu ciešanu un nelaimju cēloņus.

Protams, ka šie cēloņi ir viņos pašos. Cik gan dažkārt ir neizturami skatīties uz cilvēku, ko sasniedz apgaismība viskritiskākajā viņa dzīves brīdī.

Mēdz būt tā, ka tikai neizturamas bēdas, ciešanas un nelaime aizved cilvēka dvēseli līdz apgaismībai. Uz Zemes ir ļoti maz dvēseļu, kas to saprot un atnāk pie cilvēka, kas izcieš nepanesamas ciešanas, lai atvieglotu viņa likteni un Kalpotu cietējai dvēselei.

Parasti jūsu pasaulē nav pieņemts runāt par cilvēku ciešanām. Cilvēki, kas ir tuvu nāvei, sliktos apstākļos, neizraisa jūsu plašsaziņas līdzekļu interesi. It kā vissmagākās cilvēku sabiedrības dzīves puses nebūtu jūsu dzīvē. Nē, ziņās jūs lasāt par sportisko triumfu, par politiķu uzvarām. Pat nelaimes, bēdas un ciešanas tiek pasniegtas tā, it kā tā būtu sensācija. Viss šis materiāls un informācija plašsaziņas līdzekļos tiek pasniegta tā, ka neveicina izpratni un neatklāj cēloņus, kāpēc piemeklē nelaimes un bēdas. Kāpēc cilvēki cieš un mirst, nenojauzdami savu nelaimju cēloņus.

Ļoti maz ir to indivīdu, kas spēj just īstu līdzcietību un žēlsirdību. Droši var teikt, ka īstu žēlsirdību un līdzcietību jūsu pasaulē var sastapt tikpat reti kā īstu ticību Dievam un Augstākajam Likumam.

Es atnācu šajā dienā, lai atgādinātu jums vienu no mūsu Mācības aspektiem. Proti: es atnācu jums pateikt, ka pirms daudziem eonu gadiem Diženie Gari atnāca uz Zemi, lai veiktu lielu kalpošanu Zemes cilvēcei. Protams, mēs zinājām visu. Mēs zinājām, ka pienāks laiks un cilvēce savu pagātnes nepareizo darbību seku dēļ nonāks lielu ciešanu priekšā. Mēs zinājām, ka tāds brīdis pienāks. Mēs zinājām: tā kā Mēs pēc savas brīvās gribas karmiski saistījām sevi ar Zemes cilvēci, tad Mums arī jāizdzer pilns ciešanu kauss kopā ar cilvēci.

Es tik smalki stāstu jums savu un citu Gudrības Valdoņu seno stāstu, lai jūs saprastu, ka jūsu liktenis un Mans liktenis, un citu Gudrības Valdoņu likteņi ir nesaraujami saistīti.

Mēs turpinām savu Kalpošanu cilvēcei pat tad, kad cilvēce pilnīgi aizmirst par Mūsu eksistenci.

Mēs katru dienu ziedojam savus garīgos sasniegumus tālab, lai Zemes cilvēce varētu turpināt savu evolūciju. Mūsu Kalpošana cilvēcei ir līdzīga sišanai krustā, tikai šī krustā sišana ilgst daudzus miljonus gadu.

Jums ir sarežģīti saprast mūsu Kalpošanas būtību. Tomēr tad, kad cilvēks nokļūst aci pret aci ar šausmīgu nelaimi, kad viņa dvēsele cieš un no viņa lūpām izlaužas nevis lāsti un draudi, bet pateicības vārdi par apgaismību, kas viņam nākusi vissmagākajā viņa dzīves stundā, tad cilvēks ir spējīgs saprast Mūsu Kalpošanu un Mūsu varoņdarbu planētas Zeme evolūciju vārdā.

Šodien es atnācu pie jums, lai pavēstītu, ka šīsdienas Karmas Valdes sēdē tika pieņemts arī lēmums par upuri, ko vairākas Gaismas Būtnes ir nesušas, lai cilvēce turpinātu savu evolūciju.

Tagad jūs esat parādā šīm Gaismas Būtnēm, kas vēlējās palikt nezināmas.

Nākamajā pusgadā jūs varat sniegt nenovērtējamu palīdzību šiem Valdoņiem. Tam jums vajag uzrakstīt vēstules Karmas Valdei un uzņemties paaugstinātas Kalpošanas saistības. Lūdzu jūs uzņemties papildu saistības kā lūgšanu stundas, kalpošanu grūtdieņiem un trūkumcietējiem. Tie no jums, kam ir noteikti nopelni, var pat dāvāt daļu sava kauzālā ķermeņa.

Visas jūsu vēstules mēs, Karmas Valdes locekļi, izskatīsim.

No tā, cik jūtams būs jūsu ieguldījums, ir atkarīgs, cik lielu savu ciešanu atvieglojumu cilvēce saņems nākotnē.

Pašlaik notiek intensīva cilvēces karmas atgriešanās par nepārdomātajām darbībām, domām un jūtām daudzu tūkstošu gadu laikā.

No jums, cilvēku sabiedrības apzinīgākajiem locekļiem, kas lasa mūsu Vēstījumus, ir atkarīgs, kādā mērā tiks atvieglota karmas nasta, kas gulst pār cilvēci.

Jūsu Kalpošana ir ļoti līdzīga Gudrības Valdoņu Kalpošanai. Ja mēs, katrs savā līmenī, spēsim veikt mūsu Kalpošanu planētas evolūciju labā ar pilnīgu rūpību, apzinīgumu un nesavtīgumu, tad ar to jau būs sasniegts milzīgs mūsu kopīgo darbību rezultāts.

Es lūdzu jūs atsaukties uz manu aicinājumu.

Neaptveramās cilvēku ciešanas var viegli apturēt, ja cilvēki apzināsies šo ciešanu cēloņus un nožēlos izdarītos netaisnos nodarījumus. Bet, ja cilvēce ir tiktāl iestigusi savos grēkos, ka nav spējīga patstāvīgi apjēgt savu nelaimju cēloņus, tad ir jāatrodas kādam, kas ar savu uzticīgo Kalpošanu izdzēsīs daļu pasaules karmas un tādējādi atvieglos cilvēku ciešanas.

Es piedāvāju jums būt par šiem izredzētajiem, kas sniegs palīdzību cilvēcei kritiskajā momentā.

Lūdzu, uzņemieties papildu Kalpošanu cilvēces labā.

Es ar cerību un satraukumu gaidu jūsu vēstules. Katru jūsu vēstuli es personīgi lasīšu un pieņemšu lēmumu par katru jūsu vēstuli.

ES ESMU Kuaņ Iņ.

 

 

Parādiet savus sasniegumus, un mēs būsim gatavi dot jums lielāku izpratni un lielākas zināšanas!

Valdonis Morija

2014. gada 29. jūnijā

 

ES ESMU El Morija!

Šodien es atnācu, lai dotu šī vasaras cikla nobeiguma Vēstījumu.

Es priecājos, ka mums izdevās novadīt mūsu enerģijas uz senās Hellādas zemes. Mēs ceram, ka tieši te mūsu enerģijas gūs savu paaugstināto darbību. Mūsu enerģiju pielikšanas punkts šajā reizē bija rūpīgi pārbaudīts. Un mēs ar gandarījumu atzīstam faktu, ka darbs ir paveikts un paveikts teicami!

Jūs zināt, ka reizē ar mūsu Vēstījumu pieņemšanu atbrīvojas milzīgs Gaismas daudzums. Mēs ceram, ka šajā reizē mums izdevās ar mūsu Sūtnes palīdzību vislabāk izlietot Gaismu, mūsu enerģiju no Augstākajām ēteriskajām oktāvām!

Bet tagad es vēlos teikt vēl dažus vārdus.

Jā, mūsu darbs Vēstījumu nodošanā norisinās pienācīgi un augstā līmenī. Taču par citu mūsu darbu es nevaru teikt, ka tas virzās uz priekšu tikpat pienācīgi un tikpat sekmīgi.

Tūkstošiem cilvēku ikdienas lasa mūsu Vēstījumus. Cilvēku tūkstošiem, kas atrodas uz visas zemeslodes, ir iespēja saskarties ar mūsu enerģijām un mūsu Mācību.

Bet kur ir šie bruņinieki? Kur ir tie darbi, ko paveikt jūs esat aicināti?

Pirms iemiesojuma jūs uzņēmāties noteiktas saistības. Katru reizi es atnāku, lai atgādinātu jums par uzņemtajām saistībām.

Un kas tālāk?

Es redzu, ka jūsu pūļu ir pārāk maz, un tāpēc mēs nevaram kaut cik sekmīgi pārvarēt mums pretējo spēku pretestību.

Mums ir svarīgi radīt spēku pārsvaru katrā frontes iecirknī, kas ir katrā cilvēku darbības jomā.

Mums ir svarīgi, lai cilvēku skaits, kas tiecas būt par Dievišķo Valdoņu Mācības sekotājiem un ieviest šo Mācību savā dzīvē, augtu un palielinātos ar katru gadu.

Tieši pateicoties mūsu patiesajiem sekotājiem, mēs varam īstenot Brālības plānus šim cilvēces attīstības posmam!

Tāpēc es nāku un nepagurstu atkārtot, ka mūsu uzdevumi nav mainījušies un mūsu plāniem ir jātiek izpildītiem!

Es vēl un vēl reizi atgādinu jums, ka nepieciešams darboties!

Cik no jums, mūsu Vēstījumu lasītājiem, ir to, kas veltījuši konkrētas pūles mūsu lūgumu izpildīšanai pēdējā pusgada laikā?

Šajā laikā mēs novadījām vairākas ļoti svarīgas iniciatīvas caur mūsu Sūtni.

Cik daudzi no jums atbalstīja šīs iniciatīvas?

Es jums teikšu, ka es esmu vīlies. Mēs cerējām uz lielāku atsaucību, un mūsu cerības atkal nav attaisnojušās.

Jūsu inertums un slinkums jums godu nedara.

Es ļoti labi saprotu, ka ir ļoti sarežģīti darboties un saglabāt Dievišķu noskaņojumu tajos apstākļos, kādi pašlaik ir uz Zemes.

Tomēr es uzstāju, lai jūs atrastu sevī spēkus un turpinātu virzību. Es prasu, lai visi mūsu čhēla beidzot atmostos no letarģiskā miega ilūzijā un sāktu īstenot mūsu plānus!

Jums vajag pārvarēt tikai savu slinkumu un inertumu. Tiklīdz jūs to izdarīsiet, tā jūs varēsiet sākt uztvert mūsu vibrācijas un mūsu enerģijas!

Tiklīdz jūs kļūsiet spējīgi uztvert mūsu enerģijas, jums radīsies spēki un vēlēšanās darboties, un nekas vairs nevarēs jūs apturēt jūsu Ceļā pie Dieva!

Es jums saku, ka vajag izrauties no jūsu apkārtējās pasaules sasmakuma un iznīcīguma!

Es saku jums, ka tam jums ir jāsapurinās un jāsāk darboties!

Jūsu šķēršļi slēpjas jūsu karmiskajās problēmās. Bet saraut karmisko šķēršļu kamolu jūs varat tikai ar savām pašu pūlēm.

Vispirms jums ir jāvēlas virzīties pa mūsu norādīto Ceļu.

Tam jums būs vajadzīga dimantcieta ticība un uzticība.

Šīs īpašības ir iegūstamas ilgā un rūpīgā darbā ar sevi, katru dienu daudzas stundas veltot garīgajām praksēm.

Ir daudz metožu, kā pastāvīgi saglabāt sevī saskaņu ar Dievu. Taču visas šīs metodes prasa, lai pūles tiktu veltītas katru dienu. Nevienu dienu jūs nevarat izlaist. Tiklīdz jūs slinkuma vai pasivitātes dēļ izlaižat vienu dienu savā garīgajā praksē, jūs noslīdat Ceļa sākumā un esat spiesti sākt gājienu no jauna.

Nekāda atslābuma vai nolaidības!

Nekādas izdabāšanas savam ego!

Ja jūs esat nostājušies uz Kalpošanas ceļa Brālībai, tad jums nebūs ne brīvdienu, ne atvaļinājumu!

Daudzus biedē disciplīna. Daudzi uzskata, ka Valdoņi prasa pārāk daudz.

Es skaidri parādu jums Ceļu, kas ved uz jūsu dvēseļu glābšanu.

Bet es nevaru pieveikt šo Ceļu jūsu vietā.

Jūs varat izvēlēties. Izvēle jums nav liela: jūs vai nu turpināt evolūciju, vai arī atsakāties no evolucionārā ceļa un izvēlaties iznīcību un sabrukumu.

Jūsu pasaulē ir iezīmējušās ļoti nevēlamas tendences.

Mēs veltām visas pūles, lai atbalstītu jūs un dotu pēdējo izdevību.

Visi norādījumi šim laikam ir doti.

Dot vairāk neatļauj Likums.

Parādiet savus sasniegumus, un mēs būsim gatavi dot jums lielāku izpratni un lielākas zināšanas!

Bet tagad es atvados no jums.

Un ceru, ka līdz jaunām tikšanās reizēm!

ES ESMU El Morija!

 

 

Mēs lūdzam jūs visus savus spēkus koncentrēt iekšējā līdzsvara saglabāšanai

Sanats Kumara

2014. gada 20. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atnācu šodien ar jaunu Vēstījumu. Ar svarīgu Vēstījumu.

Jūs zināt, ka pašlaik Zeme pārdzīvo ļoti grūtu laikposmu savā evolūcijā. Salīdzinājumam var minēt, piemēram, krasas pārmaiņas jūsu dzīvē.

Jūs gājāt skolā, un pienāca laiks to pabeigt un pāriet pieaugušo dzīvē.

Jūs kļuvāt pieauguši, un pienāca laiks stāties laulībā.

Katru reizi, kad jūs savā dzīvē pārdzīvojat pārmaiņas, jūs esat spiesti piemēroties jaunajai dzīves kārtībai, pārkārtot savu dzīvi tai atbilstoši.

Lūk, tā arī pašlaik notiek uz planētas Zeme. Mēs daudzas reizes esam runājuši par tuvojošamies pārmaiņām, mēs esam runājuši par vibrāciju paaugstināšanu, mēs esam brīdinājuši, ka jums nepieciešams pārskaņot sevi, savu apziņu, saskaņot to ar Dievišķo pasauli.

To visu mēs daudzas reizes esam atkārtojuši mūsu Vēstījumos. Tāpat jūs esat informēti, ka turpināt evolūciju uz planētas Zeme varēs tikai tās dvēseles, kas ir noskaņotas uz Dievu, noskaņotas iet dzīvē Augstāko Ceļu.

Tagad planēta kopumā ieiet pārmaiņu procesa nobeiguma stadijā.

Kādam šī stadija kļūs par milzīgu Dievišķu iespēju paātrināt savu evolūciju.

Bet kādam tieši pretēji – pienāks ļoti grūti laiki. Katrs, šim laikam atnākot, jau ir izdarījis savu izvēli: iznīcīgu vai neiznīcīgu.

Jūs esat vai nu saistījuši savu dzīvi ar planētas fizisko plānu, vai arī jūs esat izvēlējušies mūžīgo dzīvību.

Līdz tagadējam laikam šo izvēli ir izdarījušas visas dvēseles, kas ir iemiesojumā uz planētas Zeme.

Šī izvēle var nenonākt līdz jūsu ārējai apziņai, bet netieši jūs varat spriest par šo izvēli pēc tiem augļiem, kas parādās fiziskajā plānā.

Paraugieties uz savu dzīvi it kā no malas un izanalizējiet to. Ja jūs līdz šim laikam neesat varējuši pakļaut savu dzīvi Augstākajam Likumam, kas pastāv šajā Visumā, tad tas neizbēgami parādās jūsu dzīvē kā tieksme par katru cenu iegūt jūsu civilizācijas labumus. Dažkārt pat uz sava tuvākā rēķina un par spīti veselajam saprātam jūs tiecaties iegūt papildu kumosu no jebkā: desu, zemi pie jūras, prestižu amatu, baudas un izpriecas.  

Jūs varat būt bagāti vai nabagi, veseli vai slimi. Visa lietas būtība ir tikai šī: vai jūs esat gatavi atteikties no augstas morāles un tikumības principiem, lai iegūtu kaut ko sev jūsu pasaulē, vai arī jūs esat gatavi ziedot daudz ko, lai pasaulei būtu labi, lai Zeme varētu turpināt savu evolūciju, lai laimīgas būtu visas dzīvās būtnes, kas dzīvo uz planētas.

Tik maz cilvēkam vajag, lai būtu laimīgs. Vajag vienkārši būt saskaņā ar Augstāko, dzīvot sava tuvākā labumam.

Daudzi domā, ka nabadzīgie, trūcīgie cilvēki ir tuvāk Dievam, bet tur, kur ir bagātība, tur ir visi netikumi un ļaunprātības.

Nē, mīļotie. Jūsu laikam raksturīgs ir tas, ka viss ir sajaucies. Gan bagāto vidū, gan nabago vidū ir cilvēki, kas ir izvēlējušies Dievu, un ir cilvēki, kas kalpo savām neremdināmajām vēlmēm.

Daudzi domā, ka slimie cilvēki tāpēc arī slimo, ka ir atdalījuši sevi no Dieva.

Nē, mīļotie, gan slimo vidū, gan veselo vidū ir cilvēki, kas ir izdarījuši pilnīgi pretējas izvēles.

Tieši tāpēc mēs runājam par to, ka ir ļoti grūti dzīvot jūsu laikā. Un tieši tāpēc jūsu laiks sniedz grandiozas iespējas kādu dvēseļu attīstībai un piedāvā pēdējo izdevību citām.

Šim laikposmam raksturīgs ir tas, ka daudzi no jums spēs nākt pie saprašanas, iziedami caur lielām ciešanām.

Mēs jums daudzas reizes esam piedāvājuši iet vieglu ceļu, savas apziņas mainīšanas ceļu. Jūs, lielais vairums no jums izvēlējāties grūto ceļu: zaudējumu, sirdssāpju un ciešanu ceļu.

Ko lai dara, Dievs un Dievišķie Valdoņi ciena jūsu katra izvēli.

Mēs paliksim jums līdzās, lai arī kādi zaudējumi un ciešanas nenāktu pār jums tuvākajā laikā.

Jums tikai vajag palūgt mūsu palīdzību, un palīdzība tiks sniegta visiem, kas lūdz un lūdzas. Tomēr lūdzu jūs ņemt vērā, ka palīdzība tiks sniegta jūsu dvēselēm. Fiziskajā plānā notiks grandioza cilvēces karmas nonākšana.

Diemžēl ļoti maz ko vairs var mainīt...

Vajadzīga visa to cilvēku pašuzupurēšanās un ziedošanās, kas pilnībā apzinās notiekošo, lai tas, kas gaidāms tuvākajā nākotnē parūpētos ne tikai par sevi un saviem tuvākajiem, bet arī par pēc iespējas lielāku skaitu dvēseļu. Dažkārt – par jums pavisam nepazīstamiem cilvēkiem.

Situāciju sarežģī tas, ka pat ļoti gaišām dvēselēm nav iespējas saņemt pietiekamā daudzumā Dievišķo enerģiju, kas palīdzētu tām saglabāt pozitīvu noskaņojumu un prieku no saskarsmes ar Augstākajām pasaulēm.

Tāpēc visus savus spēkus veltiet tam, lai uzturētu sevī enerģiju līdzsvaru. Atcerieties, ka ārējais seko iekšējam.

Ir daudz prakšu un metodiku, kas palīdz saglabāt iekšējo mieru un harmoniju. Jūs, kas šo 10 gadu laikā, kamēr mēs dodam mūsu Vēstījumus, esat sastrādājuši sevišķu sasniegumu momentu, jūsu pūles tagad būs neaizstājamas.

Katrs no jums kļūst zelta vērts. Jūs vārda tiešajā nozīmē esat spējīgi apturēt jebkuru viesuļvētru, jebkuru kataklizmu, jebkuru karu vai agresiju.

Viss ir atkarīgs no iekšējā līdzsvara saglabāšanas.

Citi cilvēki, plašsaziņas līdzekļi, apkārtējie apstākļi provocēs jūs, radīs spriedzi un agresiju.

Jūsu uzdevums ir ar savas sirds ugunīm jebkuru negāciju pārveidot par Mīlestību un Žēlsirdību.

Mēs lūdzam jūs tuvākajā laikā koncentrēt visus savus spēkus un pūles iekšējā līdzsvara saglabāšanai.

Dievs jums palīdzēs!

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

Katru dienu lūdziet Dievu būt ar jums un vadīt visu jūsu dzīvi

Kungs Šiva

2014. gada 21. decembrī

 

ES ESMU ŠIVA!!!

Es atnācu!

Šodien! Šajā dienā!

Es priecājos, ka, pateicoties Dievišķajai žēlastībai, es atkal varēju atnākt, lai dotu savas pamācības, kuras, esmu pārliecināts, spēs palīdzēt jums šajā Zemes cilvēcei sarežģītajā laikā.

Tātad. Es atnācu.

Tagad, kad jūs nedaudz esat iejutušies manās enerģijās, man jums jāpasaka galvenais, kā dēļ mana šīsdienas atnākšana tika īstenota.

Jūs visi, kas lasāt mūsu Vēstījumus šo gadu laikā, jau esat iepazinušies ar galveno Mācībā, ko mēs dodam. Tā ir Mācība par izvēli un Ceļu.

Daudz, ļoti daudz dvēseļu pašlaik ir iemiesojušās uz planētas Zeme.

Katrai dvēselei pienāk laiks, kad tai ir jāizdara izvēle. Šī izvēle noteiks viņas turpmāko likteni, to enerģētisko līmeni, kurā šī dvēsele turpinās savu evolūciju vai arī pārtrauks to.

Dievišķā žēlastība ir bezgalīga. Pašlaik iemiesojumā ir milzīgs skaits dvēseļu, un daudzām no tām šī ir pēdējā iespēja turpināt evolucionāro attīstību.

Protams, gandrīz visas dvēseles jau ir tikušas skaidrībā par izvēli. Protams, apkārtējās kņadas un burzmas vidū dažkārt ir ļoti sarežģīti saprast visu izdarītās izvēles realitāti un nopietnību.

Jūs varat saprast, cik dažreiz neizturami grūti ir vērot, kā daudzi cilvēki vārda tiešajā nozīmē grūž postā sevi, pazudina savas dvēseles. Tās enerģijas, kas ir viņu aurās un kas ir iepriekšējos iemiesojumos izdarīto izvēļu virknes noteiktas, vārda tiešajā nozīmē liek indivīdiem izdarīt nekvalitatīvas izvēles.

Tieši tādēļ, lai palīdzētu kaut nedaudziem indivīdiem tomēr mainīt savu likteni, mēs turpinām nākt un dot mūsu Mācību.

Ir ļoti grūti saprast daudzas vienkāršas Patiesības, ko mēs dodam. Tāpēc, ka daudzas Patiesības ir pieejamas sapratnei tikai noteiktā enerģētiskā līmenī. Šī līmeņa sasniegšanai ir nepieciešama noteikta vientulības pakāpe un norobežošanās no masu apziņas ietekmes. Pārāk maz ir cilvēku, kuriem ir iespējama tāda greznība – vientulība un norobežošanās no tādu negāciju ietekmes, kas prevalē pasaulē.

Es teikšu jums vairāk: ja cilvēki izraujas no savas ikdienas dzīves steigas un burzmas un viņiem ir iespēja kaut dažas dienas pavadīt vienatnē un lūgšanās, tad pats tuvošanās process Dievišķajam izraisa viņos bailes un diskomfortu.

Šķiet, jūs tuvojaties Dievam, jūsu vibrācijas paaugstinās, apziņa paaugstinās, tomēr diskomforts, nomāktība un bailes sāk apņemt jūsu būtni blīvā lokā.

Kāpēc, mīļotie?

Tāpēc, ka negatīvā vidē jūs atrodaties tieši tādēļ, ka jūsu karmiskās enerģijas pievelk jūs šai videi. Kad jūs, pateicoties Dievišķajai žēlastībai, nokļūstat harmoniskākos apstākļos, jūsu karmiskās enerģijas uzpeld un laupa jums iespēju izbaudīt saskarsmi ar Dievu, kas ir jūsos pašos.

Ļoti daudzi garīgie meklētāji, sastapdamies ar savas apziņas neizskaidrojamiem stāvokļiem brīžos, kad varētu šķist, ka viņi tuvojas Dievišķajai pasaulei, bailēs pārtrauc savas garīgās prakses un atgriežas pierastajos apstākļos, kas raksturīgi masu apziņai.

Mīļotie, es atnācu jums pateikt, ka pašreizējā laikā jūs no Dievišķās pasaules atdala saprātīguma bezdibenis.

Jums ir ļoti sarežģīti saprast mani, jo jūs atrodaties apvērstā pasaulē, nepilnīgā pasaulē, vārda tiešajā nozīmē – kloākā.

Tomēr lūdzu jūs vienkārši ticēt man. Vienkārši turpināt savu virzību – Ticībā un Mīlestībā.

Vienmēr ir grūti iet aklā tumsā un nelabvēlīgos laika apstākļos. Tomēr, ja jūs sākat kustēties izvēlētajā virzienā un turpināt iet, pārvarot sevi, tad pēc kāda laika jūs ieraudzīsiet saules lēktu, un viss jūsu apkārtnē sāks mainīties un atdzīvoties.

Ticiet man, ka pašā sākumā ir sarežģīti izrauties no jūsu apkārtējās ilūzijas miglas plīvura. Kad Dievišķās apziņas rītausmas uzplaiksnījumi sāk apgaismot jūsu būtnes mijkrēsli ar saprāta gaismu, jūs iegūstat spēju atšķirt Gaismu no tumsas, realitāti no ilūzijas.

Jums visiem trūkst ticības un tiekšanās. Tieši šīm svarīgākajām, ceļā nepieciešamajām īpašībām tiek dots galvenais mums pretnostatīto spēku trieciens caur plašsaziņas līdzekļiem, caur televīziju un internetu.

Jums piedāvā surogātus, un jūs nespējat atšķirt Dievišķo Gaismu no reklāmas ugunīm, patiesās vērtības no masu svētku ārišķīguma.

Tikai nedaudzi no jūsu vidus ir spējīgi pretstatīt iluzorajiem spēkiem savu uzticību un tiekšanos.

Viena iemiesojuma laikā nav iespējams izstrādāt tās īpašības, kas novedīs jūsu dvēseli pie atbrīvošanās no ilūzijas važām. Taču, ja jūs nesāksiet kultivēt sevī šīs īpašības, tad jūs riskējat nekad neizrauties no ilūzijas slazda.

Iedomājieties, ka jūs atrodaties mistēriju skolā. Visi planētas Zeme iedzīvotāji atrodas gigantiskā iesvētīto skolā.

Jūs katrs varat rēķināties tikai ar saviem paša spēkiem. Jūs sastopaties ar briesmām katru dienu. Un katru dienu jūs izdarāt savu izvēli, vienīgo izvēli starp Dievišķo pasauli un iluzoro pasauli. Miljoniem dažādo izvēļu būtība reducējas tikai uz vienu izvēli: jūs izvēlaties mūžību vai arī jūs izvēlaties iznīcību.

Tātad manas šīsdienas atnākšanas mērķis bija orientēt jūsu būtni uz reālo pasauli.

Katra savas dzīves diena jums ir jāvelta tikai vienam: Dievam. Dievam, kas mīt jūsos, un Dievam, kas mīt katrā dzīvajā būtnē.

Tikai vienai domai ir jābūt ar jums, kad jūs mostaties: "Es esmu ar Dievu!"

Tikai šī viena doma spēj norobežot jūs no iluzorajiem spēkiem dienas laikā.

Tikai pastāvīga koncentrēšanās uz Dievu spēj izraut jūs no ilūzijas tīkliem.

Nepagurdami katru dienu lūdziet Dievu būt ar jums un vadīt visu jūsu dzīvi, visas jūsu izvēles.

Tikai Dievs spēj palīdzēt jums, jūsu dvēselēm šajā sarežģītajā laikposmā, šajā cilvēces apziņas mijkrēslī.

ES ESMU Šiva!

 

 

Mainiet sevi, – un mainīsies visa pasaule

Kungs Surija

2014. gada 22. decembrī

 

ES ESMU Surija.

Es atnācu no tālienes uz jūsu planētu.

Es atnācu dot Vēstījumu uz saules cikla robežas.

Tātad. Šodien mēs aplūkosim ļoti svarīgu jautājumu. Proti: mūsu saruna notiek svarīga Karmas Valdes lēmuma pieņemšanas priekšvakarā.

Jūs zināt, ka pašlaik notiek Karmas Valdes sanāksme. Ļoti svarīga sanāksme.

Īstenībā tieši tagad izšķiras to dzīvesplūsmu liktenis, kas evolucionē uz planētas Zeme. Vismazāk man gribētos jūs nobiedēt. Bet jums jāsaprot, ka jūsu attīstība ir būtiski novirzījusies no Dievišķās gultnes.

Mēs runājam par altruismu.

Mēs runājam par pašuzupurēšanos.

Mēs runājam par Kalpošanu.

Mēs runājam par Brālību.

Tomēr jūs savā dzīvē varat redzēt tieši pretējās parādības: egoismu, agresiju, ienaidu un pašiznīcināšanos.

Tas ir acīm redzams. Tas neprasa pierādījumus.

Kā mainīt vēstures gaitu uz planētas? Kā panākt, lai Dievišķie modeļi un lietas piepildītu visu planētas informatīvo telpu un zemes iedzīvotāju prātus?

Tieši tam tagad ir veltīta Karmas Valdes sanāksme.

Mēs rūpīgi analizējam aizejošā gada un jo īpaši pēdējā pusgada  rezultātus.

Dzīve uz planētas ir pārāk novirzījusies no Dievišķā kursa ...

Vajag steidzami veikt nepieciešamos un pietiekamos pasākumus.

Tātad. Mēs gaidīsim. Taču katram no jums arī ir jāizanalizē, vai esat izdarījuši visu, lai cilvēces dzīvē atgrieztos Dievišķie paraugi katrā cilvēku darbības jomā, katrā zemes dzīves jomā.

Kad no ļaužu dzīves aiziet Dievs, tad visa dzīve mainās līdz nepazīšanai. Sākumā nedaudz, tad aizvien vairāk un vairāk. Tādējādi katrā cilvēku darbības jomā ienāk un vēršas plašumā Dievišķās enerģijas izkropļojumi.

Tas ir kā vēža audzējs, kas saēd orgānus citu pēc cita tik ilgi, kamēr organisms nomirst.

Mūsu uzdevums ir nepieļaut, ka Dzīvība uz planētas Zeme ietu bojā. 

Tāpēc mēs veiksim ārkārtējus ķirurģiskas iejaukšanās pasākumus.

Lai organisms saglabātu dzīvību, dažkārt nākas ziedot veselu orgānu. Tas ir pilnīgi pamatots risks.

Taču mēs veicam visus pasākumus, lai mēģinātu saglabāt visus orgānus un sistēmas, bet padarītu neatgriezenisku vispārējās situācijas atveseļošanās procesu uz planētas Zeme.

Te jūsu katra pūles būs neaizstājamas. Jo katrs no jums ir daļa no planētas Zeme enerģētiskās sistēmas. No tā, ar kādu frekvenci jūs vibrējat dienas lielāko daļu, ir atkarīgs vispārējais planētas enerģētiskais fons.

Kad jūs pārņem negatīvas domas un jūtas, jūs kļūstat par negatīvās enerģijas ģeneratoru, jūs uzturat visu jūsu pasaules nepilnīgumu, jūs nobalsojat par planētas sagraušanu.

Un otrādi – kad, neņemot vērā ārējās negatīvās iedarbības, jūs spējat saglabāt savā sirdī Mīlestību un Prieku, jūs ieceļat sevi pozitīvās atjaunotnes enerģijās un radāt pozitīvu noskaņojumu, kas darbojas visai planētai.

Daudzi no jums pastāvīgi ir iegremdējušies nekvalitatīvos apziņas stāvokļos. Tas ir pilnībā izskaidrojams, jo visa jūsu apkārtējā situācija nav Dievišķa un traucē jums panākt saskaņu ar Dievišķo pasauli.

Tieši tāpēc mēs daudzkārt mūsu Vēstījumos minam bruņinieka, kareivja, gara kareivja tēlus. Tieši tāpēc mēs redzam analoģiju ar kauju.

Īstenībā tas tā arī ir. Uz planētas norisinās gigantiska kauja starp Gaismu un tumsu, starp pagātnes negatīvajām enerģijām un jaunajām atjaunotnes enerģijām, kas traucas uz planētu no Augstākajām pasaulēm.

Mēs jums sakām: "Vajag darboties!"

Mēs aicinām jūs veltīt savas pūles iekšējā līdzsvara un harmonijas uzturēšanai.

Kad jūsu garīgais līmenis to ļauj, jūs varat ar savas lūgšanas spēku un tiekšanos apdzēst jebkuru negāciju no savas apkārtējās telpas.

Tomēr ļoti maz ir to, kas ir augsta garīga līmeņa paraugi. Pārējiem nepieciešamas konkrētas darbības fiziskajā plānā, lai sasniegtu pozitīvu noskaņojumu un saglabātu pozitīvu noskaņojumu.

Ne visas darbības fiziskajā plānā nesīs pozitīvus augļus kā jūsu karmas atstrādāšanu.

Daudzas reizes mēs esam devuši šo Mācību, un es atkārtošu to. Tikai tad, kad jūs darbojaties, pareiza motīva vadīti, jūsu darbības veicina karmas atstrādāšanu un rada pozitīvus priekšnosacījumus Dzīvības attīstībai uz Zemes.

Kad jūs darbojaties, nepareiza motīva vadīti, tad jūs iesaistāties karmiskā darbībā un turpināt radīt karmu.

Pareizais motīvs ir darbs Vispārības Labumam un Kalpošana Dzīvībai.

Nepareizs motīvs ir viss, kas liek jums par mērķi izvirzīt jebko, kas pieder pie fiziskā plāna: slavu, naudu, pagodinājumus, baudījuma gūšanu, vēlmju apmierināšanu.

Ļoti bieži cilvēks uzskata, ka viņa motīvs ir vērsts uz Vispārīgo Labumu un Labo. Taču īstenībā cilvēku vada cits motīvs, ko viņš rūpīgi slēpj pat no sevis paša.

Kā gan saprast, kāds motīvs jūs virza?

Iemīļotais Jēzus sniedza atbildi uz šo jautājumu: "Vajag spriest pēc augļiem".

Ne pēc darbībām, kas var būt pareizas, ne pēc vārdiem, kuri var būt pareizi, bet tieši pēc augļiem kā darbību rezultātiem.

Ja jūs gadu no gada turpināt skaidrot attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem ejat vienu Ceļu, un izjūtat pret viņiem pretenzijas un pat naidu, neņemot vērā, ka pēc jūsu domām jūs kalpojat vispārības labumam, un tas turpinās gadu, divus un desmit gadus, tad ar lielu daļu varbūtības var konstatēt to, ka jūsu motīvs nav pareizs.

Kad jūs esat patiesi un jūsu motīvs ir pareizs, tad katra jūsu darbība fiziskajā plānā veicina karmas atstrādāšanu, un jūsu pretenzijas pret citiem cilvēkiem kūst kā sniegs pavasarī.

Tāpēc, ka katrs no jums saskata citos savas paša nepilnības. Kad jūsu Kalpošanas liesmā sadeg jūsu nepilnības kā pagātnes karmas sekas, tad jūs vairs neredzat šīs nepilnības citos cilvēkos.

Ļoti daudz pūliņu ir vajadzīgi jūsu darbā ar sevi, ar savām nepilnībām.

Vienīgais cilvēks šajā pasaulē, ko jūs varat pāraudzināt, esat jūs katrs pats.

Mainiet sevi, – un mainīsies visa pasaule!

ES ESMU Surija!

 

 

Vienmēr esiet Mīlestībā, un viss jūsu apkārtnē sāks mainīties

Iemīļotā Māte Marija

2014. gada 23. decembrī

 

ES ESMU Māte Marija, atnākusi pie jums.

Šodien man gribētos parunāt ar jums par to, kas jums trūkst, un par jūsu aktuālajām vajadzībām. Daudzi no jums vēršas pie manis pēc palīdzības. Daudziem no jums es varu sniegt palīdzību.

Tomēr ir noteikts skaits dvēseļu, kas ir tā apkrāvušās ar pagātnes grēku nastu, ka ar visu savu vēlēšanos es nevaru sniegt palīdzību. Es un mani eņģeļi pastāvīgi esam kalpošanā un ar pastiprinātu uzmanību uzklausām jūsu lūgumus un lūgšanas.

Man jums jāsaka, ka pat tajos gadījumos, kad palīdzība nevar tikt sniegta visā pilnībā, mēs darām visu iespējamo, lai atvieglotu jūsu ciešanas.

Nožēlas asaras, kuras es bieži redzu jūsu acīs mūsu saskarsmes laikā, man pasaka daudz vairāk par jums nekā jūsu vārdi un pat lūgšanas.

Jūs nevarat iedomāties, kāds darbs jāpaveic Dievišķajām Būtnēm, lai jūsu dvēseles apzinātos daudzus savus grēkus un nožēlotu tos.

Kad nožēlošana ienāk jūsu sirdīs, tad jūsu karmiskais slogs kļūst uz pusi vieglāks. Un atlikušo pusi jūs varat izšķīdināt ar savām lūgšanām katru dienu un pūliņiem, kas veltīti citu cietēju dvēseļu likteņa atvieglošanai.

Ticiet man, jūsu palīdzība cietējām dvēselēm ir nenovērtējama jūsu laikā.

Ļoti daudzi cilvēki pat nesaprot, ka viņi cieš. Viņi nevar to saprast tāpēc, ka viņiem nav, ar ko salīdzināt savu stāvokli. Viņi ir tā apkrāvušies ar savām problēmām un rūpēm, ka neredz gaismu savas apkārtējās dzīves aklajā tumsā.

Tālab sniedziet šīm dvēselēm cerības staru! Atveriet savas sirdis Mīlestībai un sūtiet katrai sirdij, kas cieš jūsu pasaulē, daļiņu no savas Mīlestības!

Tas taču jums neradīs grūtības? Jums taču nebūs grūti sasildīt ar savu Mīlestību politiķu, ekonomistu, valsts varas un komercstruktūru pārstāvju nocietinātās sirdis? Jūs taču varat pārvarēt sevī stereotipus un saskatīt pēc jūsu domām visvairāk ļaunuma pārņemtajos un sastingušajos valsts varas un biznesa pārstāvjos cilvēku sirdis, kas vienkārši nepazīst Mīlestību.

Ļoti daudzi cilvēki ir iluzoro spēku apburti.

Viņi guļ un miegā redz šausmīgus sapņus un mēģina šos sapņus īstenot savā dzīvē.

Tas viss ir tāpēc, ka šo cilvēku sirdīs nav Dieva un Viņa izpausmes – Mīlestības. Tieši tas, ka trūkst Dieva, liek ļoti daudziem politiķiem darīt šausmīgas lietas. Ja kāda cilvēka Mīlestība sasildītu viņu sirdis kaut vai ar īslaicīgu Labuma un Gaismas impulsu, tad var pieņemt, ka daudzas jo daudzas viņu rīcības šausmīgās sekas tiks novērstas. Tāpēc, ka viņi pārmainīsies. Dievišķās enerģijas impulss spēj izšķīdināt bailes un agresiju visvairāk iesīkstējušo noziedznieku un Dieva nīdēju sirdīs.

Mēdz būt tā, ka cilvēks vienā mirklī it kā pamostas no miega, un nožēlas asaras pašas līst pār viņa vaigiem. Cilvēks, kas ir nožēlojis grēkus, vairs jau nav spējīgs nodarīt ļaunu citiem cilvēkiem, bērniem un veciem cilvēkiem.

Tālab šajā tumšajā laikā neuzskatiet par apgrūtinājumu audzēt savās sirdīs Mīlestību un sūtīt šo Mīlestību tiem, kam pēc jūsu domām trūkst Mīlestības, lai šo cilvēku sirdis pārmainītos. Tādā gadījumā mēs spēsim ar kopīgām pūlēm mainīt visas planētas nākotni, lai cik skumja un drūma tā arī nešķistu.

Ar mūsu kopīgajām pūlēm mēs varam mainīt jebkuru situāciju uz planētas Zeme.

Es aicinu jūs neslinkot un strādāt ar sevi, ar tām savām nepilnībām, kas joprojām dažkārt bloķē Dievišķās Mīlestības izpausmi jūsu sirdīs.

Padomājiet, kas jūsu sirdīm traucē izpaust Mīlestību. 

Padomājiet, kā izkausēt baiļu, agresijas, neticības ledu, kurā vārda tiešajā nozīmē ir iekaltas jūsu sirdis.

Padomājiet, ko jūs varat izdarīt citu cilvēku labā. Ne tikai savu tuvinieku, bet visu to cilvēku labā, no kuriem ir atkarīgi sabiedrības uzskati.

Dažreiz viens cilvēks, kam ir pietiekama ietekme sabiedrībā, spēj mainīt sabiedrības viedokli un lauzt negatīvo tendenci pasaulē.

Jums vajag nostiprināties ticībā, un ar savu ticību jūs būsiet spējīgi ielaist jūsu pasaulē tik daudz Mīlestības, ka ļoti daudzu cilvēku sirdis mainīsies.

Visu var mainīt, mīļotie.

Ar Dieva palīdzību viss ir iespējams.

Absolūti viss. Jums tikai vajag koncentrēt visus savus spēkus, lai Dievs ienāktu jūsu dzīvē un vadītu visas jūsu lietas un darbības.

Katru dienu un no dienas dienā.

Nedomājiet par tiem, kas ir aizmirsuši Dievu un parāda ne tās labākās cilvēciskās īpašības. Domājiet par Dievišķo Mīlestību, kas katru dienu aug arvien lielāka jūsu sirdīs.

Esiet vienmēr Mīlestībā, un viss ap jums sāks mainīties.

Ja jums pietrūkst ticības un uzticības, atcerieties Mani. Atcerieties tos klusos mirkļus, kad jums izdevās notvert Manu skatienu Manā tēlā un saņemt atbildi uz savu jautājumu.

Atcerieties tos klusā prieka mirkļus, ko mūsu tiešajā saskarsmē jūs kaut retumis esat izjutuši savā dzīvē.

Mīļotie, es vienmēr esmu ar jums!

Mēs esam kopā!

Es pilnībā izjūtu visas jūsu bēdas un ciešanas un daru visu iespējamo, lai maksimāli atvieglotu tās.

Lai miers, miermīlība un labsirdība vienmēr ir ar jums.

ES ESMU Māte Marija, kas mīl jūs un rūpējas par jums.

 

 

Es atnācu noskaidrot jums situāciju, kas izveidojusies uz planētas

Gautama Buda

2014. gada 24. decembrī

 

ES ESMU Gautama Buda.

Es atnācu šajā dienā, lai pateiktu galveno, kas pašlaik var satraukt un darīt raizes daudziem mūsu uzticīgajiem skolniekiem.

Es atnācu noskaidrot jums situāciju, kas izveidojusies uz planētas.

Lai arī Karmas Valdes sanāksme rit pilnā sparā, vairs jau maz kas var ietekmēt tās iznākumu. Pēdējā laika fakti un notikumi ir pilnībā acīm redzami, lai pieņemtu to lēmumu, kas ir nobriedis un par ko es jūs neinformēšu.

Tomēr man ir jāpaziņo dažas atsevišķas lietas par situāciju un no šīm lietām izrietošo aktuālo nepieciešamību pēc jūsu lēmumiem un darbībām.

Jūs varat paši bez jebkādas mūsu palīdzības izanalizēt situāciju uz planētas. Es domāju, ka diezin vai kāds no jums riskēs pieņemt, ka situācija mainās uz labu. Drīzāk gan otrādi ...

Mēs to gaidījām un vienmēr brīdinājām jūs, ka situācija uz planētas ir ļoti smaga un ir vajadzīga visa jūsu uzticīgā kalpošana un visas jūsu titāniskās pūles, lai ne tikai vienkārši mainītu situāciju, bet mainītu tās plūdumu un ievirzītu labvēlīgā gultnē.

Mēs esam pielikuši maksimālās pūles situācijas stabilizēšanai uz planētas, ko es nevaru teikt par jums.

Pārāk smagi ir atzīt faktu, ka visas mūsu ieguldītās pūles, lai mūsu Mācība uzdīgtu pēc iespējas lielāka skaita indivīdu sirdīs, ir sastapušās ar nesapratnes un pretestības dzelzsbetona sienu, kas nāk no cilvēces kolektīvā neapzinātā.

Visuma un cilvēku sabiedrības attīstības cikliskums paredz attīstības ciklus un lejupslīdes ciklus. Atkarībā no tā, kā cilvēce ievēro Dievišķos likumus un savā vairākumā ir gatava atzīt Augstākā likuma virsvaldību savā dzīvē, kritiskajos cilvēces attīstības punktos var notikt globāls lūzums vai daļēja attīstības stabilitātes apturēšana.

Precīzāk izsakoties, mēs esam iegājuši ārējo apstākļu nelabvēlīgas norises joslā planētai Zeme.

Jūs zināt, un mēs daudzas reizes esam devuši šo Mācību, ka ārējās izpausmes precīzi atbilst Zemes cilvēces vairākuma vai arī cilvēces kritiskās masas iekšējiem centieniem. Tāpēc mēs mēģinājām ar saviem vēstījumiem ietekmēt cilvēku sabiedrības progresīvākās daļas apziņu, lai ar apziņas pārmainīšanos ietekmētu situāciju uz planētas.

Mūsu pūles bija pastāvīgas, un jūs nevarat žēloties, ka mēs kaut vai vienu gadu būtu atstājuši jūs bez mūsu norādījumiem un mūsu vadības.

Mēs sniedzām sīkākās detaļas, kuras pieņemot par vadošajām, varēja viegli mainīt savu apziņu visīsākajos termiņos.

Mūsu Mācības došanas iespējas ir izsmēlušas sevi.

Visam šajā pasaulē ir savs sākums un savs nobeigums.

Tas nenozīmē, ka mēs pametīsim cilvēci un atstāsim to viņas pašas ziņā. Nē, protams, ka nē.

Bet mēs paturam tiesības mainīt mūsu dalības nosacījumus planētas Zeme evolūcijas procesu regulēšanā.

Mūsu dalība palīdzības sniegšanā cilvēcei turpināsies. Bet tā būs pavisam cita veida palīdzība.

Lai cilvēces apziņa mainītos un mainītos atbilstoši Dievišķā evolūcijas likuma prasībām, pastāv divi galvenie ceļi: Dievišķās zinātnes pamatu mācīšanas ceļš ar Vārda došanu un Dievišķās zinātnes pamatu mācīšanas ceļš ar karmas atgriešanu par garām palaistajām iespējām un kļūdām.

Pirmais ceļš pašreizējā laikā ir izsmēlis sevi. Mēs nevaram vairāk veltīgi tērēt Dievišķo enerģiju, jo mūsu pūliņu augļu nav.

Tāpēc tuvākajā laikā jums būs jāpieiet Dievišķo Patiesību apjēgšanai no otras puses: caur ciešanām un zaudējumiem.

Vienmēr ir iespēja iet vieglāku ceļu. Bet šī iespēja ir atvērta tikai nedaudziem cilvēkiem, kas patiesi seko Senajai Mācībai un uz visiem laikiem ir saistījuši sevi ar Dievu.

Pārējai cilvēces daļai diemžēl jāsastopas ar karmas atgriešanu, ko tā pati ir radījusi Dievišķās enerģijas nepareizas izmantošanas ceļā.

Vai man vajag runāt par to, kādos veidos cilvēcei tiks atgriezta karma?

Es domāju, ka katrs no jums pats var apzināties šos veidus vai arī izlasīt par to mūsu iepriekšējos vēstījumos, ko mēs nemitīgi esam jums devuši pēdējo 10 gadu laikā.

Visu Mācību mēs esam rūpīgi pārbaudījuši, un jūs nevarat teikt, ka neesat saņēmuši to tik, cik jūs esat spējīgi saprast pašreizējā evolucionārās attīstības posmā.

Mēs nevaram vairs ilgāk dot to, pēc kā nav jūsu pieprasījuma.

Tāpēc tuvākajā laikā jūs varēsiet izdarīt ļoti daudzus atklājumus sev, ja pārlasīsiet mūsu vēstījumus caur to notikumu prizmu, kas norisināsies tuvākajā laikā.

Katrs cilvēks pats izdara savu izvēli. Katrs cilvēks pats saņem savas izvēles augļus. Tie no jums, kas ir izvēlējušies iluzoro pasauli un sajūsminājušies par tās velnišķīgo pievilcību, jūs paliksiet savā izvēlētajā pasaulē.

Tie no jums, kas nav padevušies iluzorās pasaules burvībai un izvēlējušies Dievišķo pasauli, turpinās savu evolūciju jaunā enerģētiskā līmenī.

Visu Mācību par izvēles laiku, par graudu atdalīšanas laiku no sēnalām, par galīgās kaujas laiku starp Gaismu un tumsu mēs esam devuši daudzas reizes.

Tagad ir pienācis laiks, kad jūsu izvēļu sekām jātiek izpaustām fiziskajā plānā.

Vienmēr sākumā izvēle tiek izdarīta domu un jūtu plānā, pēc tam izvēle nogulsnējas fiziskajā plānā.

Es šodien pateicu jums daudz vairāk nekā ir pieļaujams jūsu apziņai.

Mana šīsdienas saruna ir domāta palīdzībai tiem nedaudzajiem, kam šī palīdzība var tikt sniegta. 

ES ESMU Gautama Buda.

 

 

Bez īsto, garīgo tradīciju uzturēšanas nav iespējama sekmīga sabiedrības attīstība

Kungs Lanto

2014. gada 25. decembrī

 

ES ESMU Lanto.

Es atkal atnācu. Es ļoti ceru, ka mūsu šīsdienas saruna būs noderīga jums, jūsu dvēselēm.

Jūs zināt, ka jūsu laikā ļoti svarīgi ir koncentrēt visus spēkus tieši iekšējā līdzsvara saglabāšanai. Jūsu enerģiju līdzsvara saglabāšanai. Tāpēc es neatklāšu nekādu noslēpumu, ja teikšu jums, ka īstenībā visus cilvēka garīgos sasniegumus nosaka tikai šis viens: spēja saglabāt iekšējo mieru un vienotību ar Radītāju, neņemot vērā nekādus ārējos apstākļus.

Cilvēces Skolotāji ir centušies panākt, lai tieši šī īpašība būtu viņu skolniekos. 

Vienmēr, kad Liels Skolotājs atnāca iemiesojumā, viņš radīja uzticīgu čhēlu loku savā tuvumā. Un tieši šie čhēlas nodrošināja atbalstu un panākumus Gaismas misijām, ar kurām pastāvīgi uz Zemes nāk cilvēces Skolotāji.

Taču jūsu laikā ir zaudēts pats guru un čhēla attiecību jēdziens.

Jums nav tradīciju, nav Skolotāja godāšanas. Barbarisms ir pārņēmis visas cilvēku dzīves jomas.

Kad cilvēces vairākuma apziņa pastāvīgi ir tikai pavisam dzīvniecisku instinktu un vajadzību apmierināšanas līmenī, tad ir neiespējami sagaidīt augstus garīgus sasniegumus.  Visus garīgos sasniegumus vienmēr ir nodrošinājušas noteiktu garīgo skolu tradīcijas. Vienmēr ir pastāvējis garīgo tradīciju uzturēšanas institūts. Jūsu laiks ir izņēmums.

Senākos laikos cilvēki zināja, ka bez īsto, garīgo tradīciju uzturēšanas nav iespējama sekmīga sabiedrības attīstība.

Jebkura sabiedrība, no kuras pamatiem pilnīgi aizvāktas garīgās tradīcijas, ir lemta deģenerācijai un izmiršanai.

Ar visu pašlaik uz Zemes pastāvošās zelta teļa pielūgšanas civilizācijas šķietamo pievilcību šai civilizācijai nebūs turpinājuma. Diemžēl tā ir iznīcībai lemta tāpēc, ka ir atdalījusi sevi no Dieva un līdz ar to atdalījusi sevi no Dievišķās enerģijas avota. Bet jūs zināt, ka viss šajā pasaulē pastāv un tiek uzturēts tikai ar Dievišķo enerģiju.

Tikai brīvprātīgi atsakoties no enerģijas avota, civilizācija nolemj sevi nebūtībai.

Tā vienmēr ir bijis pagājušajos laikos.

Diemžēl tā cilvēces vēsture, kas ietilpināta pašlaik esošajās hronikās, aptver tikai dažus tūkstošus gadu. Ja jums būtu iespēja dziļāk ielūkoties laikmetu dzīlēs, tad jūsu priekšā parādītos dzīvi piemēri, kā atšķelšanās no Dieva un Dievišķās enerģijas nepareiza izlietošana izraisījusi no tehniskā viedokļa ļoti augsti attīstītu civilizāciju iznīcību.

Tuvākais vēsturiskais piemērs ir Atlantīdas iznīcināšana. Vēl saglabājušās leģendas vēsta, ka milzīgais kontinents tika iznīcināts dažās dienās: nogremdēts okeāna dzelmē.

Dzīvi palika tikai cilvēces Skolotāju izredzētie sekotāji, kas savās sirdīs bija saglabājuši uzticību Dievam.

Tajā laikā, apmēram pirms miljona gadu, Atlantīdas kontinents bija nepārtrauktā kara stāvoklī. Ļaudis, kas dzīvoja uz šī kontinenta, bija sadalījušies pēc galvenā principa: attieksmes pret Dievu un Viņa Likumu.

Daļa ļaužu izmantoja Dievišķo enerģiju tikai un vienīgi savu aizvien pieaugošo vēlmju un iegribu apmierināšanai.

Otra, mazākā cilvēces daļa saglabāja uzticību Dievam. Šīs divas ļaužu grupas bija pastāvīgā naidā un opozīcijā viena otrai.

Šie tiešām ir divi pēc savas iekšējās būtības pilnīgi pretēji cilvēces attīstības virzieni: pirmais ir vērsts kalpošanai savam ego un tā vēlmju apmierināšanai, otrais – kalpošanai Dievam un savam tuvākajam.

Paraugieties uzmanīgi uz situāciju, kas pašlaik ir izveidojusies pasaulē. Vai jums nešķiet, ka vēsture atkārtojas?

Tā atkārtojas ar apskaužamu nemainīgumu. Bet jūsu laikā cilvēku, kas aizstāv īstos Dievišķos principus savā dzīvē, procentuāli ir kļuvis ievērojami mazāk.

Tas ir izskaidrojams ar to, ka uz planētas pašlaik atrodas nesekmīgie, tie cilvēki, kas savā attīstībā, savā garīgajā attīstībā ir atpalikuši no cilvēces vairāk attīstītās daļas, tās daļas, kas pašlaik mīt augstākos enerģētiskos līmeņos.

Jūsu laiku sauc par Kali Jugu. Šis tieši ir degradācijas laikmeta apzīmējums, kad cilvēku dzīvē nav Dieva prioritātes.

Ar visu šķietamo ārējo spožumu un visiem tīri tehniskajiem sasniegumiem esošā civilizācija ir lemta iznīcībai tieši tāpēc, ka tā ir atdalījusi sevi no Dieva un Viņa Likuma.

Lielais, arvien pieaugošais zemeslodes iedzīvotāju skaits liecina par kāda kritiska punkta tuvošanos. Savā bezgalīgajā žēlastībā Radītājs dod izdevību visām dvēselēm izpaust savu īsto Dievišķo dabu. Bet, tā kā pašlaik iemiesotie indivīdi tūkstošiem iepriekšējo iemiesojumu virknē ir demonstrējuši nedievišķu uzvedību, tad apstākļi, kādos viņiem tagad ir jādemonstrē Dievišķi uzvedības paraugi, nav tie vislabākie.

Tā darbojas Karmas likums.

Ja cilvēki vēlas izdabāt savām vēlmēm un kaislībām, tad ar katru nākamo iemiesojumu viņi nokļūst arvien un arvien sliktākos apstākļos, kas ir šķērslis viņu Dievišķās dabas izpausmēm.

Manis aprakstītajā ainā nav nekā apokaliptiska un bezcerīga. Katram cilvēkam ir izdevība mainīt savu centienu vektoru uz Dievišķo jebkurā brīdī.

Mūsu uzdevums ir nākt un dot jums Mācību, kas tiešām ir drošs pareizā virziena, jūsu dvēseļu nemirstības virziena rādītājs.

Tie, kas atradīs sevī spēkus un vīrišķību, ticību un tiekšanos un dosies mūsu norādītajā virzienā, radīs nākamās Zelta Laikmeta civilizācijas graudus.

Tie, kas dos priekšroku savai dzīvnieciskajai dabai, galu galā saņems iemiesojumu tādos apstākļos, kas visvairāk atbilst viņu iekšējai būtībai.

Es ceru, ka šodien mums bija svarīga saruna, kas daudz ko izskaidroja jūsu dvēselēm.

ES ESMU Lanto.

 

 

Es aicinu katru jūsu dienu veltīt Dievam

Elohims Ciklopejs

2014. gada 26. decembrī

 

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

Ir piepildījies! Es atnācu.

Jums nekas nav mainījies. Jūsu pasaulē viss ir tāpat kā bijis.

Atnākusi jauna diena. Tuvojas Jaungada svētki.

Un es nekā nespēju ietekmēt jūsu plānus un jūsu sapņus.

Tomēr bez jūsu plāniem ir arī šī Visuma Radītāja plāni.

Cik bieži jūs savā dzīvē atceraties Radītāju un Viņa plānus?

Vai tas vispār notiek?

Es domāju, ka reti.

Taču kādreiz pagātnē pirms daudziem tūkstošiem gadu bija civilizācijas, kurās visa cilvēku dzīve bija pakļauta Dievam un Viņa Gribas izpildīšanai.

Tās bija Zelta laikmeta civilizācijas.

Nedaudziem no jums, kas pašlaik iemiesojušies uz Zemes, bija tā laime būt iemiesojumā tajos senajos laikos.

Cilvēces labākie pārstāvji tad bija iemiesojumā. Tagad viņi jau ir tālu aizgājuši pa evolucionārās attīstības pakāpēm. Jūs, kas tagad esat cilvēces labākie pārstāvji, esat stipri atpalikuši no viņiem.

Tomēr evolūcija turpinās, un Dievišķā iespēja joprojām tāpat ir atvērta tiem indivīdiem, kas izvēlējušies, ka galvenais viņu dzīvē ir Dievs.

Tiem, kas izdarījuši pretējo izvēli un izvēlējušies kalpot savam ego un tā neremdināmo vēlmju apmierināšanai, tiem Dievišķās iespējas durvis tūlīt aizvērsies pavisam.

Tāpēc es aicinu jūs, sākot ar šo dienu, katru savu dienu veltīt Dievam. Pietiek vienkārši pastāvīgi domāt par Dievu un visus savus dienas darbus un lietas veltīt Dievam.

Jūs varat pirms katra darba sākuma, ko esat nodomājuši darīt dienas gaitā, izteikt atsevišķu lūgsnu un lūgt Dievu ņemt kontrolē visas jūsu darbības, lai tās atbilstu Dieva plāniem. Jūs varat lūgt, lai jūsu dzīvesplūsmu Dievs izmanto Viņa plānu izpildei.

Tādējādi, darot savas dienas aktuālās lietas, jūs īstenībā pastāvīgi izpaužat Dievu savā dzīvē un vienmēr kalpojat Dievam.

Tā ir ļoti vienkārša prakse. Šī prakse neprasa no jums nekādus papildu naudas ieguldījumus un neprasa pat nekādu laika patēriņu.

Jūs vienkārši veltāt Dievam visu, ko jūs darāt dienas laikā.

Pamēģiniet izpildīt šo praksi kaut vai gada ilgumā.

Ļoti ātri jūs sapratīsiet, ka ne viss, ko jūs darāt dienas laikā, atbilst Dieva iecerei. Un ļoti ātri jūs sapratīsiet, ka jūsu apkārtējā dzīvē ļoti maz kas atbilst Dieva iecerei, un daudz kas ir pilnīgi nesavienojams ar Viņa ieceri.

Kad šīs vienkāršās Patiesības sapratne apgaismos jūsu apziņu, tad tas būs jūsu pirmais apzinātais solis pie Dieva.

Pamēģiniet visu savā dzīvē darīt tikai atbilstoši Dievišķajam redzējumam.

Protams, šīs vienkāršās prakses īstenošanai jums vajadzēs katru dienu darīt vismaz divas lietas:

pastāvīgi atcerēties par savu praksi,

pastāvīgi uzturēt savu apziņu tādā līmenī, kas ir iespējami vairāk pietuvināts Dievišķajam.

Tiem, kas spēs pāri visiem šķēršļiem realizēt šo praksi savā dzīvē, Dievišķās iespējas durvis vienmēr būs atvērtas. Jūs ar izbrīnu konstatēsiet tās pārmaiņas, kas notiks jūsu dzīvē, ar nosacījumu, ka jūs katru dienu izpildīsiet šo vienkāršo praksi.

Jūs ar izbrīnu sajutīsiet, ka tā pārtika, ko jūs ēdat, neatbilst Dievišķajiem standartiem ne pēc sava ķīmiskā sastāva, ne pēc savas enerģētikas.

Jūs ar izbrīnu konstatēsiet, ka jūsu attieksme pret savu bērnu ieņemšanu, dzimšanu un audzināšanu nav Dievišķa.

Jūs ieraudzīsiet, ka visa jūsu dzīve ir piepildīta ar lielu daudzumu pilnīgi nevajadzīgu lietu, un šajā lietu virpulī jums vienkārši nav laika padomāt par Dievu.

Jūs saskatīsiet, ka dzīves lielāko daļu jūs iztērējat, lai nopelnītu vai sakrātu naudu – pilnīgi abstraktu simbolu, kam jūs kalpojat un ko pielūdzat visu savu mūžu vārda tiešajā nozīmē.

Jūs ievērosiet, ka no jūsu dzīves ir pilnīgi izzuduši tādi jēdzieni kā gods, sirdsapziņa, tīrība, augstsirdība, taisnprātīgums.

Vēl pēc vienas vai divām paaudzēm cilvēki, kas tad atnāks iemiesojumā, vairs nesapratīs šo vārdu nozīmi.

Bet viņu vārdu krājumā būs tie vārdi, ko tagad kultivē plašsaziņas līdzekļi un kas nes sabrukuma vibrācijas cilvēku dvēselēm.

Par ļoti daudz ko jūs varēsiet padomāt, ja nolemsiet veltīt savu dzīvi Dievam.

Bet šis mans Vēstījums nebūs saprotams tiem, kas nepieder pie cilvēkiem, kuri par galveno savā dzīvē ir izvēlējušies Dievu.

Viņiem šķitīs, ka es runāju par lietām, kam nav jēgas jūsu dzīvē un kuras nevar tikt īstenotas moderno cilvēku dzīvē.

Es stāstu jums, kā ir jābūt un kas atbilst Dievišķajam standartam.

Jums Dieva dāvātā brīvā griba ļauj izvēlēties: ievērot manas rekomendācijas vai arī ne.

Es tikai atnācu atgādināt jums par Dievu un Viņa Likumu. Un par mūžīgo dzīvību tiem, kas ir izvēlējušies būt ar Dievu.

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

 

 

Mēs skaidri norādām Ceļu

Valdonis Morija

2014. gada 27. decembrī

ES ESMU El Morija!

Lūk, nu ir pienācis laiks mūsu pēdējam Vēstījumam šajā ciklā.

Ir žēl šķirties, bet Dievišķās iespējas laiks ir beidzies.

Mēs ar nožēlu izdarām neiepriecinošu secinājumu, ka lielāko daļu mūsu pūļu un enerģijas, kas iztērēta, dodot mūsu Vēstījumus desmit gadu laikā, mūsu iemiesojumā esošie čhēlas nav apguvuši.

Pārāk klusa ir mūsu balss, tik tikko sadzirdama tās kakofonijas fonā, kas nepārtraukti ieplūst jūsu pasaulē no televizoru ekrāniem un skaļruņiem.

Bet tā vēl ir tikai puse bēdas. Lielākās grūtības ir tās, ka savu apziņu jūs paši esat pilnīgi bloķējuši pret mūsu vibrācijām.

Mēs nākam un nemitīgi sūtām savus starus, kas modina jūsu snaudošo apziņu.

Lūk, beidzot, kad mēs ar ārkārtīgām pūlēm un, pateicoties milzīgajai Dievišķajai žēlastībai, varējām novadīt jūsu pasaulē mūsu nenovērtējamo Mācību, ko tad mēs redzam pēc desmit gadu ilga, ļoti rūpīga darba?

Mēs vērojam tikai vājus Dievišķās apziņas uzplaiksnījumus, kas parādās te un tur uz zemeslodes.

Pārāk nepārliecinoša Karmas Valdei un šī Visuma Augstākajai Padomei ir šāda vāja atbalss no mūsu pūlēm, lai saņemtu papildu iespēju un papildu enerģijas rezervi.

Mīļotie, Dievam nav nekādu ierobežojumu.

Dievam ir iespējams absolūti viss!

Tomēr mēs esam spiesti rēķināties ar jūsu brīvo gribu. Mēs nevaram ar varu piespiest jūs iet evolucionārās attīstības ceļu.

Mēs varam pūlēties un pārliecināt jūs, bet mēs nevaram piespiest. Tāda ir mūsu atšķirība no daudziem citiem skolotājiem un viņu pārstāvjiem, kas te un tur uz planētas piesaka sevi.

Jūs zināt, ka mēs kā cilvēces Skolotāji vienmēr sniedzam palīdzību un pastāvīgi dodam mūsu Mācību neskaitāmus gadu tūkstošus ilgi.

Bet jūs esat informēti arī par to, ka jūsu pasaule ir duāla pasaule. Tajā pastāv kā Labais, tā arī ļaunais, kā Gaisma, tā arī tumsa. Katrs no jums var pārliecināties par to, uzmanīgi palūkojoties visapkārt.

Tik tiešām šī pasaule ir dažādu pretēju parādību sajaukums. Un tikai, pateicoties mūsu dotajai Mācībai par atšķiršanu, Mācībai par Labo un ļauno un Mācībai par Iesvētījumu Ceļu, tās dvēseles, kas izvēlas evolucionāro attīstības ceļu, ir spējīgas vārda tiešajā nozīmē viena iemiesojuma laikā izrauties no ilūzijas važām.

Mēs skaidri norādām Ceļu. Mēs sniedzam palīdzību visiem, kas lūdz mūsu palīdzību un atbalstu.

Bet mēs nevaram sniegt jums palīdzību pret jūsu gribu un  tad, kad jūs kritizējat mūs, kritizējat mūsu Sūtni.

Mīļotie, visa Mācība tiek dota ar dziļas Mīlestības un Līdzcietības jūtām pret Zemes cilvēci. Arī apgūt šo Mācību jūs spējat tikai ar absolūtās Mīlestības jūtām pret Dievu un Valdoņiem.

Tāpēc tad, kad jūsu sirdis ir pilnas ar naidu un sava nožēlojamā stāvokļa vaininieku meklēšanu ārpus sevis, mēs ne ar ko nevaram jums palīdzēt.

Piekrītiet, ka daudz vieglāk ir atrast vainīgos kaut kur ārpus sevis: kādā valstī, šķirā vai sociālajā slānī, rasē vai tautā, ticībā vai reliģijā nekā aizrakties līdz visa tā, kas ar jums notiek dzīvē, īstajam cēlonim.

Likums saka, ka visam, kas ar jums notiek jūsu dzīvē, cēlonis esat jūs paši, jūsu pagātnes izvēles un rīcība.

"Ko sēsi, to pļausi".

Tāpēc visi gudrie visos laikos ir nodarbojušies tikai ar cīņu ar saviem trūkumiem un nepilnībām. Viņi ļoti labi saprata, ka vairāk pilnīgotai apziņai atbilst vairāk pilnīgota apkārtējā pasaule.

Tātad tā pasaule, kurā jūs pašlaik atrodaties, ir jūsu nepilnīgās apziņas atspoguļojums.

Nav jēgas meklēt, kas vainīgs, ka jums visapkārt, ārpus jums ir netaisnība.

Ja aplūko jūsu dzīvi no viena iemiesojuma viedokļa, tad reti var izsekot, kā mainās viss ap jums, kad mainās jūsu apziņa. Ir jābūt no drūzmas un kņadas ļoti attālinātam gudrajam, lai saprastu tās dažkārt netveramās pārmaiņas, kas norisinās jūsu apkārtnē.

Tomēr, ja jūs ticat Dievam un Viņa Likuma Gudrībai, tad jūs saprotat, ka jūsu piedzimšana noteiktos apstākļos jau atbilst jūsu iestrādēm veselā jūsu iepriekšējo iemiesojumu virknē.

Ja jūs esat cieši nolēmuši, neņemot vērā nekādus ārējos apstākļus, par spīti visam, kas pastāv jūsu pasaulē, iet Dievišķo Ceļu, tad jūsu pūles katru dienu 100 procentos gadījumu sniegs jūsu dvēselei nenovērtējamu palīdzību.

Šai palīdzībai nav katrā ziņā jāparādās kā bagātībai, veselībai un ilgam mūžam. Bet iekšējās laimes, miera, harmonijas un Mīlestības stāvoklim dažkārt ir daudz lielāka vērtība jūsu pasaulē nekā pasaules bagātībām, un jūsu laikā uz Zemes tas sastopams daudz retāk.

Visas mūsu pūles mēs veltām tam, lai jūs būtu laimīgi un pastāvīgi būtu Dievā.

Šodien es šķiros no jums ar lielu cerību, ka tai vai citā pakāpē mēs varēsim turpināt mūsu darbu ar mūsu uzticīgajiem čhēla.

ES ESMU Valdonis Morija!

 

 

 

 

 

Es ceru, ka šis mans Vēstījums iedegs sirdis tiem, kuros vēl gail Dievišķā dzirksts!

Valdonis Morija

2015. gada 21. jūnijā

 

ES ESMU El Morija!

Steidzamība diktē stingru Vēstījuma toni.

Mēs teicām, ka vairs nav iespējas dot mūsu vēstījumus ar šīs Sūtnes starpniecību.

Ne tāpēc, ka mēs negribētu vai Sūtne netiktu galā.

Mēs teicām, ka nav iespējas dot mūsu vēstījumus sakarā ar to, ka pēc milzīgās enerģijas, kas ir mūsu vēstījumos, nav jūsu – mūsu iemiesojumā esošo čhēlas –pieprasījuma.

Ar ļoti lielām skumjām mēs esam spiesti konstatēt šo faktu.

Daudz dažādas informācijas ir jūsu pasaulē.

Ir daudz dažādu grāmatu, un vēl vairāk informācijas izmētāta dažādās lapās internetā.

Taču mēs nākam ne jau tāpēc, lai sniegtu informāciju. Mēs nākam, lai ar mūsu palīdzību un ar mūsu dotajām zināšanām jūs atgrieztos Mājās.

Jūsu pasaule tādā izskatā, kāda tā ir pašlaik, nevar apmierināt tās dvēseles, kas atceras citu pasauli, Dievišķo pasauli. Tās dvēseles, kas atceras īstās attiecības starp cilvēkiem, kuras balstītas brālīgā Mīlestībā un Sadarbībā.

Jūs, daudzi, esat pazaudējuši to īsto un apslēpto, kas ietilpst pašā Esamības kodolā.

Nekādas jūsu pasaules greznumlietiņas un baudas nekad jums neaizstās to Patiesību, kas vienmēr ir ar jums, bet par kuru jūs esat aizmirsuši dienas burzmā.

Es atnācu, lai tām uzticīgajām sirdīm, ar kurām mani saista daudzi jo daudzi iemiesojumi, vēl reizi atgādinātu to Patiesību, kas ir jūsu sirdīs, jūsu būtnes dzīlēs.

Dievišķajām Būtnēm aizvien grūtāk un grūtāk ir saklaudzināt jūsu sirdis, kas pārklātas ar necaurlaidīgām bruņām.

Iemiesojumā ir palikuši pavisam nedaudzi uzticīgie un patiesie, kas atceras Dievu un ir gatavi savas uzticības dēļ un aiz milzīgas līdzcietības pret cilvēci ziedot pat savu dzīvību, lai glābtu cilvēku dvēseles, kuras nomaldījušās iluzorajā pasaulē un neredz gaismu.

Nedaudzo gaišo dvēseļu dēļ un ar mērķi atbalstīt un palīdzēt es nāku, neņemot vērā Karmas Valdes lēmumu nedot vairs vēstījumus caur mūsu Sūtni.

Mana līdzcietība un vēlēšanās palīdzēt cilvēcei pārvar jebkurus šķēršļus un visas grūtības.

Es atnācu pie jums šajā nozīmīgajā dienā – 2015. gada vasaras Saulgriežu dienā.

Šodien jūs varat pielikt visas savas pūles un domās mainīt uz labu situāciju uz planētas. Pietiek nelielam gaismas nesēju daudzumam glabāt savā apziņā gaišās nākotnes veidolu, lai izkliedētu to tumsu, kas sabiezējusi tiktāl, ka cilvēki gluži vienkārši nesaprot turpmākās kustības virzienu.

Visa enerģija šajā Visumā pieder Dievam.

Dievs un tikai Dievs var nedaudz mirkļos mainīt jebkuru situāciju pasaulē.

Tikai Brīvās gribas likums, ko jums dāvājis Dievs, traucē veikt pozitīvas pārmaiņas pasaulē. Ne Dievišķās Būtnes, ne pats Dievs nevar jums palīdzēt, ja jūs novēršaties no palīdzības un esat aizmirsuši pašu Dieva vārdu.

Vēl un vēl reizi atgādinu jums: visas jūsu problēmas un visas jūsu sabiedrības problēmas ir saistītas tikai ar vienu – ar to, ka jūsu civilizācija ir atdalījusi sevi no Dieva.

Jūsu varā ir saņemt tik daudz laimes, tik daudz Mīlestības un tik daudz Dievišķās enerģijas, cik spēj izturēt jūsu būtne.

Vienīgais šķērslis ir jūsu karma, tā negatīvā enerģija, kas nogūlusi starp jums un Dievu un sastāv no jūsu pagātnē pieļautajām kļūdām, kas ir šī Visuma likuma pārkāpuma sekas.

Pēdējo desmit gadu laikā mēs devām Mācību, kurā ir sīkas rekomendācijas, kā pārvarēt pagātnes kļūdas un sasniegt iekšējas laimes un miera stāvokli.

Taču tagad ir pienācis posms, kad jums ir jādemonstrē, ka esat apguvuši mūsu apmācību.

Jums ir jāparāda tiekšanās un neatlaidība jūsu garīgās prakses nodarbību laikā.

Jums ir jādemonstrē, kā jūs esat apguvuši mūsu vēstījumus, mūsu dotās dispensācijas un iespējas.

Viss, kas jums ir nepieciešams jūsu glābšanai pašreizējā posmā, jums ir dots un dots pilnā apjomā!

Ja jums nav pa spēkam apgūt mūsu doto Mācību, – vērsieties tieši pie Dieva un Dievišķajiem Valdoņiem. Lūdziet palīdzību, lūdziet atpestīšanu, un palīdzība nāks!

Bet, ja jūs joprojām sēdēsiet, rokas salikuši, un cerēsiet uz brīnumu, tad jūs pārlieku riskējat. Tāpēc, ka laika ir maz un ir pēdējais laiks.

Es ceru, ka šis mans Vēstījums iedegs sirdis tiem, kuros vēl gail Dievišķā dzirksts!

ES ESMU El Morija!

 

 

Jebkurā vietā ceļā var pagriezties un atgriezties uz Dievišķā attīstības Ceļa

Sanats Kumara

2015. gada 20. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atkal atnācu...

Skumji ir vērot to, kas notiek uz Zemes šajā sarežģītajā laikā.

Varēja taču izvairīties no sliktākajiem scenārijiem.

Mēs esam gatavi darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai izglābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dvēseļu.

Tomēr, mīļotie, viss ir jūsu rokās.

Vai jūs paši vēlaties glābšanu?

Vai jums ir spēki, lai turpinātu Dzīvi?

Cik grūti dažkārt ir saprast, kas jums traucē atgriezties uz Dievišķā Ceļa.

Kas jums traucē iegūt iekšējo pārliecību par Dieva un Mūžīgās Dzīvības eksistenci?

Jo ticība vien Dievam spēj vārda tiešajā nozīmē dažu gadu laikā atgriezt jūsu dzīvē Dievišķos paraugus un Tikumisko likumu.

 Tomēr, lai justu īstu ticību, vajag ļoti daudz pastrādāt.

Vajag vismaz izpildīt tās rekomendācijas, ko mēs esam devuši pēdējo desmit gadu laikā ar mūsu Sūtnes starpniecību.

Vai jums ir grūti ievērot mūsu padomus un rekomendācijas?

Kāpēc jūs joprojām uzskatāt par labāku peldēt pa straumei duļķainajā surogātu plūsmā, ko jums pakalpīgi piedāvā plašsaziņas līdzekļi?

Kāpēc jūs nemaz nepapūlaties norobežot sevi un savus bērnus no tā, kas kropļo jūsu dvēseles un nedod ne iespēju, ne spēkus iet gaišo ceļu?

Nekad nav pār vēlu.

Jebkurā vietā ceļā var pagriezties un atgriezties uz Dievišķā attīstības Ceļa.

Vai gan Mēs neesam jums to teikuši?

Jā, bija radīta liela karma. Jā, ir grūti izkļūt no nekvalitatīvām enerģijām un negatīviem jūsu apziņas stāvokļiem.

Tomēr Mēs mācām, ka grēku atzīšana un izdarīto kļūdu nožēla uz pusi atvieglo karmisko slogu.

Un atlikušo pusi var neitralizēt ar tīrajām lūgšanas enerģijām.

Ja cilvēces apzinīgākā daļa nepieņem Mūsu rekomendācijas un neņem vērā Mūsu padomus, tad atklājas cits, grūtāks ceļš: ciešanu ceļš.

Man jums jāsaka, ka cilvēce jau ir pārkāpusi slieksnim un sper pirmos soļus ciešanu ceļā.

Daudzi no jums sūdzas par dzīvi, par prieka un mīlestības trūkumu savā dzīvē.

Tomēr tie ir tikai pirmie soļi jūsu izvēlētajā ciešanu ceļā.

Jūs varat iedomāties, kas jūs turpmāk sagaida...

Mēs vienmēr esam parādījuši cilvēcei vieglāku ceļu.

Mēs joprojām sniedzam visu nepieciešamo palīdzību, lai kaut neliels dvēseļu skaits varētu izvēlēties glābšanas ceļu un iet pa to.

Mēs joprojām veltām Mūsu pūles pat tad, kad ir beigusies Mūsu Vēstījumu nodošanas dispensācija.

Katrs no Mums ziedoja savu personīgo sasniegumu enerģiju, lai atnāktu un dotu savu Vēstījumu cilvēcei.

Katrs no Mums dara visu iespējamo un pat neiespējamo.

Mēs lietojam visu spēku, ko Karmas Valde atļauj izlietot.

Tomēr mūsu smalkākās enerģijas aiziet garām jūsu apziņai. Tāpēc, ka jūsu apziņa pastāvīgi ir iegrimusi apkārtējās realitātes negatīvajās vibrācijās.

Tāpēc Mēs nemitīgi atkārtojam un atkārtojam jums: lai jūs varētu izmantot Mūsu palīdzību un atbalstu, izdariet visu iespējamo, lai saglabātu savas vibrācijas pēc iespējas augstākā līmenī.

Diemžēl lielās pilsētās tas jau kļūst neiespējami.

Pilsētas ir to spēku balsts, kas kā autos ietinuši cilvēci un liedz tai iespēju iet evolūcijas ceļu.

Mēs esam zaudējuši kauju par pilsētām.

Tomēr tie cilvēki, kas dzīvo nelielās apdzīvotās vietās, joprojām spēj uztvert Mūsu vibrācijas un saglabāt savu apziņu pietiekami augstā līmenī.

Mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai jūs varētu īstenot savu iziešanu no pilsētām.

Modernās tehnoloģijas dod jums iespēju baudīt pietiekamu komfortu pat tālu no pilsētām.

Taču nav iespējams darboties fiziskajā plānā jūsu vietā.

Mēs jau laikus izdarījām visu nepieciešamo, lai atvieglotu jums pāreju un ciešanas. Bet mēs nevaram jūsu vietā paveikt jūsu darba daļu.

Saprotiet, ka ir pienācis tas laika intervāls, kad jūs varat jau vairs neatgriezties uz drošā evolucionārā ceļa.

Tā ir jūsu izvēle.

Lai cik sāpīgi nebūtu vērot jūsu soļus uz bezdibeni, Mēs nevaram jūs apstādināt, ja jūs esat nolēmuši lēkt bezdibenī.

Es atnācu šodien ar cerību novadīt līdz jūsu apziņai to patiesību, ka ir pienākusi pēdējā iespēja izvairīties no ciešanu ceļa.

Šī iespēja joprojām vēl ir atklāta izredzētajiem.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

Tikai ticība Dievam un mīlestība pret visu Radīto spēj glābt cilvēci tuvākajā laikā

Kungs Šiva

2015. gada 21. decembrī

 

ES ESMU Šiva!

Šodien! ES atnācu!

Par lielu nožēlu ES atnācu, lai dalītos ar jums neiepriecinošos jaunumos.

Bet! Viss šajā pasaulē ir tikai ilūzija.

Jūs paši izvēlaties to ilūziju, kurā jums būt.

Jūsu ilūziju formē jūsu apziņa. Ja jūs vēlaties pastāvīgi dzīvot bailēs, naidā, dusmās, tad apkārtējā ilūzija pieskaņojas jūsu apziņai, un ārējā pasaulē jūs saņemat savas nepilnības atspoguļojumu karu, terorisma, sociālās spriedzes un finanšu nestabilitātes formā.

Visu to jūs paši izvēlaties, mīļotie.

Tā ir jūsu izvēle.

Mūsu uzdevums ir tikai uzaicināt jūs pie Mūsu galda un piedāvāt Mūsu ēdienu.

Tomēr jūs varat atteikties un nebūt ar mieru.

Tā ir Brīvās gribas likuma būtība.

Pēdējo desmit gadu laikā darbojās dispensācija, kas ļāva Mums ne tikai nākt un pasniegt savu apmācību Vēstījumu formā, bet arī pārvadīt Mūsu enerģijas jūsu pasaulē.

No jums tika prasīta piekrišana apmācībai un mūsu rekomendāciju ievērošana.

Es personīgi dāvāju milzīgu dispensāciju, kas viena pati būtu spējusi pārmainīt situāciju visā pasaulē.

Piekrītiet, ka pēc 10 gadu apmācības Mēs bijām tiesīgi palūgt jūs izdarīt kaut ko cilvēces Labā.

Lūk, Es devu dispensāciju, kas viena pati bija spējīga mainīt visu uz labu. Es palūdzu mūsu Sūtni atklāt kustību "PAR TIKUMĪBU!".

Un kas notika? Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, kas lasījuši mūsu Vēstījumus, metās izpildīt manu lūgumu: nest pasaulē tikumības ideju?

Nē. Tieši tajā pusgadā, kad Es noturēju enerģijas plūsmu un virzīju to šīs dispensācijas paplašināšanai, mūsu sekotāji spriedelēja un nodevās šaubām.

Jūs palaidāt garām grandiozu iespēju. Cilvēces labākie pārstāvji nenokārtoja Mūsu skolas izlaiduma eksāmenu.

Jūs izgāzāt testu.

Rezultāts nekavējās izpausties.

Kad jūs atsakāties no Dievišķiem paraugiem, tūlīt pat pastiprinās pretējās tendences pasaulē.

Jūs atsakāties no tikumības un saņemat absolūti netikumīgas jūsu pasaules izpausmes: melīgus politiķus un ekonomistus, terorisma pastiprināšanos un karu izraisīšanu.

Atļaujiet jums atgādināt, ka jūs atrodaties seku pasaulē. Katrai jūsu izvēlei atbilst rezultāts, ko izraisa jūsu izvēle.

Garām palaistās iespējas jums izvēršas par humanitāro katastrofu, ko jūs visādi veicinājāt.

Tādējādi cilvēces progresīvākā daļa, kas visu šo laiku lasīja mūsu Vēstījumus, ir izdarījusi savu izvēli.

Mēs esam zaudējuši.

Protams, nāksies sadurties ar jūsu izvēles sekām.

Kad Valdoņu plāns netiek izpildīts, kad jūs neņemat vērā savas sirdsapziņas balsi, bet izvēlaties šaubas un slinkumu, jūs saņemat sekas, un, sākot ar nākamo gadu, šīs sekas arvien vairāk pastiprināsies.

Es gribētu izskaidrot jums vēl vienu mūsu Mācības tēzi par karmu ar mūsu Sūtni.

Kad Mūsu Sūtne tiek vajāta, apmelota, pakļauta uzbrukumiem, tas rada milzīgu karmu, kas pēc sava līmeņa ir līdzvērtīga karmai ar Dievu.

Kā zināms, ko Dievs grib sodīt, tam Viņš atņem prātu.

Neprāts var pārņemt ne tikai kādu atsevišķu cilvēku. Neprāts var aptvert veselas valstis un tautas.

Jūs to ne reizi vien esat novērojuši cilvēces vēsturē. Fašisms un komunisms ir šādas nāciju un tautu neprāta slimības.

Bezdievības karma, mūsu Sūtnei adresētu apvainojumu karma ir viens no vissmagākajiem karmas veidiem.

Es atnācu šodien, lai noskaidrotu jūsu ārējai apziņai to notikumu cēloņus, kuri tuvojas un kuru radīšanai katrs no jums, kas lasa mūsu Vēstījumus, ir pielicis roku.

Valstu neprāts rada karus un to sekas: badu, humanitārās katastrofas...

Vai tas var paiet garām?

Var. Tam nepieciešams atzīt Dievišķo Likumu par galveno jūsu dzīvē.

Ir tikai viena Patiesība. Visi īstie pravieši, sūtņi un misijas visā cilvēces attīstības vēsturē ir nesuši tikai vienu Dievišķo Patiesību: par Dievu, kas ir viss, kas ir ap jums.

Par Dievu jūsos un Dievu ārpus jums.

Tikai ticība Dievam un mīlestība pret visu Radīto spēj glābt cilvēci tuvākajā laikā.

Tagad man ir jūs jāatstāj.

Karmas slogam ir jānolaižas pār cilvēci kā tumsas pārklājam.

Ciešanas spēj attīrīt apziņu tieši tāpat kā lūgšanas un nožēla.

ES ESMU Šiva!

 

 

 

Mācība par taisnīgiem un netaisnīgiem kariem

Atēna Pallāda

2015. gada 22. decembrī

 

ES ESMU Atēna Pallāda.

Es atkal atnācu pie jums šodien.

Jūs noteikti neesat aizmirsuši Mani un atceraties, ka Es esmu Karmas Valdes locekle.

Mani pazīst arī kā Patiesības Dievieti.

Kādreiz sen ļaudis pielūdza mani tempļos, kas bija speciāli radīti man par godu.

Tas bija sen manā mīļajā Hellādā.

Tagad Es vēlos jums atgādināt, ka Es esmu arī taisnīgu karu aizbildne.

Visam jūsu pasaulē ir divējāds raksturs. Tāpēc, lai cik jums nešķistu dīvaini dzirdēt to no Manis, tomēr bez netaisnīgiem kariem ir arī kari, kas raksturojami kā taisnīgi.

Tāpēc, pirms piedalīties tajā vai citā karā, vajag ļoti labi saprast motīvus, kas virza jūs un tos cilvēkus, kam pieder vara un kas pieņem lēmumu par kara sākšanu.

Vispirms jums ir jāsaprot: vai šī kara laikā jūs aizstāvēsit savtīgas intereses vai jūs aizsargāsit savu zemi, savus mājokļus, savu ģimeni no ārējā ienaidnieka, kas apdraud jūs un dod savus triecienus jūsu zemei.

Ļoti svarīgs ir katra kareivja motīvs, kas piedalās karā. Ja cilvēks iet karā ar jebkādu savtīgu motīvu, tad šī cilvēka dalība karā uzkraus viņam nepareizas rīcības karmu.

Savtīgs motīvs var būt nauda, slava, amats vai dienesta pakāpe, kā arī kara laupījums.

Karmas likums ir ļoti sarežģīts šī Visuma likums. Tāpēc izanalizēsim, kā dalība netaisnīgā karā ietekmēs valsti, kas piedalās šajā karā, un tās ļaudis.

Protams, jebkurā karā tiek lietota vardarbība un mirst cilvēki. Tāpēc ir svarīgi saprast: kāda karma uzgulsies tai valstij, kas piedalās netaisnīgā karā.

Katrs, kas piedalās netaisnīgā karā, uzņemas savu karmas daļu. Taču katram kara dalībniekam ir māte, ir radinieki. Visa tā cilvēka ģimene, kas piedalās netaisnīgā karā, un pat attāli radinieki dalās slepkavību un nodarīto postījumu karmā.

Tādējādi kļūst vājāka ģimene un visa dzimta. Tas var kļūt par dzimtas fiziskas un garīgas deģenerācijas cēloni.

Tādējādi netaisnīga kara karma skar pat tos cilvēkus, kas ir tālu no tiešas dalības militārajā konfliktā.

Turklāt pastāv arī tās valsts karma, kas piedalās netaisnīgā karā. Šī karma uzgulstas visiem valsts iedzīvotājiem un sadalās starp visiem sabiedrības locekļiem. Vienmēr tas izraisa šai valstij atvēlētās Dievišķās enerģijas plūsmas pārtraukumu.

Dievišķās enerģijas trūkums izpaužas kā pārpilnības neesamība, bads, lielas iedzīvotāju daļas psihiskie traucējumi: šizofrēnija, apsēstība, depresija, tieksme uz suicīdu, agresija.

Protams, netaisnīga kara karmas lielākā daļa gulstas uz tiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumu par šāda kara sākšanu.

Tomēr, kā Es iepriekš teicu, karmiskais slogs uzgulstas katram tajā valstī dzīvojošam cilvēkam. Tāpēc, ka neviens karš nevarētu notikt, ja nebūtu cilvēku, kas ir ar mieru piedalīties šajā karā personīga savtīguma un materiālu ieguvumu dēļ vai ar mērķi pilnveidot savas nogalināšanas iemaņas uz dzīviem mērķiem.

Vesela sabiedrība nekad neļaus ievilkt sevi netaisnīgā karā, jo tā pārāk labi apzinās atbildību par šādu karu, kas gulstas uz daudzām paaudzēm.

Tagad par taisnīgu karu vešanu. Tai gadījumā, ja kareivis piedalās kaujā ar mērķi aizstāvēt savu valsti, savu zemi, savu ģimeni, un viņam nav personīgu materiālu ieguvumu mērķa un savtīguma, ja kareivis ir gatavs nesavtīgi ziedot savu dzīvību savas valsts kopīgam labumam, tad šādas darbības ir uzskatāmas par pareizām, un pat kareivja nāves gadījumā nenovājina ģimeni, kurai viņš ir piederīgs, bet gluži otrādi – enerģētiski dara to stiprāku. 

Pašuzupurēšanos tuvāko glābšanas dēļ var uzskatīt par vardarbības nelietošanu gadījumā, ja cilvēks ir gatavs būt par dzīvu vairogu starp uzbrucējiem un saviem tuvākajiem.

Šis augstākais pašuzupurēšanās akts rada labo karmu visai dzimtai un valstij.

Mana šīsdienas Vēstījuma mērķis bija noskaidrot jautājumu par taisnīgiem un netaisnīgiem kariem.

Es domāju, ka pašlaik pasaulē radušajos apstākļos mana Mācība būs jums noderīga un jūs varēsit lietot to praksē savā dzīvē.

ES ESMU Atēna Pallāda.

 

 

 

Tieši tagad ir pienācis laiks jūsu darbam planētas Zemes evolūciju labā!

Valdonis Morija

2015. gada 23. decembrī

 

ES ESMU Valdonis Morija!

Tagad, šajā dienā es atnācu pie jums, mani mīļie čhēlas.

Es pārāk labi saprotu, kā sabiezējuši mākoņi un cik jums ir grūti izturēt Mums pretējo spēku spiedienu.

Varētu šķist, ka nav nekā iepriecinoša un pozitīva. Taču es atnācu apliecināt jums, ka tieši otrādi – ir iemesls priecāties un ir iemesls svinēt!

Mēs esam risinājuši garas sarunas ar jums un devuši Mūsu Mācību.

Lūk, beidzot tiem nedaudzajiem, kas ir spējuši apgūt Mūsu Mācību visā tās pilnībā, ir pienācis tieši tas laika sprīdis, kuram mēs jūs gatavojām ne tikai šajos ilgajos 10 gados, kamēr Mēs sniedzām apmācību ar mūsu Sūtnes starpniecību. Protams, ne. Jūs gatavojāties šim jūsu darbam daudzu jo daudzu iemiesojumu laikā.

Mēs ne reizi vien esam teikuši, ka pašlaik ir iemiesojušies mūsu labākie skolnieki. To noteicis laika skarbums un kaujas spriegums starp Gaismu un tumsu.

Lūk, tagad jums ir pienācis izšķirošais posms!

Viss, ko mēs darījām līdz šim, bija tikai sagatavošanās.

Divi spēki ir sadūrušies globālā cīniņā par cilvēces nākotni: spēki, kas aizstāv ilūziju, un spēki, kas vēlas cilvēces atgriešanos Mājās, pie Dieva.

Kad spēki ir sasprindzināti, kad katra puse laiž darbā visu savu varenību, iestājas haosa periods. Kad viss ir sajaucies un kļūst gandrīz neiespējami atšķirt, kas kuru spēku pusē nostājies.

Tieši šajā haosa laikā pienākusi jūsu kārta.

Pretējie spēki izmanto rupjas iedarbības sviras. Rupju fizisku spēku un uzbāzīgus tēlus un stereotipus.

Tomēr rafinētākie un izveicīgākie saprot: jo vairāk tiek lietots rupjš spēks, jo lielāka ir varbūtība pašiem sabrukt šo spēku iedarbībā. Tāpēc viņi izmanto smalkākus iedarbības paņēmienus caur masu apziņu un zemapziņu, izraisot baiļu, agresijas, naida un antipātiju stāvokļus.

Taču, mīļotie, nevienam no šiem stāvokļiem nevar būt turpinājuma Jaunajā pasaulē.

Pasaule ir uz Jaunā laika sliekšņa. Tas atnāks tikpat neizbēgami kā saules lēkts pēc nakts, lai cik tumša tā nebūtu bijusi.

Šajā laikā katrs no jums, mūsu uzticīgajiem čhēla, kļūst neaizstājams. Tāpēc, ka šajā haosa laikā vislielāko ietekmi rada tieši vājas iedarbības.

Es minēšu jums ārsta piemēru, kas izmanto adatu refleksoterapijas metodi.

Iedomājieties pacientu, kas cieš no nopietnas kaites. Tomēr, ja ārsts ir pietiekami kvalificēts, tad ar vienu vāju iedarbošanos ar smalkāko adatu pietiek, lai pacienta stāvoklis uzlabotos. Un vairākas tamlīdzīgas iedarbības spēj pilnīgi izdziedināt pacientu.

Mūsu uzticīgajiem skolniekiem ir iemaņas, kas ļauj viņiem saglabāt sevī enerģiju līdzsvaru, lai vai kādā ārējā haosā viņi neatrastos.

Tādējādi viņi ir Mūsu smalkāko enerģiju pārvadītāji šajā pasaulē, jo tie spēj mainīt situāciju pasaulē.

Katrā valstī ir mūsu skolnieki. Caur viņiem mēs spējam iedarboties uz situāciju pasaulē.

Mēs priecājamies, ka ir pienācis laiks, kad Mēs varam izmantot šo mūsu rezervi. Tieši tagad ir pienācis laiks, kad tikai ar nedaudzu cilvēku iekšējo spēku var mainīt situāciju pasaulē globālā līmenī.

Jā, es novēlu jums veiksmi!

Vienmēr atcerieties, ka ārējo nosaka iekšējais. Tāpēc, ja pietiekami lielam indivīdu skaitam izdosies saglabāt iekšējo mieru un harmoniju, prieka un mīlestības jūtas jebkādā ārējā haosā, tad situācija pasaulē mainīsies uz labu vārda tiešajā nozīmē dažu gadu laikā.

Tomēr nekad nevajag aizmirst, ka haosa apstākļos situācija tikpat ātri var mainīties arī uz slikto pusi.

Tāpēc nedrīkst atslābināties!

Vajadzīga pilnīga gatavība!

Pilnīga koncentrēšanās uz Augstāko.

Iekšējais nosaka ārējo.

Tieši tagad ir pienācis laiks jūsu darbam planētas Zeme evolūciju labā!

Tikai iekšējais līdzsvars pat tad, kad visa pasaule sagrūs.

Neviena dvēsele, kas izvēlējusies Dievišķo ceļu, nevar zust!

Kolīdz jūs izdarāt izvēli par labu Dievam, tā visi Debesu Pulki ceļas jūsu dvēseles aizstāvībai, lai vai kādi nebūtu radušies ārējie apstākļi.

Tāpēc katru savas dzīves mirkli atcerieties par Dievu un pakļaujiet Dievam un Viņa Likuma izpildei visu savu dzīvi bez atlikuma!

ES ESMU Morija!

 

 

 

Mācība par Gaismas fokusu

Kungs Šiva

2016. gada 20. jūnijā

 

ES ESMU Šiva!

ES atnācu šajā vasaras saulgriežu dienā!

Jūsu labā es esmu gatavs pārvarēt visas grūtības un šķēršļus, lai jūs varētu izbaudīt mūsu un jūsu saskarsmi.

Tagad es vēlos, lai jūs koncentrētu visus savas dvēseles spēkus un spējas.

Attālinieties no ikdienas rosības domām.

Apdzēsiet vēlmju liesmu.

Aizdzeniet pretrunīgās jūtas.

Baudiet iekšēju mieru.

Mūžību.

Mūžības elpu.

Ieelpu...

Izelpu...

Pievienojieties visuma elpošanai.

Lūk, tagad es gribu dalīties ar jums Valdoņu Mācībā.

Šodien mūsu sarunas temats būs tas, ko nevar aptaustīt, un daudzi no jums nav spējīgi to pat sajust.

Jums būs jātic man uz vārda.

Bet, ja jūs negribat ticēt, tad jums nav jēgas ne lasīt, ne klausīties manu Vēstījumu.

Tātad. Savos vēstījumos īpaši mūsu Sūtnes darbības sākumā mēs minējām tādu jēdzienu kā Gaismas fokuss.

Jūs atceraties, ka Gaismas fokuss tika pārnests no Amerikas uz Krieviju 2005. gadā.

Kas tad ir šis Gaismas fokuss?

Šodien es sniegšu jums Mācību par šo tematu.

Gaismas fokuss – tā ir iespēja pārvadīt Dievišķo enerģiju. Tas ir reāls punkts telpā un laikā, kas ļauj ielaist fiziskajā pasaulē milzīgu Dievišķās enerģijas daudzumu.

Šī Dievišķās enerģijas apjoma pilnīgi pietiek, lai veiktu jebkuras pārmaiņas jebkurā pasaules valstī.

Taču, lai īstenotu šīs pārmaiņas, ir jāizpilda noteikti nosacījumi.

Sāksim ar to, ka Gaismas fokuss nav nostiprināts kaut kur fiziskajā pasaulē. Tas nav ne akmens, ne celtne.

Gaismas fokuss ir nostiprināts mūsu Sūtnes ķermeņos.

Tā ir viņas daudzos iepriekšējos un jau šajā iemiesojumā nopelnīta spēja pārvadīt Gaismu fiziskajā pasaulē.

Spēja laist cauri Gaismu nenozīmē, ka Gaisma, Dievišķā enerģija nonāks blīvajā pasaulē.

Nē, lai Dievišķā enerģija tiktu atvēlēta, nepieciešams visuma Augstāko Padomju un Karmas Valdes lēmums.

Tagad Gaismas fokuss, kas nostiprināts mūsu Sūtnes smalkajos ķermeņos, laiž cauri ne vairāk kā 10 procentus no tās jaudas, kādai tas ir paredzēts.

Kāpēc?

Tāpēc, ka fiziskajā plānā nav mūsu plānu realizācijai piemērotu apstākļu.

Mēs runājām par iespēju, kas Krievijai bija dota 2005. gadā.

Tomēr iespējas realizācijai ir jābūt radītiem apstākļiem fiziskajā plānā.

Mēs vairākkārt lūdzām parūpēties par mūsu Sūtni.

Tam vajadzīgas uzticīgas sirdis, sirdis, kas gatavas daudz ko ziedot Gaismas lietas labā, Valdoņu plānu labā.

Kā darbojas Gaismas fokuss?

Vispirms ir jāatrodas sirdīm, kas tiecas, uzticīgām sirdīm.

Ar mīlestības, pateicības, cieņas un godbijības jūtām pret mūsu Sūtni viņas spēj saņemt daļu Dievišķās enerģijas, ko fiziskajā pasaulē izplata mūsu Gaismas fokuss.

Līdz ar to, ka palielinās cilvēku skaits, kas ir spējīgi uztvert mūsu enerģijas, mēs palielinām enerģijas avota jaudu, mēs sākam intensificēt enerģiju caur Gaismas fokusu fiziskajā pasaulē.

Katrs mums uzticīgais skolnieks saņem arvien vairāk un vairāk  Dievišķās enerģijas. Tas ir līdzīgi tam, kā no atomelektrostacijas strāva plūst pa vadiem uz daudziem objektiem un liek strādāt mehānismiem, mašīnām, apgaismo mājas un ielas.

Tāpat caur to sirdīm, kas ir gatavi, Dievišķā enerģija piepilda telpu ar sevi. Fiziskā plāna vibrācijas mainās, un daudzas lietas, kas tagad notiek uz zemes, nevar notikt tad, kad telpa ir piepildīta ar Dievišķo Gaismu.

Tieši tāpat kā gaišā dienas laikā noziedzniekiem ir sarežģītāk darīt savus tumšos darbus.

Tomēr tas, ko mēs gaidījām, nenotika.

Mūsu Mācība nebija cilvēku pieprasīta.

Kaut arī mūsu vēstījumus lasa daudzi, tomēr viņu vidū neatradās tie, kuru sirdīs pilnā mērā iedegtos Kalpošanas liesma.

Vēlreiz atkārtošu, – Kalpošanas liesma iedegas tikai ar absolūtas uzticības īpašībām Valdoņiem un mūsu Sūtnei, ar mīlestības, pateicības un godbijības īpašībām.

Desmit gadu laikā mēs nevarējām savākt pietiekami daudz mums uzticīgu siržu.

Tāpēc Gaismas fokuss nevarēja sākt darboties ar pilnu jaudu.

Tāpēc cilvēki nesaņēma pietiekami daudz enerģijas, lai pārveidotu fizisko plānu.

Bet pēc fiziskās izrēķināšanās mēģinājuma ar mūsu Sūtni 2012. gadā es viņai pavēlēju nekavējoties pamest Krievijas teritoriju.

Tādējādi Dievišķā iespēja tagad ir atņemta Krievijas teritorijai.

Gaismas fokuss ir pārvietots no Krievijas.

Cilvēku intelektam ir tieksme tās vai citas valsts uzplaukumu, ekonomisku brīnumu, kas notiek tajā vai citā valstī, saistīt ar sasniegumiem zinātnē, tehnikā, vadībā, jaunu tehnoloģiju atklājumos.

Taču tas viss ir tikai sekas tam, ka tās vai citas valsts tauta ļauj uzturēties savā teritorijā Valdoņu sūtņiem.

Ne visi mūsu sūtņi ir zināmi sabiedrībai. Daudzi no viņiem ir pilnīgi nepazīstami. Tomēr viņi varēja strādāt un pārvadīt Dievišķo enerģiju tur, kur tas bija nepieciešams pēc Valdoņu plāniem.

Kad mūsu sūtņi tiek vajāti, pakļauti uzbrukumiem un netiek godāti, tad valsts nonāk pie bezdibeņa...

Jebkurā momentā var mainīt situāciju.

Dievam ir neierobežotas enerģijas rezerves, kas nepieciešamas pārveidojumiem.

Taču visi pārveidojumi fiziskajā plānā var notikt tikai caur cilvēku sirdīm.

Ar jūsu rokām un jūsu kājām.

Tāpēc ir teikts, ka nākotne atkarīga no katra.

Vārda tiešajā nozīmē no jums katra, kas tagad lasa šīs rindas.

Tā kā Krievija ir tā valsts, kurā notiekošās pārmaiņas nosaka visas planētas nākotni, tad tas, ka Krievijā pārveidojumi nenotiek, ietekmēs visu planētu jau tuvākajā laikā.

Dievišķo iespēju šajā reizē neizdevās realizēt.

Vai nākamā būs un kad?

Bet tas, mīļotie, ir atkarīgs no jums katra.

ES ESMU Šiva!

 

 

Pļaujas laiks

Kungs Šiva

2016. gada 21. jūnijā

 

ES ESMU Šiva!

Es atkal atnācu!

Lai mūsu saskarsme varētu notikt, lūdzu parūpējieties par pienācīgu savas apziņas stāvokli.

Es pilnīgi apzinos, ka jūsu laikā maz ir to, kas ir spējīgi paaugstināt savu apziņu līdz līmenim, kurā būs iespējams uztvert Dievišķo Valdoņu enerģijas.

Jā, mīļotie, jūsu pasaule ir tādā mērā atdalījusi sevi no Dievišķās pasaules, ka ar katru reizi Mums arvien grūtāk un grūtāk ir atrast sirdis, kas spēj uztvert Mūsu enerģijas un tātad arī izprast Mūsu dotās Mācības jēgu.

Diemžēl to, kas pašlaik notiek pasaulē, var salīdzināt ar totālu zelta teļa kultu.

Viss, kas ir ap jums, īpaši lielās pilsētās, ir tikai dekorācijas, kurās jums tiek pasniegta vienīgā pasaulē valdošā reliģija, proti: zelta teļa pielūgšanas reliģija.

Mēs daudzas reizes, desmitiem vēstījumos esam runājuši par to, ka jūsu apkārtējā ilūzija paklausīgi pieskaņojas jūsu apziņai. Tomēr arī jūsu apziņu formē jūsu apkārtējā ilūzija.

Tāpēc, ja jūs pastāvīgi uzturaties lielā pilsētā, tad jūs nevarat būt brīvi no jūsu apkārtējām vibrācijām. Jūs paklausīgi pārņemat to pašu dzīves veidu un stereotipus, kas ir jūsu apkārtnē.

Ir vajadzīga liela ticība un gribas spēks, lai nepakļautos ietekmei, kādu uz visu pasauli un īpaši uz lielu pilsētu iedzīvotājiem atstāj tā civilizācija, kas pašlaik ir izveidojusies uz Zemes.

Ja jūs pastāvīgi atrodaties vidē, kur skan neharmoniska mūzika, kur pastāvīgi acu priekšā ņirb nepareizi paraugi, kur nemitīgi tiek uzkurināta vēlme iegūt ķermeņus un mantas, tad jūsu vibrācijas pastāvīgi ir tajā līmenī, kurā nav iespējams sadzirdēt Dievu. Šajā vibrāciju līmenī nav iespējams atšķirt, kas ir labi, bet kas – slikti.

Jūs atrodaties masu apziņas dūksnājā. Ja jūs tikai uz neilgu laiku iekāpāt slīkšņā, tad ir izredzes izrāpties, izlēkt no purva. Ja jūs esat jau līdz kaklam iegrimuši dūksnājā, tad cerības uz glābiņu gandrīz vairs nav palikušas.

Miljoniem zelta teļa kulta upuru katru gadu papildina vēstures izgāztuvi.

Ja padomā, – tā ir vislielākā katastrofa cilvēces vēsturē.

Taču Mēs brīdinājām un devām savas rekomendācijas jau pirms 10 gadiem, kad jūs bijāt tikai iekāpuši slīkšņā.

Jums ir brīvā griba. Pēc brīvās gribas likuma jūs esat izdarījuši savu izvēli. Bet izvēle bija vienkārša un acīmredzama: jūs izvēlaties pielūgt Dievu vai jūs izvēlaties pielūgt zelta teļu.

Jūs izvēlaties mūžīgo dzīvību vai jūs izvēlaties palikt iznīcīgajā pasaulē par savas individualitātes cenu.

Līdz ar to, ka jūs atņemat savai dvēselei viņai nepieciešamo Dievišķo barību, bet turpināt barot viņu ar surogātiem, ko jums 24 stundas diennaktī pakalpīgi piegādā zelta teļa kulta kalpi caur televīziju, internetu, izklaidēm un baudām, jūsu dvēsele pamazām mirst.

Pienāk moments, kad jums vairs nav dvēseles. Jūs kļūstat par biorobotu. Un jums nav nākotnes.

Visu, mīļotie, nosaka jūsu izvēles.

Ja jūs izvēlaties iluzoro pasauli, protams, pēc savas brīvās gribas, tad šajā pasaulē jūs arī paliksit.

Ja jūs ticat, ka jums ir tikai viena dzīve, un mēģināt saņemt visus priekus un baudas šajā dzīvē, tad jūs arī saņemsit visus priekus un baudas šajā dzīvē apmaiņā pret pašu Dzīvību.

Jūs pārdodat dvēseli sātanam. Par mānīgu spožumu un baudām jūs atņemat sev iespēju turpināt Dzīvi.

Diezin vai viens cilvēks no tūkstoša, kas dzīvo lielās pilsētās, būs spējīgs turpināt savu evolūciju kā Dieva individualizācija.

Visi pārējie ir vai nu jau miruši garīgā nozīmē, vai bezcerīgi slimi, un viņu dvēselēm jau tuvojas nāve.

Šis saldais un tik jautrais un bezrūpīgais zelta teļa kults īsā laikā ir savācis miljoniem upuru, kas tika nolikti uz kalpošanas altāra zelta teļam.

Ko lai dara, Mēs vismaz no savas puses esam izdarījuši visu iespējamo, lai parādītu citu varbūtējo attīstības ceļu cilvēku civilizācijai.

Taču laiks ir nepielūdzams. Ir pienācis galīgās izvēles laiks.

Katrs pats izvēlas: nāvi vai dzīvību.

Dabai būs jāatbrīvojas no tiem indivīdiem, kas nav spējīgi turpmākai evolūcijai.

Pienācis pļaujas laiks. Pļauja jau rit.

Graudi tiek atdalīti no nezālēm.

Viss, kas ir gatavs turpināt evolūciju, tiek rūpīgi savākts Dievišķajos apcirkņos.

Viss, kas nav gatavs turpināt evolūciju, paliek vēstures atkritumu izgāztuvē. 

Tālab ES izmantoju šo pēdējo iespēju, lai kaut nedaudzi cilvēki varētu sadzirdēt mani un atgriezties mūžīgajā Dzīvībā.

Absolūti visas rekomendācijas tika dotas Mūsu vēstījumos, ko Mēs devām caur mūsu Sūtni.

Tikai mirušais varēja nesadzirdēt.

ES ESMU Šiva!

 

 

 

 

Armagedons

Sanats Kumara

2016. gada 20. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

Šodien ir tā diena, ko es esmu izraudzījis, lai novadītu līdz jūsu apziņai daudzas ne sevišķi patīkamas lietas.

Es ilgi pārdomāju un izdarīju secinājumu, ka jums nepieciešams to zināt, lai apzināti izdarītu izvēles.

Šo laiku, kurā jūs dzīvojat, raksturo termins: Garīgā kauja. Tā ir kauja starp Gaismu un tumsu.

Jums šķiet, ka virs jums ir mierīgas debesis un nav sabrukuma.

Mīļotie, daudziem no jums ir nepareizs priekšstats par notiekošo kauju.

Šī kauja var izpausties fiziskajā plānā kā kari, eksplozijas, bumbas, artilērijas apšaudes.

Taču daudz briesmīgāka ir tā kauja, kas norisinās par jūsu dvēselēm. Bet šī kauja tagad ir pašā kulminācijā.

Iespējams, ka daži no jums nenojauš par šo kauju. Jūs mēģināt pasargāt sevi no tā, kas jums šķiet visļaunākais, – no tāda kara, kāds bija pagājušā gadsimta vidū.

Nē, mīļotie. Šis karš, šī kauja, kas norisinās pašlaik, ir daudz bīstamāka tieši tāpēc, ka jūs pat nenojaušat, ka jūs atrodaties šīs kaujas centrā, kurā cīņa ir par jūsu dvēselēm.

Tagad es gribu izdarīt nelielu atkāpi. Tas ļaus jums labāk saprast, kā strādā Gaismas spēki un kā strādā mums pretējie spēki.

Jūs zināt, ka šī gadsimta sākumā mēs veicām mēģinājumu dot Krievijā Mācību Vēstījumu formā.

Daudzas reizes Mēs esam teikuši, ka šī ir pilnīgi bezprecedenta iespēja, milzīga Debesu žēlastība.

Mēs vēl un vēlreiz atkārtojām, ka katru Vēstījumu pavada grandiozs Dievišķās enerģijas izlietojums. Tas tā ir, mīļotie.

Kālab gan Debesis ieguldīja tādas pūles?

Vai tās attaisnojās?

Tikai tagad es varu jums pateikt daļu patiesības par to, ar kādu mērķi tika dota Mācība.

Mēs gatavojām Mūsu Sūtni paātrinātā tempā. Un priecājāmies, ka viss izdevās. Trauks bija gatavs Gaismas enerģijas pārvadīšanai.

Mēs uzsākām Mācības novadīšanu kopā ar Gaismas izliešanu, kas to pavada.

Vairāk nekā 10 gadus ilga Mācības nodošana.

Tikai tagad es esmu gatavs atklāt jums daļu patiesības, kāpēc bija vajadzīga tāda došana. 

Katru reizi, kad kosmiskie cikli tuvojas beigām, pienāk laiks, kad dvēselēm ir jāizdara izvēle. Atkarībā no šīs izvēles viņas vai nu turpinās savu evolūciju jaunā līmenī, vai zaudēs savus sasniegumus un turpinās evolūciju zemākā līmenī, vai arī dvēseles evolūcija tiks pavisam pārtraukta, un nāves eņģeļi nopļaus savu pļaujamo.

Tāpēc katra tāda cikla beigās cilvēkiem tiek dota iespēja saņemt atjauninātu Mācību, lai dvēselēm būtu pareizi orientieri un viņas varētu saglabāt iespēju evolucionēt.

Mēs sākām Mūsu misiju Krievijā. Šī valsts tika izvēlēta ne jau gadījuma pēc. Tieši tajā laikā te bija iemiesojušās labākās dvēseles, kas bija speciāli atlasītas šai misijai.

Vairāki simti dvēseļu pieteicās atnākt, lai glābtu dvēseļu miljonus ne tikai Krievijā, bet uz visas zemeslodes.

Mēs uzsākām misiju Krievijā. Tika izliets grandiozs Gaismas daudzums.

Taču pēc tam notika tas, kas nekādi neietilpa mūsu plānos: Krievijas ķermenis atgrūda mūsu Sūtni.

Mūsu Sūtne bija spiesta atstāt Krievijas teritoriju.

Mēs gaidījām vēl 4 gadus cerībā, ka gaismas nesēji apdomāsies un spēs ar kopīgām pūlēm mainīt situāciju.

Taču tas nenotika.

Jūs zināt, ka daba necieš tukšumu.

Tiklīdz Krievijas telpa atbrīvojās no mūsu enerģijām, tur bangojošā, duļķainā straumē aumaļām plūda pretējie spēki.

Valsti tieši sagrāba tumsas spēki.

Tas bija sabiedrības apzinīgākās daļas izvēles rezultāts. To gaismas nesēju, kas izvēlējās neizpildīt savu misiju.

Dažādu iemeslu dēļ gaismas nesēji aizgāja: no tiešas nodevības līdz klusai bezdarbībai.

Krievijas ķermeni sagrāba mums pretējie spēki.

Jūs gaidījāt karu, jūs gaidījāt postu.

Mīļotie, karš notiek pilnā sparā. Garīgais karš ar visbēdīgāko iznākumu.

Nogalinātas tiek cilvēku dvēseles. Ar visviltīgākajiem paņēmieniem.

Īpaši tiek tēmēts uz jaunatni.

Tieši pret jaunatni mērķētas tās tehnoloģijas, kas ievaino dvēseli un nedod viņai iespēju turpināt evolūciju.

Datorspēles, graujoša mūzika, narkotikas, viltus morālie ideāli, vēlmju uzkurināšana un mudinājumi piepildīt šīs vēlmes par katru cenu, nevairoties ne no kā, pat ne no slepkavības.

Apkārtējās telpas vibrāciju līmenis tiek pazemināts tā, ka Mūsu enerģijas vairs nespēj iekļūt nevienas lielas pilsētas telpā.

Kad cilvēkiem nav mūsu palīdzības, viņi kļūst pilnīgi bezpalīdzīgi pretējo spēku ļaunprātības priekšā.

Tagad es jums atgādināšu galveno. To, kā dēļ mēs devām mūsu Vēstījumus. Mēs centāmies atgriezt jūsu dvēseles uz evolucionārā attīstības ceļa. Bet šis ceļš nav iespējams bez Dieva.

Dievs nedzīvo templī vai baznīcā. Dievs mājo cilvēku sirdīs.

Kad kritiskais cilvēku vairākums atsakās no Dieva, tad visa sabiedrība nokļūst pretējo spēku varā.

Ceļš tiek slēgts.

Katru dienu apdziest liesma uz altāriem arvien un arvien jaunās baznīcās, tempļos, mošejās.

Katru dienu simtiem tūkstoši cilvēku zaudē liesmas, kas deg uz viņu siržu altāriem.

Katru dienu simtiem tūkstoši cilvēku zaudē iespēju turpināt evolūciju.

Tas ir jūsu kopīgās izvēles rezultāts.

Tas ir atteikšanās rezultāts no Dieva un Viņa vadības.

 

Ir skumji to dzirdēt. Bet vēl skumjāk ir novadīt šo skumjo patiesību līdz jūsu apziņai.

Tāpēc, ka visa pasaule tuvojas bojāejai.

"Kurp ies Krievija, turp ies visa pasaule", – tāds ir šīs tūkstošgades sākuma atklātais pareģojums.

Tas piepildās jūsu acu priekšā.

 

Nekas, kas ir mazāks par Dievišķo pilnību, nevar pacelties nākamajā evolucionārās attīstības posmā.

Noslēdzas liels kosmiskais cikls. Viss, kas nav no Dieva, tiks pakļauts iznīcībai.

Tāpēc Dievs pieļauj pretējo spēku trakošanu.

Kādam ir jāpaveic planētas attīrīšanas darbs no kosmiskajiem atkritumiem.

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

 

ES personīgi sagaidīšu katru no jums, kas būs uzveicis ilūziju!

Iemīļotais Alfa

2016. gada 21. decembrī

 

ES ESMU Alfa, jūsu tēvs Debesīs.

Šodien, mīļotie, Man gribētos risināt sarunu ar jums, kas domāta jūsu garīgajai glābšanai.

Pasaulē viss ļoti ātri mainās, un šīs pārmaiņas neizbēgami ietekmē jūsu dvēseles.

Ir Patiesība pasaulē. Šī Patiesība ir Dievā.

Kad Dievs aiziet no jūsu dzīves, tad tas neizbēgami atsaucas uz jūsu dvēseli.

Dvēsele skumst un ilgojas, un nezina, kā izrauties no ilūzijas gūsta.

Tāpēc, mīļotie, ES nāku.

Rūpes par katru dvēseli, kas ir iemiesojumā, Man ir būtiska nepieciešamība. Katru no jums ES mīlu ar tēvišķu Mīlestību. Un katru no jums ES gaidu Debesīs.

Maldīšanās, kļūdas, lielas un mazas ir neizbēgamas Ceļā uz Mājām. Tomēr Es atnācu brīdināt jūs no briesmām, kas stājas jūsu Ceļā pašreizējā laika momentā.

Dievišķo Būtņu galvenās rūpes ir jūsu dvēseļu glābšana.

Kad jūsu dvēseles tiek pakļautas nāves briesmām, tas izraisa visas Gaismas Hierarhijas bažas.

Jūsu pasaule ir nonākusi tumsas spēku ietekmē. Mainoties kosmiskajam ciklam, šis posms ir neizbēgams.

Vēl pirms dažiem gadiem ES biju mierīgs par cilvēces evolūciju. Tāpēc, ka bija izdarīts viss, lai šī posma pārvarēšana būtu droša.

Taču tāpēc, ka daudzi Gaismas bērni izdarīja nepareizas izvēles, situācija pasliktinājās arvien vairāk un vairāk. Un tagad es raizējos par tām gaišajām dvēselēm, kas ir iemiesojumā un var neatgriezties Manā pasaulē.

Tas var notikt.

Pasaule, kas atdalījusi sevi no Dieva, ir lemta nomiršanai. Pakāpeniskai degradācijai un nāvei. Reizē ar vecās pasaules miršanu atbrīvojas vieta Jaunajai Pasaulei. Dievišķajai.

Taču tieši pārejas moments no vecā uz Jauno dvēselēm ir visbīstamākais laiks. Tāpēc, ka viņas zaudē Dievišķos orientierus un var apmaldīties un nomirt, tā arī neatradušas izeju no ilūzijas.

Jūsu apkārtējā pasaule ir nonākusi pretrunā ar Dievišķo ieceri.

Atjaunotnes enerģijas plašā straumē ieplūst jūsu pasaulē. Taču šo enerģiju ceļā nostājušās vecās pasaules dogmas, kas balstītas materiālo enerģiju kundzībā un materiālo vērtību prioritātē pār garīgajām.

Ir neiespējami kaut cik ilgu laiku pretoties Dievišķajām enerģijām.

Jo stiprāka ir pretestība, jo postošākas ir tās sekas.

Jo vairāk pūļu pretējie spēki tagad iegulda, lai pretotos Dievišķajai pasaulei, evolucionārajam, Dievišķajam cilvēces attīstības Ceļam, jo graujošākas var būt šīs pretošanās sekas.

Tāpēc Mēs jau iepriekš centāmies dot mūsu pamācības šim grūtajam laikam.

Lai novērstu upurus.

Lai mazinātu ciešanas.

Taču Mēs nevaram pārkāpt brīvās gribas likumu. Cilvēce savā vairākumā izvēlējās atteikšanās ceļu no Dieva.

Tas ir graujošs ceļš. Cīņas ceļš ar Dievu.

Cīņas iznākums ir iepriekš nolemts.

Vecā pasaule neizbēgami tiks iznīcināta.

Mūsu uzdevums ir saglabāt pēc iespējas vairāk dvēseļu šajā sarežģītajā laikā.

Tāpēc tiek dota Mācība.

Mīļotie, ES ļoti labi saprotu, cik sarežģīti jums ir orientēties tumsā, kad pretējie spēki dara visu iespējamo, lai noslēptu no jums Dievišķo Patiesību.

Visas dzīves jomas ir izkropļotas.

Nekur nav Patiesības.

Nevienā reliģijā.

Nevienā ticībā.

Nevienā zinātnē

Drausmīgs laiks.

Tumšs laiks.

Taču tieši tagad jums ir jāpieliek maksimālās pūles savu dvēseļu glābšanai.

Glābšanās iespēja pastāv tiem, kas, neņemot vērā nekādus ārējos apstākļus, saglabā iekšējo saskaņu ar Dievišķo pasauli.

Jo tālāk, jo sarežģītāk ir saglabāt šo saskaņu.

Ir vajadzīgs gigantisks Ticības un Mīlestības spēks, lai izturētu.

Ir vajadzīga kontrole pār katru vēlēšanos.

Vajag, lai Augstākais Es kontrolētu katru izvēli.

Vajag noiet pa zirnekļa tīmeklīti pāri bezdibenim.

Lūdzu, nenonieciniet Mūsu padomus.

Pārlasiet visus Vēstījumus, kas doti caur mūsu Sūtni.

Visus līdz pēdējam.

Tieši tur slēpjas tas pavediens, kas izvedīs jūs no ilūzijas labirinta Dievišķajā pasaulē.

Es personīgi sagaidīšu katru no jums, kas būs uzveikuši ilūziju!

Jums vajag saglabāt Ticību un uzticību.

Es gaidu jūs!

 

ES ESMU Alfa, jūsu tēvs Debesīs.

 

 

 

Jūsu rokās ir glābiņš!

Valdonis Morija

2016. gada 22. decembrī

 

ES ESMU Valdonis Morija!

Vai jūs gaidījāt mani?

Jā, es atnācu!

Cik daudzi no jums paļāvās uz to, ka Valdoņu plāni īstenosies?

Jūs taču cerējāt, vai ne?

Bet tagad Mēs nākam reizi pēc reizes un sakām jums, ka Mūsu cerības nav attaisnojušās, ka ir radies neredzēts mums pretējo spēku pārākums.

Ir nepatīkami un sāpīgi dzirdēt par šo daudzu gadu Gaismas misijas iznākumu, ko mēs īstenojām, pareizāk sakot, – mēģinājām īstenot Krievijā.

Tiem no jums, kas netic šai informācijai un mēģina iegūt kaut kādas cerības uz nākotni, es teikšu: "Paskatieties apkārt!"

Visi jūsu pēdējo gadu "sasniegumi" ir redzami ar neapbruņotu aci.

Nekādu pozitīvu pārmaiņu ne izglītības jomā, ne veselības aizsardzības jomā, ne sociālās nodrošināšanas jomā, ne garīgajā jomā.

Mēs esam zaudējuši vienu no šī gadsimta izšķirošākajām kaujām.

Ko darīt?

Mīļotie, Dievs vienmēr no jebkuras situācijas var atrast to izeju, kas būs atbilstoša evolucionārajam attīstības ceļam.

Pretējie spēki ir uzvarējuši.

Lieliski!

Tā ir šķietama uzvara.

Nav iespējams uzvarēt Dievu.

Jebkura darbība pret Dievu izraisīs daudzkārt pastiprinātu darbību, vērstu pret to, kas lietoja spēku.

Valdošā elite atteicās no Dievišķajiem sabiedrības vadības principiem?

Pasludināta nemirstības sasniegšana mirstīgajā ķermenī?

Pasludināta materiālo vērtību prioritāte pār garīgajām?

Lieliski!

Likums darbojas neizbēgami un nesaudzīgi.

Viss, kas ir atdalījis sevi no Dieva, nevar pastāvēt kaut cik vēsturiski ievērojamu laika posmu!

Jo vairāk tumsas spēki izpaužas, jo tuvāks ir viņu gals.

Kā tas būs? Atļaujiet neatbildēt jums uz šo jautājumu.

Tie, kas izmanto dabas spēkus, lai nostiprinātu savu kundzību pār pasauli, tiks bez žēlastības aizvākti no planētas.

Tie, kas ir atļāvušies nolaisties līdz dzīvnieciskam apziņas līmenim, beigs savu eksistenci alās un mežos. Un pēc dažiem gadu tūkstošiem jaunā cilvēce atradīs šo jauno neandertāliešu atliekas grūti pieejamās vietās uz zemeslodes.

Bet ko gan darīt tiem, kas uzskata sevi par gaismas nesējiem un apjukumā stāv jaunās realitātes priekšā?

Jūsu uzdevums paliek nemainīgs.

Jums ir jādarbojas, jādarbojas un jādarbojas!

Personīgo glābiņu jūsu laikā nav iespējams sasniegt tikai ar lūgšanām un meditācijām.

Ir vajadzīga kalpošana, vajag palīdzēt tiem, kam palīdzība vajadzīga.

Jums ir jāparūpējas par nākotni.

Tagadējos apstākļos nevar atnākt attīstītas dvēseles.

Tajos apstākļos, kādi pašlaik ir uz Zemes, īpaši lielās pilsētās, var pievilkties tikai atpalikušu evolūciju dvēseles.

Tāpēc, lai iemiesojumā varētu atnākt cienījamas dvēseles, vairāk attīstītas dvēseles, garīgi attīstītas dvēseles, jums ir jārada apstākļi šo dvēseļu atnākšanai uz planētas tieši šobrīd, tūlīt.

Katram solim no nākamo vecāku sagatavošanas līdz ieņemšanai, audzināšanai un izglītībai jābūt rūpīgi pārdomātam.

Vai jūs to darīsiet atsevišķos ciematos vai jau esošajās apdzīvotajās vietās, jūs noteiksiet paši.

Tomēr lielās pilsētās apstākļi ir nepiemēroti nākamo cilvēces glābēju atnākšanai.

Jūsu uzdevums ir sagatavot placdarmu, savdabīgu Noasa šķirstu, lai saglabātu saprātīgā cilvēka genofondu.

Visam ir nozīme: pārtikai, ūdenim, dzīves apstākļiem, apmācībai.

Ja visu nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai ievajadzēsies iet mežos, tad vajag aiziet mežos.

Ja apstākļu nodrošināšanai ievajadzēsies uzrakstīt jaunus likumus, tad vajag iet politikā un panākt šo likumu pieņemšanu.

Šajā laikā jūs nevarat nodrošināt sev personīgo glābiņu, ja nepalīdzat cilvēcei kopumā.

Jums nepietiks punktu ieejai Debesu Valstībā.

Tāpēc gatavojieties darbam.

Apvienojieties!

Atrotiet piedurknes!

Tieši tagad ir vajadzīga pašuzupurēšanās cilvēces nākotnes labā!

Tieši jūsu rokās ir glābiņš!

Negaidiet instrukcijas katrai dienai!

Sāciet darbu nekavējoties!

ES ESMU Valdonis Morija!

 

 

 

 

Tikai no jūsu pūlēm pašreizējā brīdī ir atkarīga cilvēces nākotne

 

Sanats Kumara

2017. gada 20. jūnijā

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Es atnācu.

Lai cik grūti arī nebūtu apstākļi uz planētas, Mēs steidzam jums palīgā. Katrā mūsu tikšanās reizē mēs pasniedzam Mūsu palīdzīgo roku.

Vienmēr.

Pastāvīgi.

Cauri pasaulēm.

Šodien Es atnācu, lai atbildētu uz jautājumu, ko daudzi no jums uzdod domās vai skaļi. Šis jautājums tik tiešām karājas gaisā virs planētas. Jautājums ir šāds: "Ko gan darīt? Vai ir kāda izeja no tā strupceļa, kurā cilvēce pašlaik ir nonākusi?"

Mīļotie, Es nepagurstu atkārtot, ka no jebkuras situācijas vienmēr ir Dievišķa izeja un ka jebkurai problēmai ir Dievišķs risinājums.

Ja nebūtu šīs izejas un šī risinājuma, tad Mēs netērētu tik daudz spēka un enerģijas, lai nāktu un atnestu jums Mūsu Vārdus.

Tagad es gribu atgādināt jums, ka pašlaik uz Zemes ir iemiesojies bezprecedenta liels skaits gaismas nesēju.

144 000 no iemiesotajiem gaismas nesējiem savā potenciālā ir gatavi sasniegt Kristusapziņas līmeni. Bet jūs zināt, ka tas ir tas cilvēciskās apziņas attīstības līmenis, kurā ir iespējama cilvēku apvienošanās visaugstākajā iespējamā līmenī. Pēc būtības šis apziņas līmenis ir maksimāli tuvināts Dievišķajām Būtnēm.

Šajā apziņas līmenī ir iespējama īstā gaismas nesēju apvienošanās Garā.

Tas ir Svētā Gara Kopienas apziņas līmenis. Tas ir Gaismas Brālības apziņas līmenis uz Zemes.

Tas ir līmenis, ko nepieciešams sasniegt!

Tiklīdz 144 000 gaismas nesēju sasniegs Kristus apziņas līmeni un apvienosies garīgā Brālībā uz Zemes, tā situācija uz planētas mainīsies gandrīz vienā mirklī.

Kāpēc līdz šim laikam tas nav noticis? Kāpēc gaismas nesēji nevar apvienoties?

Es varu jums atbildēt uz šo jautājumu.

Viss ir jūsos pašos. Kad Vienotības, Brālības un Mīlestības Gars izaug jūsu sirdīs, jūs paceļaties savā apziņā līdz Kristusapziņas līmenim.

Katram no jums ir bijuši tādi apskaidrības, iekšējas laimes un Prieka brīži.

Taču problēma ir saglabāt tādu apziņas stāvokli pēc iespējas ilgāku laiku. Sākumā stundu, pēc tam dienu, tad – nedēļu, mēnesi, gadu.

Pienāks brīdis, kad šis apziņas līmenis jums būs dabisks un jūs nekādā gadījumā negribēsiet no tā šķirties. Nekādi pasaules kārdinājumi nespēs novest jūs no Dievišķā iekšējā Ceļa.

Lūk, tagad padomāsim kopā: kāpēc ar visu piepūli tomēr neizdodas saglabāt augstu apziņas līmeni?

Ir spēki, kas darbojas pasaulē. Mēs tos saucam par Mums pretējiem spēkiem. Šo spēku uzdevums ir nepieļaut cilvēces pāreju jaunā evolucionārās attīstības līmenī.

Šie spēki darbojas kā no jūsu iekšienes, tā arī no ārpuses. Tāpēc, mīļotie, ir grūti ne tikai noturēties pienācīgā apziņas līmenī, bet sasniegt to pat uz īsu laiciņu.

Kāda ir izeja? Tikai apzinātas pūles tuvoties Dievam katru dienu!

Tikai neatlaidība!

Tikai uzticība Dieva Gribai!

Jums ir skaidri jāapzinās, ka tikai no jūsu pūliņiem pašlaik ir atkarīga cilvēces nākotne.

 

Vajag apvienoties zem balti zilā tīrības un uzticības karoga.

Visiem gaismas nesējiem!

Iegaumējiet: spēja apvienoties, savstarpēji sadarboties ir Kristus apziņas augšanas pazīme.

 

Ūdensvīra laikmeta enerģijas ir savstarpējas sadarbības enerģijas.

Tāpēc viss, kas darbojas pret Jaunā laikmeta enerģijām, tiks aizslaucīts.

Tas ir neizbēgams process.

Tāpēc jums tiek dota Mācība par izvēli.

Jūs paši izvēlaties, – vai iet evolūcijas Ceļu vai kā pērnajām lapām pazust nebūtībā.

Tā ir jūsu izvēle.

Un tā ir jūsu atbildība.

Dievs var pilnīgi visu.

Bet Viņš nevar iejaukties jūsu brīvajā gribā.

Ja jūs pēc savas brīvās gribas esat nolēmuši iet ceļu uz bezdibeni, tad tā ir jūsu izvēle un jūsu atbildība.

 

Tikai 144 000 gaismas nesēju, kas jau ir iemiesojumā un spēj saglabāt Kristus apziņu, mainīs pasauli.

Starp tiem, kas lasa šīs rindas, lielākajam vairumam ir potenciāls kļūt par Kristusbūtnēm.

Ir plāns, un ir kustības virziens.

Katru dienu atgādiniet sev un visiem, kas ir jums līdzās, par nepieciešamību uzturēt pēc iespējas augstāku apziņas līmeni!

Katru dienu apvienojieties zem balti zilā karoga – tīrības, tikumības, uzticības Dieva Gribai un tiekšanās uz gaišo nākotni karoga.

Es novēlu jums sekmes jūsu Ceļā uz Mūžību!

ES ESMU Sanats Kumara. Om.

 

 

 

 

Jums ir jāizcīna sava Uzvara!

 

Kungs Šiva

2017. gada 20. decembrī

 

ES ESMU Šiva! Šodien, tieši šajā Mūsu izvēlētajā dienā, es esmu nācis dot svarīgu Vēstījumu.

Ne tāpēc, ka tas nepieciešams Mums, bet tāpēc, ka tas ir nepieciešams jums, kas atrodaties iemiesojumā un dažkārt esat pilnīgā neizpratnē, kas notiek.

Situācija patiešām saasinās arvien vairāk. Karma kļūst blīvāka un nolaižas. Saprast notiekošo kļūst arvien sarežģītāk.

Mēs zinājām to, mīļotie. Mēs laikus brīdinājām jūs.

Mēs daudzkārt teicām, ka fiziskā plāna vibrācijas paaugstinās.

Kad fiziskā plāna vibrācijas paaugstinās, notiek intensīvāka karmas nonākšana.

Atcerieties situāciju, kad jūs iznesat ārā vecu dūnu pēli. Tas šķiet pavisam tīrs. Taču, kad jūs sākat dauzīt to ar koku, tad no pēļa paceļas putekļu mākoņi. Lūk, tieši tāds process notiek, kad mēs paaugstinām fiziskā plāna vibrācijas.

Viss, kas ir mierīgi gulējis jūsu zemapziņā, visi pagātnes tūkstoš iemiesojumu karmiskie nogulsnējumi sāk mosties un izpausties fiziskajā plānā

Tas ir likumsakarīgs process. Tāpēc, ka ir pienākuši kosmiskie termiņi, un pienācis laiks pagātnes karmas atstrādāšanai. Tieši tagad ir pienācis pagātnes karmas atstrādāšanas laiks. Tāpēc, ka jaunajā kosmiskajā ciklā ir jāizpaužas tikai pilnīgām enerģijām.

Mēs jums runājām par laiku un termiņiem.

Laiks ir pienācis.

Mēs runājām, ka iemiesojumā ir labākie cilvēces pārstāvji. Mēs runājām par jūsu lomu un atbildību.

Tāpēc, ka noturēt enerģiju līdzsvaru ir spējīgas tikai sagatavotas dvēseles. Speciāli sagatavotas šai misijai.

Pastāv līdzsvara noturēšanas paņēmieni. Ar Sūtnes starpniecību šajā pēdējo 12 gadu laikā ir dotas daudzas dispensācijas jeb Dievišķās Žēlastības, kas ļautu līdzsvarot nonākošo karmu ar Lūgšanām, Lūgšanu nomoda stundām, ar pareizu darbību fiziskajā plānā.

Desmitiem dispensāciju bija dotas, lai darītu maksimāli vieglāku karmisko slogu.

Un... Neviena no šīm dispensācijām nav izmantota.

Mīļotie, Mēs pasniedzam jums savu palīdzības roku. Bet Mēs nevaram pieņemt Debesu palīdzību jūsu vietā.

Mācība tiek dota vistumšākajā laikā uz planētas, lai visgaišākās dvēseles varētu izmantot to un daudziem atvieglot karmisko slogu.

Taču nav iespējams jūsu vietā darboties fiziskajā plānā. Nav iespējams lūgties jūsu vietā.

Man ir tiesības runāt jums par lietām, ko jums nebūs patīkami dzirdēt, jo ar Sūtnes starpniecību Es personīgi devu vairākas dispensācijas.

Bet nevienu no tām jūs neizmantojāt.

Pēdējais piemērs bija šī 33 dienu Lūgšanu stundu dispensācija, kas notika pēc Mana lūguma šā gada rudenī.

Mēs izvēlējāmies svarīgu vēsturisku momentu un svarīgus astroloģiskos termiņus. Karmas Valde tika piešķīrusi milzīgu enerģiju, kas bija paredzēta simtgadīgās sakrātās karmas transmutācijai. Tā ir Pirmā pasaules kara, Krievijas revolūciju, simtgadīgās bezdievības karma Krievijā un visā pasaulē. Šajā karmas kamolā tika iesaistītas vairākas desmit attīstītākās valstis.

Bija vajadzīga tikai 1200 Krievijas cilvēku piedalīšanās 33 dienu laikā, lai Debesu slūžas atvērtos un simtgadīgās karmas lauvas tiesa tiktu transmutēta.

Tā bija grandioza dispensācija, kas ļautu tūkstoškārt atvieglot karmas slogu.

Diemžēl tikai puse no tiem gaismas nesējiem, uz kuriem mēs cerējām, piedalījās Lūgšanu stundās.

Pārējie atturējās dažādu iemeslu dēļ: slinkums, dogmas, no kurām neizdevās atbrīvoties, nebija vēlēšanās un laika...

Šķiet, ka jūs droši vien vienkārši vēl neesat sapratuši, kāda bezdibeņa malā jūs stāvat.

Piekrītiet: Mēs darījām visu iespējamo, lai pasargātu jūs no visbriesmīgākā.

Vienīgais, ko Mēs nevaram, – tas ir pārkāpt jūsu brīvo gribu.

Ja jūs pēc savas brīvās gribas vēlaties ielēkt bezdibenī, tad Mēs nevaram jums likt šķēršļus. Tā ir jūsu izvēle un jūsu atbildība.

Šis ir pļaujas laiks, kad tikai vislabākās dvēseles varēs turpināt virzīties pa evolūcijas ceļu.

Izvēli izdarāt jūs paši. Tā ir jūsu izvēle un jūsu atbildība.

Kauja starp gaismu un tumsu notiek katrā no jums. Tika dots pietiekami daudz kritēriju, un norādīts uz atšķiršanas nepieciešamību.

Kad skolnieki gatavojas dzīvei, viņiem tiek dotas zināšanas, tiek sniegta apmācība. Pēc tam notiek eksāmens. Katrs skolnieks demonstrē, ko ir iemācījies.

Šīs zināšanas palīdz visas dzīves laikā.

Ja skolnieki ir nevīžīgi un nevēlas mācīties, tad viņiem nav iespēju veikt atšķiršanu un saprast kustības virzienu. Dvēselēm lemts taustīties pa tumsu un meklēt izeju.

Visas zināšanas ir dotas. Visas zīmes ir nospraustas.

Piemēram, tika teikts, ka Mācību katrā ziņā vajag nostiprināt praksē un ieviest dzīvē tāpēc, ka tā ir nepieciešama Dzīves Mācībai.

Tika runāts par nepieciešamību darboties, kā arī tika runāts par to, ka darboties ir nepieciešams ar pareizu motīvu. Citādi visas jūsu darbības rada papildu karmu.

Jūs nevarat Mums pārmest, ka šajā visgrūtākajā laikā Mēs būtu jūs pametuši un nebūtu snieguši visu iespējamo palīdzību.

Viss tika dots, atklāti un atvērti, vislielākajā apjomā, kādu vien iespējams dot šajā posmā.

 Tagad laiks ir mainījies.

Karma ir kļuvusi tik blīva, ka jūs Mūs nedzirdat.

Pienācis vissmagākais ceļa posms. Atsevišķs lidojuma laiks katrai dvēselei.

Tikai visstiprākās un drosmīgākās, nesavtīgākās un uzticīgākās dvēseles spēs pierādīt savas tiesības turpināt evolūciju.

Mēs attālināmies. Tāpēc, ka nav jēgas kaut ko rādīt, ja cilvēki neredz. Un nav jēgas kaut ko runāt, ja cilvēki nedzird.

Un nav jēgas dot dispensācijas, kuras neizmanto.

Es novēlu jums atrast sevī spēkus un izturēt visus gaidāmos pārbaudījumus.

Atcerieties visus Mūsu padomus.

Jūs glābs ticība un mīlestība.

Tumsai nav spēka. Tā barojas ar jūsu enerģiju.

 Vai ir vērts barot nepilnīgumu?

Jums ir jāizcīna sava Uzvara!

Novēlu jums Uzvaru!

ES ESMU Šiva!

Vienmēr Uzvara!

 

 

***

 

Mūsu Misija Krievijā ir izbeigta

 

Sanats Kumara

2018. gada 20. jūnijā

 

ES ESMU Sanats Kumara.

Mana šīs dienas atnākšana ir saistīta ar nepieciešamību, lai jūs, mīļotie, uzzinātu pēdējās ziņas no Karmas Valdes sanāksmes.

Man bija uzdots bēdīgais pienākums paziņot jums, ka mūsu misija Krievijā, ko mēs vadījām pēdējo 14 gadu laikā ar mūsu Sūtnes starpniecību, ir izbeigta.

Karmas Valde bija spiesta pieņemt šādu lēmumu, jo mūsu daudzu gadu mēģinājumi nogādāt savu Mācību līdz Krievijas iedzīvotājiem, nevainagojās ar sekmēm, tāpat arī mūsu iniciatīvas tika atraidītas.

Apstiprinājums tam fiziskajā plānā ir mūsu Sūtnes ašrama apgānīšana un visa, kas bija radīts ar tādām pūlēm daudzu gadu laikā, vairākkārtēja dedzināšana.

Tādos apstākļos mēs nevaram turpināt savu misiju. Es teikšu jums vairāk: neviens Sūtnis nevar tikt sūtīts, un neviena mūsu Gaismas misija nevar vairs tikt uzsākta Krievijā tuvākajā laikā. Tas ir pilnīgi attaisnojami. Vai gan jūs mēģināsiet atkal un atkal klaudzināt pie durvīm, ja jūs dzen ārā no mājas visrupjākajā veidā?

Mēs mēģinājām klaudzināt pie Krievijas cilvēku sirdīm daudzu gadu laikā. Mēs saņēmām tikai augļus kā apliecinājumus tam, ka mūs atraidīja. Visas mūsu pūles bija veltīgas.

Kā jūs jau zināt no mūsu Vēstījumiem, ar mūsu Sūtnes starpniecību mēs mēģinājām dot cilvēcei vislabāko, vispilnīgāko Mācību, ko cilvēce pašreiz bija spējīga uztvert. Bija rūpīgi izvēlēti vēsturiskie termiņi un spēku pielikšanas vieta. Šajā reizē tā bija Krievija. Mēs cerējām, ka šīs valsts tautai piermīt ticība un uzticība Augstākajam Likumam, ar kuras palīdzību mums izdosies parādīt citu civilizācijas attīstības ceļu, kas balstītos nevis uz baudas un patēriņa kulta, bet uz augstākām, garīgām vērtībām, uz ticību un mīlestību.

Mēs izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos, mīļotie. Nav nekā, ko pārmest mūsu Sūtnei. Viņa stingri turējās visu uzbrukumu un nodevīgo rīcību priekšā.

Tomēr Mēs nevaram darboties pret jūsu brīvo gribu. Krievijas tautu kolektīvā apziņa ir izdarījusi savu izvēli. Šī izvēle nav saistīta ar Dievišķo ceļu, ko Mēs mācījām Zemes cilvēcei.

Tāpēc Mēs attālināmies. Mēs vairs nemēģināsim atkal un atkal klaudzināt pie jūsu cieši slēgtajām sirdīm.

Kas tālāk? Turpmāk stājas spēkā lielais un taisnīgais Likums – Karmas likums.

Tad, kad cilvēki neuzklausa mūsu pamācības, kad viņi atraida mūsu sūtņus un vajā viņus, tas rada karmu. Mēs esam runājuši daudz reižu par to, ka karma ar mūsu Sūtni ir ekvivalenta karmai ar Dievu. Tas ir viens no vissmagākajiem karmas veidiem uz Zemes.

Tāpēc ir pienācis karmas nonākšanas laiks.

Ciešanas, bēdas, nelaimes, kari, zaudējumi, bads, slimības...

Ciešanas dažkārt spēj attīrīt cilvēku dvēseles, un tas var atvērt jaunu iespējamību, ar laiku.

Bet tagad mēs attālināmies. Mēs vairs neklauvēsim pie mājas durvīm, no kuras mūs dzen projām un kur mūs vajā.

Pienācis laiks karmas nonākšanai. Tomēr mēs nekad neaizcērtam durvis. Mēs vienmēr atstājam savas durvis mazlietiņ pavērtas.

Ir vēl kāda iespēja mainīt situāciju. Šī iespēja ir saistīta ar tiem cilvēkiem, kas ir guvuši noteiktus garīgos sasniegumus. Mācība visiem tiek dota absolūti par brīvu. Katram ir iespējams izmantot to pēc saviem ieskatiem. Tomēr ir dvēseles, kam ir noteikti sasniegumi kopš iepriekšējiem iemiesojumiem. Lūk,  – viņi ir Gara bruņinieki! Gaismas kareivji!

Tieši jūs varat mainīt situāciju!  Ir pienākusi jūsu kārta!

Jums ir pienākums aizstāvēt Mūsu Sūtni.

Katrai melu bultai, kas vērsta pret mūsu Sūtni, savā ceļā jāsastopas ar Patiesības vairogu.

Katrs melu tausteklis jānocērt ar Patiesības zobenu.

Katrai provokācijai un pretējo spēku uzsāktam uzbrukumam jādod mūsu kareivju pretspars, kuri stāv plecs pie pleca zem mūsu karogiem.

Nodevība ir viens no vissmagākajiem grēkiem. Jums ir pienācis izvēles moments: vai jūs aizstāviet Dievišķo Patiesību par katru cenu, pat par savas dzīvības cenu, vai jūs izliksieties, ka uz jums tas neattiecas un piesegsiet savu gļēvumu un slinkumu, tēlojot mīlestību un pakļāvību apstākļiem.

Vēlreiz atkārtoju: noteiktā garīgā Ceļa posmā jūsu pienākums ir aizstāvēt Patiesību.

 Ja jūs to nedarāt, tad jums tas ir līdzvērtīgi nodevībai.

Pašreizējā laikā šī ir vienīgā iespēja mainīt notikumu gaitu uz labāku.

Dievs neļauj būt par apsmieklu. Nav lielākas varonības, kā aizstāvēt Augstāko likumu šajā pasaulē.

Jūsu izvēle: vai jūs izvēlaties nemirstību vai jūs izvēlaties iznīcīgo pasauli?

Mēs esam izbeiguši mūsu misiju Krievijā. Ir pienākusi to kārta, kuri visu šo laiku ir klausījušies Mūsu vārdos, lasījuši Mūsu Vēstījumus, bet neko nav darījuši.

Ir laiks parādīt, kā jūs esat apguvuši mūsu Mācību. Vai jūsu vidū ir Mūžīgās Dzīvības cienīgie.

Izpildiet savu pienākumu!

Bet es beidzu savu Vēstījumu.

ES ESMU Sanats Kumara. OM.

 

 

 

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem

 

Kungs Maitreija

2018. gada 19. decembrī

 

ES ESMU Maitreija, no jauna atnācis pie jums no lielas Debesu Žēlastības. Mūsu saskarsmes saldos brīžus tik reti var izjust. Lūk, šajā reizē ES atnācu izņēmuma kārtā no kosmiskās Žēlastības un Līdzcietības. Tāpēc, ka Dievišķās Būtnes zina, cik grūti gaišajām dvēselēm ir iemiesojumā, kad tumsa arvien tikai sabiezē un kļūst aizvien biezāka.

Es atceros mūsu pirmās tikšanās caur šo Sūtni.  Atceraties, kā Es uzaicināju jūs uz manu Mistēriju Skolu? Ak, tas bija neaizmirstami! Vesels pulks aizpildīja klasi ar neaugšupceltajiem čhēlas līdz pēdējai iespējai.

Tomēr pagāja gads pēc gada, un vietas klasē kļuva tukšākas un arvien tukšākas.

Kamēr beidzot pēdējie skolnieki nepameta Manu Skolu Manā svētmītnē smalkajā plānā.

Kāds gluži vienkārši aizmirsa, ka pieteicies Manā Mistēriju Skolā, kāds atradis citu, vieglāku ceļu, bet kāds pieļāva visbriesmīgāko grēku – nodevību.

Manas Skolas durvis joprojām ir plaši atvērtas. Taču vairs nav tādu, kas vēlētos mācīties pie Manis.

Tie, kas ir pametuši Manu Skolu, šajā iemiesojumā vairs šajās sienās atgriezties nevarēs. Vairumam bijušo skolnieku vajadzēs 7 iemiesojumus, lai saņemtu jaunu iespēju mācīties Iesvētījumu Skolā.

Daži, kas pieļāvuši smagos nodevības grēkus, ar lielāko varbūtību nekad nevarēs mācīties Manā personīgā vadībā.

Grandioza Dievišķā iespēja ir palaista garām. Tomēr šodien Es atnācu ne tāpēc, lai kauninātu jūs un izraisītu jums grūtsirdību un skumjas. Mans uzdevums ir paskaidrot jums tās sekas, kas izriet no jūsu izvēlēm. Cilvēcei ir ļoti īsa atmiņa, un tāpēc maz ir to, kas var izsekot sakarību pat starp savām izvēlēm un šo izvēļu sekām.

Izvēles, kas nosaka civilizācijas attīstības turpmāko gaitu, galvenokārt izdara cilvēces progresīvākā daļa. Labākie, kas ir iemiesojumā. Pašreizējā laikā izvēles ir izdarītas, un jūs nenovēršami sastapsities ar šo izvēļu sekām.

Dažkārt dvēselei ir nepieciešams izdzert rūgtās ciešanu zāles, lai viņa apzinātos pieļautās kļūdas un nožēlotu tās.

Ciešanas attīra dvēseli un atver jaunu iespēju.

Grēku atzīšana un nožēlošana samazina karmisko slogu uz pusi un uz pusi samazina ciešanas.

Dievišķās Būtnes vienmēr ir ar jums. Mēs nekad nepametam jūs ne pie kādiem apstākļiem. Taču jūs paši atdalāt sevi no Dieva un Dievišķajām Būtnēm. Šī atdalīšana atņem jums Dievišķos apziņas stāvokļus: Prieku, Mīlestību, Mieru un Harmoniju.

Mēs nekur neesam aizgājuši.

Mēs – pastāvīgi ar jums.

Tomēr tagad jums vajadzēs lielākas pūles, lai sadzirdētu Mūs un saprastu Mūsu Mācību.

Ja pievēršamies jūsu pasaules analoģijai, tad visus šos 14 gadus, kamēr Mēs devām Mācību caur Mūsu Sūtni, Mēs vadījām savdabīgu Mūsu Mācības prezentāciju līdzīgi, kā jūs vadāt izstādēs vai veikalos.

Mēs pienācām jums cieši un pasniedzām Mūsu Mācību. Es pats un kopā ar šo Sūtni vadījām trīs pasākumus, kuros ne tikai paudu Savu klātbūtni, bet arī vadīju Svētīšanu. Ar dimanta palīdzību Es piešķīru impulsu jūsu būtnei, kas spēj pamodināt jūsu Dievišķību un pamudināt jūs atrast Iekšējo Ceļu un iet pa to.

Simti cilvēku saņēma Manu impulsu un Manu pamācību.

Taču saņemtā Dievišķā enerģija nebija iztērēta Dievišķām lietām...

Mēs pienācām ļoti tuvu neaugšupceltajai cilvēcei ar Mūsu Sūtnes palīdzību. Mēs pietiekami pilnīgi pasniedzām Mūsu Mācību. Tagad, kad visas izvēles ir izdarītas, Mēs noliksim grāmatas ar Mūsu Mācību visaugstākajā plauktā, līdzās ar visaugstākajām mācībām, kas jebkad cilvēcei dotas.

Tagad jūs paši meklējiet ceļu, kā jums saņemt pieeju Mācībai.

Cilvēce nenovērtē to, kas tiek dots brīvi un par velti.

Ko lai dara, uzdrīkstieties un sagādājiet zināšanas paši ar savām pūlēm.

Gandrīz pirms 12 gadiem Es vērsos caur Sūtni pie Krievijas cilvēkiem un lūdzu viņus parūpēties par Mūsu Sūtni.

Ir pagājuši 12 gadi. Un kāds ir iznākums?

Māja, kurā Mūsu Vēstījumi tika pieņemti un ko Sūtne pati uzcēla, ir nodegusi.

Ašrams, kurā Mēs izlējām mūsu Gaismu 5 gadu laikā, apgānīts un nopostīts.

Valdoņu priekšpostenis Krievijas zemē likvidēts.

Bēdīgs iznākums.

Un ir ļoti žēl, ka cilvēce savu labāko pārstāvju personā ir izvēlējusies ne to ceļu, ko mācījām cilvēcei Mēs, Dievišķās Būtnes.

Tomēr Man jāatgādina jums, ka Iesvētījumu Ceļš ir individuāls ceļš. Šis Ceļš jūsu dvēselei dod izredzes vienā iemiesojumā sasniegt nākamo evolucionārās attīstības līmeni. Un tagad šis Ceļš ir atvērts, neņemot vērā neko. Tā kā ārējie apstākļi kļūst skarbāki un aizvien skarbāki, tad dvēseles nopelni, kas iet Ceļu, neņemot vērā ārējos šķēršļus, daudzkārt pieaug.

Ja pat visa cilvēce pārliecināti soļos uz bezdibeni, jūsu uzdevums ir pamatoties uz Dievu jūsos un rīkoties pēc Sirdsapziņas visgrūtākajās situācijās.

Izvēle vienmēr ir viena: jūs izvēlaties nemirstību savai dvēselei vai izvēlaties ienesīgu un komfortablu dzīvi savam ķermenim.

Notiek tas, kam jūs ticat.

Ja jūs ticat Dievam un Dievišķajiem Valdoņiem, agri vai vēlu jūs būsit starp Mums.

Ja jūs izvēlaties ārējo, iluzoro pasauli ar tās kārdinājumiem un izpriecām, tad jūs paliksit šajā pasaulē, kad pasaule pārstās savu pastāvēšanu.

Mūsu Mācības būtība ir ļoti vienkārša. Tomēr, lai saprastu šo būtību, vajag, lai būtu noteikts enerģētiskais līmenis.

Nepareizo izvēļu dēļ jūs radījāt karmu vai enerģētisko barjeru, kas atdala jūs no Mūsu pasaules.

Jūsu uzdevums pašreizējā posmā ir atgriezties pie Dievišķiem apziņas stāvokļiem.

Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts visām tām dvēselēm, kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem.

Dievišķā Žēlastība Vēstījuma nodošanai ir izsmelta, un Es atvados no jums.

Tikai mana Mīlestība pret cilvēci ļāva parādīt brīnumu šī Vēstījuma pasniegšanai.

 

ES ESMU Maitreija.

 

 

 

Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!

Elohims Ciklopejs *

2019. gada 20. jūnijā

 

 

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

Mana šīs dienas atnākšana ir saistīta ar veselu virkni pēdējā laika notikumiem.

Lai pavēstītu pat vissvarīgākos no tiem, Man vajadzēs ievērojami pazemināt Savas vibrācijas, bet jums būs jāpacenšas pienākt savā apziņā pēc iespējas Man tuvāk.

Tātad, mums būs jāpaceļas pāri burzmai un jāvērš savi skatieni pāri notiekošajam uz Zemes.

Es glabāju Dieva redzējumu situācijai uz planētas. Bet jūs zināt, ka bez iemiesotiem Brālības pārstāvjiem uz Zemes Mums grūti sekot Dievišķajam plānam planētai.

Milzīga Dievišķā dispensācija, kas sākās pirms 15 gadiem, paredzēja mainīt civilizācijas attīstības gaitu uz planētas un ievirzīt tās norisi Dievišķā gultnē.

Šī uzdevuma izpildīšanai Brālības Svētmītnēs tika sagatavotas labākās dvēseles. Viņas saņēma atbilstošu apmācību un dedzīgi vēlējās visus savus spēkus un spējas veltīt tam, lai palīdzētu iespējami lielākam dvēseļu skaitam uz planētas Zeme ātrāk iziet uz Dievišķā attīstības ceļa.

Tam vajadzēja visīsākajā laikā radīt paraugu fiziskajā plānā, lai turpmāk varētu izplatīt uz planētas pareizos paraugus, vispirms bērnu izglītības jomā.

Tomēr Visumā spēkā ir viens no galvenajiem likumiem – Brīvās Gribas Likums. Iemiesotais indivīds izdara izvēles un pieņem lēmumus, kas izriet no šī Brīvās Gribas Likuma. Pat tad, kad Mēs skaidri redzam, ka dvēsele izdara nepareizas izvēles un novirzās no viņas pašas pirms iemiesojuma pieņemtā Dievišķā plāna, Mēs nevaram iejaukties.

Tā vesels priekšpulks, katrs tā loceklis, kam bija uzdevums mainīt evolūcijas gaitu uz planētas, izdarīja viņu pašu pirms iemiesojuma pieņemtajam plānam neatbilstošas izvēles.

Sāpīgi apzināties visu karmas slogu, kas gūlās uz šo cilvēku dvēselēm.

Mēs joprojām glabājam Dieva redzējumu, atbilstoši kuram evolūcijas gaitas pārmaiņām Dievišķā virzienā uz planētas ir jāsākas teritorijā, ko pašlaik aizņem Krievija.

Tomēr daudzu cilvēku izvēļu virkne izraisīja karmiskās situācijas pasliktināšanos. Nepareizo izvēļu dēļ cilvēku apziņa sašaurinājās. Apziņa sašaurinājās tiktāl, ka daudzas dvēseles nesaprot, kas notiek un uz ko tiekties.

Daudzi nav spējīgi pat uztvert pilnībā Mūsu Vēstījumus un Mūsu vadību.

Radušajos apstākļos neizdosies iztikt bez zaudējumiem, posta un nelaimēm. Ir varbūtība, ka Krievija kā valsts, kas nav izpildījusi savu Dievišķo uzdevumu, tāda, kāda tā ir pašlaik, pārtrauks savu pastāvēšanu.

Tomēr tas nenozīmē, ka Mēs būtu atteikušies no Mūsu plāniem šai valstij un cilvēcei kopumā.

Jaunais Laikmets ar jaunām enerģijām neapturami ielaužas dzīvē uz planētas Zeme!

Vecās enerģijas un vecie pārvaldīšanas paņēmieni ir lemti iznīcībai!

Mēs esam sagatavojuši jaunu gaismas nesēju paaudzi, 21. gadsimta paaudzi Mūsu svētmītnēs. Tieši tagad ir pienācis laiks, kad šī jaunā paaudze ienāk savā aktīvajā vecumā.

Šīs dedzīgās dvēseles ir brīvas no dogmām, kas nomāca iepriekšējās paaudzes. Viņas ir gatavas pārmaiņām, un pašas Jaunā Laikmeta enerģijas skubina jaunatni uz Dievišķām pārmaiņām visās cilvēku dzīves jomās.

Tā kā iepriekšējā paaudze neparūpējās par bērnu un jaunatnes audzināšanu, tad galvenā bīstamība, kas apdraud jauno paaudzi, – tie ir vilinājumi un kārdinājumi, kas uzjundī vēlmes un mudina uz nedievišķiem ieradumiem un piesaistēm.

Jo grūtāki pārbaudījumi, jo vairāk nopelnu iemanto dvēsele, izturot šos pārbaudījumus un gūstot uzvaru pār iluzorām izpausmēm!

Pēc dažiem gadiem jaunās paaudzes veiksmīgu izvēļu gadījumā var atklāties jauna Dievišķa iespēja.

Mēs ar nepacietību gaidām, kad jaunā gaismas nesēju paaudze ienāks dzīvē un pilnībā uzņemsies visu karmisko atbildību.

Nākamais kosmiskais cikls nāk! Vēl spēcīgākas enerģijas nonāk uz Zemes. Šajos apstākļos, Jaunā Laikmeta enerģijās varēs pastāvēt tikai tas, kas atbilst Dievišķajiem principiem visā.

Brālības Svētmītnes pašlaik gatavo iemiesojumam nākamo gaismas nesēju plejādi.

Tāpēc Es nepagurstu atkārtot, ka uz jums, kas tagad ir iemiesojumā, gulstas karmiskā atbildība par šo dvēseļu uzņemšanu un audzināšanu.

Stiprs Mācības pamats ir droši nostabilizējies uz planētas.

Tomēr ir vajadzīgas rūpes un gādība par jauno paaudžu cilvēkiem, kas ir aicināti pilnīgi mainīt planētu.

Daudzas iemiesojumā esošas dvēseles, kas bija izdarījušas nepareizas izvēles, jau tagad ir nožēlojušas grēkus un vēlas ar darbiem izlabot savas kļūdas.

Iemīļotā Kuaņ Iņ, Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete Karmas Valdes sanāksmē, kas pašlaik norisinās, jau izvirza jautājumu par karmiskā sloga mīkstināšanu tām dvēselēm, kuras nožēlojušas grēkus.

Iemīļotie, jūs esat iemiesojumā tāpēc, lai apzinātos savu nemirstīgo dabu un uzvarētu iluzoros spēkus.

Jums katram ir jāiegūst uzvara pār iluzorām izpausmēm. Jūs gūstat uzvaru pār savām nepilnībām un saviem nekvalitatīvajiem apziņas stāvokļiem. Šī jūsu iekšējā uzvara atspoguļojas fiziskajā izpausmē.

Jo lielāks skaits indivīdu gūst uzvaru pār sevi, jo ātrāk atnāks Zelta Laikmets uz Zemes.

Es glabāju Zelta Laikmeta redzējumu uz planētas.

Pašreizējā situācija uz planētas atgādina nakts murgus.

Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!

Vienmēr Uzvara!

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

 

 

 

Jauna Iziešana sākas!
Vecais un tas, kas nav spējīgs
uz evolucionāru attīstību, tiks noslaucīts no Zemes virsas

 

Sanats Kumara

2019. gada 19. decembrī

 

 

ES ESMU Sanats Kumara.

 Ilgais pārtraukums Mūsu un jūsu saskarsmē izraisījās tāpēc, ka Mēs izsmēlām iespēju, ko šīs Visuma Augstākās Padomes devušas Mums saziņai ar Zemes cilvēci.

Nepieciešams izdarīt kopsavilkumu.

Manos pašos pirmajos Vēstījumos, ar kuriem Es atnācu pie jums caur šo Sūtni, Es teicu, ka cilvēce ir pienākusi pie bīstamas Dievišķās evolucionārās iespējas koridora robežas, aiz kurai tai draud nebūtība.

Dievišķās Būtnes vienmēr ir mēģinājušas apstādināt cilvēci pie bīstamās robežas. Viens no paņēmieniem ir Mūsu saskarsme ar Zemes cilvēci caur Mūsu Vēstījumiem. Vēstījumu mērķis ir atgriezt cilvēci uz droša evolucionārās attīstības ceļa.

Es runāju par to, ka cilvēce nevar pastāvēt, ja tā ir atrāvusi sevi no Dieva. Ja notiek atraušanās no Dieva, tad tas ir kā vēža audzējs. Cilvēces koncentrēšanās uz savu vēlmju un iegribu apmierināšanu, pārspīlējot savas vēlēšanās un kaislības, vairs neatbilst Dieva plānam un tā nav spējīga turpināt savu eksistenci.

Mēs neiznīcinām cilvēci. Cilvēce pati sevi iznīcina. Visi zinātnes izgudrojumi kļūst par nogalināšanas ieročiem, kad notiek atteikšanās no Augstākā Tikumiskā likuma, Dievišķā likuma cilvēku dzīvē.

Mēs nemitīgi mēģinām atgriezt cilvēci uz droša evolucionāra attīstības ceļa. Mēs sūtām Mūsu misijas citu pēc citas.

Tā kā Es pašlaik runāju caur krievu Sūtni, tad ir īsti vietā atcerēties galvenās Mūsu misijas Krievijā, kuras Mēs uzsākām pēdējo100 gadu laikā.

Vispirms – pēdējā krievu cara Ģimene, kurā visi bija Mūsu sūtņi.

Kas notika ar šo ģimeni? Viņus visus nogalināja. Un līdz pat šim laikam notiek necilvēcīga ņirgāšanās par nevainīgi nogalināto piemiņu.

Atcerēsimies citu ģimeni, kas bija mūsu sūtīta Krievijā. Tā bija Rērihu ģimene. Viņi bija spiesti bēgt no Krievijas un daudzus gadu desmitus pats Rērihu vārds netika pieminēts viņu dzimtenē. Un pat mūsdienās notiek drausmīga Gaismas fokusa apgānīšana, kas bija Mūsu iezīmēts Rēriha muzejā Krievijas galvaspilsētā.

Mēs no jauna pošam Mūsu Sūtni, caur kuru Es dodu šo Vēstījumu. Un kas notiek? Mūsu Sūtnes Ašrams tiek apgānīts un nodedzināts, Sūtne spiesta klejot pa valstīm, pilsētām un apdzīvotām vietām, svešiem namiem un viesnīcām, it kā viņai nebūtu dzimtenes. Moderno tālvadības spīdzināšanas veidu ieroči regulāri un pastāvīgi grauj Mūsu Sūtnes veselību.

Lūk, triju Mūsu galveno misiju iznākums Krievijā pēdējo 100 gadu laikā.

Mēs daudzreiz runājām, ka pēc tā, kāda ir jūsu attieksme pret Mūsu sūtņiem, Mēs spriežam par cilvēces apziņas līmeni. Tikai ar Mūsu vēstnešu godāšanas un cienīšanas īpašību vien varēja pacelties uz nepieciešamo evolūcijas līmeni. Tomēr arī šī šķietami vienkāršā iespēja tika palaista garām 100 gadu laikā.

Mēs vairs nevaram turpināt.

Notiek necilvēcīga tās enerģijas kropļošana, ko Mēs ar lielu mīlestību caur Mūsu Vēstījumiem lejam jūsu sirdīs. Enerģija jums tiek dota, lai paaugstinātu savu apziņu, attīstītu sevī Dievišķās īpašības un paceltos pa evolucionārās attīstības pakāpieniem.

Taču jūs ņemat enerģiju un turpināt tērēt to izpriecu gūšanai no dzīves.

Daudzi Valdoņi ziedoja daļu savu kauzālo ķermeņu, lai turpinātos Dievišķā iespēja nodot Mūsu Vēstījumus.

Ko ziedojāt jūs? Ko jūs esat izdarījuši, lai aizsargātu Mūsu Sūtni?

Es tikko atstāju Karmas Valdes sanāksmi.

Jautājums ir tik ass un dramatisks kā nekad. Tik ass un dramatisks jautājums nav bijis kopš Atlantīdas laika.

Karmas Valdoņi sliecas atlaist karmas riteni, ko Viņi ar ārkārtīgām pūlēm noturēja visus pēdējos gadus.

Un šis ritenis pāries pāri Zemei no vienas malas līdz otrai. No rietumiem līdz austrumiem un no dienvidiem līdz ziemeļiem.

Kad dūmi izklīdīs un pelni nosēdīsies, Mēs atgriezīsimies, un pēc kāda laika jaunās civilizācijas cilvēki varēs saņemt apmācību no Mums.

Savā iepriekšējā vēstījumā Es norādīju jums par pēdējo iespēju, kuru Es saskaņoju ar Karmas Valdi. Es lūdzu par Mūsu Sūtnes aizsardzību. Kā zīmi par to, ka jūs esat palikuši uz Hierarhijas pakāpieniem. Šai gadījumā Hierarhija saglabātu savas tiesības aizstāvēt jūs turpmāk.

Bet termiņi pagāja, un Manis jums dotā iespēja bija palaista garām. Nav neviena, ko vainot par to, kas notiks.

Tā bija Jūsu izvēle, ko izdarījušas piecas Krievijas gaismas nesēju paaudzes pēdējo 100 gadu laikā.

Kāpēc Es runāju par Krieviju un neminu citas valstis? Tāpēc, ka šajā  laikā Krievija bija galvenā valsts, caur kuru mēs plānojām mainīt situāciju uz visas planētas.

Tas ir saistīts ar tagadējo vēsturisko momentu un šīs valsts ģeogrāfisko stāvokli.

Jauna iziešana sākas! Vecais un evolucionārai attīstībai nespējīgais tiks noslaucīts no Zemes virsas.

Jūsu individuālā izvēle, ja tā ir pareiza, glabāsies pasaules evolucionārās pieredzes krātuvē.

Nekad neaizmirstiet, ka jūsu galvenā izvēle dara jūs nemirstīgus vai iznīcīgus. Šī ir tā izvēle, kas jums ir galvenā – Dievs vai jūsu apkārtējā, iznīcīgā, iluzorā pasaule.

ES biju ar jums šajā dienā.

ES ESMU Sanats Kumara.

 

Tatjana Mikušina, 2019

 

 

 

 

Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!

 

Elohims Ciklopejs *

2019. gada 20. jūnijā

 

 

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

Mana šīs dienas atnākšana ir saistīta ar veselu virkni pēdējā laika notikumiem.

Lai pavēstītu pat vissvarīgākos no tiem, Man vajadzēs ievērojami pazemināt Savas vibrācijas, bet jums būs jāpacenšas pienākt savā apziņā pēc iespējas Man tuvāk.

Tātad, mums būs jāpaceļas pāri burzmai un jāvērš savi skatieni pāri notiekošajam uz Zemes.

Es glabāju Dieva redzējumu situācijai uz planētas. Bet jūs zināt, ka bez iemiesotiem Brālības pārstāvjiem uz Zemes Mums grūti sekot Dievišķajam plānam planētai.

Milzīga Dievišķā dispensācija, kas sākās pirms 15 gadiem, paredzēja mainīt civilizācijas attīstības gaitu uz planētas un ievirzīt tās norisi Dievišķā gultnē.

Šī uzdevuma izpildīšanai Brālības Svētmītnēs tika sagatavotas labākās dvēseles. Viņas saņēma atbilstošu apmācību un dedzīgi vēlējās visus savus spēkus un spējas veltīt tam, lai palīdzētu iespējami lielākam dvēseļu skaitam uz planētas Zeme ātrāk iziet uz Dievišķā attīstības ceļa.

Tam vajadzēja visīsākajā laikā radīt paraugu fiziskajā plānā, lai turpmāk varētu izplatīt uz planētas pareizos paraugus, vispirms bērnu izglītības jomā.

Tomēr Visumā spēkā ir viens no galvenajiem likumiem – Brīvās Gribas Likums. Iemiesotais indivīds izdara izvēles un pieņem lēmumus, kas izriet no šī Brīvās Gribas Likuma. Pat tad, kad Mēs skaidri redzam, ka dvēsele izdara nepareizas izvēles un novirzās no viņas pašas pirms iemiesojuma pieņemtā Dievišķā plāna, Mēs nevaram iejaukties.

Tā vesels priekšpulks, katrs tā loceklis, kam bija uzdevums mainīt evolūcijas gaitu uz planētas, izdarīja viņu pašu pirms iemiesojuma pieņemtajam plānam neatbilstošas izvēles.

Sāpīgi apzināties visu karmas slogu, kas gūlās uz šo cilvēku dvēselēm.

Mēs joprojām glabājam Dieva redzējumu, atbilstoši kuram evolūcijas gaitas pārmaiņām Dievišķā virzienā uz planētas ir jāsākas teritorijā, ko pašlaik aizņem Krievija.

Tomēr daudzu cilvēku izvēļu virkne izraisīja karmiskās situācijas pasliktināšanos. Nepareizo izvēļu dēļ cilvēku apziņa sašaurinājās. Apziņa sašaurinājās tiktāl, ka daudzas dvēseles nesaprot, kas notiek un uz ko tiekties.

Daudzi nav spējīgi pat uztvert pilnībā Mūsu Vēstījumus un Mūsu vadību.

Radušajos apstākļos neizdosies iztikt bez zaudējumiem, posta un nelaimēm. Ir varbūtība, ka Krievija kā valsts, kas nav izpildījusi savu Dievišķo uzdevumu, tāda, kāda tā ir pašlaik, pārtrauks savu pastāvēšanu.

Tomēr tas nenozīmē, ka Mēs būtu atteikušies no Mūsu plāniem šai valstij un cilvēcei kopumā.

Jaunais Laikmets ar jaunām enerģijām neapturami ielaužas dzīvē uz planētas Zeme!

Vecās enerģijas un vecie pārvaldīšanas paņēmieni ir lemti iznīcībai!

Mēs esam sagatavojuši jaunu gaismas nesēju paaudzi, 21. gadsimta paaudzi Mūsu svētmītnēs. Tieši tagad ir pienācis laiks, kad šī jaunā paaudze ienāk savā aktīvajā vecumā.

Šīs dedzīgās dvēseles ir brīvas no dogmām, kas nomāca iepriekšējās paaudzes. Viņas ir gatavas pārmaiņām, un pašas Jaunā Laikmeta enerģijas skubina jaunatni uz Dievišķām pārmaiņām visās cilvēku dzīves jomās.

Tā kā iepriekšējā paaudze neparūpējās par bērnu un jaunatnes audzināšanu, tad galvenā bīstamība, kas apdraud jauno paaudzi, – tie ir vilinājumi un kārdinājumi, kas uzjundī vēlmes un mudina uz nedievišķiem ieradumiem un piesaistēm.

Jo grūtāki pārbaudījumi, jo vairāk nopelnu iemanto dvēsele, izturot šos pārbaudījumus un gūstot uzvaru pār iluzorām izpausmēm!

Pēc dažiem gadiem jaunās paaudzes veiksmīgu izvēļu gadījumā var atklāties jauna Dievišķa iespēja.

Mēs ar nepacietību gaidām, kad jaunā gaismas nesēju paaudze ienāks dzīvē un pilnībā uzņemsies visu karmisko atbildību.

Nākamais kosmiskais cikls nāk! Vēl spēcīgākas enerģijas nonāk uz Zemes. Šajos apstākļos, Jaunā Laikmeta enerģijās varēs pastāvēt tikai tas, kas atbilst Dievišķajiem principiem visā.

Brālības Svētmītnes pašlaik gatavo iemiesojumam nākamo gaismas nesēju plejādi.

Tāpēc Es nepagurstu atkārtot, ka uz jums, kas tagad ir iemiesojumā, gulstas karmiskā atbildība par šo dvēseļu uzņemšanu un audzināšanu.

Stiprs Mācības pamats ir droši nostabilizējies uz planētas.

Tomēr ir vajadzīgas rūpes un gādība par jauno paaudžu cilvēkiem, kas ir aicināti pilnīgi mainīt planētu.

Daudzas iemiesojumā esošas dvēseles, kas bija izdarījušas nepareizas izvēles, jau tagad ir nožēlojušas grēkus un vēlas ar darbiem izlabot savas kļūdas.

Iemīļotā Kuaņ Iņ, Žēlsirdības un Līdzcietības Dieviete Karmas Valdes sanāksmē, kas pašlaik norisinās, jau izvirza jautājumu par karmiskā sloga mīkstināšanu tām dvēselēm, kuras nožēlojušas grēkus.

Iemīļotie, jūs esat iemiesojumā tāpēc, lai apzinātos savu nemirstīgo dabu un uzvarētu iluzoros spēkus.

Jums katram ir jāiegūst uzvara pār iluzorām izpausmēm. Jūs gūstat uzvaru pār savām nepilnībām un saviem nekvalitatīvajiem apziņas stāvokļiem. Šī jūsu iekšējā uzvara atspoguļojas fiziskajā izpausmē.

Jo lielāks skaits indivīdu gūst uzvaru pār sevi, jo ātrāk atnāks Zelta Laikmets uz Zemes.

Es glabāju Zelta Laikmeta redzējumu uz planētas.

Pašreizējā situācija uz planētas atgādina nakts murgus.

Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!

Vienmēr Uzvara!

ES ESMU Elohims Ciklopejs.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wz-j0NBJb1c

______________

* Elohima Ciklopeja attēls ir mākslinieces Svetlanas Žukovskas glezna (Minska, Baltkrievija)

 

 

Jauna Iziešana sākas! Vecais un tas, kas nav spējīgs
uz evolucionāru attīstību, tiks noslaucīts no Zemes virsas

 

Sanats Kumara

2019. gada 19. decembrī

 

ES ESMU Sanats Kumara.

 Ilgais pārtraukums Mūsu un jūsu saskarsmē izraisījās tāpēc, ka Mēs izsmēlām iespēju, ko šīs Visuma Augstākās Padomes devušas Mums saziņai ar Zemes cilvēci.

Nepieciešams izdarīt kopsavilkumu.

Manos pašos pirmajos Vēstījumos, ar kuriem Es atnācu pie jums caur šo Sūtni, Es teicu, ka cilvēce ir pienākusi pie bīstamas Dievišķās evolucionārās iespējas koridora robežas, aiz kurai tai draud nebūtība.

Dievišķās Būtnes vienmēr ir mēģinājušas apstādināt cilvēci pie bīstamās robežas. Viens no paņēmieniem ir Mūsu saskarsme ar Zemes cilvēci caur Mūsu Vēstījumiem. Vēstījumu mērķis ir atgriezt cilvēci uz droša evolucionārās attīstības ceļa.

Es runāju par to, ka cilvēce nevar pastāvēt, ja tā ir atrāvusi sevi no Dieva. Ja notiek atraušanās no Dieva, tad tas ir kā vēža audzējs. Cilvēces koncentrēšanās uz savu vēlmju un iegribu apmierināšanu, pārspīlējot savas vēlēšanās un kaislības, vairs neatbilst Dieva plānam un tā nav spējīga turpināt savu eksistenci.

Mēs neiznīcinām cilvēci. Cilvēce pati sevi iznīcina. Visi zinātnes izgudrojumi kļūst par nogalināšanas ieročiem, kad notiek atteikšanās no Augstākā Tikumiskā likuma, Dievišķā likuma cilvēku dzīvē.

Mēs nemitīgi mēģinām atgriezt cilvēci uz droša evolucionāra attīstības ceļa. Mēs sūtām Mūsu misijas citu pēc citas.

Tā kā Es pašlaik runāju caur krievu Sūtni, tad ir īsti vietā atcerēties galvenās Mūsu misijas Krievijā, kuras Mēs uzsākām pēdējo100 gadu laikā.

Vispirms – pēdējā krievu cara Ģimene, kurā visi bija Mūsu sūtņi.

Kas notika ar šo ģimeni? Viņus visus nogalināja. Un līdz pat šim laikam notiek necilvēcīga ņirgāšanās par nevainīgi nogalināto piemiņu.

Atcerēsimies citu ģimeni, kas bija mūsu sūtīta Krievijā. Tā bija Rērihu ģimene. Viņi bija spiesti bēgt no Krievijas, un daudzus gadu desmitus pats Rērihu vārds netika pieminēts viņu dzimtenē. Un pat mūsdienās notiek drausmīga Gaismas fokusa apgānīšana, kas bija Mūsu iezīmēts Rēriha muzejā Krievijas galvaspilsētā.

Mēs no jauna pošam Mūsu Sūtni, caur kuru Es dodu šo Vēstījumu. Un kas notiek? Mūsu Sūtnes Ašrams tiek apgānīts un nodedzināts, Sūtne spiesta klejot pa valstīm, pilsētām un apdzīvotām vietām, svešiem namiem un viesnīcām, it kā viņai nebūtu dzimtenes. Moderno tālvadības spīdzināšanas veidu ieroči regulāri un pastāvīgi grauj Mūsu Sūtnes veselību.

Lūk, triju Mūsu galveno misiju iznākums Krievijā pēdējo 100 gadu laikā.

Mēs daudzreiz runājām, ka pēc tā, kāda ir jūsu attieksme pret Mūsu sūtņiem, Mēs spriežam par cilvēces apziņas līmeni. Tikai ar Mūsu vēstnešu godāšanas un cienīšanas īpašību vien varēja pacelties uz nepieciešamo evolūcijas līmeni. Tomēr arī šī šķietami vienkāršā iespēja tika palaista garām 100 gadu laikā.

Mēs vairs nevaram turpināt.

Notiek necilvēcīga tās enerģijas kropļošana, ko Mēs ar lielu mīlestību caur Mūsu Vēstījumiem lejam jūsu sirdīs. Enerģija jums tiek dota, lai paaugstinātu savu apziņu, attīstītu sevī Dievišķās īpašības un paceltos pa evolucionārās attīstības pakāpieniem.

Taču jūs ņemat enerģiju un turpināt tērēt to izpriecu gūšanai no dzīves.

Daudzi Valdoņi ziedoja daļu savu kauzālo ķermeņu, lai turpinātos Dievišķā iespēja nodot Mūsu Vēstījumus.

Ko ziedojāt jūs? Ko jūs esat izdarījuši, lai aizsargātu Mūsu Sūtni?

Es tikko atstāju Karmas Valdes sanāksmi.

Jautājums ir tik ass un dramatisks kā nekad. Tik ass un dramatisks jautājums nav bijis kopš Atlantīdas laika.

Karmas Valdoņi sliecas atlaist karmas riteni, ko Viņi ar ārkārtīgām pūlēm noturēja visus pēdējos gadus.

Un šis ritenis pāries pāri Zemei no vienas malas līdz otrai. No rietumiem līdz austrumiem un no dienvidiem līdz ziemeļiem.

Kad dūmi izklīdīs un pelni nosēdīsies, Mēs atgriezīsimies, un pēc kāda laika jaunās civilizācijas cilvēki varēs saņemt apmācību no Mums.

Savā iepriekšējā vēstījumā Es norādīju jums par pēdējo iespēju, kuru Es saskaņoju ar Karmas Valdi. Es lūdzu par Mūsu Sūtnes aizsardzību. Kā zīmi par to, ka jūs esat palikuši uz Hierarhijas pakāpieniem. Šai gadījumā Hierarhija saglabātu savas tiesības aizstāvēt jūs turpmāk.

Bet termiņi pagāja, un Manis jums dotā iespēja bija palaista garām. Nav neviena, ko vainot par to, kas notiks.

Tā bija Jūsu izvēle, ko izdarījušas piecas Krievijas gaismas nesēju paaudzes pēdējo 100 gadu laikā.

Kāpēc Es runāju par Krieviju un neminu citas valstis? Tāpēc, ka šajā laikā Krievija bija galvenā valsts, caur kuru mēs plānojām mainīt situāciju uz visas planētas.

Tas ir saistīts ar tagadējo vēsturisko momentu un šīs valsts ģeogrāfisko stāvokli.

Jauna iziešana sākas! Vecais un evolucionārai attīstībai nespējīgais tiks noslaucīts no Zemes virsas.

Jūsu individuālā izvēle, ja tā ir pareiza, glabāsies pasaules evolucionārās pieredzes krātuvē.

Nekad neaizmirstiet, ka jūsu galvenā izvēle dara jūs nemirstīgus vai iznīcīgus. Šī ir tā izvēle, kas jums ir galvenā – Dievs vai jūsu apkārtējā, iznīcīgā, iluzorā pasaule.

ES biju ar jums šajā dienā.

ES ESMU Sanats Kumara.

 

 

Es atnācu, lai vēlreiz atgādinātu jums galvenos Mūsu Mācības postulātus

Kungs Maitreija

2020. gada 19. jūnijā

 

ES ESMU Maitreija. Es atnācu!

Es nevarēju neatnākt šajā sarežģītajā laikā, lai atbalstītu savus uzticamos Bodhisatvas visgrūtākajā ceļa posmā.

Diemžēl pasaule nepieņēma mūsu norādījumus un Mūsu rekomendācijas iet vieglo ceļu. Mēs pielikām nepieredzētas pūles, Mēs un Mūsu Sūtne izdarījām visu, kas vien bija iespējams, visu, kas bija Mūsu spēkos, lai pārvadītu fiziskajā plānā zināšanas un rekomendācijas, kuras varēja atvieglot dvēselēm pāreju uz augstāku apziņas līmeni, uz Jauno Laikmetu, Maitreijas Laikmetu, Pasaules Mātes laikmetu.

Cilvēce nesteidzas šķirties no savām piesaistēm un trūkumiem. Daudz reižu Mēs atkārtojām šo Mācību, bet šobrīd ar jaunu enerģiju atnākšanu ir nepieciešams atgādināt vēlreiz.

Es mācu Iesvētījumu Ceļu, Es esmu jūsu Iesvētītājs. Šajā Ceļā ir vairākas galvenās ceļa zīmes. Viena no šīm ceļa zīmēm ir izvēle.

Jūs paši pēc savas, Radītāja dotās brīvās gribas izvēlaties starp divām pasaulēm: iluzoro pasauli un Dievišķo pasauli, jūs izvēlaties palikt evolucionārā ceļa nomalē vai veiksmīgi dodaties pa evolūcijas pakāpēm.

Tomēr daudziem līdz šim laikam nav saprotama šī Mācība par izvēli. Es paskaidrošu. Izvēles jūs izdarāt pastāvīgi. Jums nav acīm redzams, ka jūs izdarāt izvēles starp pasaulēm. Nē, jūs darāt parastās lietas, darbojaties savā profesijā, un savas darbības gaitā jūs izdarāt izvēli.

Labākai izpratnei es minēšu konkrētus piemērus. Piemēram, jūs esat ārsts, un jums ir jāizlemj ievadīt pacientam kaitīgu vakcīnu vai arī ieteikt veselībai kaitīgas zāles vai ne. Ja jūs vada bailes zaudēt darbu, bet ne vēlēšanās palīdzēt pacientam, tad jūs izvēlēsieties lietot pacientam bīstamus līdzekļus. Pēc būtības, jūs izvēlaties nogalināt cilvēku, tikai ar vairāk izsmalcinātām metodēm. Lūk, jūs esat rīkojies mums pretējo spēku pusē. Vai arī jūs esat programmētājs un savas profesionālās darbības gaitā piedalāties programmu izstrādē, kuru dēļ cilvēce nonāk globālā mums pretējo spēku kontrolē. Tā jūs kļūstat par šo spēku līdzdalībnieku. Jūs izdarījāt izvēli par labu iluzoriem spēkiem.

Jūs esat spēku struktūru pārstāvis, un jūs izvēlaties lietot ieročus pret sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem. Jūs īstenībā nogalināt savu paša dvēseli. Atņemat savas dvēseles evolūcijas turpinājumu.