Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

  GV1(03.2005. - 06.2005.)
  GV2(08.2005. - 01.2008.)
  GV3(03.2008. - 06.2011.)
  GV4(12.2011. - 06.2021.)

 Par Dievišķajiem  Valdoņiem

Par Lielo Karmas Valdi

 Mātes Marijas      lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts. Jubileja.Apsveikums

Rozāriji

Palīdzība un          atbalsts

KontaktiSAITES:

СИРИУС

СИРИУС


 kanāls Sirius LV
     latviešu valodā!
Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net

Misija Krievijā
Dokumentāla filma

Filma veltīta Lielās Baltās Brālības Sūtnes
Tatjanas Nikolajevnas Mikušinas Misijai Krievijā7. daļa. Izšķirošais gads.

    Valdoņi ir devuši Mācību Krievijā 14 gadu garumā (2005. – 2018.) online režīmā: Mācības nodošana, rekomendācijas, kļūdu analīze. Filmas „Misija Krievijā” cikla septītā sērija Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Nikolajevnas Mikušinas darbība veltīta 2009. gadam un notikumiem, kas norisinājās Sūtnes Āšrama teritorijā.


Misija Krievijā. 7. daļa. Izšķirošais gads.6. daļa. Mācību centrs.

    Filmas „Misija Krievijā” cikla sestā sērija veltīta Lielās Baltās Brālības Sūtnes
T. Mikušinas Mācību centra celtniecībai Āšrama teritorijā.


Misija Krievijā. 6. daļa. Mācību centrs.5. daļa. Āšrams.

      Par Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Nikolajevnas Mikušinas darbību
   2007. gadā.

Misija Krievijā. 5. daļa. Āšrams.
(subtitri latv. val.)4. daļa. Iekšējais Ceļš

Filma ir veltīta Sūtnes darbībai 2006. gada otrai pusei. Šai laikā tika novadīti 3 semināri „Iekšējais Ceļš” Altajā, seminārs „Iekšējais Ceļš” Sankēterburgā, notika tikšanās Omskā, Novosibirskā, Sankēterburgā. No 2006. gada decembra līdz 2007. gada janvārim tika pieņemts Valdoņu Vēstījumu ziemas cikls vasarnīcu ciematā Vladimiras apgabalā.

Misija Krievijā. 4. daļa. Iekšējais Ceļš.
(subtitri latv. val.)
3. daļa. Pirmie soļi

Turpinājums. Filma turpina stāstu par Sūtnes darbību 2006. gada pirmajā pusē. Šai laikā tika pieņemti divi Valdoņu Vēstījumu cikli 2006. gada aprīlī un jūlijā, novadīts seminārs „Augšupeja” Kunga Šivas vadībā Maskavā, novadītas arī tikšanās Omskā, Novosibirskā, Maskavā un Sofijā (Bulgārija).

Misija Krievijā. 3. daļa. Pirmie soļi.
(subtitri latv. val.)2. daļa. Pirmie soļi

Filmā tiek stāstīts par Sūtnes darbību pēc pirmā Valdoņu Vēstījumu cikla pieņemšanas – laika periods no 2005. gada jūlija līdz 2005. gada decembrim. Šai nelielā laika posmā Tatjana Nikolajevna tika novadījusi 4 tikšanās: Altajā, Okuņevā Omskas apgabalā, Sanktpēterburgā, un seminārs „Labais un Ļaunais” Novosibirskā (2005. gada oktobrī). Ziemā Altajā tika pieņemts otrais Valdoņu Vēstījumu cikls no 2005. gada 12. decembra līdz 2006. gada 7. janvārim.

Misija Krievijā. 2. daļa. Pirmie soļi.
(subtitri latv. val.)1. daļa. Sākums.

Dokumentālās filmas pirmā sērija apraksta Dievišķās iespējas sākuma periodu - Gudrības Valdoņu Vēstījumu nodošanu Krievijā un notikumus, kuri bija pirms tam: sagatavošanās Sūtībai, Mantijas dāvāšana Sūtnei, grāmatas uzrakstīšana "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot".

Misija Krievijā. 1. daļa. Sākums
(subtitri latv. val.)


Dārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē "Sirius" («Сириус»)!

Vietnes "Sirius" («Сириус») galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 16 gadu laikā no 2005. līdz 2021. gadam.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālības un kolektīvisma sajūtā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Secīga vēstījumu lasīšana katru dienu tādā hronoloģiskā kārtībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, ir vajadzīgs, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Turklāt Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju iknedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!

P.S. Jūsu zināšanai paziņoju, ka man nav skolnieku, un es nevienam neesmu uzticējusi pārstāvēt šo Mācību pēc manas nāves.


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости, izdotas Krievijā no 2005. gada līdz 2020. g.

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2020.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 20.06.2021.) - 1,25 Mb


GARĪGAIS DARBS


 INTERNETA TRANSLĀCIJA  

svētdien, 14. aprīlī 15:00
lasiet to Rozāriju, kurš atsaucas jūsu sirdij.

Visi Rozāriji ir atrodami latv. valodā lappusē "ROZĀRIJI"

  Video. MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(16 MĀTES MARIJAS ROZĀRIJU video atskaņošanas saraksts)

Rozāriji (20 video saraksts)


raksts
latviešu val. Katra mēneša 23. datuma dispensācija

  Mācība par karmas nonākšanu
gada beigās
(video)
Īsās lūgsnas garīgajam darbam
Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
   (video atskaņošanas saraksts)
Lūgšanas kvalitāte 2018
Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina

 Saules tēls – garīgajam darbam
Gudrības Valdoņi par Dievišķību

Gudrības Valdoņi par
dvēseles nemirstīgo dabu


Gudrības Valdoņi
par Dievišķajām īpašībām


Gudrības Valdoņi
par Dievišķo apziņas stāvokli


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA

Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


 T. Mikušina
GUDRĪBAS GRĀMATA


 T. MIKUŠINAS GRĀMATAS latviešu val.

T. Mikušinas grāmatas latviešu valodā iespējams iegādāties izdevniecībā "SolVita" Rīgā,
Cēsu ielā 26-4
vai
Rēriha grāmatnīcā Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 50.


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS,
APRAKSTI


YouTube kanāls „Sirius LV” latviešu valodā!

YouTube kanālā „Sirius LV” tiek pārpublicēti videoieraksti no YouTube Tatjanas Mikušinas „Sirius” kanāla vietnes, kurā ir skatāmi 47 videoklipi - grāmatu apraksti u.c. (КНИГИ)

Domubiedru grupa pārpublicē dažādus videoierakstus: Tatjanas Mikušinas pieņemtos vēstījumus, Tatjanas Mikušinas grāmatu aprakstus, intervijas, u. c.

Šie minētie video materiāli tiek pārtulkoti un sagatavoti lasīšanai latviešu valodā, papildinot videoierakstus ar subtitriem.


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā


 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI
2018. gada Vebināri


Sūtnes un Mācības atzinums
vebinārs 2018. gada 24. martā (krievu val.)


Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2024
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2023 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia